AnasayfaDergi: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi     Yıl: 2009     Sayı: 17     Dönem: Nisan     Sayfa Numaraları : 79-92
Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Görüş Ölçeği: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Ali Gunay BALIM
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi

Teoman KESERCİOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi

Ertuğ EVREKLİ
Celal Bayar Üniversitesi, Demirci Eğitim Fakültesi

Didem İNEL
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi
Makale Özeti:
Bu çalışmada; yapılandırmacı yaklaşımda bir yönlendirici konumunda bulunan ve öğrencilerin bilgileri yapılandırmasında onlara yol gösteren öğretmenlerin önemi üzerinde durulmuştur. Bu amaçla ilerideki yaşantılarında yapılandırmacı yaklaşımı sınıflarında uygulayacak olan öğretmen adaylarının bu yaklaşıma yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla bir ölçek geliştirme çalışmasına yer verilmiştir. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan 10 üniversitenin eğitim fakültelerinden 600 öğretmen adayının katıldığı bu çalışmanın analizleri, bazı öğretmen adaylarının verdiği cevaplar arasındaki tutarsızlık ve bos bırakılan maddeler göz önüne alınarak 465 kişi üzerinden değerlendirilmiştir. Ölçeğin geliştirilme sürecinde kapsam geçerliliği için uzman görüsüne, madde analizine, faktör analizine ve güvenirlik sürecine yer verilmiştir. Analizler doğrultusunda ölçeğin tek faktörden meydana geldiği ve toplam varyansın yaklaşık % 51.18’ini açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca ölçeğe ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı “.97”; testi yarılama güvenirlik katsayısı ise “.93” olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin bu özellikleri göz önüne alındığında, ileride bu alanda yapılacak olan çalışmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Fen öğretmen adayları , yapılandırmacı yaklaşım ve geçerlilik-güvenirlik ,


Dergi: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi     Volume: 2009     Number: 17     Annualy: April     Page Numbers : 79-92
Constructivist Approach Opinion Scale for Pre-Service Science Teachers: A Study of Validity and Reliability
Ali Gunay BALIM
Dokuz Eylul University, Buca Faculty of Education

Teoman KESERCIOĞLU
Dokuz Eylul University, Buca Faculty of Education

Ertuğ EVREKLİ
Celal Bayar University, Demirci Faculty of Education

Didem İNEL
Dokuz Eylul University, Faculty of Education
Abstract : This study highlights the importance of primary school science teachers who help students build up the knowledge as guides in the constructivist approach. For this purpose, a five-point Likert type scale was developed to get the opinions of the pre service science teachers who will use constructivism in their classes. 600 pre-service science teachers from the faculty of education at ten different universities located different areas in Turkey have participated in the study and the data from 465 pre service teachers were taken into account excluding the empty and inconsistent items of the participants. Expert opinions were taken for content validity; and item analysis, factor analysis and the reliability analysis were conducted in the process of the development of the scale. According to the results, the scale has one factor structure and accounts for 51.18 % of the total variance. Internal consistency coefficient and half-split reliability of the scale showed that this scale can be used for the future studies.
Keywords : Pre-service science teachers , constructivist approach and validity-reliability ,
Dokümanlar / Documents
Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Görüş Ölçeği: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.