AnasayfaDergi: Int. Journal of Evironmental & Science Education
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Int. Journal of Evironmental & Science Education     Yıl: 2006     Sayı: 1     Dönem: May     Sayfa Numaraları : 25-52
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarında Kavram Yanılgılarının Saptanması: Fotosentez Ve Bitkilerde Solunum
Sacit KÖSE
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Muhammet UŞAK
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Makale Özeti:
Günlük yaşantımızda karşılaştığımız ve gözlemlediğimiz birçok olayın fen bilimleriyle ilgili olduğu bir gerçektir. Bireylerin kendi yaşantılarını etkileyen olayların okulda öğrendikleri bilgilerle ilişkilerini kavramaları onların anlamlı öğrenmelerine büyük katkı sağlamaktadır. Anlamlı ve kalıcı bir şekilde öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle öğrencilerde görülen kavram yanılgılarının belirlenmesi gerekmektedir.

Bu çalışma, fen bilgisi öğretmen adaylarında fotosentez ve bitkilerde solunum konularında görülen kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Çalışmanın örneklemini, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği örgün eğitiminde yer alan toplam 100 öğretmen adayı oluşturmaktadır.

Öğretmen adaylarının konu ile ilgili kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla iki aşamalı çoktan seçmeli 20 sorudan oluşan “Fotosentez ve Bitkilerde Solunum Kavram Testi” kullanılmıştır.

Elde edilen bulgular sonucunda öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunda “Fotosentezin sadece yeşil bitkilerde gerçekleşir”, “Fotosentez bir gaz değişim işlemidir”, “Yeşil bitkiler sadece geceleri ışık enerjisi olmadığı zaman solunum yaparlar”, “Bitkilerde solunum sadece yaprak hücrelerinde meydana gelir”, “Fotosentez ve solunum birbirinin tersi işlemlerdir”, “Bitkiler besinini topraktan alır”, “Bitkiler suyla beslenirler” gibi kavram yanılgılarının var olduğu tespit edilmiştir. Bunların nedenlerinin ise öğrencilerin ön bilgilerinden, bilimsel anlamda kullanılan dil ile günlük dilin farklı olmasından ve ders kitaplarından kaynaklandığı belirlenmiştir.

Bu konuda görülen yanılgıların giderilmesi için kavram haritaları ve kavram değişim metinleri gibi kavram yanılgılarının giderilmesinde etkili olan yöntemlerin kullanılması önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: ,


Dergi: Int. Journal of Evironmental & Science Education     Volume: 2006     Number: 1     Annualy:     Page Numbers : 25-52
Determination of Prospective Science Teachers’ Misconceptions: Photosynthesis and Respiration in Plants
Sacit KÖSE
Pamukkale University, TURKEY

Muhammet UŞAK
Pamukkale University, TURKEY
Abstract : It is a reality that many events which we come across or observe in our daily life are related with science. When individuals comprehend the relationship between the events which effect their lives and the knowledge they gained from school, this makes great contribution to their meaningful learning. In order to achieve meaningful and permanent learning, first of all, the misconceptions of students should be determined.

The aim of this study was to identify prospective science teachers’ misconceptions concerning photosynthesis and respiration in plants.

The sample of this study consists of 100 prospective science teachers who attended at Department of Science Education in Fatih Education Faculty in Karadeniz Technical University in Trabzon in Turkiye.

Prospective science teachers’ misconceptions were identified by using “Photosynthesis and Respiration in Plants Concept Test”, including two-tier multiple choice format with 20 items.

Findings indicated that most of the prospective science teachers hold misconceptions about photosynthesis and respiration in plants, such as “Only green plants can carry out photosynthesis”, “Photosynthesis is a gas exchange process”, “Respiration in plants occurs only at night”, “Respiration in plants occurs only in the leaves”, “Photosynthesis is reverse of respiration”, “Plants obtain their food from water”, “Plants’ food is water”. The reasons of these were detected to stem from students’ prior knowledge, the difference between scientific language and daily language and text books.

In order to avoid the misconceptions about this issue, the effective methods in removing misconceptions such as concept map and conceptual change texts usage are suggested.
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.