AnasayfaXIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Teması: Eğitim Bilmleri
Düzenleme Tarihi: 28–30 Eylül 2005
Düzenleyen: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yapıldığı İl: Denizli

 Beden Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Aslan KALKAVAN, Doç. Dr., Baybars Recep EYNUR, Araş. Gör., Yusuf ŞAHİN, Araş. Gör. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Öğrencilerin Sınava Yönelik Beklentileri
ÇETİN ÖZDİLEK, Yrd. Doç. Dr., Baybars Recep EYNUR, Araş. Gör., Seydi KARAKUŞ, Doç. Dr. Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni Yetiştiren Bölümlerde Uygulanan Eğitim Programlarının İlköğretim ve OrtaOrtaöğretim Okulları İçin Belirlenen Beden Eğitimi Ders Amaçlarıyla Karşılaştırılması Ve Uyum Açısından Değerlendirilmesi
Hakan YENAL, Yrd. Doç. Dr., Nejat İRA Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Ortaöğretim Okulları Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarına İlişkin Beklentileri (Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Örneği)
Murat TEKİN, Araş. Gör. Öğretim Programlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
 Biyoloji Öğretimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Cem GERÇEK, Dr., Haluk SORAN, Prof. Dr. Öğretmenlerin Biyoloji Öğretiminde Deneysel Yöntem Kullanma Durumlarının Belirlenmesi
Gülay EKİCİ, Hasan Güner BERKANT, Araş. Gör. Lise Öğrencilerinin Biyoloji Laboratuvar Dersine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler
Özlem ÇAKMAK, Araş. Gör. Biyoloji Öğretiminde Kavram Haritasının Önemi ve Hazırlama Yöntemi
Serkan NARLI, Halil AYDIN, Yrd. Doç. Dr. Biyoloji Eğitiminde Matematik Dersi Gerekli Mi? Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşleri
Oğuz ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Üniversite Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Ürünlere (Gdü) Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Belirlenmesi : Sürdürülebilir Tüketim” Eğitimine Yönelik Öneriler
Hasan Güner BERKANT, Araş. Gör., Gülay EKİCİ Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitapları İçeriğinin Biyolojik Nedensellik Kapsamında İncelenmesi
Hasan Güner BERKANT, Araş. Gör., Gülay EKİCİ Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitapları İçeriğinin Biyolojik Nedensellik Kapsamında İncelenmesi
Halil AYDIN, Nurettin YÖREK Lise 1 Öğrencilerinin Canlıların Biyolojik Sınıflandırılmasına Karşıt Geliştirdikleri Alternatifler
Nurettin YÖREK, Halil AYDIN, Rıdvan KETE Ortaöğretim Öğrencilerinin Hücre Konusunda Kavramsal Anlama Düzeylerinin Araştırılması
Esra ÖZAY, Yrd. Doç. Dr., İsmet HASENEKOĞLU, Prof. Dr., İclal OCAK, Yrd. Doç. Dr. Lise-3 Biyoloji Ders Kitaplarında `Canlılarda Enerji Dönüşümü` Konusunda Rastlanan Görsel Hatalar
Özlem ÇAKMAK, Araş. Gör. Biyoloji Öğretiminde Kavram Haritası Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi
Pınar KÖSEOĞLU, Haluk SORAN, Prof. Dr. Biyoloji Öğretmenlerinin Araç-Gereç Kullanımına Yönelik Tutumları
Serap IŞIK, Melek YAMAN, Yrd. Doç. Dr., Haluk SORAN, Prof. Dr. Biyolojiye ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarına Göre Biyoloji Öğretmen Adaylarının Tiplerinin Belirlenmesi
Zeki APAYDIN, Yrd. Doç. Dr., E. Omca ÇOBANOĞLU, Yrd. Doç. Dr., Özgür TAŞKIN, Yrd. Doç. Dr. Evrim Öğretimi ve Bilimin Doğası : Evrim Öğretimi İçin Bir Model Önerisi - Soyağacı (Kladogram) Oluş-turma
Esra ÖZAY, Yrd. Doç. Dr., Ercan KAYA, Yrd. Doç. Dr., Fatih SEZEK Lise Öğrencilerinin “Fotosentez ve Işık Enerjisinin İlişkisi” İle İlgili Konuda Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Tespiti
 Çevre Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Fatime BALKAN KIYICI, Araş. Gör., Mustafa AYDOĞDU , Prof. Dr., Mustafa DOĞRU, Dr. İlköğretim Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimine Bakışı
Naim UZUN, Necdet SAĞLAM, Prof. Dr. Ortaöğretim Kurumlarında Çevre Eğitimi ve Öğretmenlerin Çevre Eğitim Programları Hakkındaki Görüşleri
Şefik YAŞAR, Prof. Dr., Mehmet GÜLTEKİN, Yrd. Doç. Dr., Şengül S. ANAGÜN İlköğretimde Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırmada Probleme Dayalı Öğrenme Kapsamında Geliştirilen Örnek Uygulamalar
İnci MORGİL, Prof. Dr., Evrim URAL, Araş. Gör., Emine ERDEM, Yrd. Doç. Dr. Kimya Eğitiminde ‘Çevre, Çevre Sorunları ve Alternatif Çözümler Konusundaki Workshop Çalışmasının Öğrenci Performansına Etkisi
İnci MORGİL, Prof. Dr., Özge Özyalçın OSKAY, Araş. Gör., Atilla GÖKTAŞ, Araş. Gör. Global Çevre Bilinci Ölçeğinin Cümlelerinin Tartışılması
Fatma ŞAŞMAZ ÖREN, Araş. Gör. Çevre Ünitesinde Yer Alan “Beslenme Döngüleri” Konusunun Yapısalcı Yaklaşıma Dayalı Öğrenme Halkası Modeli İle İşlenmesine Yönelik Materyal Geliştirme Çalışması
 Çoklu Zeka Kuramı
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Behçet ORAL, Yrd. Doç. Dr., Meral ÖNER Tam Öğrenme Destekli Çoklu Zeka Kuramının Fen Bilgisi Öğretiminde Uygulanması
Derya GÖK, Mansur HARMANDAR, Prof. Dr. Çoklu Zeka Teorisine Göre Hazırlanmış Isı ve Işık Ünitesinin Öğrenci
Bahadtin RÜZGAR, Yrd. Doç. Dr., Nursel Selver RÜZGAR, Yrd. Doç. Dr. Çoklu Zekanın Bayes Teoremi İle Matematiksel Modellemesi
Eda ERDEM, Araş. Gör., Özcan DEMİREL, Prof. Dr. Çoklu Zeka Kuramına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Gürbüz OCAK, Yrd. Doç. Dr., İjlal OCAK, Yrd. Doç. Dr., Nezahat H. LEBLEBİCİER, Araş. Gör. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çoklu Zeka Çeşitleri ve Bölüm Puan Türleri
İsmet ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr., Yıldız ÖZTAN ULUSOY, Hakan TURAN, Araş. Gör. Çoklu Zeka, Baskın Beyin, Yetenek ve Kaygı Değişkenleri İçin Korelasyon Çalışması
A.Gökçe Erturan, Araş. Gör., Uğur Dündar, Yrd. Doç. Dr., Ayşegül Yapıcı, Araş. Gör. İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Zeka Alanları İle Sporsal
İlgi CANOĞLU Eğitim Teknolojilerinden Yararlanarak Çoklu Zekanın Öğretimde
 Eğitim Bilimleri
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Jim JOHNSON Curricular Models and Needs, Challenges, and Aspirations in Early Education
Curricular Models and Needs, Challenges, and Aspirations in Early Education
 Eğitim Teknolojisi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Fevzi DURSUN, Vildan CEVİK Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanım Düzeyleri
Şahin GÖKÇEARSLAN, S. Sadi SEFEROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Öğrencilerin Evde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Bir Çalışma
Şemseddin GÜNDÜZ, Araş. Gör., Ayşen GÜRCAN, Yrd. Doç. Dr. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Geleneksel ve İşbirliğine Dayalı Ödev Hazırlama Uygulamalarına İlişkin Görüşleri
Tayyip BAŞOL, Meryem GÖRECEK, Araş. Gör., Nevin KOZCU, Araş. Gör. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Son Sınıf Öğrencilerinin Biyoteknoloji Konusuna İlişkin Bilgi Seviyelerinin Belirlenmesi (Muğla Üniversitesi Örneği)
 Eğitim Teknolojisi Ve Bilgisayar
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Hacer TOR, Doç. Dr., Orhan ERDEN Teknoloji Eğitimi (İş Eğitimi) Dersi Veren Öğretmenlerin Bilgisayarı Kullanma
Nuray KURTDEDE FİDAN, Araş. Gör., Mustafa ERGÜN, Prof. Dr. İlköğretim Okulları Web Sayfalarının İncelenmesi
Özkan KAHRAMAN, Sacit KÖSE, Dr., İzzet KARA, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Branş Öğretmenlerin Bilgisayar Okuryazarlığı,
Elif BAKAR, Şenol BAL, Yrd. Doç. Dr. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen, Teknoloji, Toplum (Ftt) Konularına Bakış
İlhan VARANK, Yrd. Doç. Dr., Selcen Süheyla ERGÜN, Araş. Gör. Eğitim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme Dersi Yeterliliklerinin Belirlenmesi ve
Ümmühan (ALTINTOP)AKHİSAR, İlyas AKHİSAR, Yrd. Doç. Dr. Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar Öğrenim
Mustafa AKDAĞ, Yrd. Doç. Dr., Gülay BEDİR, Araş. Gör. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmenlere Düzenlediği Bilgisayar Kurslarının,
M. Kemal KARAMAN, Yrd. Doç. Dr., Hakkı KURFALLI İlköğretim 4. Sınıfta Okutulan Seçmeli Bilgisayar Dersinin Branş Öğretmenleri Tarafından Okutulmasının Eğitim-Öğretim Açısından Değerlendirilmesi
Muamber YILMAZ, Araş. Gör. Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi
Süleyman Sadi SEFEROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayara
Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU, Araş. Gör., Ebru OĞUZ, Araş. Gör. Eğitim Bilimlerinin Farklı Alanlarında Doktora Yapan Araştırma Görevlileri ve Tez Danışmalarının Elekt-ronik Posta Aracılığıyla Veri Toplama Aracı
Yusuf SÜLÜN , Yrd. Doç. Dr., Nevin KOZCU, Araş. Gör., Burcu ŞENLER, Araş. Gör. Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Derslerinde Bilgisayar ve İnternet
Mehtap YILMAZ ÖZGÜN, Araş. Gör., Alipaşa AYAS, Prof. Dr. Online Hizmet İçi Eğitim Uygulaması Öncesi Trabzon Bölgesi’ne İlişkin Durum TespitiOnline Hizmet İçi Eğitim Uygulaması Öncesi Trabzon Bölgesi’ne İlişkin Durum Tespiti
Selim GÜNÜÇ, Araş. Gör., Necdet TAŞKIN, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının İnternet Kulanımına Yönelik Tutumları
Zahide YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Teknolojik Yeterlik, Teknolojiye Yönelik Algı ve Teknolojiyi Uyarlama Düzeyi İle Çevrim-İçi Öğrenme Yönetim Sistemini Kullanma Arasindaki İlişkiler
Erdoğan HALAT, Yrd. Doç. Dr. Webquest’in Öğretim Amaçlı Kullanımı
 Eğitim Yönetimi Ve Denetimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Dilek ÇANKAYA, Onur SEÇKİN Eğitim Hakkı Bağlamında Küba Eğitim Sistemi (Türkiye Eğitim Sistemi İle Karşılaştırmalar)
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Yrd. Doç. Dr., Ayşe Ülkü KAN, Araş. Gör. Türkiye Eğitim Sistemini Etkileyen Eğitim Felsefesi Akımları
Türker KURT, Araş. Gör. Meb Tarafından Başlatılan Eğitime % 100 Destek Projesinin Değerlendirilmesi
Erkan TÜRKOĞLU, Mustafa BALOĞLU, Doç. Dr. Tokat Merkez İlçedeki İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Okul Müdürlerinde Zaman Yönetimine İlişkin Bir Çalışma
Sadegül Akbaba ALTUN, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Boş Zaman Etkinlikleri: Düzce İli Örneği
Tuncay AKÇADAĞ, Yrd. Doç. Dr., Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU, Araş. Gör. Okul Yöneticilerinin Bilgisayar Kullanımında Karşılaştığı Sorunlar

Ali Rıza ERDEM, Yrd. Doç. Dr. Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştığı Sorunların Yönetsel Açıdan İrdelenmesi
Ali Rıza ERDEM, Yrd. Doç. Dr., Selda KAMACI, Tamer AYDEMİR Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştığı Sorunların Yönetsel Açıdan İrdelenmesi
Kudret GEZER, Yrd. Doç. Dr., Ali Rıza Erdem, Yrd. Doç. Dr., Gül Hanım EROL, Araş. Gör. Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmenlerine Göre İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminin Denetiminde Karşılaşılan Sorunlar (Denizli İli Örneği)
 Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Semra Ünal, Prof. Dr., Ünal TAŞAN İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Okul Sağlığına Etkileri
Cevat CELEP, Prof. Dr., Ufuk SARIDEDE, Araş. Gör., Ferda BEYTEKİN Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ve
Elif YAPICI, Şüheyda DOYURAN GÖKTÜRK Okul Yöneticilerinin Güç Mesafesi Ve Kollektif-Bireysel Algi Düzeyleri Ve Çatişma Yönetim Stratejileri ve Seçilen Çatişma Stillerinin Örgüt Kültürünü Etkileme Düzeyi Arasindaki İlişki
Nilgün ELBİR, Suheyda DOYURAN Örgüt Kültürünün, Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ve İşten
Fatma GÖK, Prof. Dr., Abuzer YAKARYILMAZ, Araş. Gör. Eğitim Sisteminde Tutunabilme:1987–88 Öğretim Yılında İlkokula Başlayan
Kasım KARAKÜTÜK, Prof. Dr. Eğitim Yönetiminde İşten Çekilme (İstifa) Olgusu ve Okul Yöneticilerinin İşten
Resıgnatıon ın Educatıonal Admınıstratıon and A Case Study of Resıgnatıon of School Admınıstrators
Ali SABANCI, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Okulu Müdürlerinin, Müdür Yardımcılarının ve Öğretmenlerin
Hasan Basri GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr., Serkan SEZİK Devlet ve Özel İlköğretim Okullarında Örgütsel Öğrenmenin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Organisational Learning In Public and Private Primary
Şükrü ADA, Yrd. Doç. Dr., M. Durdu KARSLI, Prof. Dr. Özel İlköğretim Okulu Müdürleri İle Resmi İlköğretim Okulu Müdürlerinin Çalışma
Ahmet EYİM, Araş. Gör. Toplumda Demokrasi Bilincinin Uyandırılması ve Demokrasi Eğitimi
Hafize KESER, Prof. Dr., Necmi EŞGİ, Yrd. Doç. Dr. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongrelerinin Değerlendirilmesi
Evaluatıon of The Natıonal Annual Educatıonal Scıences Congresses
İnanç AYAR, Emine ERKTİN, Doç. Dr. Öğretmen Eğitiminde Drama Kullanımı: “Gösteri Sanatı” Olarak Öğretim
Refik BALAY, Mustafa PAKSOY, Sadettin PAKSOY Öğrenmeyi Paylaşan ve Paylaşmayı Öğrenen Örgütler Olarak Üniversiteler: Harran, Gaziantep ve Dicle Üniversiteleri Örneği
Fatma ÖZMEN, Yrd. Doç. Dr., Vecihe MURATOĞLU Eğitim Örgütlerinde Değişim Süreci ve Bilgi Yönetimi Stratejileri
Cevat CELEP, Prof. Dr., Tuğba DEĞİRMENCİ, Araş. Gör. Eğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetimi
İsmail AYDOĞAN, Yrd. Doç. Dr., A. Faruk YAYLACI, Dr., Züleyha ERTAN Baudrillard’ın Simülasyon Evreninde Bir Simülakr Olarak Eğitim ve Eğitim Örgütleri
İlhan GÜNBAYI İlköğretim Okullarında Bir Yönetim Süreci Olarak İletişimin Etkililiği
Vehbi ÇELİK, Prof. Dr. Okul Yönetişimi
Füsun AKARSU, Prof. Dr., Bülent ALCI, Araş. Gör. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Blimleri Bölümünün 1997-8- 2003-4
Ali GÜLER, Prof. Dr. Korku Kültürü Sürecinde Eğitimde Yozlaşma Sorunu
Hasan ÇELİKKAYA, Doç. Dr. Yönetim Olgusuna Sosyolojik Bir Yaklaşım
Songül ALTINIŞIK, Doç. Dr., Çiğdem ARAS İnsan Kaynakları Yönetiminde Motivasyon ve Eğitim Örgütleri Uygulama Yeri Okullara İlişkin Örnek Bir Çalışma
Cevat CELEP, Prof. Dr., Yar Ali METE, Araş. Gör. Eğitim Örgütlerinin Örgütsel Sağlığı İle Öğretmenlerin
Engin KARADAĞ Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yöntemini
Raşit ÖZEN, Yrd. Doç. Dr. Meb Personelinin Hizmet İçi Eğitim Programlarında Kalitenin
Esmahan AĞAOĞLU, Doç. Dr., Eren KESİM, Araş. Gör. Anadolu Üniversitesi’nde Görev Yapan Eğitim Yöneticilerinin Zaman Yönetimi Konusundaki Görüşleri
Mustafa ERDEM, Araş. Gör., Kürşad YILMAZ, Araş. Gör., Murat TAŞDAN, Araş. Gör. Türkiye’de Eğitim Bilimlerinin Kurumsallaşması
Fevziye SAYILAN AKSOY, Hasan Hüseyin , Ahmet YILDIZ Eğitim Bilimlerinde Metodoloji Sorunları
İnayet AYDIN, Prof. Dr., Yasemin KEPENEKÇİ, Yrd. Doç. Dr., Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Araş. Gör. Eğitim Bilimlerinin Dünyadaki Kurumsal Gelişimi
Işıl ÜNAL, Prof. Dr., Seçkin ÖZSOY, Dr., Sabri GÜNGÖR, Araş. Gör. Eğitim Bilimlerinin Ontolojik Temelleri: Sorun Odaklı Bir Yaklaşım
Nevin ŞANLIER, Doç. Dr., Hüsne DEMİREL, Dr., Gürcü KOÇ, Dr. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Öğrenim Gören Öğrencilerin
Hamza AKENGİN, Yrd. Doç. Dr., Gül TUNCEL, Araş. Gör. 8. Sınıf Öğrencilerinin Çocuk Haklarını Algılamaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Türkiye ve Kktc Örnekleri
Rüştü YEŞİL, Yrd. Doç. Dr. Yaşanan Tartışmaların Demokratikliği Ve Tartışmanın Teorik Temelleri
Fatma GÖK, Prof. Dr. Türkiye Eğitim Sistemi ve Ortaöğretim Alt Sistemi İçinde Özel Dershaneleri
Mustafa AKGÜN Özel Dershanelere Ayrılan Ekonomik Kaynakların İncelenmesi
Mustafa ÇELİKTEN, Yrd. Doç. Dr. Eğitim Sisteminde Kullanılan Kültür ve Öğretmen Metaforları
Songül ALTINIŞIK, Doç. Dr., Sibel KILIÇ Çin Eğitim Sisteminin Analizi
Oğuz GÜRBÜZTÜRK, Yrd. Doç. Dr., Gülay BEDİR, Araş. Gör. Resmi ve Özel İlköğretim Okullarında Yapılan Veli Toplantılarına İlişkin Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Semra ÜNAL, Prof. Dr., Durmuş ÜMMET, Araş. Gör. Örgütsel Stres Kaynakları ve Öğretmenlerin
Kadian BOOBEKOVA, Dr. Kırgızistan Eğitim Sistemi ve Günümüzdeki Yenilenmeler
Salih BARDAKÇI, Mustafa BALOĞLU Eğitim Yöneticilerinin Özdeğerlerinin Betimlenmesi
Soner POLAT, Şüheda DOYURAN-GÖKTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Okul Müdürlerinin Güç Mesafesi ve Belirsizlikten Kaçınma Eğilimleri İle Güven
Ş. Şule ERÇETİN, Prof. Dr., İlknur ÇALIŞKAN MAYA Meslek-Aile Profilleri İle Kadın İlköğretim Okul Müdürlerinin Yönetsel Görevler Üstlenmelerinde Karşılaş-tıkları Engeller
Ayşegül MISIRLI, Hanife AKAR, Mehmet Ali İÇBAY Türkiye’de Göç Alan ve Veren İllerdeki Eğitim Sorunları
Mehmet Ali İÇBAY, Araş. Gör. Türkiye’de Göç Alan Kentlerdeki Eğitim Sorunları: Bir Karşılaştırmalı
Tolga GÖK, Araş. Gör., İlhan SILAY, Prof. Dr. Küresel Rekabet Ortaminda Türk Eğitim Sisteminin Kalitesi
Gökçe GÜVERCİN Özel Dershanelerde Ve Meb’e Bağlı Okullarda Öğretmenlik Yapan Öğretmenlerin, Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Tutumlarının Karşılaştırılması, Özel Dershanelerde Öğrenim Gören Lise-3 Öğrencilerinin, “Dershane”Ye İlişkin Görüşleri
Hasan ERÇELEBİ Türk Eğitim Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi
 Fen ve Teknoloji Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Esin ŞAHİN-PEKMEZ, Yrd. Doç. Dr., Bilge TAŞKIN-CAN, Araş. Gör. 2000 ve 2004 Fen Öğretim Programlarının Öğretmen Adaylarına Yansımaları
Rabia KALEM TANEL, Araş. Gör., Serap KAYA ŞENGÖREN, Araş. Gör. Termodinamik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi
Teoman Kesercioğlu, Prof. Dr., Suat Türkoğuz, Araş. Gör., Ekrem İşçier Fen Bilgisi Eğitiminin İlköğretimin 8. Sınıfların Eğitsel Ve Mesleki
Arzu SAKA, Araş. Gör., Ali Rıza AKDENİZ, Prof. Dr., Özlem ASİLSOY Lise 3 Biyoloji Ders Kitabında Yer Alan “Canlılarda Enerji Dönüşümü” Ünitesinin
Dilek ERDURAN AVCI, Araş. Gör., Fatma ŞAŞMAZ ÖREN, Araş. Gör. Fen Öğretiminde Oyun Tabanlı Öğretim İle Öğrencilerin Mantıksal Düşünme Yetenekleri Arasındaki İlişki
Mansur HARMANDAR, Prof. Dr., Emine ÇİL İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde “Canlılarda Üreme Ve Gelişme” Ünitesinin
Yusuf SÜLÜN, Yrd. Doç. Dr., Meryem GÖRECEK, Araş. Gör., Ayşin KESER İlköğretim 6.Sınıf Fen Bilgisi Dersinde ‘Dolaşım Sistemi’ Konusunun
Teoman KESERCİOĞLU, Prof. Dr., Deniz SÖNMEZER, Gonca YAŞADI Fen Öğretiminde Kavram Haritaları ve Senaryolar Kavram Yanılgılarını Giderebilir Mi?
Özlem KORAY, Yrd. Doç. Dr., Gülçin ERDOĞAN Yaratıcı Düşünme Tekniklerinden Beyin Fırtınası Tekniğinin Fen Derslerinde Uygulanmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri
İsmet ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr., Hakan TURAN, Araş. Gör., Özlem APAK, Araş. Gör. Yeni İlköğretim Birinci Kademe Fen ve Teknoloji Programının Stake`in Uygunluk
Fatma ŞAŞMAZ ÖREN, Araş. Gör. Fen Eğitiminde Portfolyo ve Rubrik Değerlendirme Üzerine Bir Çalışma
Zehra ÖZDİLEK, Araş. Gör., Muhlis ÖZKAN, Prof. Dr. Bursa İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencileri İçin Fen Bilgisi Seviye Tespit Anketi Ve
Esma Buluş KIRIKKAYA, Yrd. Doç. Dr., Belgin TANRIVERDİ, Yrd. Doç. Dr. Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında Öğrenme Alanlarından
Muğla Yusuf SÜLÜN, Yrd. Doç. Dr., Ramazan ADIGÜZEL İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Mitoz ve Mayoz Hücre Bölünmesi Konusundaki
Yusuf SÜLÜN, Yrd. Doç. Dr., Burcu DURMAZ, Bedia MAT Özel Dershanelerde Kavram Haritalarıyla Fen Öğretiminin Eğitsel Oyunlarla
Gülcihan DALKIRAN, Teoman KESERCİOĞLU, Prof. Dr., Servet BOYACI Kavram Haritaları ve Kavramsal Değişim Metinlerinin Öğrencilerin Fen Bilgisi
Yusuf SÜLÜN, Yrd. Doç. Dr., Öğretmen Buket TEKİN, Oğuzhan TEKİN İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Maddelerin Sınıflandırılması ve Dönüşümleri
Fatma TAŞKIN EKİCİ, Araş. Gör., Erhan EKİCİ, Araş. Gör., Fatih AYDIN, Araş. Gör. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoetik (Genetik Etik) Konularındaki
Murat GÖKDERE, Dr., Metin ORBAY, Doç. Dr. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının
Zeynep BAK, Alipaşa AYAS, Prof. Dr., Yasemin DEVECİOĞLU, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarında Isı ve Sıcaklıkla İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
Özgür TAŞKIN, Yrd. Doç. Dr., Zeki Apaydın, Yrd. Doç. Dr., Elif Omca Çobanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Meb Tarafindan Hazirlanan Fen ve Teknoloji Dersi (4. Ve 5. Sinif) Taslak Program
Murat DEMİRBAŞ, Araş. Gör., Rahmi YAĞBASAN, Prof. Dr. İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersindeki Bilimsel Tutumlarının
Süleyman AKÇAY, Ahmet Hakan HANÇER, Halil İbrahim YILDIRIM İlköğretim 6. Sınıflarda Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Fen Bilgisi
 Fen ve Teknoloji Öğretimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Derya GÖK, Mansur HARMANDAR, Prof. Dr. Fen Kulübü Çalışmalarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Tutumlarına ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi
Esin ŞAHİN-PEKMEZ, Yrd. Doç. Dr., Bilge TAŞKIN-CAN, Araş. Gör., Hilal AKTAMIŞ- AŞKAR, Araş. Gör. Fen Laboratuvar Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri İle Yaratıcılıklarına Etkisi
Hilal AKTAMIŞ, Araş. Gör., Gül ÜNAL, Araş. Gör., Ömer ERGİN, Prof. Dr. Öğrencilerin Fen Bilgisine Yönelik Tutumlarına Ailelerinin Etkisi
Fatma ŞAŞMAZ ÖREN, Araş. Gör., Dilek ERDURAN AVCI, Araş. Gör. Farklı Öğrenim Düzeylerindeki Öğrencilerin “Güneş Sistemi ve Gezegenler” Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma
Kutret GEZER, Yrd. Doç. Dr., Ayşe SAVRAN GENCER, Araş. Gör., Sacit KÖSE, Araş. Gör. Kavram Haritalama ve İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Başarıya Etkisi: Hücrede Madde Alışverişi Örneği
Kutret GEZER, Yrd. Doç. Dr., Ayşe SAVRAN GENCER, Araş. Gör., Sacit KÖSE, Araş. Gör. Kavram Haritalama ve İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Başarıya Etkisi: Hücrede Madde Alışverişi Örneği
Serkan NARLI, Halil AYDIN, Yrd. Doç. Dr. Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Bu Bölümde Verilen Matematik Dersleri Hakkındaki Görüşleri
Yusuf SÜLÜN, Yrd. Doç. Dr., Gülcan MIHLADIZ, Tayyip BAŞOL İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Programında Solunum Sistemi Konusunun Görsel Materyallerle Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi
Ercan KAYA, Yrd. Doç. Dr., Fatih SEZEK, Yrd. Doç. Dr., Esra ÖZAY, Yrd. Doç. Dr. Sağlıklı Beslenmenin Önemi İle İlgili Öğrenci Görüşlerinin Cinsiyet, Anne-Baba Eğitimi ve Gelir Düzeyi Açısından İncelenmesi
Fatih ÇEMREK, Araş. Gör., Burcu ANILAN, Araş. Gör., Hüseyin ANILAN Bilim-Kurgu Filmlerinin Öğretmen Adaylarının Fen Derslerindeki Başarılarına Yansıması
Savaş BAŞTÜRK, Serap MUTLU, Yasemin YILDIZ Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrenciler Açısından Matematik ve Matematiğin Öğretimi: Lise Dershane ve Üniversite Boyutunda
 Fİzik Öğretimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Bilal YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr., Ayşe Gül ÇİRKİNOĞLU, Araş. Gör. Orta Öğretim 1. Sınıf ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumları İle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişki
Merve KATİPOĞLU, Zeynep GÜREL, Doç. Dr. Öğrencilerin Newton’un Iıı. Hareket Kanununu Araba Çarpışmalarına Uygulama Becerisi
Şengül ATASOY, Araş. Gör., Ali Rıza AKDENİZ, Prof. Dr. Newton’un Hareket Kanunları İle İlgili Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları
Neşe AKYAZ, Özlem KORAY, Yrd. Doç. Dr., Ali AZAR, Doç. Dr. Lise Öğrencilerinin “Madde ve Özellikleri” Konusu İle İlgili Günlük Yaşamdaki Olaylarda Gözlenen Kavram Yanılgıları
Zafer TANEL, Araş. Gör., MUSTAFA EROL, Prof. Dr. Lisans Düzeyindeki Öğrencilerin Manyetik Akı, İndüksiyon Elektromotor Kuvveti ve İndüksiyon Akımı Kavramlarına Yönelik Yanılgıları
Erdal SÖNMEZ , Araş. Gör., Refik DİLBER , Araş. Gör., İbrahim KARAMAN, Yrd. Doç. Dr. Öğrencilerin Yeteneklerinin Fizik Öğrenme Başarısına Etkisi
M. Ş. BÜLBÜL Fizik Eğitiminde Sanal Makinelerin Kullanımı Üzerine Bir Çalışma
 Halk Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Rıfat OKÇABOL, Prof. Dr. Sivil Toplum Kuruluşları ve Yetişkin Eğitimi
Sabire ÖZOĞUL Halk Eğitim Merkezlerinde Uygulanan Genel Kültür Konularinin Etkililiği
 Kimya Öğretimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ahmet KARA, Yrd. Doç. Dr., Mustafa ÖZDEN, Yrd. Doç. Dr. Ortaöğretim Öğrencilerinin Kimya Dersine İlişkin Tutumları
İnci MORGİL, Prof. Dr., Nuray Yörük Kimya Eğitiminde Performans Değerlendirmesini Nasıl Yapabiliriz?
İnci MORGİL, Prof. Dr., Soner YAVUZ, Araş. Gör., Senar TEMEL Kimya Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmede On-Line Bilgi Toplama ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Süleyman YAMAN, Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumları ve Mantıksal Düşünme Becerileri Üzerine Bir Araştırma
İnci MORGİL, Prof. Dr., Nuray Aydın Portfolyonun Geleneksel Ölçme Değerlendirme Teknikleri İle Karşılaştırılması
İnci MORGİL, Prof. Dr., Hatice Güngör SEYHAN, Araş. Gör. Kimya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Deney Uygulamaları

İnci MORGİL, Prof. Dr., Senar TEMEL, Evrim URAL, Araş. Gör. Kimya Eğitiminde Sorgulamaya Dayalı Öğrenme
İnci MORGİL, Senar Temel, Seçil Erökten, Araş. Gör. Kimya Laboratuvarında Problem Çözme Süreci
Soner ERGÜL, Songül TOP, Muharrem AYICI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Genel Kimya Dersi İçin Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Ve Dersteki Başarılarının İncelenmesi
Seher TEKİN, Ali KOLOMUÇ Asitler-Bazlar Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişim Metinlerinin Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisinin Araştırılması
 Matematik Öğretimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Gülşah BATDAL, Araş. Gör. Öğrenci Odaklı Bir Yaklaşımla İlköğretim Matematik Programlarının
Necdet GÜNER, Yrd. Doç. Dr. Lise Matematik Müfredatı ve Öğrenci Seçme Sınavı Üzerine Bir Araştırma
A. Murat ELLEZ, Dr., Arzu GÜNGÖR, Dr. Ilkögretım Ikıncı Kademe Ögrencılerının Matematık Dersı Stratejı
Nida TEMİZ, Araş. Gör. İlköğretim 4. Sınıf Matematik Dersi Yeni Öğretim Programının Yansımaları
Akın EFENDİOĞLU İlköğretim Dördüncü Sinif Dikdörtgen Konusunun Anlamli Öğrenme Kuramina Dayali Olarak Hazirlanan Bilgisayar Destekli Programla (Ööp) Öğretimi
Aysel FERAH İlköğretim 2.,3.,4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Sıfatlarını Kavramlaştırma
Duygu BEDİR, Süha YILMAZ, Yrd. Doç. Dr., Cenk KESAN, Yrd. Doç. Dr. Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimininin İlköğretimde Öğrenci Başarısına Etkisi
Nihat BOZ, Araş. Gör. Değişkenler Konusuna Nasıl Giriş Yapardınız?
Süha YILMAZ, Yrd. Doç. Dr., Cenk KEŞAN, Yrd. Doç. Dr., Melih TURĞUT Kavram Haritaları Destekli Problem Çözme Merkezli Geometri Öğretiminin
Ercan ATASOY, Adnan BAKİ, Prof. Dr., Şengül ATASOY, Araş. Gör. Matematik Öğretiminde Yazmanın Kullanılmasına Yönelik Bir Çalışma
FEYZİ SÖNMEZ, Yrd. Doç. Dr., MEHMET BULUT, Araş. Gör., Ogün BİLGE Aktif Öğrenme Yaklaşımı’nın İlköğretim Matematik Dersi Asal Sayılar ve Çarpanlara Ayırma Ünitesinin Öğretiminde Öğrencilerin Genel Başarısına Etkisi
Hakan ŞANDIR, Araş. Gör., Ziya ARGÜN, Prof. Dr., Mehmet BULUT, Araş. Gör. Fonksiyon Kavramı İle İlgili Fen Lisesi Matematik Öğretmenlerinin Anlayışlarının Değerlendirilmesi
Hayri AKAY, Araş. Gör., Ziya ARGÜN, Prof. Dr. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği 1.Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Yaklaşımlı (Problem Posing) Matematik Öğretimine İlişkin Görüşleri
Arzu GÜNGÖR, Dr., A. Murat ELLEZ, Dr. İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ve Tutum Düzeyleri İle Matematik Dersinde Strateji Kullanmaları Arasındaki İlişkiler
Handan ÇOLAK, Safure BULUT, Ziya ARGÜN Problem Çözme Sürecinde Yazma Tekniğinin Kullanımı ve Aday Matematik Öğretmenlerinin Bu Tekniğe Yönelik Görüşleri
Tuba İSKENDEROĞLU, Araş. Gör., Metin İSKENDEROĞLU İlköğretim 6., 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Oran-Orantı Problemlerini Çözüm Stratejileri ve Orantısal Akıl Yürütme Becerileri
Şevket AYDIN, Araş. Gör., Ümit POLAT, Araş. Gör., Orhan BÖLÜKBAŞ Niğde İli “Orta Öğretim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerin Matematik Dersine Karşı Kalıplaşmış Tutumları
Nesrin ÖZSOY, Ali FİLİZ, İsmet GÖÇER Öss Sorularının Lise Matematik Öğretim Programının İçeriğini Temsil Oranının Ve Öss’nin Üniversitedeki Matematik Öğretimini Destekleme Derecesinin Araştırılması
Nuran KEMANKAŞLI, Hülya GÜR, Yrd. Doç. Dr. Ortaöğretim Öğrencilerinin Geometri Dersinde Dörtgenler Konusundaki Hata Analizi
Yüksel DEDE, Yrd. Doç. Dr., Süleyman YAMAN, Dr. İlköğretim 6. 7. ve 8. Sınıf Matematik Ve Fen Bilgisi Ders Kitaplarının İncelenmesi: Problem Çözme ve Problem Kurma Etkinlikleri Bakımından
Dilek Çağırgan GÜLTEN, İsmail GÜLTEN Matematik Kaygısının Öğretim Yöntemleriyle İlişkisi
Aytaç KURTULUŞ, Yrd. Doç. Dr., Arda TEPE, Senem YILMAZ Geometri Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Webquest
Gülfem ÖZDOĞAN, Araş. Gör., Mehmet BULUT, Araş. Gör., Fulya KULA, Araş. Gör. Matematik Dersine Yönelik Tutumun ve Başarının, Cinsiyet ve Öğrenim Türü Değişkenleri Açısından İncelenmesi
Nuray AKSARAY, Alpay BİÇER Vitamin Matematik Öğretmen Kitapları
Bahadtin RÜZGAR, Yrd. Doç. Dr. Yüksek Öğretime Gelen Öğrencilerin Matematik Alt Yapılarının Araştırılması
Aysel ALTINOK, Cenk KEŞAN, Yrd. Doç. Dr., Süha YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim 7. Sınıf “Tamsayılar” Konusunun Günlük Yaşamla İlişkilendirilmesi ve Öğrenci Üzerindeki Etkileri
Cenk KEŞAN, Yrd. Doç. Dr., Süha YILMAZ, Yrd. Doç. Dr., Melih TURGUT Matematik Öğretmen Adaylarının Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Bu Yanılgıların Giderilmesi İçin Çözüm Önerileri
Denizhan KARACA, Araş. Gör., Burcu GÜNGÖR, Araş. Gör. Matematik Her Yerde
Esra BALGALMIŞ, Mustafa BALOĞLU, Doç. Dr. Lise Öğrencilerinin Matematik Başarilari İle Düşünme Stilleri Arasindaki İlişki
Yüksel DEDE, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Araç - Gereç Kullanımına ve Değerine İlişkin Görüşleri
Mehmet BULUT, Araş. Gör., Fulya KULA, Araş. Gör., Gülfem ÖZDOĞAN, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Lise Altyapıları ve Üniversiteye Giriş Sınavı Tercihleri İle İlişkisi: İlköğretim Matematik Öğretmen Adayları Örneği
Duygu BEDİR, Süha YILMAZ, Yrd. Doç. Dr., Cenk KEŞAN, Yrd. Doç. Dr. "İzmir İle Kocaeli’de Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması"
Ceylan KARAOĞLAN, Melek ÇATAK Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Yöntemiyle Ölçme Değerlendirme: 7.Sınıf Matematik Dersi İçin Bir Örnek Uygulama
Kürşat YENİLMEZ, Yrd. Doç. Dr., Fatih ÇEMREK, Araş. Gör. Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Güdülenme (Motivasyon) Düzeyleri
Fulya KULA, Araş. Gör., Gülfem ÖZDOĞAN, Araş. Gör., Mehmet BULUT, Araş. Gör. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geleceğe Yönelik Amaçlarının Matematik İle İlgili Düşüncelerine ve Matematik Başarılarına Etkisi
Handan ÇOLAK, Ziya ARGÜN, Safure BULUT Aday Matematik Öğretmenlerinin Sergiledikleri Problem Çözme Stratejileri
 Müzik Öğretimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
A. Aylin CAN, Yrd. Doç. Dr. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programında Bireysel Çalgı Eğitiminde Yer Alan Gitar Dersinin İçeriği ve İlköğretimde Kullanımı
Bülent HALVAŞİ, Yrd. Doç. Dr. Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programında Piyano Derslerinin İçeriği ve İlköğretimde Eşlik Yapabilme Becerisine Etkisi
Gökay YILDIZ, Prof. Dr. Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (Burdur Eğitim Fakültesi Örneği)
Gülay KARAMAHMUTOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Müzikbilim / Müzikoloji Eğitiminde “Bilimsellik” Anlayışının Sözelden Uygulama Düzeyine Aktarılması (Bilimsel Yöntem Ve Araştırma Kavramları Üzerine Tespitler)
Sibel AKINCI, Yrd. Doç. Dr. Çocuk Müzik Eğitimi ve Müzik Eğitimcisi Yetiştirme Üzerine Bazı Görüşler
Ayfer KOCABAŞ, Prof. Dr. Müzik Öğretimi Dersi Alan Öğrencilerin Kullandıkları Müziği Öğrenme Stratejileri Ve Çoklu Zeka Alanları İle İlişkisi
Alp ÖZEREN Halk Eğitim Merkezlerinin Genel Müzik Eğitimi Açısından Rolü ve Önemi
Metin EKE, Yrd. Doç. Dr. Müzik Eğitim Kurumları ve Konservatuarlarda Türk Halk Müziği Formlarından Uzun Havaların
İlknur TUNÇDEMİR Çoksesli Müzikte H.Ü. Ankara Devlet Konservatuarında Yetişen Üstün Yetenekler
 Okul Öncesi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mehmet KÖK, Yrd. Doç. Dr., Adnan KÜÇÜKOĞLU, Araş. Gör., Mehmet Nur TUĞLUK, Araş. Gör. Okul Öncesi Eğitiminin Sorunlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Erzurum İli Örneği)
Esra DERELİ, Nurcan KOÇAK, Yrd. Doç. Dr., Kezban TEPELİ Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Ve Etmeyen Çocukların İfade Edici Dil Düzeylerinin İncelenmesi
 Okul Öncesi Eğitim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Özlem Sarıyüce Körükçü, Dr., Neriman Aral, Prof. Dr. Altı Yaş Grubundaki Çocukların Annelerinin Empatik Becerilerinin İncelenmesi
Ayşe OKVURAN Drama Tekniklerinin Yapılandırılması ve Sınıf Öğretmenliği Eğitiminde Önemi
Elif ÜNAL İlköğretimde Drama Dersini Alan Üniversite Öğrencilerinin, Bu Derse Yönelik
Aslıhan YEĞEN, Figen GÜRSOY, Doç. Dr. Çocuklarda Trafik Eğitimi
Ozana Ural, Doç. Dr., Kadriye Efe Aile Sosyal Davranış Denetim Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri
Aysel KÖKSAL AKYOL, Doç. Dr., Vuslat OĞUZ Milli Eğitim Bakanlığı 2002 36–72 Aylık Çocuklar İçin
Burcu AYDIN Mobil Anaokulları
Şafak ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Avustralya’da Erken Çocukluk Eğitimi
Hülya PEHLİVAN Eğitimde Yaratıcılığın Önemi
K.Ceren CENGİZ Beş-Altı Yaş Çocuklarında Çizgi Çizme Becerisinin Gelişiminin Cinsiyet
Raşit ÖZEN, Yrd. Doç. Dr., Serap EMİR, Yrd. Doç. Dr., Özlem KARAKIŞ YARATICI DÜŞÜNMENİN AKADEMİK BAŞARIYA ve DERSE KARŞI TUTUMA ETKİSİ
Yaşare AKTAŞ-ARNAS, Doç. Dr. 3-18 Yaş Grubu Çocuk Ve Gençlerin Kitle İletişim Araçlarını Kullanma
M. Sencer BULUT, Yrd. Doç. Dr., Kamuran TARIM, Dr. Okulöncesi Öğretmenlerinin Matematik ve Matematik Öğretimine İlişkin
 Öğretmen Yetiştirme
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
İjlal OCAK, Esra ÖZAY, Gürbüz OCAK Bir Öğretmenden Beklenen Özelliklerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Kamil AKBAYIR, Dr. Eğitim Fakültelerindeki Yeniden Yapılanmanın Öğrenci Açısından Değerlendirilmesi
Oğuz GÜRBÜZTÜRK, Yrd. Doç. Dr., Semra Demir İlköğretimde Bireysel ve Toplu Etkinlik Dersinin Öğrenci Ve Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
Uğur ALTUNAY, Yrd. Doç. Dr., Arzu GÜNGÖR, Dr. Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama Stratejilerini Kullanma Düzeyleri
Gürbüz OCAK, Yrd. Doç. Dr., İjlal OCAK, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Öğrenci Merkezli Eğitim Hakındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Mustafa SAĞLAM, Prof. Dr., Şengül S. ANAGÜN, Sibel DAL, Araş. Gör. Öğrenci Görüşlerine Göre Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Programının Öğretmen Yeterliliklerini Kazandırma Düzeyi
Serdar YEŞİL Aday Öğretmenlerin Öğretimde Yöntem Becerilerine Sahiplik Düzeyi
Erdoğan HALAT, Yrd. Doç. Dr., Mevlüt DOĞAN, Doç. Dr., İsmail MARULCU, Araş. Gör. Eğitim Formasyon Derslerinin Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Müfredat İdeolojileri Üzerindeki Etkisi
Handan ÇOLAK, Araş. Gör., Ziya ARGÜN, Prof. Dr. Aday Matematik Öğretmenlerinin İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi İle İlgili Görüşleri
Mehmet AKSÜT, Yrd. Doç. Dr., Mustafa ÖZER, Özgür TUĞYAN Öğretmen Adaylarının Dikkat Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Ramazan ÖZBEK Öğretmen Algılarına Göre Öğretmenlerin Sınıftaki Tutum ve Davranışlarının Demokratiklik Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Sabire ÖZOĞUL, Gamze BALIKLISU, Alper GENÇDAL Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi`nin Son Sinifinda Okuyan Öğrencilerin Öğretmenlik Meslegi İle İlgili Mesleki Değerlendirmeleri
Leyla BAKIR Öğretmenlerin Karşılaştıkları Fiziki, Sosyal, Kişisel/Ruhsal, Ekonomik, Merkezi Yönetim ve Mesleki Problemler
 Öğretmen Yetiştirme ve Alan Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Yahya ALTINKURT Eğitim Kurumlarının Öğrenme Kültürüne İlişkin Öğretmen ve Yönetici
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Yrd. Doç. Dr., İlhami BULUT, Araş. Gör., Ayşe Ülkü KAN, Araş. Gör. İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Öğrenci Merkezli Eğitime İlişkin Görüşlerinin
Sami OLUK, Yrd. Doç. Dr., Süheyla SARIKAYA, Araş. Gör., Işılay ÖZALP Öğretmen Yetiştirmede İnteraktif Öğrenme Uygulamaları: Proje Tabanlı Öğrenme
Ramazan ÖZBEK Öğretmen Algılarına Göre Eğitim Fakültesi Öğretim Programının, İlköğretim
Hayal KÖKSAL, Dr. Yenilikçi Öğretmenlerle Çağdaş Bir Sınıf Modeli
Zühal ÇUBUKÇU, Yrd. Doç. Dr., Pınar GİRMEN , Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançları İle Sosyal
Mehmet DEMİREZEN, Prof. Dr. Yabanci Dil Öğremeni Yetiştirmede Telaffuzun Yeri
Erdoğan HALAT, Yrd. Doç. Dr., Mevlüt DOĞAN, Doç. Dr., İsmail MARULCU, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Müfredat İdeolojileri
Gürbüz OCAK , Yrd. Doç. Dr., Mevlüt GÜNDÜZ, Araş. Gör., Alper Murat ÖZDEMİR Öğretmenlerde Sosyal Statü Sorunları (Afyonkarahisar İl Örneği)
İ. Hayri KUĞUOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Sınıf Öğretmenliği Bölümü Mezunu Aday Öğretmenlerin Kendi Algılamalarına Göre Öğretmenlik Uygula-ması Alanındaki Yeterliliklerine Dair Görüşleri ve Öneriler
Ahmet ÜSTÜN, Yrd. Doç. Dr. Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik
Hatun ONURAL, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının İdeal Öğretmen Niteliklerine İlişkin Görüşleri
Aysun UMAY, Doç. Dr., Asuman DUATEPE, Yrd. Doç. Dr., Oylum AKKUŞ ÇIKLA, Dr. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yeni Matematik Dersi Öğretim Programındaki İçeriğe
Nevin SAYLAN , Prof. Dr., Bünyamin YURDAKUL, Dr. İlköğretim Program Tasarılarının Gerektirdiği Yapılandırmacı Öğretmen
Salih Paşa MEMİŞOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Lise Öğrencilerinin Sinif Ortaminda Öğretmen Davranişlarina İlişkin Görüşleri
Ali Rıza ERDEM, Yrd. Doç. Dr., Kudret GEZER, Yrd. Doç. Dr., Hulusi ÇOKADAR, Yrd. Doç. Dr. Ortaöğretim Fen-Matematik Ve Sosyal Alanlar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans
Mustafa SAĞLAM, Prof. Dr., İsmail YÜKSEL, Araş. Gör., Seyfettin DEMİRAL Anadolu Üniversitesi Açiköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans
Ahmet Zeki SAKA, Yrd. Doç. Dr., Osman TİTREK, Yrd. Doç. Dr., Arzu SAKA, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterliklerini Kazanma Düzeylerine İlişkin Algıları
Gülşah Başol GÖÇMEN, Yrd. Doç. Dr., Esra BALGALMIŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Bölümü
Şenay Sezgin NARTGÜN, Yrd. Doç. Dr., Süleyman DEĞİRMENCİ, Nuray KABAŞ Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğini Seçmelerine
Hatun ONURAL, Yrd. Doç. Dr. Öğretmenlik Mesleğinin Durumu (Düzce İli Örneği)
Neş’e BAŞER, Yrd. Doç. Dr., Berna Cantürk GÜNHAN, Araş. Gör., Güneş YAVUZ İlköğretim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerin Öğretmen Yeterlik Algılarının Karşılaştırılması Üzeri-ne Bir Araştırma
Ali Rıza AKDENİZ, Prof. Dr., Yasemin DEVECİOĞLU, Araş. Gör., Hakan Ş. AYVACI Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Materyallerin Uygulanabilirliklerinin
Zeynep AYVAZ, Araş. Gör. Lisansüstü Eğitim Programlarında Yer Alan “Özel Konular” Dersine İlişkin
Mustafa SAĞLAM, Prof. Dr., Dilruba KÜRÜM, Araş. Gör. Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Eğitimi Yapısının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Ahmet SABAN, Doç. Dr., Beyhan Nazlı KOÇBEKER, Aslıhan SABAN, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar
Zeki ARSAL, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Öğrenme ve Motivasyon Stratejileri
Gürcü KOÇ, Okyay DOĞAN, Araş. Gör. Fen-Edebiyat Fakültesi Mezunlarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Programı Öncesi ve
Ayşe SAVRAN, Araş. Gör., Jale ÇAKIROĞLU, Yrd. Doç. Dr., Ceren TEKKAYA, Doç. Dr. Yansıtıcı Öğretmen Eğitimi: Bir Eylem Araştırması
Bülent GÜVEN, Yrd. Doç. Dr., Sibel İLERİ, Araş. Gör., Berfu K. TUNÇER , Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Ekiple Proje Tabanlı Öğrenme Üzerine Gerçekleştirdikleri
Soner M. ÖZDEMİR, Dr. “İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programlarına
Aytunga OĞUZ, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Eğitim Programlarında Metafor Kullanma
Selçuk UYGUN, Yrd. Doç. Dr. Türkiye’de Geçici Öğretmen İstihdamı Sorunu
Necla KÖKSAL, Araş. Gör. Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamındaki Uygulamaların Sınıf
İlhan SILAY, Prof. Dr., Tolga GÖK, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi Derslerinde
Ahmet ŞİMŞEK, Araş. Gör. Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kronoloji Yeterlilikleri:
Kazım ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarına Göre Bir Meslek Olarak Öğretmenlik
Turan PAKER, Yrd. Doç. Dr. Öğretmenlik Uygulamasında Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeni ve Uygulama
 Ölçme ve Değerlendirme
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Deniz DERYAKULU, Yrd. Doç. Dr. Kavramayı Denetleme Envanterinin Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Yasemin DERELIOĞLU, Araş. Gör. Eleştirel Düşünme Ölçeğinin Geliştirilmesi – Geçerlik ve Güvenirlik Çalişmasi
Halil YURDUGÜL, Dr. Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerliği İçin Kapsam Geçerlik
Fatih AYDIN, Araş. Gör. Öğretmenlerin Alternatif Ölçme Değerlendirme Konusundaki
Ümit ÇELEN, Nükhet Çıkrıkçı DEMİRTAŞLI, Yrd. Doç. Dr. Düzeltme Yönergesinin Testin Psikometrik Özelliklerine Etkisi
Ali BAYKAL, Prof. Dr. Şans Eğrisini Doğrultmak İçin Yapilan Yanlişlar
Tülin Otbiçer ACAR %27 Oran Yoluyla Alt-Üst Grup Seçimine Alternatif Olarak Kümeleme&Ayirma Analizleriyle Alt-Üst Grup Seçimi ve Madde İstatistikleri
Nevzat YİĞİT, Yrd. Doç. Dr., Zeynep BAK, Araş. Gör. Çoklu Zeka Kuramına Göre Yapılan Planların Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlüklere Yönelik Öğretmen Görüşleri
Çetin SEMERCİ, Yrd. Doç. Dr. Test Maddelerine ve Madde Analizine Fuzzy Mantık Bakışı
To Discuss Test Items and Item Analysis Using of Fuzzy Logic Theory
Ercan YILMAZ Etik Liderlik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması
Nevzat YİĞİT, Yrd. Doç. Dr., Nedim ALEV, Yrd. Doç. Dr., Yasemin DEVECİOĞLU, Araş. Gör. Ölçme ve Değerlendirme Alanındaki Kpss Sorularının Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
Ümmühan (ALTINTOP)AKHİSAR, Nevcihan DURU, Yrd. Doç. Dr. Web Tabanlı Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme
 Program Geliştirme Kuramları
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
M.Bahaddin ACAT, Doç. Dr., Arzu EKİNCİ Yapılandırmacı Felsefe ve Yeni Müfredat Programına Etkileri
Veli TARHAN, Sevgi MORALI, Yrd. Doç. Dr. Çevrimiçi Aktif Öğrenme
Özcan DEMİREL, Prof. Dr., Ali ARSLAN, Araş. Gör., Cevdet EPÇAÇAN, Araş. Gör. Okuduğunu Anlama Becerilerine İlişkin Standartlara Ulaşmada Etkin
Erhan EKİCİ, Araş. Gör., Fatma TAŞKIN EKİCİ, Araş. Gör., Mustafa AYDOĞDU, Prof. Dr. Planlı Davranış Teorisi (The Theory Of Planned Behavıor) ve Eğitim Ortamlarındaki Davranışların Değer-lendirilmesi
Yücel KAYABAŞI, Yrd. Doç. Dr. Meslek Yüksekokullarinda Program Geliştirme Çalişmalari
Battal ASLAN, Prof. Dr. İlköğretim, Öğretim (‘Müfredat’) Programları’nın Hazırlanmasına Dayanak Oluşturan Cumhuriyet Dönemi’nin Dinamikleri ve 1968 - 2005 İlköğretim Programları’nın
İlhan OKTAR, Yrd. Doç. Dr. Öğrenci Merkezli Öğrenme-Öğretme Yaklaşımlarının Öğrenci Başarısına Etkisi
Salih UŞUN İlköğretim Birinci Kademe (Sınıf) Öğretmenlerinin Öğrenme Öğretme Sürecindeki
Ayten ULUSOY, Prof. Dr., Nevriye YAZÇAYIR, Araş. Gör. Öğrenme-Öğretme Sürecinde Öğrenci Katılımını Etkileyen Faktörler
Eriman TOPBAŞ, Yrd. Doç. Dr., Banu YÜCEL TOY Kalabalık Sınıflarda Öğrenci Merkezli Öğretim Uygulamaları: Öğretimde
Derya Oktar ERGÜR, Dr. Kavram Haritalarının Öğretim Sürecinde Etkin Kullanımı
Rıza SAM, Yrd. Doç. Dr. Bilgi Bilişim Sürecinde Eğitim Programlarımız ve Öğretim Stratejilerimiz Üzerine
İsmail KARAKAYA, Kenan DEMİR, Araş. Gör. İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hazırbulunuşluk Test Puanlarının Çeşitli
Mehmet GÜLTEKİN, Yrd. Doç. Dr., Ruhan KARADAĞ, Araş. Gör. İlköğretimde Birleştirilmiş Sınıflar, Taşımalı Eğitim ve Yatılı İlköğretim Bölge
Asım ARI, Dr. İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yaz Tatili Öğrenme Kayıpları
Esra YECAN, Araş. Gör. Hipermedya İle Öğrenme Üzerine Öğrenci Görüşleri: Durum Çalışması
Sacit KÖSE, Dr., Kudret GEZER, Yrd. Doç. Dr., Nazmi DURKAN Çizim Yöntemi Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Ne Kadar Etkili?
Zeynep BAK, Araş. Gör., Nevzat YİĞİT, Yrd. Doç. Dr., Haluk ÖZMEN, Yrd. Doç. Dr. Buluş Yaklaşımına Dayalı Bir Ders Planının Geliştirilmesi
Mustafa Serdar KÖKSAL, Araş. Gör., Arzu İrfan PRESLEY, Özlem (CANSÜNGÜ) KORAY, Yrd. Doç. Dr. Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Genetik Mühendisliği İle İlgili Bilgi Düzeylerine Etkisi
Şahin DÜNDAR, Araş. Gör. Sınıf Öğretmenleri Tarafından Kullanılan Dikkat Çekme Teknikleri
MEHMET BULUT, Araş. Gör., OGÜN BİLGE, FEYZİ SÖNMEZ, Yrd. Doç. Dr. Öğrencilerin Bilişsel Alan Taksonomisinde Uygulama Düzeylerinin Gelişiminde Aktif Öğrenme Yaklaşımının Etkisi: Matematik Dersi Örneği
 Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Alev ÖNDER, Doç. Dr., Hülya GÜLAY İlköğretim 5. Sınıfa Devam Eden Çocuklarda Sosyal Konum İle Kendilik Değeri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examınatıon of the Relatıon Between Socıal Status and Self-Esteem
Figen GÜRSOY, Doç. Dr., Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI, Araş. Gör. Hayvan Besleyen ve Beslemeyen Çocukların Benlik İmajlarının İncelenmesi
M. Engin DENİZ, Yrd. Doç. Dr., Selcen AKUYSAL, Cengiz ÇELİK, Araş. Gör. Kırsal Alanlarda ve Kent Merkezinde Yaşayan İlköğretim Öğrencilerinin
Pınar HALICI, Gülen BARAN, Doç. Dr. Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına Devam Eden ve Ailesiyle Birlikte Yaşayan 12-14 Yaş Grubu Çocukların Benlik Kavramlarının İncelenmesi
Birol ALVER, Dr. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik
Mehmet GÜVEN, Doç. Dr., Semra GÜVEN, Yrd. Doç. Dr. 2004 İlköğretim Ders Programlarındaki Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Mehmet GÜVEN, Doç. Dr. İlköğretimde Çocuğu Olan Velilerin Çocuklarının Okullarındaki Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Algı ve Beklentileri
Cemalettin İPEK, Yrd. Doç. Dr., Ahmet DUYSAK Öğrenci-Öğretmen İlişkilerinde Güç Mesafesi Algısı ve Okul Kaygısı
Power Distance Perceptions and School Anxiety in Student-Teacher Relationships(The Case of Çayeli Primary Schools)
Müzeyyen SEVİNÇ, Doç. Dr., Emel TOK, Araş. Gör. İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Düşünme İhtiyacı
Seval FER, Yrd. Doç. Dr. Aday Öğretmenlerin Düşünme Stilleri Nedir?
İbrahim BATTAL, Mehmet AKSÜT, Yrd. Doç. Dr., Fazilet YALDIZ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine
Kaynaştırma Eğitimi
Mustafa ONUR, Yrd. Doç. Dr., Başaran GENÇDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Ana-Baba Tutumunun Demokratik Tutum Üzerindeki Etkilerinin
Ozana URAL, Doç. Dr., Emine ERKTİN, Doç. Dr. Öğrencilerini Giriş Sınavlarına Hazırlayan
Özcan SEZER, Yrd. Doç. Dr. Lise I. Sınıfta Sınıf Tekrar Eden Öğrencilerin Bazı Demografik Özellikleri İle
Burhanettin DÖNMEZ, Doç. Dr., Gülten GENÇ Genel Liselerdeki Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Öğrenilmiş Güçlülük
Hakan YAMAN, Araş. Gör., Aysun UMAY, Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Başarı Motivasyonu ve Motivasyon Stilleri
Mustafa KOÇ, Dr., Orhan BÖLÜKBAŞ, Ö. Faruk TUTKUN, Dr. Atfetme Tarzları ve Sağlık Arasındaki İlişki
İlkay ÇELİK, Mustafa KOÇ, Yrd. Doç. Dr., Ö. Faruk TUTKUN, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Çağı Çocuklarında Depresyon Düzeyi
İlkay DEMİR, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları İle Otoriteryen Eğilimleri
Nurten SARGIN, Yrd. Doç. Dr., Abdullah IŞIKLAR Erin ve Ergenlerin Yalnızlık ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Aysun GÜROL, Yrd. Doç. Dr., Birsen SERHATLIOĞLU Okul Öncesi Öğretmenlerinin Televizyon Programlarındaki Şiddetin Çocuklar Üzerindeki Etkilerine İlişkin Görüşleri
Şahin KAPIKIRAN, Yrd. Doç. Dr. Üniversite Öğrencilerinin Kopya Çekme ve Hile Yapma Davranışları İle Etik
Hacer TOR, Doç. Dr., Nurten SARGIN, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Okullarının İkinci Kademesinde Okuyan
Ayşenur Büyükgöze KAVAS, Araş. Gör. Özsaygi Düzeyi Farkli Üniversite Öğrencilerinin Riskli Davranişlarda Bulunma Düzeylerinin İncelenmesi
Gülay EKİCİ Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Öz-Yeterlik İnançlarını Etkileyen Faktörler
Ümit ÇELEN Psikolojik Ölçme Ve Basın
 Sanat Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Feryal BEYKAL ORHUN, Araş. Gör. Ortaöğretim Okulları 9. Sınıf Öğrencilerinin Sanata ve Sanat Öğretimine Yönelik Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma
Lale ALTINKURT, Yrd. Doç. Dr. Öss Puanının Özel Yetenek Sınavı ve Öğrencilerin Başarıları Üzerine Etkisi (Dumlupınar Üniversitesi Örneği)
Ayşe Çakır İLHAN, Doç. Dr. Sınıf Öğretmeninin Sanat ve Estetik Konusundaki Yeterlilikleri
Bekir İNCE, Araş. Gör., Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ, Yrd. Doç. Dr. Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Sanat Eleştirisi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği GelişGeliştirme
Enver YOLCU, Yrd. Doç. Dr. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarındaki Sanat (Resim) Eğitimine İlişkin Ders Programlarına Eleştirel Bir Bakış
Handan BÜLBÜL Sınıf Öğretmenlerinin Resim-İş Dersinin Amaçlarına Ulaşma Durumlarına İlişkin Deneysel Bir Çalışma
Mehtap KODAMAN, Araş. Gör. Sanat Eğitiminde Taklit Kuramı ve Ustaların Bu Konudaki Tutumları
Oğuz DİLMAÇ, Adnan KÜÇÜKOĞLU, Araş. Gör. Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde Öğrenim Görmekte Olan Öğrencilerin Geldikleri Ortaöğretim Alanlarının Akademik Başarılarına Etkisi
 Sınıf Yönetimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mustafa SARITAŞ, Yrd. Doç. Dr. Sınıf Yönetimi Dersi Alan ve Almayan Öğretmen Adaylarının Sınıfta İstenmeyen
Niyazi CAN, Yrd. Doç. Dr. Öğretmenin Sınıfta Zaman Yönetimi Davranışları
Mustafa SAĞLAM, Prof. Dr., Züleyha AVŞAR, Araş. Gör., İnci Zeynep ÖZONAY Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi
Yalçın ERGÜNEŞ, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarinin Öğretmenlik Uygulamalarinda Karşilaştiklari Sinif Yönetimi
Fatma (KASAP) ÇOBANOĞLU, Araş. Gör., İlknur ŞENTÜRK, Araş. Gör.
Naciye AKSOY, Yrd. Doç. Dr. Eğitimde Fiziksel Ceza: Kültürlerarası Bir Karşılaştırma
Esef Hakan TOYTOK, Osman TİTREK, Yrd. Doç. Dr. Öğretmenlerin Duygusal Zekâ (Eq) Yeterliklerini Sınıf Yönetiminde
Selçuk Beşir DEMİR Okulda Ve Ailede Bedensel Ceza ve Bedensel Cezanın Demokratik
Asuman UĞUR, Ömer KUTLU, Yrd. Doç. Dr. Zaman Yönetimi Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Davut HOTAMAN İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Beden Dilini Kullanım Düzeyleri
Necdet AYKAÇ, Erdoğan BAŞAR, Prof. Dr. İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Derslik Sistemine Dayalı Eğitim Ortamı
 Sosyal Bilgiler Öğretimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Cemil ÖZTÜRK, Prof. Dr., Gül TUNCEL, Araş. Gör., Yaşar KOP, Araş. Gör. Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Dayalı
Sultan BAYSAN, Yrd. Doç. Dr. Öğrenme Stilleri (Kanalları) Kullanılarak Coğrafya Öğretimi Üzerine Bir Model Önerisi: Adü Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri Örneği
Özlem KAF HASIRCI, Dr., Adil TÜRKOĞLU, Prof. Dr. İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Görsel Öğrenme Stiline Göre Düzenlenen Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi
Serap EMİR, Yrd. Doç. Dr.
Salih Zeki GENÇ, Yrd. Doç. Dr., Remzi Y. KINCAL, Prof. Dr. Hayat Bilgisi Dersi Ünitelerindeki Vatandaşlık İnsan Hakları ve Demokrasi
Semra GÜVEN, Yrd. Doç. Dr. Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımına Göre Hazırlanan
Mehmet Salih ERKEK Kâzım Nami Duru’nun Eğitime Bakışı ve Tarih Eğitimi Üzerine Görüşleri
Mustafa ÖZTÜRK, Dr. Küreselleşen ve Yerelleşen Dünyada Coğrafya Öğretmen Eğitimi
Barış ÇETİN, Araş. Gör. Büyük Didaktika’nın Günümüz Eğitim Sistemine Yansıması
Yasemin DERELİOĞLU, Araş. Gör. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme İle Epistemolojik İnanç Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Yrd. Doç. Dr., Yalınkılıç TÜREL, Araş. Gör. Öğretim Teknolojisinin Felsefi Temelleri
Rüştü YEŞİL, Yrd. Doç. Dr. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme İlkelerinden Yararlanma Yeterlikleri (Kırşehir Örneği)
İsmet ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr., Hakan TURAN, Araş. Gör., Özlem APAK, Araş. Gör. Yeni Hayat Bilgisi Programının Kuramsal Çerçevesinin Ve Pilot Okullardaki Öğretmenlerce Uygulanabilme Düzeyinin Yapılandırmacı Eğitim Kuramıyla Karşılaştırılması
Seçil ALKIŞ, Araş. Gör. İlköğretim Birinci Kademe Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Coğrafi Kavramlar Açısından İncelenmesi
Hamza AKENGİN, Yrd. Doç. Dr. Üniversitelerin Sosyal Bilgiler Bölümünü Seçen Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Nitelikleri
 Türkçe Öğretimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ahmet KARA, Yrd. Doç. Dr., Bekir KAYABAŞI, Yrd. Doç. Dr., M. Fatih ALKAYIŞ, Araş. Gör. İlköğretimde Kullanılan Deyimlere İlişkin Bir Araştırma
Derya Duygu İNAN İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi
Semiha FİDAN, Senay YILDIZ, Didem AKTAŞ Türkçe Öğretmenlerine Yönelik Örnek Bir Öğretmen Kitabi Çalişmasi
Salih Kürşad DOLUNAY, Araş. Gör. Türkiye Ve Dünyadaki Türkçe Öğretim Merkezleri ve Türkoloji Bölümleri
Ahmet PEHLİVAN, Doç. Dr., Yurdal CİHANGİR Kktc’deki Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Edebiyat Öğretimi İle İlgili Algıları
M. Volkan COŞKUN, Doç. Dr., Nilgün AÇIK, Yrd. Doç. Dr., F.Zehra ARZU Türkçe Eğitiminde Sesli Okuma Becerisinin Psikolojik Temelleri
Murat ŞENGÜL, Araş. Gör. Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlere Dayalı Olarak Hazırlanan Soruların
Özgür ŞİMŞEK Oluşturmacı Yaklaşıma Göre İlköğretim I. Kademe Türkçe Öğretimi
Bayram BAŞ, Araş. Gör. 2005 Yılında Yayımlanmış Bazı Çocuk Dergilerindeki Söz Varlığı
Hilmi DEMİRAL, Araş. Gör. Harf İnkılâbı’ndan Günümüze Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Kitaplarının İncelenmesi
Abdurrahman GÜZEL, Prof. Dr., Özay KARADAĞ, Dr., Mehmet KURUDAYIOĞLU, Dr. İlköğretim Beşinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Kelime Hazinesi Bakımından
Süleyman Kaan YALÇIN, Araş. Gör. İlköğretim 1. Ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz Varlığı
M. Bahaddin ACAT, Doç. Dr., Bilge ÇAM Türkçe Öğretim Programında Görsel Okuma ve Öğretimi
Gülşah BATDAL İlkokuma ve Yazma Öğretiminde Bitişik El Yazısının Yeri
 Yabancı Dil
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Barış AYDIN Fransızca’nın Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Video Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Belgin TANRIVERDİ, Yrd. Doç. Dr. Film Analizi Yoluyla Dil Öğretimi Üzerine Geliştirilmiş Bir Ders Önerisi
Eda ÜSTÜNEL, Yrd. Doç. Dr. İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde ‘Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi’ Dersi’nin Yerleşik (Sıtuated) Öğren-me Öğrenme Modeliyle Öğretimi
 Yabancı Dil Öğretimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mehmet DEMİREZEN, Prof. Dr. Yabanci Dil Öğremeni Yetiştirmede Telaffuzun Yeri
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.