AnasayfaDergi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi     Yıl: 10     Sayı: 39     Dönem: Yaz 2004     Sayfa Numaraları : 384-419
İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimine Yaşamın Kendisini Taşımak: Gazete Haberinin Kullanıldığı Bir Öğretimin Tasarlanması ve Değerlendirilmesi
Yücel KABAPINAR; Yrd. Doç. Dr.
Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Z. Nurdan BAYSAL, Öğrt. Görv. Dr.
Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Makale Özeti:

Teorik açıdan yaklaşıldığında, ilköğretim düzeyindeki sosyal bilgiler öğretiminin amacı, gelecek kuşakları yaşama hazırlamaktır. Bu bağlamda bu ders aracılığıyla edinilecek bilgi, deneyim ve beceriler öğrenciye yaşamı boyunca karşılaşabileceği sorunların üstesinden gelebilmesinde yardımcı olabilir. Buna karşılık, ülkemizdeki Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler ders kitaplarında sosyal olayların yüzeysel yaklaşımlar ile irdelendiği görülmektedir. Ders kitapları gündelik yaşamda ne yapmaları ve nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin sayısız öğütler zincirinden oluşmaktadır. Ders kitaplarında tasvir edilen sosyal ortamlar, herhangi bir yanlış ve hataya yer vermeyecek bir olağanüstülük ve mükemmellik örüntüsü içinde sunulmaktadır. Bu çalışmada müfredat programı ile ilgili konulardaki gazete haberlerinin, yaşamla ilintili sosyal sorunlar olarak Sosyal Bilgiler öğretimi ile ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır. Diğer bir deyişle, yaşamla ilişkili gerçek sorunların hayat bulduğu gazete haberlerinin, öğrenciler tarafından ahlaki, düşünsel ve empatik boyutları ile incelenmesi ve irdelenmesi amaçlanmıştır. Tasarlanan öğretim yaklaşımı, İstanbul?daki iki ayrı ilköğretim okulunda uygulanmıştır. Öğrencilerin kendilerine sunulan sosyal olaylar ile ilgili sözel ve yazılı açık uçlu yanıtları araştırmanın temel verilerini oluşturmuştur. Araştırma sonucu, ilköğretim 3. ve 5. sınıf öğrencilerinin ilk kez böyle bir öğretim içinde yer almalarına karşın gazete temelli sosyal olayları ahlaki, düşünsel ve empatik boyutlarıyla değerlendirebildiklerini ortaya koymuştur.

Anahtar Sözcükler: hayat bilgisi , sosyal bilgiler , örnek olay ,


Dergi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi     Volume: 10     Number: 39     Annualy: Summer     Page Numbers : 384-419
Reflecting Life itself to Social Studies Teaching in Primary Schools : Design and Evaluation of a Teaching-Learning Sequence Based on Newspapers
Yücel KABAPINAR, Asst. Prof.
Marmara University, Faculty of Education

Z. Nurdan BAYSAL, Phd. Instr.
Marmara University, Faculty of Education
Abstract :

Theoretically, the basic aim of the teaching social studies at the primary level, is to prepare the new generations to the social life. Thus, the knowledge, experience and skills that students acquire during the social studies courses may help students to overcome difficulties that they can meet during their real life. However, the superficial coverage of social issues with sweeping statements can be seen throughout the pages of every Turkish social studies textbooks. They seem to give numerous suggestions and advices on how to behave in daily life. The social contexts are often portrayed in a way that everything is extraordinary, free of problems without including any mistakes or faults. The present study aims at making real life issues as part of Social Studies courses via newspapers and news related to the curriculum content. The discussion of the news enables students expose social issues of all kinds. More specifically, it aims to provide opportunities for students to examine, question and search for solutions for the real life issues obtained through newspapers on moral, cognitive and empathetic grounds. The designed teaching sequence was put into practice in Elementary Schools placed in Istanbul. The field notes concerning the perceptions of students who are involved in the teaching and their written and oral products obtained during the teaching formed the main data sources. The research outcome indicates that third and fifth grades students, albeit having no experience such teaching before, are able to examine and evaluate social issues obtained through newspapers from moral, cognitive and empathetic grounds.

Keywords : social studies , case study , social issues ,
Dokümanlar / Documents
İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimine Yaşamın Kendisini Taşımak: Gazete Haberinin Kullanıldığı Bir Öğretimin Tasarlanması ve Değerlendirilmesi
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.