Anasayfa3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu Bildiri İndeksi


Yazar Bildiri Adı
Nagihan YILDIRIM ‘Dengenin Dinamik Yapısı’ Konusunun Öğretiminde Su Deposu Analojisinin Etkisi
Ahmet Naci ÇOKLAR “Eğitimde Grafik ve Canlandırma” Dersi Öğrenci Projelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Fatih ÖZDİNÇ 3 Boyutlu Kütüphane Oryantasyon Sisteminin Kullanılabilirlik Çalışması
Hasan GÜVELİ 6 Şapka Bilgisayarda:Öğretmen Görüşleri
Esma BULUŞ KIRIKKAYA 6. Sınıflar İçin Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Ünitesi ile ilgili Düzenlenen Masa Oyunu
Yılmaz KOÇAK A Proposal For Transition From E-Learning to M-Learning ın Vocational Education
Nursel YALÇIN A Web Based Education System For Teaching And Learning Fuzzy Logic
Murat DÖRTERLER Açık Kaynak Kodlu Öğretim Yönetim Sistemlerinin Etkileşim Düzeylerinin Karşılaştırılması
Ömer Faruk URSAVAŞ Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Öğretmen Adayları İçin İnternet Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Serkan İZMİRLİ Adobe Flash Programında Öğrenme Nesnesi Geliştirilirken Karşılaşılan Sorunlar
Filiz KUŞKAYA MUMCU Ağsal Öğrenme ve Bir Ağsal Öğrenme Ortamı Olarak Elgg
Çiğdem ŞAHİN Animasyon Destekli Tahmin-Gözlem-Açıklama Tekniğinin Fen Öğretiminde Kullanılması
Yasemin AYDIN Anlamlı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi
Mehmet GÜROL Anlamsal Web (Web 3.0) Tabanlı Öğrenme Ortamları
Adem SEZER Artvin İlinde Görev Yapan Öğretmenlerin İnterneti Öğretim Amaçlı Kullanma Durumları
Fatma YAMAN Asitler ve Bazlar Ünitesine Yönelik Hazırlanan Bilgisayar Destekli Tga Etkinliklerinin Tanıtılması
Pınar URAL KELEŞ Beşinci Sınıf Canlıları Sınıflandıralım Konularının Öğretiminde Kullanılan Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Murat Paşa UYSAL Bilgi Nesnesi Tabanlı ve Öğrenme Stillerine Uyarlanabilen Alıştırma Yazılımının Akademik Başarıya Etkisi
Serkan ŞENDAĞ Bilgi Toplumunda Yeni Fenomenler: E-Demokrasi
Nesrin YAVUZER Bilgisayar Ağları ve İletişim Dersine Yönelik Açık Ders Malzemelerinin Öğrenci Başarısı Üzerinde Etkisi
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
»
Toplam Sayfa Sayısı: 12  Görüntülenen: 1
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.