Anasayfa9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri İndeksi


Yazar Bildiri Adı
Mustafa BEKTAŞ “Öğretmenlik Uygulaması Dersi Öğretmen Adayı Akran Değerlendirme Ölçeği” Geliştirme Çalışması
Burhan AKPINAR 2004 Yılı Yeni İlköğretim Programlarının Ölçme-Değerlendirme Boyutunun Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar
Ömer Cem KARACAOĞLU 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programındaki Kazanımların Alanyazındaki Ölçütlere Göre İncelenmesi
Murat CİVAN 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı`nda Kullanılan Kavramların Öğrenci Düzeyine Uygunluğu
Nalan AKKUZU 5. Sınıf Öğrencilerinin Madde Konusundaki Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Cihan Menteş Aday Öğretmenlerin Uygulama Okullarında Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bu Davranışları Önlemede Kullandıkları Stratejiler
Hatice BÜYÜKDOKUMACI Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Eğitimi Solunum Konusunda Öğrenci Başarısı Üzerinde Etkisi
Hikmet Y. CELKAN Beyin Temelli Öğrenim ve Program Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar:Kişiye Özgü Program
Feridun MERTER Bilgi Toplumunda Değişen Öğretmen Rollerine Yönelik Öğretmen Görüşleri
Feridun MERTER Bilgi Toplumunda İlköğretim Öğretmeninin Nitelikleri
Ece ÖZDOĞAN Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenmenin İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Becerilerine Etkisi
Murat TUNCER Bilgisayar Eğitiminin Duyuşsal Boyutu Üzerine Bir Araştırma: Bilgisayara Yönelik Endişe
Ali GÜLER Bilim Dili Olarak Türkçeyi Yozlaştırma Çabaları
Fergül KILIÇ Birinci Sınıf Velilerinin Veli Eğitimine ve Çocuklarının Okula Başlamalarına İlişkin Algılarının Metaforlar (Mecazlar) Yardımıyla Analizi
Ali MEYDAN Birleştirilmiş Sınıflarda Hayat Bilgisi Derslerinde Değerlerin Kazandırılmasında Öğretmenlerin Karşılaştığı Güçlükler
Elif BAŞ Cumhuriyetin İlanından Günümüze Uygulamaya Konulan İlköğretim Türkçe Müfredat Programlarının Okuma Açısından Değerlendirilmesi
Zafer TANGÜLÜ Cumhuriyetten Günümüze İlköğretime Öğretmen Yetiştirme
Gül TUNCEL Çift Girişli Günlükler İle İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesi
Sinan OLKUN Çocuklarda Bilişsel Sayı Temsilinin Karşılaştırılması: Çin, Japonya, Kore, Fransa, İsveç, Amerika ve Türkiye
Aslı YÜKSEL Drama Dersi Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dramaya İlişkin Görüşleri
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
»
Toplam Sayfa Sayısı: 11  Görüntülenen: 1
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.