AnasayfaDergi: Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi     Yıl: 2003     Sayı: 20     Dönem: Eylül     Sayfa Numaraları : 41-47
Üniversite Yaşamı Ölçeği: Ölçek Geliştirme ve Yapı Geçerliliği Üzerine Bir Çalışma
Mine Aladağ
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dilek Yelda Kağnıcı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mana Ece Tuna
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Esin Tezer, Prof. Dr.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Makale Özeti:
Bu çalışmanın amacı, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin genel olarak üniversite yaşamına uyum düzeylerini, üniversiteye uyumun farklı boyutları ile ölçen bir ölçme aracı geliştirmek ve ölçeğin güvenirlik ve geçerliğine ilişkin kanıtları saptamaktır. Üniversite Yaşamı Ölçeği (ÜYÖ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Hazırlık Okulu`nun 5 farklı düzeydeki ingilizce kurlarına devam etmekte olan ve üniversiteye yeni başlamış öğrenciler arasından seçkisiz katmanlı örneklem yöntemiyle seçilmiş 638 (225 kız, 413 erkek) hazırlık öğrencisine uygulanmıştır. Faktör analizi sonuçları, ÜYÖ `nin altı boyutlu bir yapı gösterdiğini ortaya koymuştur. Alt ölçeklerin içtutarlık katsayıları .60 ile .80 arasında değişmektedir. Ölçeğin tümüne ilişkin içtutarlık katsayısı ise .91 `dir. Bulgular, elde edilen alt boyutlar açısından tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Üniversiteye uyum , Üniversite Yaşamı Ölçeği , Yapı geçerliği ,


Dergi: Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi     Volume: 2003     Number: 20     Annualy: September     Page Numbers : 41-47
University Lİfe Scale (ULS): A Study on Scale Construction and Construct Validity
Mine Aladağ
Ege University Faculty of Education

Dilek Yelda Kağnıcı
Orta Doğu Teknik University

Mana Ece Tuna
Orta Doğu Teknik University

Esin Tezer, Prof.
Orta Doğu Teknik University Faculty of Education
Abstract : The purpose of this study was to examine the factorial structure of University Life Scale (ULS) which was developed by the researchers to measure different dimensions of the university adjustment of the freshmen students. ULS was administered to 638 (225 Females, 413 Males) students who were attending five different levels of English courses at Preparatory School of Middle East Technical University. The results of factor analysis yielded six dimensions of university adjustment. The internal consistency coefficents of these dimensions changed between .60 and .80. The coefficient for the total scale was .91. Findings are discussed with regard to the dimensions of ULS.
Keywords : University adjustment , University Life Scale , Construct validity ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.