AnasayfaVIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu Bildiri İndeksi


Yazar Bildiri Adı
Abdurrahman KILIÇ 2005-06 Öğretim Yılı Uygulamaya Konulan İlköğretim Fen Ve Teknoloji Programıyla İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi
Firdevs GÜNEŞ, Prof. Dr. Anne Baba Eğitim Düzeylerinin İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma Hızlarına ve Okuduğunu Anlama Düzeylerine Etkisi
Tuğba KOCAOĞLU Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Problemlerinde Yaptıkları Hatalar ve Kavram Yanılgıları
Hasan KARAMAN Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Son Keşif: İzli Defter
Emel TOPBAŞ TAT Durum Çalışması: İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Dersinin Yapısının İncelenmesi
Emel TOPBAŞ TAT Durum Çalışması: İlköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Öğretim Programıyla İlgili Dördüncü Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Celal GÜLŞEN, Yrd. Doç. Dr. Eğitim Fakülteleri Öğretmenlik Meslek Dersleri Öğrencilerinin Öğrenme Stillerine Göre Motivasyon Düzeyleri
Gül ÖZER Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınıf Yönetimi Dersinde Uygulama Yapma ve Yapmama Durumlarına Göre Karşılaştırılması
Oğuzhan KURU, Araş. Gör. Eğitim Fakültesinde Farklı Anabilim Dallarında Okuyan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeyleri
Emine Hatun DİKEN Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Laboratuara Yönelik Tutumları
Uğur ÇAKILCIOĞLU Fen Eğitiminde Yararlanılan İnternet Sitelerine Genel Bir Bakış
Dilek ALTUN İkili Kodlama Kuramının Hikâye Haritası Yöntemi İle İlişkisi ve Örnek Bir Uygulama
Esra EJDER İlk okuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklerin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Belirlenmesi
Özgen AKSOY İlköğretim 1.Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Değerlerimiz Temasındaki Değerlerin İncelenmesi
Sabri SİDEKLİ, Araş. Gör. İlköğretim 3. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Anlama Becerilerinin İncelenmesi
Ayfer ŞAHİN İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi
Yasemin AKÖZ İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersindeki Öğrendiği Kelimelerin Anlamlarının Karşılığının Zihinsel Olarak Kavrama Düzeylerinin İncelenmesi
Muhammet ÖZDEN, Araş. Gör. İlköğretim 4. Ve 5. Sınıflar Fen ve Teknoloji Dersi Programının Vatandaşlık Eğitimi Bakımından İncelenmesi
Mehmet Gültekin İlköğretim 4. ve 5. Sınıflar Fen ve Teknoloji Programının Teknoloji Eğitimi Bakımından Değerlendirilmesi - 110
Hilmi DEMİRAL, Araş. Gör. İlköğretim 4-5. Sınıf Öğrencileriyle Öğretmen ve Velilerinin Okuma Kültürleri
«
1
2
3
4
5
»
Toplam Sayfa Sayısı: 5  Görüntülenen: 1
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.