Anasayfa2nd International Sysposium on History Education Bildiri İndeksi


Yazar Bildiri Adı
Ebru Demircioglu 1970 Tarihli 10. Sınıf Tarih Ders Kitabının Görsel Açıdan Değerlendirilmesi
Bahri Ata 20. Yüzyıl Başlarında Avrupa Pedagoji Düşüncelerinin Osmanlı Dönemi Tarih Öğretimine Etkisi: Yakın Geçmişten Uzak Geçmişe Doğru Tarih Programı Geliştirme Projesi ve Sonuçları
Ali Yılmaz 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde İnteraktif Müzelerin Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi
Beytullah Kaya 8. Sınıf Öğrencilerinin Dost ve Düşman Ülkelerle İlgili Algıları
Aydın Efe Ahmed Rasim: Bir Osmanlı Tarih Sözlükçüsü
Ahmet Vurgun Akdes Nimet Kurat`ın Tarihçiliği
Erkan Dinç An Investigation of the Year- Eight Primary School Students Understanding and Comprehension of Some Concepts Taught in the Study
Sena Cosgun Antik Yunan`da Çocukların ve Gençlerin Eğitimi
Rozmeri Basic Art Education During Economiv Crisis
Hakan Bacanlı Askeri Tarih Çalışmalarının Tarih Bilimine Katkıları
Seçil Buket Harut Avrupa Konseyi`nin 1990`lı Yıllarda Yürüttüğü Tarih Eğitimi Faaliyetlerine Bir Bakış
Meliha Köse Azerbaycan Ortaöğretim Öğrencilerinin Kadın Tarihine Yönelik Tutum ve Önerileri
Feride Aliyeva Batı Azerbeycan`da (İndiki Ermenistan`da) Türkçe Yer İsimlerinin Değiştirmesi
Fatma Kaya Doganay Baytarlık Eğitiminde Bir Adım: Mülkiye Baytar Mektebi
Benediktas Šetkus Contenporary History Textbooks in Lithuania: The Case of Innovations
Fatma Ünal Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Türklerde Devlet Teşkilatı Konularının Değerlendirilmesi
Arzu Kocaman Çeyiz Sandığında Saklı Tarih
Fatih Yazıcı Dizilerden Tarih Öğrenmek: Tarih Öğretmenlerinin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Değerlendirme
A. Kürsat Gökkaya Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sahip Oldukları Tarih Bilinci Üzerine Bir Araştırma
Ahmet Simsek Erken Cumhuriyet Dönemi Lise Tarih Ders Kitaplarında Din Anlatısı
«
1
2
3
4
5
6
7
»
Toplam Sayfa Sayısı: 7  Görüntülenen: 1
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.