AnasayfaDergi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi     Yıl: 2003     Sayı: 36     Dönem: Güz     Sayfa Numaraları : 490-507
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kültürel Liderlik Davranışları
Ali Aksu, Yrd. Doç. Dr.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Necla Şahin Fırat, Arş. Gör.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

İdris Şahin, Arş. Gör.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Makale Özeti:

Bu çalışma; ilköğretim okulu öğretmenlerinin, çeşitli mesleki özelliklerine göre, kendi okul müdürlerinin kültürel liderlik davranışlarına ilişkin algılarını incelemek ve elde edilen bulgulara dayanarak öneri geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçme aracı; İzmir İli metropolünde yer alan dört büyük ilçe olan Konak, Buca, Karşıyaka ve Bornova’daki ilköğretim okullarında görev yapan 307 öğretmene uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Tek Yönlü Varyans Analizi, t- Testi ve Scheffée Anlamlılık Testi kullanılmıştır. Araştırmada şu bulgulara ulaşılmıştır: Öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin kültürel liderlik davranışları “orta” düzeydedir. Öğretmenlerin, okul müdürlerinin kültürel liderlik davranışlarını algılamaları; cinsiyetlerine, kıdemlerine, öğretmen yetiştiren bir okuldan mezun olup olmamalarına, en son mezun oldukları okulun düzeyine ve görev yaptıkları okulun bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik düzeyine göre anlamlı farklılık göstermemiştir. Dil-edebiyat öğretmenleri, sınıf öğretmenlerine göre okul müdürlerinin kültürel liderlik davranışlarını anlamlı düzeyde yüksek algılamışlardır.

Anahtar Sözcükler: kültürel liderlik , liderlik davranışları , ilköğretim okulu müdürleri ,


Dergi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi     Volume: 2003     Number: 36     Annualy: Fall     Page Numbers : 490-507
Cultural Leadership Behaviours of Primary School Principals
Ali AKSU, Asst. Prof.
Dokuz Eylül University, School of Education, Dept. Of Educational Sciences

Necla ŞAHİN FIRAT, Asst.
Dokuz Eylül University, School of Education, Dept. Of Educational Sciences

İdris ŞAHİN, Asst.
Dokuz Eylül University, School of Education, Dept. Of Educational Sciences
Abstract :

This study was conducted to examine the perceptions of the teachers who work in primary schools, according to their various occupational characteristics, about the cultural leadership behaviours of their principals and to make suggestions based on the findings obtained from the study. The research instrument was conducted on 307 teachers working at the primary schools in Konak, Buca, Karşıyaka and Bornova in İzmir. One way variance analysis, t Test and Scheffé Test were were used to analyze the data. According to teachers’ perceptions, the cultural leadership behaviours of the school principals are on the “avarage” level. The perceptions of the teachers about the cultural leadership behaviours of their principals do not vary significantly according to their gender, their being, tenure or not, whether they graduated from a teacher-training school or not, the level of the school they graduated from and the socio-economic environment of the school where they work. The teachers of language and literature have perceived the cultural leadership behaviours of their principals significantly higher in comparison with the perceptions of the primary school teachers

Keywords : cultural leadership , leadership behaviours , primary school principals ,
Dokümanlar / Documents
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kültürel Liderlik Davranışları
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.