Anasayfa


Eğitim Bilimleri Dergisi 37 . sayı çıktı.
Makaleleri için tıklayınız »
Eğitim Bilimleri Dergisi 38 . sayı çıktı.
Makaleleri için tıklayınız »
Eğitim Bilimleri Dergisi 39 . sayı çıktı.
Makaleleri için tıklayınız »
Eğitim Bilimleri Dergisi 40 . sayı çıktı.
Makaleleri için tıklayınız »
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme   (11-12 Ekim 2012)   Trabzon
3. International Congress on Early Childhood Education   (12-15 Eylül 2012)   Adana
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi   (27-28-29 Eylül 2012)   Bolu
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi   (12-14 Eylül 2012)   İstanbul
6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium   (4-5-6 Ekim 2012)   Gaziantep
Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyum   (1-3 Ekim 2012)   Sinop
6th International Computer and Instructional Technologies Symposium   (4-5-6 October 2012)   Gaziantep
11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu   (24-26 Mayıs 2012)   Rize
 • 9.1.2013 1
  › Yabancı Dil Sınavlarında Devrim : ÜDS ve KPDS Kaldırıldı !
  DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ AÇIKLAMASI
  “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 04/01/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” temel olarak şu yenilikleri getirmektedir:
  1- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için yılda iki kez; diğer diller için yılda bir kez yapılacaktır.
  2- YDS ile ilgili hususların Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında imzalanacak çoklu protokolle belirlenmesi sayesinde, sınav hizmetlerinin daha kısa zamanda ve etkin bir şekilde yürütülmesine olanak sağlanmıştır.
  3- Protokolde belirlenmesi kaydıyla elektronik sınav da dâhil olmak üzere, çoktan seçmeli test usulünden farklı usullerin uygulanması hususunda esneklik sağlanmıştır.
  4- İlgili mevzuatta yapılacak değişikliklerle birlikte, ÖSYM tarafından yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek üzere gerçekleştirilen diğer sınavlar kaldırılacak; yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmede sadece YDS puanı esas alınacaktır.
  5- 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  ÖSYM`NİN AÇIKLAMASI
  2013-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı
  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik gereği; Merkezimiz tarafından bazı dillerde yılda iki kez olmak üzere Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) yapılacaktır. Sınavın ilk uygulamasının 7 Nisan 2013 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

  2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından, yabancı dil bilgisi seviye belirlemeye yönelik olarak, sadece Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS) yapılacaktır. Diğer yabancı dil bilgisi seviye belirleme sınavları (ÜDS/KPDS vb.) yapılmayacaktır. Ayrıca; ÖSYM tarafından uygulanan ve içeriğinde yabancı dil sorusu/testi bulunan sınavlarda yabancı dil sorusu/testi bulunmayacak, bu adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde YDS’den alacakları puanlar kullanılacaktır. Bu nedenle, 2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından yapılan KPSS, TUS, DUS vb. sınav ve yerleştirme işlemleri ile ÜDS/KPDS sonuçlarını kullanan diğer kamu/özel kurum ve kuruluşların sınav/yerleştirme işlemlerine katılacak adayların, yabancı dil yeterliğinin belirlenmesi için 7 Nisan 2013 tarihinde yapılması planlanan YDS’ye katılmaları yararlarına olacaktır.

  Kaynak : http://www.memurlar.net/haber/324938/
 • 0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
  0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
  Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
  Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
  .