Anasayfa6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium Bildiri İndeksi


Yazar Bildiri Adı
Nilüfer Y. KÖSE "Enstrümental Oluşum" Yaklaşımı Çerçevesinde Dinamik Geometri Yazılımlarının Öğretime Entegrasyonu
Rabia Meryem YILMAZ 3 Boyutlu Sanal Dünyalarda Motivasyon: Opensim Örneği
Mehmet Burçin ÖZKAN A Culture and Task Based Language Teaching Model for Pre-Intermediate Level Language Learners
Assoc. Prof. Dr. İsmail İPEK A History of Computer-Based Instruction (CBI) and Its Effects on Developing Instructional Technologies
Research Assistant Alper Turan ERGUZEL A Review on Professional Development of Technical Teachers in Turkey
Melek BAL Advantages and Disanvantages of Labview for Engineering Applications
Salman ÇAKIR Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin "Rehberlik Servisleri İçin Online Karar Destek Sistemi" İle Değerlendirilmesi
Elif AKDEMİR Akıllı Tahta Uygulamalarının Öğrencilerin Coğrafya Ders Başarıları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk SÖZCÜ Akıllı Tahtaların Kullanımına İlişkin Ülkemizde Yapılan Çalışmaların Analizi ve Değerlendirilmesi
Ahmet KAYA Aktif Eğitimde Etkin Senaryo Geliştirmenin Önemi
Yasemin AYDIN Alternatif İletişim Aracı Olarak Türkçe İçin Bir Grafik Sembol Sisteminin Tasarımı: Standart Grafik Sembollerin Belirlenmesi
İkbal BARİSKAN An E-Learning System Based On The Genetic Algorithm
Müge ADNAN An Examination of Computer Self-Efficacy of Pre-Service Teachers at Muğla University
Ufuk BALAMAN An Integrative Teaching Model for Vocabulary and Reading Through Facebook
Doç. Dr. Tolga GÜYER Bayes Olasılık Kuramı ve Uyarlanabilir Öğretim Tasarımı
Serdar ŞİMŞEK Beyaz Tahta(Whiteboard) Teknolojisi ile Geliştirilmiş Etkileşimli Öğrenme Ortamının Kullanılabilirlik Analizi
Uğur TAŞDELEN Bilgisayar Destekli Etkileşimli Kavramsal Değişim Metinlerinin 11. Sınıf Öğrencilerinin Elektrokimya Kavramlarını Anlamalarına ve Kimyaya Karşı Tutumlarına Etkisi
Gonca KEÇECİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Ögretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Bilgi Seviyesinin Tespiti
Yrd. Doç. Dr. Deniz Mertkan GEZGİN Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi
Levent DURDU Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi: Dünü, Bugünü ve Geleceği
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
»
Toplam Sayfa Sayısı: 9  Görüntülenen: 1
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.