AnasayfaDergi: Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)     Yıl: 2006     Sayı: 5     Dönem: Mayıs     Sayfa Numaraları : 106-114
Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki İlköğretim Okullarında Fen Öğretiminde Fizik Deneylerinin Yürütülme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar
Aykut Emre Bozdoğan, Araş. Gör,
Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kırşehir, Türkiye
Makale Özeti:
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de eğitimin daha etkili hale getirilmesi için, eğitim programlarında ve teknolojik donanım sağlanmasına yönelik birçok çalışma yürütülmektedir. Bu süreçte, özellikle ilköğretim kademesindeki düzenlemeler, diğer eğitim kademelerine temel oluşturduğundan, büyük önem taşımaktadır. Fen derslerinin laboratuarlarda öğrenci merkezli olarak, bilgilerin öğrenciler tarafından keşfedilmesi dikkate alınarak yürütülebilmesi için, fiziki koşullarda ve öğretim programında yeni düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Ancak bu düzenlemelerin yapılma sürecinde, çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda yürütülen araştırmanın amacı, farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip okullarda laboratuar çalışmalarının yürütülme sürecinde karşılaşılan sorunları belirlemek ve çözüm yolları önermektir. Betimlemeli survey yöntemi ile veriler toplanmıştır. Geliştirilen anket 6., 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören toplam 337 öğrenciye uygulanmıştır. Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre, örneklemdeki öğrencilerin sadece %8.9`u ilköğretim 6.,7. ve 8. sınıf fen bilgisi derslerindeki fizik deneylerinin tamamının yapıldığını belirtmişlerdir.


Anahtar Sözcükler: Fen Öğretimi , Fizik Deneyleri , Sosyo-Ekonomik Düzey ,


Dergi: Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)     Volume: 2006     Number: 5     Annualy:     Page Numbers : 106-114
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.