Anasayfa6th International Computer and Instructional Technologies Symposium Bildiri İndeksi


Yazar Bildiri Adı
İsmail Fırat ALTAY /n/ Consonant As A Problematıc Sound for Turkısh Learners Of Englısh And Sample Lesson For Teachıng Its Artıculatıon
İsmail Fırat ALTAY \U\ And\ Uw\ Sounds In Englısh And Sample Lesson For Their Contrastıve Teachıng
Funda ERDOĞDU 135Blog Hazırlama ve Kullanma Deneyimi İle Öğretmen Adaylarının Bilgi Tenolojilerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Rabia Meryem YILMAZ 3 Boyutlu Sanal Dünyalarda Motivasyon: Opensim Örneği
Esra KELEŞ 3B Çok Kullanıcılı Sanal ortamlarda Yabancı Dil Eğitimi
Arzu SEZGİN SAF 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Öz Yetrlilik Algıları
Mehmet Burçin ÖZKAN A Culture And Task Based Language Teachıng Model For Pre-Intermedıate Level Language Learnes
İsmail İPEK A Hıstory Of Computer - Based Instructıon (Cbı) And Its Effects On Deveopıng Insructıonal Teknologıes
Yusuf KOÇ A Research On The Of Effect Of Usıng Onlıne Vıdeo Case Dıscussıons In Teacher Educatıon: Examınatıon Of Mathematıcs Learnıng
Alper Turan ERGUZEL A Reveıew Professsıonal Development Of Technıcal Teachers In Turkey
Yiğit Emrah TURGUT Açık Ders Malzemeleri İle Gerçekleştirilen Bir Ders Deneyiminin Dinamiklerinin İncelenmesi: Mıtx`in Devreler ve Elektronik Dersi Örneği
Melek BAL Advantages And Dısadvantages Of Labvıew For Engıneerıng Applıcatıons
Salman ÇAKIR Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin Rehberlik Servisleri İçin Onlıne Karar Destek Sistemi İle Değerlendirilmesi
Elif AKDEMİR Akıllı Tahata Uygulamalarının Öğrencilerin Coğrafya Ders Başarıları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Ömer Faruk SÖZCÜ Akıllı Tahtaların Kullanımına İlişkin Ülkemizde Yapılan Çalışmaların Analizi ve Değerlendirilmesi
Ahmet Kaya Aktif Eğitimde Etkin Senaryo Geliştirmenin Önemi
Mehmet TEKEREK Algoritma Öğretiminde Scratch Ortamının Öğrenci Başarısına Etkisi
Yasemin AYDIN Alternatif İletişim Aracı Olarak Türkçe İçin Bir Grafik Sembol Sisteminin Tasarımı:Standart Grafik Sembollerin belirlenmesi
Hüseyin ÇAKIR Altı Şapka Düşünme Tekniği Web Sayfası Çalışmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
»
Toplam Sayfa Sayısı: 16  Görüntülenen: 1
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.