AnasayfaXI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Teması:
Düzenleme Tarihi: 3-5 Ekim 2011
Düzenleyen: Ege Üniversitesi
Yapıldığı İl: İzmir

 Eğitim Bilimleri
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Serap NAZLI 21. Yüzyılda Okul Danışmanlığının Rotası
21. Yüzyılda Okul Danışmanlığının Rotası
Bülent ÇELEBİ, Gülin YAZICI 9. Sınıf Öğrencilerinin Süzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
9. Sınıf Öğrencilerinin Süzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Armağan YILDIZ, Hatice ERGİN Aile Merkezlerinin İncelenmesi
Aile Merkezlerinin İncelenmesi
İhsan BOZANOĞLU, Murat AKYILDIZ Akademik Güdülenme Ölçeği Üniversite Formu Uyarlama Çalışması
Akademik Güdülenme Ölçeği Üniversite Formu Uyarlama Çalışması
Diğdem SİYEZ, Alim KAYA Akran Zorbalığı Gruplarında Empatik Eğilim
Akran Zorbalığı Gruplarında Empatik Eğilim
Kemal ÖZTEMEL Algılanan Sosyal Desteği Yordamada Öz Saygı, Yalnızlık ve Umutsuzluk
Algılanan Sosyal Desteği Yordamada Öz Saygı, Yalnızlık ve Umutsuzluk
Erdal BASTEMUR, İbrahim KISAÇ Amerika Birleşik Devletlerinde Öğretim Gören Türk Öğrencilerin Yaşadıkları Stresle Başa Çıkma Stratejileri
Amerika Birleşik Devletlerinde Öğretim Gören Türk Öğrencilerin Yaşadıkları Stresle Başa Çıkma Stratejileri
Emine KAPCI, Sevda TAZEOĞLU, Feza ARKUN Ana- Babaların Disiplin Yaklaşımlarını Değerlendiren Bir Ölçek Uyarlama Çalışması ve Disiplin Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Ana- Babaların Disiplin Yaklaşımlarını Değerlendiren Bir Ölçek Uyarlama Çalışması ve Disiplin Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Hicran ÇETİN Anababaların Ortaöğretime Devam Eden Ergen Çocuklarını İzleme Yolları
Anababaların Ortaöğretime Devam Eden Ergen Çocuklarını İzleme Yolları
Mustafa TÜRKMEN Anne Babalık Stillerinden Öznel İyi Oluşa Giden Yollar: Bir Model Sınaması Çalışması
Anne Babalık Stillerinden Öznel İyi Oluşa Giden Yollar: Bir Model Sınaması Çalışması
Mediha Ayşegül ALTINKESER, Kamuran YASDIKCIOĞLU, Demet İNANGİL Askeri Hemşirelerin Savaş Psikolojisi
Askeri Hemşirelerin Savaş Psikolojisi
Özcan SEZER, Jale ALDEMİR, Gökçe TEKİN Atılganlık, Yalnızlık ve Umutsuzluğun Aile Ortamlarını Değerlendirmeyle İlişkisi
Atılganlık, Yalnızlık ve Umutsuzluğun Aile Ortamlarını Değerlendirmeyle İlişkisi
Seher BALCI ÇELİK, Müge YILMAZ, Abdullah N. DİCLE Baba Eğitim Programının Baba Tutumlarına ve Babalık Rolü Algısına Ekisi
Baba Eğitim Programının Baba Tutumlarına ve Babalık Rolü Algısına Ekisi
Behire KUYUMCU, Mehmet GÜVEN Bağlanma Stilleri, Duyguları Fark Etme ve İfade Etme İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişki: Kültürlerarası Bir Karşılaştırılması
Bağlanma Stilleri, Duyguları Fark Etme ve İfade Etme İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişki: Kültürlerarası Bir Karşılaştırılması
Gülçilem ŞAHİN, Zekeriya ÇAM Bağlanma Stillerinin İlişkiler İle İlgili Bilişsel Çarpıtmaları Yordama Düzeyi
Bağlanma Stillerinin İlişkiler İle İlgili Bilişsel Çarpıtmaları Yordama Düzeyi
Ali Serdar SAĞKAL, Abbas TÜRNÜKLÜ Barış Eğitimi Programına Katılan İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Barışa İlişkin Görüşleri
Barış Eğitimi Programına Katılan İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Barışa İlişkin Görüşleri
Gamze SART Barış ve Çatışma Çözümleme Eğitiminin Duygusal Zeka, Benlik Kavramı ve Çatışma Çözümleme Becerilerine Olan Etkisi
Barış ve Çatışma Çözümleme Eğitiminin Duygusal Zeka, Benlik Kavramı ve Çatışma Çözümleme Becerilerine Olan Etkisi
Mana Ece TUNA, Esin TEZER Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği Kısa Formu: Bir Ön Çalışma
Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği Kısa Formu: Bir Ön Çalışma
S. Gülfem ÇAKIR Beliren Yetişkinlikte Psikolojik İyi Olma Halinin Yordayıcısı Olarak Ego Kimlik Statüleri
Beliren Yetişkinlikte Psikolojik İyi Olma Halinin Yordayıcısı Olarak Ego Kimlik Statüleri
Ali ERYILMAZ Beliren Yetişkinlikte Romantik Yakınlığı Başlatma Bireyleri Mutlu Eder Mi?
Beliren Yetişkinlikte Romantik Yakınlığı Başlatma Bireyleri Mutlu Eder Mi?
Selda KOYDEMİR, Özge PALAK, Özge EREL Beni Öldürmeyen Şey Güçlendirir! Doktora Öğrencilerinin Gelişim Aşamaları, Zorluk ve Kazanımlar
Beni Öldürmeyen Şey Güçlendirir! Doktora Öğrencilerinin Gelişim Aşamaları, Zorluk ve Kazanımlar
Özlem KARAIRMAK, Berna GÜLOĞLU Benlik Saygısı Yalnızlık ve Pozitif Duygularının Depresyonu Yordamadaki Rolü
Benlik Saygısı Yalnızlık ve Pozitif Duygularının Depresyonu Yordamadaki Rolü
Zümra ÖZYEŞİL Bilinçli Farkındalik ve Psikolojik İhtiyaçlar: Kültürler Arası Bir Karşılaştırma
Bilinçli Farkındalik ve Psikolojik İhtiyaçlar: Kültürler Arası Bir Karşılaştırma
Mehmet Ali YILDIZ, Baki DUY Kişilerarası İletişim Becerileri Psiko-Eğitim Programının Görme Engelli Ergenlerin İletişim Becerileri ve Empatik Eğilim Düzeylerine Etkisi
Kişilerarası İletişim Becerileri Psiko-Eğitim Programının Görme Engelli Ergenlerin İletişim Becerileri ve Empatik Eğilim Düzeylerine Etkisi
Birsen ŞAHAN, Baki DUY Bilişsel-Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Psikoeğitim Programının Kız Öğrencilerin Benlik Saygısı, Kontrol Odağı ve Akılcı Olmayan İnançları Üzerine Etkisi
Bilişsel-Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Psikoeğitim Programının Kız Öğrencilerin Benlik Saygısı, Kontrol Odağı ve Akılcı Olmayan İnançları Üzerine Etkisi
Fatma ALTUN, Hikmet YAZICI Bilseme Devam Eden ve Etmeyen Üstün Yetenekli Öğrencilerin Benlik Kavramları ve Akademik Öz-Yeterlik İnançları
Bilseme Devam Eden ve Etmeyen Üstün Yetenekli Öğrencilerin Benlik Kavramları ve Akademik Öz-Yeterlik İnançları
Şerife ZEREN, Seher YıLMAZ Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Dersini Alan Öğrencilerin Süpervizyona Bakış Açıları: Yeditepe Üniversitesi Örneği
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Dersini Alan Öğrencilerin Süpervizyona Bakış Açıları: Yeditepe Üniversitesi Örneği
Özlem KARAIRMAK, Berna GÜLOĞLU Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamasında Süreç Yönelimli Metafor Kullanımı
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamasında Süreç Yönelimli Metafor Kullanımı
Armağan YILDIZ, Çare SERTELİN Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum, Problem Çözme ve Sosyal Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum, Problem Çözme ve Sosyal Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Deniz ALBAYRAK-KAYMAK, Başak YILMAZ ATMANOğLU, Tülin ARMAN Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi Başvuru Profili: 2003-2011 Yıllarındaki Eğilimler
Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi Başvuru Profili: 2003-2011 Yıllarındaki Eğilimler
M. Engin DENİZ, Yeliz SAYGIN, Mustafa BALOĞLU Cinsiyet Rollerine Göre Mizah Tarzları ve Öznel İyi Oluş
Cinsiyet Rollerine Göre Mizah Tarzları ve Öznel İyi Oluş
Fatima Al DARMAKİ, Sofoh H. HASSANE, Shaima AHAMMED Counselor Education in the United Arab Emirates: Current and Future Prospects
Counselor Education in the United Arab Emirates: Current and Future Prospects
Uğur ÖNER Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Eğitimi ve Süpervizyonu
Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Eğitimi ve Süpervizyonu
Tarkan KAÇMAZ, Abbas TÜRNÜKLÜ, Fulya TÜRK Çatışma Yaşayan Öğrencilerin Arabuluculuk Sürecinde Yaşadıkları Güçlüklerin, Arabulucu Öğrencilerin Gözünden İncelenmesi
Çatışma Yaşayan Öğrencilerin Arabuluculuk Sürecinde Yaşadıkları Güçlüklerin, Arabulucu Öğrencilerin Gözünden İncelenmesi
Eda YEŞİLKAYA, Nilüfer ÖZABACI Çevresel Risk Faktörleri ve Çocukların Umutsuzluk Düzeyleri
Çevresel Risk Faktörleri ve Çocukların Umutsuzluk Düzeyleri
Gülşah KEMER, Amber POPE, Christine MURRAY Çiftlerin Destek Kaynakları Şeması ve Ölçekleri: Çift ve Aile Danışmanlığında Danışan İhtiyaçlarını Belirleme Araçları
Çiftlerin Destek Kaynakları Şeması ve Ölçekleri: Çift ve Aile Danışmanlığında Danışan İhtiyaçlarını Belirleme Araçları
Esra İŞMEN GAZİOĞLU, Neslihan BALCI Çocukların Cinsel İstismarının Önlenmesinde Okul Temelli Aile Eğitim Modeli Önerisi
Çocukların Cinsel İstismarının Önlenmesinde Okul Temelli Aile Eğitim Modeli Önerisi
Neslihan BALCI Çocuk Cinsel İstismarin Önlenmesinde Ailelerin Eğitim Alma İhtiyaçlarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma
Çocuk Cinsel İstismarin Önlenmesinde Ailelerin Eğitim Alma İhtiyaçlarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma
Seda DONAT, Şüheda ÖZBEN Çocuk ve Ergenlerde Şiddet ve Saldırganlığı Önlenme Programının Ergenlerin Öfke Düzeyini Azaltmadaki Etkisi
Çocuk ve Ergenlerde Şiddet ve Saldırganlığı Önlenme Programının Ergenlerin Öfke Düzeyini Azaltmadaki Etkisi
Cem DÖNMEZOĞULLARI Çocuklarda Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü İle sosyal Desteği Değerlendirme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Çocuklarda Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü İle sosyal Desteği Değerlendirme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Serkan DENİZLİ Danışmanların Algıladıkları Terapötik Çalışma Uyumu ve Oturum Etkisi Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Yordanması: Ege Üniversitesi Örneği
Danışmanların Algıladıkları Terapötik Çalışma Uyumu ve Oturum Etkisi Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Yordanması: Ege Üniversitesi Örneği
Hatice ERGİN, Hande ÖMERCİKOĞLU, Burcu ULUÖZ Davranış Problemi Gösteren Çocuklara ve Bu Çocukların Anne-Babalarına Yönelik Uygulanan Eşzamanlı Programların Etkililiği
Davranış Problemi Gösteren Çocuklara ve Bu Çocukların Anne-Babalarına Yönelik Uygulanan Eşzamanlı Programların Etkililiği
İbrahim YILDIRIM Depresyon Sınav Kaygısı, Gündelik Sıkıntılar ve Sosyal Destek İlişkisi
Depresyon Sınav Kaygısı, Gündelik Sıkıntılar ve Sosyal Destek İlişkisi
Elif ERCAN, Hakan ATILGAN Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Almış İlköğretim Öğrencilerinde Saldırganlıgın Modellenmesi
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Almış İlköğretim Öğrencilerinde Saldırganlıgın Modellenmesi
Ümit MORSÜNBÜL, Hasan ATAK Ego Kimlik Süreci Ölçeğinin (The Ego Identity Process Questionnaire) Türk Kültürüne Uyarlanması
Ego Kimlik Süreci Ölçeğinin (The Ego Identity Process Questionnaire) Türk Kültürüne Uyarlanması
Oya YERİN GÜNERİ, Canan MESUTOĞLU, Gökçen AYDIN Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımını Yordamada Cinsiyet, Yaş, Sosyal Beceri ve Utangaçlığın Rolü
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımını Yordamada Cinsiyet, Yaş, Sosyal Beceri ve Utangaçlığın Rolü
Yasemin YAVUZER, Zeynep KARATAŞ, Rezzan GÜNDOĞDU Eğitim Fakültelerinde Yardımcı Doçent Olarak Çalışan Akademisyenlerin Sürekli Kaygı ve İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi
Eğitim Fakültelerinde Yardımcı Doçent Olarak Çalışan Akademisyenlerin Sürekli Kaygı ve İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi
Serap NAZLI Eğitim Kurumlarında Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programının Tasarım Süreci: Polis Akademisi Projesi Örneği
Eğitim Kurumlarında Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programının Tasarım Süreci: Polis Akademisi Projesi Örneği
Bilge UZUN, Ayhan DEMİR Engellenmeye Tahammülsüzlüğün Akademik Ertelemedeki Rolü
Engellenmeye Tahammülsüzlüğün Akademik Ertelemedeki Rolü
Selen DEMİRTAŞ, Fidan KORKUT OWEN Engelleyici Aile İlişkileri Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Engelleyici Aile İlişkileri Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Dİlek GENÇTANIRIM Ergen İntiharlarının Önlenmesi: Ekolojik Bakış Açısı
Ergen İntiharlarının Önlenmesi: Ekolojik Bakış Açısı
Aktan SIĞIRCI, Cenk YANCAR Ergen Madde Bağımlılığında Rehabilitasyon Modeli
Ergen Madde Bağımlılığında Rehabilitasyon Modeli
Türkan DOĞAN, Neslihan KARAMAN, Aysel ÇOBAN Ergenlerde Akran İlişkilerinin Yordayıcısı Olarak Cinsiyet ve Aileye İlişkin Değişkenler
Ergenlerde Akran İlişkilerinin Yordayıcısı Olarak Cinsiyet ve Aileye İlişkin Değişkenler
Mehmet GÜNDOĞDU, Arif ÖZER Ergenlerde Cinsiyet Rolü, Problem Çözme ve Öğrenilmiş Çaresizlik İlişkisi
Ergenlerde Cinsiyet Rolü, Problem Çözme ve Öğrenilmiş Çaresizlik İlişkisi
İdris KAYA, Ayşe Rezan ÇEÇEN EROĞUL Ergenlerde Çocukluk Dönemi İstismar Yaşantılarının Yordanmasında Aile İşlevlerinin Rolü
Ergenlerde Çocukluk Dönemi İstismar Yaşantılarının Yordanmasında Aile İşlevlerinin Rolü
Fatoş BULUT, Ayşe Rezan ÇEÇEN EROĞUL Ergenlerde Görülen Kuraldışı Davranışların Yordayıcısı Olarak Anne-Baba Evlilik Çatışması ve Çocukluk Örsellenme Yaşantısı
Ergenlerde Görülen Kuraldışı Davranışların Yordayıcısı Olarak Anne-Baba Evlilik Çatışması ve Çocukluk Örsellenme Yaşantısı
Saadet ELEVLİ, Zafer GÖKÇAKAN Ergenlerde İntihar Olasılığı ve Öfke İfade Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ergenlerde İntihar Olasılığı ve Öfke İfade Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Numan TURAN, Halim SARICAOĞLU Ergenlerde Psikolojik Stresin Yordayıcıları Olarak Cinsiyet, Sosyal Destek ve Yalnızlık
Ergenlerde Psikolojik Stresin Yordayıcıları Olarak Cinsiyet, Sosyal Destek ve Yalnızlık
Hülya ERCAN, Mustafa TÜRKMEN, Neslihan KARAMAN Ergenlerde Riskli Davranışlar, Koruyucu Faktörler ve Risk Faktörleri
Ergenlerde Riskli Davranışlar, Koruyucu Faktörler ve Risk Faktörleri
Seyhan CENGİZ, Leyla ERCAN Ergenlerde Saldırganlık ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ergenlerde Saldırganlık ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Zeliha TRAŞ, Emel ARSLAN Ergenlerde Sosyal Yetkinliğin, Algılanan Sosyal Destek Açısından İncelenmesi
Ergenlerde Sosyal Yetkinliğin, Algılanan Sosyal Destek Açısından İncelenmesi
Emine DURMUŞ, Zehra UÇANOK Ergenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanım Örüntüleri ve Sanal Ortamda Zorbalık Eğilimleri
Ergenlerin Bilgi ve Erişimi Teknolojilerini Kullanım Örüntüleri ve Sanal Ortamda Zorbalık Eğilimleri
Betül DOĞAN, Emine DURMUŞ Ergenlerin Sanal Zorbalığa Dahil Olmalarında Ebeveyn İzlemesinin Rolü
Ergenlerin Sanal Zorbalığa Dahil Olmalarında Ebeveyn İzlemesinin Rolü
Ahmet AKIN Esinlenme Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
Esinlenme Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
Ebru İKİZ, Tarık TOTAN Etkili Psikolojik Danışman Özelliklerini Değerlendirme Ölçeğini (EPÖDÖ) Geliştirme Çalışması
Etkili Psikolojik Danışman Özelliklerini Değerlendirme Ölçeğini (EPÖDÖ) Geliştirme Çalışması
Erdinç DURU, Gökmen ARSLAN Evden Kaçarak Evlenen Kız Ergenler: Aile İlişkileri,Kaçma Nedenleri ve Kendilik Algıları
Evden Kaçarak Evlenen Kız Ergenler: Aile İlişkileri,Kaçma Nedenleri ve Kendilik Algıları
Aktan SIĞIRCI, Baki DUY Evli Bireylerde Bağlanma Biçimleri ve Evliliğe Dair İnançların Evlilik Doyumu İle İlişkinin İncelenmesi
Evli Bireylerde Bağlanma Biçimleri ve Evliliğe Dair İnançların Evlilik Doyumu İle İlişkinin İncelenmesi
Aysegul SAYAN Evli Bireylerin İlişki İstikrarını Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi
Evli Bireylerin İlişki İstikrarını Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi
Zeynep ERKENCİ Evlilik Doyumu ve Aile
Evlilik Doyumu ve Aile
Pınar ÇAĞ, İbrahim YILDIRIM Evlilik Doyumunun Yordayıcısı Olarak Eş Desteği ve Sosyodemogratif Değişkenler
Evlilik Doyumunun Yordayıcısı Olarak Eş Desteği ve Sosyodemogratif Değişkenler
Vesile OKTAN Farabi Değişim Programı Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Desteklei İle Öznel İyi Oluşlarının İncelenmesi
Farabi Değişim Programı Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Desteklei İle Öznel İyi Oluşlarının İncelenmesi
Hande OVALI Farklı Coğrafi Bölgelerde Yaşayan Bireylerin Evlilik Çatışmalarının Çeşitli Demografik Özellikler Açısından Karşılaştırılması
Farklı Coğrafi Bölgelerde Yaşayan Bireylerin Evlilik Çatışmalarının Çeşitli Demografik Özellikler Açısından Karşılaştırılması
Hatice ERGİN, Tamer ERGİN, Tuğçe KILIÇ Few-2 (Frostigs Entwicklungstest Der Visuellen Wahrnehmung-2)’nın Türkçe`ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Few-2 (Frostigs Entwicklungstest Der Visuellen Wahrnehmung-2)’nın Türkçe`ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Zeynep HATİPOĞLU SÜMER, Ezgi TOPLU Flört İlişkisinde Şiddete Maruz Kalma ve Şiddet Uygulama: Güç Algısı ve Güç Doyumunun Rolü
Flört İlişkisinde Şiddete Maruz Kalma ve Şiddet Uygulama: Güç Algısı ve Güç Doyumunun Rolü
Ezgi TOPLU, Zeynep HATİPOĞLU SÜMER Flört İlişkisinde Şiddetin Yaygınlığı ve Türleri
Flört İlişkisinde Şiddetin Yaygınlığı ve Türleri
Birol ALVER, Mücahit DİLEKMEN, İsmail SEÇER Grup Rehberliği Etkinliklerinin Sınav Kaygısına Etkisi
Grup Rehberliği Etkinliklerinin Sınav Kaygısına Etkisi
Şerife ZEREN Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları Dersinde “Grup Birliği”: Yeditepe Üniversitesi Örneği
Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları Dersinde “Grup Birliği”: Yeditepe Üniversitesi Örneği
Nilüfer VOLTAN ACAR, Selen DEMİRTAŞ, Seval KIZILDAĞ Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Yapılan Grupla Psikolojik Danışmaya İlişkin Tezlerin İncelenmesi
Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Yapılan Grupla Psikolojik Danışmaya İlişkin Tezlerin İncelenmesi
Hatice İlksen SAPMAZ, Feride BACANLI İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin KAriyer Gelişimleri İle İlgili ve Yetenekleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kesitsel Bir Çalışma)
İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin KAriyer Gelişimleri İle İlgili ve Yetenekleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kesitsel Bir Çalışma)
Yasemin KÖRLER, Bahtiyar ERASLAN İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yalnızlıklarının Belirleyicisi Olarak Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yalnızlıklarının Belirleyicisi Olarak Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri
Egemen HANIMOĞLU, Ayşe Rezan ÇEÇEN EROĞUL İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Yordayıcısı Olarak Sosyal Beceri Düzeyi
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Yordayıcısı Olarak Sosyal Beceri Düzeyi
Mustafa KUTLU, Nilgün ÖZTÜRK, Abdullah ATLI İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Zorba - Kurban Olma Eğilimleri İle Karar Verme Stratejilerini Etkileyen Etmenler
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Zorba - Kurban Olma Eğilimleri İle Karar Verme Stratejilerini Etkileyen Etmenler
Aslı UZ BAŞ, Zekâvet KABASAKAL, Fatma Selda ÖZ İlköğretim ve Ortaöğretim Reaktif ve Proaktif Saldırganlık: Okul Psikolojik Danışmanlarının Görüş ve Yaklaşımları
İlköğretim ve Ortaöğretim Reaktif ve Proaktif Saldırganlık: Okul Psikolojik Danışmanlarının Görüş ve Yaklaşımları
Zeynep HAMAMCI, Feride BACANLI, Hüseyin DOĞAN İlköğretim, Ortaöğretim ve Üniversite Öğrencilerinin Mesleki ve Eğitsel Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
İlköğretim, Ortaöğretim ve Üniversite Öğrencilerinin Mesleki ve Eğitsel Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Ayşe BAL, Meral ATICI İlköğretim Çalışan Öğretmen ve Psikolojik Danışmanların Kapsamlı/Gelişimsel Rehberlik Programına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
İlköğretim Çalışan Öğretmen ve Psikolojik Danışmanların Kapsamlı/Gelişimsel Rehberlik Programına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Fidan KORKUT OWEN, Dean OWEN İyilik Hali Yıldızı Modeli
İyilik Hali Yıldızı Modeli
Serap BINAR Kadınların Kariyer Gelişimi
Kadınların Kariyer Gelişimi
Aynur GÜMÜŞ Karara Bağlanmış Bir Ensest Davasının Etik Karar Vermeyle İlgili Olarak Psikolojik Danışmanlara Öğretebilecekleri
Karara Bağlanmış Bir Ensest Davasının Etik Karar Vermeyle İlgili Olarak Psikolojik Danışmanlara Öğretebilecekleri
Ferda AYSAN, Diğdem SİYEZ Kariyer Denetim Odağı Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Kariyer Denetim Odağı Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Tülin ACAR, Fidan KORKUT OWEN, M. Fulya KURTER Kariyer Geçişlerine Uyum Sağlama Üzerine Bir Araştırma
Kariyer Geçişlerine Uyum Sağlama Üzerine Bir Araştırma
Cennet ERDOĞMUŞ ZORVER, Fidan KORKUT OWEN Kariyer Uyumu ve İyimserliği Ölçeğinin Geliştirilmesi
Kariyer Uyumu ve İyimserliği Ölçeğinin Geliştirilmesi
Ömer Faruk ŞİMŞEK Kendine Odaklanma Paradoksu: Öz-Bilinçlilik ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişkinin Aydınlatılmasında Bastırıcı Değişkenlerin Önemi
Kendine Odaklanma Paradoksu: Öz-Bilinçlilik ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişkinin Aydınlatılmasında Bastırıcı Değişkenlerin Önemi
Fatma CEREN Kırkyama Ekip Projesi
Kırkyama Ekip Projesi
Ümit MORSÜNBÜL, Figen ÇOK Kimlik Gelişiminde Yeni Bir Boyut: Saplantılı Seçeneklerin Araştırılması
Kimlik Gelişiminde Yeni Bir Boyut: Saplantılı Seçeneklerin Araştırılması
Yağmur ULUSOY DOĞMUŞ, Meral ATICI Kişiler Arası Bağımlılık Ölçeğinin ( Interpersonal Dependency Inventory) Uyarlama Çalışması
Kişiler Arası Bağımlılık Ölçeğinin ( Interpersonal Dependency Inventory) Uyarlama Çalışması
Tayfun DOĞAN, Fatma SAPMAZ Kişilerarası Psikoterapinin Dünü, Bugünü ve Yarını
Kişilerarası Psikoterapinin Dünü, Bugünü ve Yarını
Zeynep SUN, Oya YERİN GÜNERİ, Selda KOYDEMİR Kuzey Kıbrısta Okuyan İngilizce Hazırlık Okulu Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Süreçleri Üzerine Nitel Bir Çalışma
Kuzey Kıbrısta Okuyan İngilizce Hazırlık Okulu Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Süreçleri Üzerine Nitel Bir Çalışma
Ülkü TOSUN Kültürel Farkındalik: Sınıflarda Sıklıkla Kullanılan Sözlerin Duygusal Şiddetle Bağlanması
Kültürel Farkındalik: Sınıflarda Sıklıkla Kullanılan Sözlerin Duygusal Şiddetle Bağlanması
Ercan KOCAYÖRÜK Lise Öğrencilerinde Eğitime Yabancılaşma: Uyum Düzeyi Temel Psikolojik İhtiyaçlar ve Benlik Saygısının Yordama Gücü
Lise Öğrencilerinde Eğitime Yabancılaşma: Uyum Düzeyi Temel Psikolojik İhtiyaçlar ve Benlik Saygısının Yordama Gücü
Burcu YILMAZ, Emine Gül KAPÇI Lise Öğrencilerinde Okula Bağlanmanın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Lise Öğrencilerinde Okula Bağlanmanın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Erdinç DURU, Mustafa BULUŞ, Murat BALKIS Lise Öğrencilerinde Şiddete Maruz Kalma Sıklığı Risk Faktörleri Psikolojik Uyum İlişkisi: Yapısal Bir Model
Lise Öğrencilerinde Şiddete Maruz Kalma Sıklığı Risk Faktörleri Psikolojik Uyum İlişkisi: Yapısal Bir Model
Murat BALKIS, Erdinç DURU, Mustafa BULUŞ Lise Öğrencilerinde Şiddete Maruz Kalma Sıklığı, Sosyal Destek, Psikolojik Uyum İlişkisi: Yapısal Bir Model
Lise Öğrencilerinde Şiddete Maruz Kalma Sıklığı, Sosyal Destek, Psikolojik Uyum İlişkisi: Yapısal Bir Model
Önder BALTACI, Gamze ÜLKER TÜMLÜ, Halim SARICAOĞLU Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı, Yalnızlık ve Aileden Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı, Yalnızlık ve Aileden Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Mustafa ŞAHİN, Serkan Volkan SARI, Betül AYDIN Lise Öğrencilerinin Mesleki Kararsızlıklarını Yordamada Akademik Motivasyon ve Umudun Rolü
Lise Öğrencilerinin Mesleki Kararsızlıklarını Yordamada Akademik Motivasyon ve Umudun Rolü
Zümrüt KIRMIZI, Aslı BUGAY, Raquel DELEVİ Lise Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Teknoloji Kullanımı
Lise Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Teknoloji Kullanımı
Tuncay AYAS Lise Öğrencilerinin Sanal Zorba ve Mağdur Olma Yaygınlığı
Lise Öğrencilerinin Sanal Zorba ve Mağdur Olma Yaygınlığı
Serkan Volkan SARI, Mustafa ŞAHİN Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Karar Verme Öz- Yeterliliklerini Yordamada Bazı Değişkenlerin Rolü
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Karar Verme Öz- Yeterliliklerini Yordamada Bazı Değişkenlerin Rolü
Metin PİŞKİN, Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ, Gökhan ATİK Liselerde Öğrenciler Arasındaki Şiddetin Saptanması
Liselerde Öğrenciler Arasındaki Şiddetin Saptanması
Nuri ERDEMİR, Eyyüp ÖZKAMALI, Sümeyye ERDEMİR Liselerde Öğrenim Gören Öğrencilerin İnternet Kullanım Durumları İle Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki Farkın İncelenmesi (Gaziantep İli Örneği)
Liselerde Öğrenim Gören Öğrencilerin İnternet Kullanım Durumları İle Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki Farkın İncelenmesi (Gaziantep İli Örneği)
Mustafa ŞAHİN, Serkan Volkan SARI, Sait DUMAN Mesleki Kararsızlığın Yordanmasında Kontrol Odağının ve Akılcı Olmayan İnançların Rolü: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Mesleki Kararsızlığın Yordanmasında Kontrol Odağının ve Akılcı Olmayan İnançların Rolü: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Barış YAKA Mikro Beceri Eğitimi Programının Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Becerilerine Etkisi
Mikro Beceri Eğitimi Programının Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Becerilerine Etkisi
Fahri SEZER Müzikle Terapinin Lise Öğrencilerindeki Psikolojik Belirtiler Üzerindeki Etkisi
Müzikle Terapinin Lise Öğrencilerindeki Psikolojik Belirtiler Üzerindeki Etkisi
Tamer ERGİN Nöropsikolojik Okul Modeli
Nöropsikolojik Okul Modeli
Yüksel ÇIRAK, Zuriye GÜNGÖR Okul Psikolojik Danışmanları İle Öğretim Elemanlarının Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programları Hakkındaki Görüşleri
Okul Psikolojik Danışmanları İle Öğretim Elemanlarının Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programları Hakkındaki Görüşleri
Sibel DİNÇYÜREK, Müge BEİDOGLU, Yeliz KIRALP Okullarda Gözlem Dersinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Öğrencilerinde Alandaki Sorunlar Kapsamında Yarattığı Farkındalığın Belirlenmesi
Okullarda Gözlem Dersinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Öğrencilerinde Alandaki Sorunlar Kapsamında Yarattığı Farkındalığın Belirlenmesi
Hatice HATİPOĞLU, Ragıp ÖZYÜREK, Fulya CENKSEVEN ÖNDER Okullarda Yürütülen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamalarının Belirlenmesi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Okullarda Yürütülen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamalarının Belirlenmesi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Bülent Baki TELEF Olumlu ve Olumsuz Yaşantı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Olumlu ve Olumsuz Yaşantı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Hasan ATAK On- Maddeli Kişilik Ölçeğinin (Ten- Item Personality Inventory) Türk Kültürüne Uyarlanması
On- Maddeli Kişilik Ölçeğinin (Ten- Item Personality Inventory) Türk Kültürüne Uyarlanması
Mustafa SEVER, Ayşe AYPAY Ortaöğretim Öğrencilerinde Okul Tükenmişliğinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ortaöğretim Öğrencilerinde Okul Tükenmişliğinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sevda SEYİS, Hikmet YAZICI, Fatma ALTUN Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcıları Olarak: Duygusal Zeka, Öz- Yeterlik İnancı ve Motivasyon
Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcıları Olarak: Duygusal Zeka, Öz- Yeterlik İnancı ve Motivasyon
Fatih CAMADAN Ortaöğretim Öğrencilerinin Mükemmeliyetçiliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Ortaöğretim Öğrencilerinin Mükemmeliyetçiliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Ahu SAYIN Ortaöğretimde Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmerleri Kapsamında Yürütülen Bireysel Kariyer Planlama Programı
Ortaöğretimde Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmerleri Kapsamında Yürütülen Bireysel Kariyer Planlama Programı
Yağmur ULUSOY DOĞMUŞ, Baki DUY Öğrenilmiş İyimserlik Psiko- Eğitim Programının Öğrenilmiş Çaresizlik ve Akılcı Olmayan İnançlara Etkisi
Öğrenilmiş İyimserlik Psiko- Eğitim Programının Öğrenilmiş Çaresizlik ve Akılcı Olmayan İnançlara Etkisi
Nilüfer EYÜBOğLU, Tamer ERGİN, Alpaslan DARTAN Öğrenme Güçlüğü Yaşayan İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bir Bilişsel Müdahale Programı: Pass Bilişsel Müdahale Programı
Öğrenme Güçlüğü Yaşayan İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bir Bilişsel Müdahale Programı: Pass Bilişsel Müdahale Programı
Selahattin AVŞAROĞLU, İzzet PARMAKSIZ Öğretmen Adaylarının İyimserlik ve Benlik Saygısı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının İyimserlik ve Benlik Saygısı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Zeynep KARATAŞ, Özlem TAGAY Öğretmen Adaylarının Öznel İyi Oluşlarının Yordayıcısı Olarak Benlik Saygısı, Kontrol Odağı ve Çok Boyutlu Mükemmelliyetçilik
Öğretmen Adaylarının Öznel İyi Oluşlarının Yordayıcısı Olarak Benlik Saygısı, Kontrol Odağı ve Çok Boyutlu Mükemmelliyetçilik
Ayça SARAÇ Öğretmenlerin Sosyal Zeka Düzeyleri İle Yaşadıkları Mobbing Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Öğretmenlerin Sosyal Zeka Düzeyleri İle Yaşadıkları Mobbing Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Metin PİŞKİN, Şakir ÇINKIR, Temel KALAFAT Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Okul Şiddetine İlişkin Görüşleri
Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Okul Şiddetine İlişkin Görüşleri
Düriye ALP, Leyla ERCAN Öğretmenlerin Yıldırmaya Maruz Kalma İle Affetme Düzeylerinin İncelenmesi
Öğretmenlerin Yıldırmaya Maruz Kalma İle Affetme Düzeylerinin İncelenmesi
Mine YALÇIN, Mehmet MURAT Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Eğitimcilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Empatik Eğilim ve Bazı Değişkenler İle Olan İlişkisi
Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Eğitimcilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Empatik Eğilim ve Bazı Değişkenler İle Olan İlişkisi
Bülent ÇELEBİ, Eşref NURAL, Gülin YAZICI Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Yönetici ve Öğretmenlerinin Mesleki Doyum ve Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Trabzon İli Örneği)
Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Yönetici ve Öğretmenlerinin Mesleki Doyum ve Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Trabzon İli Örneği)
Yaşar ÖZBAY, Şerife TERZİ, Didem AYDOĞAN Özel Yaşam Alanı Umut Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Özel Yaşam Alanı Umut Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Didem AYDOĞAN, Yaşar ÖZBAY, Şener BÜYÜKÖZTÜRK Özgünlük Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Özgünlük Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Mustafa ŞAHİN, Betül AYDIN, Serkan Volkan SARI Öznel İyi Oluşu Açıklamada Umut ve Yaşamda Anlamın Rolü
Öznel İyi Oluşu Açıklamada Umut ve Yaşamda Anlamın Rolü
Nilüfer ÖZABACI, Ali ERYILMAZ Özsaygı Kaynakları: Beliren Yetişkinlikte Romantik Yakınlığı Başlatma ve Sürdürme
Özsaygı Kaynakları: Beliren Yetişkinlikte Romantik Yakınlığı Başlatma ve Sürdürme
İlkay DEMİR, Esra İŞMEN GAZİOĞLU PDR Öğrencilerinin Kuramsal Yönelimleri İle Düşünme Stilleri, Epistemolojik İnançları ve Merak Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
PDR Öğrencilerinin Kuramsal Yönelimleri İle Düşünme Stilleri, Epistemolojik İnançları ve Merak Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Rüya-Daniela KOCALEVENT, Numan TURAN, Hülya ERCAN Psikolojik Belirtilerin Yordayıcıları Olarak Kültür ve İçsel Çalışan Modeller
Psikolojik Belirtilerin Yordayıcıları Olarak Kültür ve İçsel Çalışan Modeller
Mine ALADAĞ, Barış YAKA, İsmet KOÇ Psikolojik Danışma Becerileri Eğitimine İlişkin Nitel Bir Değerlendirme
Psikolojik Danışma Becerileri Eğitimine İlişkin Nitel Bir Değerlendirme
Atılgan ERÖZKAN, Burcu YILMAZ Psikolojik Danışma Kurumlarına Yeni Bir Boyut: Duygu Odaklı Danışma Yaklaşımı
Psikolojik Danışma Kurumlarına Yeni Bir Boyut: Duygu Odaklı Danışma Yaklaşımı
İsmet KOÇ Psikolojik Danışma Süpervizyonunda Kişilerarası Süreci Hatırlama Tekniği
Psikolojik Danışma Süpervizyonunda Kişilerarası Süreci Hatırlama Tekniği
Önder BALTACI, Halim SARICAOĞLU, Gamze ÜLKER TÜMLÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Kullanım Yetkinliklerinin İncelenmesi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Kullanım Yetkinliklerinin İncelenmesi
Fidan KORKUT OWEN, Tülin ACAR, Özlem HASKAN Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Mezunlar Tarafından Değerlendirilmesi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının Mezunlar Tarafından Değerlendirilmesi
Tansu MUTLU, Ayşe sibel TÜRKÜM, Nilüfer ÖZABACI Psikolojik Danışman Adayları ``Okulda Şiddet`` Konusunda Çalışmaya Hazırlanıyor Mu? Bir Ön Çalışma
Psikolojik Danışman Adayları ``Okulda Şiddet`` Konusunda Çalışmaya Hazırlanıyor Mu? Bir Ön Çalışma
Hatice ODACI, Çiğdem BERBER ÇELİK, Özkan ÇIKRIKCI Psikolojik Danışman Adaylarının Başarı Yönelimlerinin Bazı Değişkenlere Göre Yordanması
Psikolojik Danışman Adaylarının Başarı Yönelimlerinin Bazı Değişkenlere Göre Yordanması
D. Yelda KAĞNICI Psikolojik Danışman Adaylarının Çokkültürlü Farkındalık ve Bilgi Kazanımında Yaşantısal Öğretimin Katkısı
Psikolojik Danışman Adaylarının Çokkültürlü Farkındalık ve Bilgi Kazanımında Yaşantısal Öğretimin Katkısı
Betül MEYDAN Psikolojik Danışman Adaylarının İçerik Yansıtma ve Duygu Yansıtma Becerilerine İlişkin Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi
Psikolojik Danışman Adaylarının İçerik Yansıtma ve Duygu Yansıtma Becerilerine İlişkin Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi
Burcu PAMUKÇU, Ayhan DEMİR Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi
Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi
Cengiz ŞAHİN, Leyla ERCAN Psikolojik Danışman Adaylarının ve Psikolojik Danışmanların İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi
Psikolojik Danışman Adaylarının ve Psikolojik Danışmanların İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi
Nazmiye ÇİVİTCİ, Ahu ARICIOĞLU Psikolojik Danışman Adaylarının Yardım Etme Stilleri ve Beş Faktöre Dayalı Kişilik Özellikleri
Psikolojik Danışman Adaylarının Yardım Etme Stilleri ve Beş Faktöre Dayalı Kişilik Özellikleri
Dean OWEN, Ayhan DEMİR Psikolojik Danışman Yetiştiren Türk ve Amerikalı Akademisyenlerin İş Doyumlarını Karşılaştırmaya Yönelik Bir Çalışma
Psikolojik Danışman Yetiştiren Türk ve Amerikalı Akademisyenlerin İş Doyumlarını Karşılaştırmaya Yönelik Bir Çalışma
Taşkın TANRIKULU Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik Düzeylerinin Mesleki Açıdan Kendilerini Geliştirmeleri ve Sosyal Karşılaştırma Düzeyleri Açısından İncelenmesi
Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik Düzeylerinin Mesleki Açıdan Kendilerini Geliştirmeleri ve Sosyal Karşılaştırma Düzeyleri Açısından İncelenmesi
Esra İŞMEN-GAZİOĞLU, Nur DEMİRBAŞ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Metafor Kullanımı
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Metafor Kullanımı
Bülent Baki TELEF Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOO): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOO): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Nursel TOPKAYA Psikolojik Yardım Alma Nedeniyle Kendini Damgalama Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Psikolojik Yardım Alma Nedeniyle Kendini Damgalama Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Leyla ERCAN, Ali ERYILMAZ Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarının Romantik İlişkiler Bağlamında İncelenmesi
Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarının Romantik İlişkiler Bağlamında İncelenmesi
Sevgi SEZER, Fatih KEZER Psikolojik Yardım Arama Sürecinde Damgalanmaya İlişkin Kişisel Algı Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması
Psikolojik Yardım Arama Sürecinde Damgalanmaya İlişkin Kişisel Algı Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması
Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN Rehber Öğretmen Adaylarının Stresle Başaçıkma Stratejileri
Rehber Öğretmen Adaylarının Stresle Başaçıkma Stratejileri
Binnur YEŞİLYAPRAK, Senel POYRAZLI Rehber Öğretmenlerde İş Doyumu ve Yordayıcı Bazı Değişkenler
Rehber Öğretmenlerde İş Doyumu ve Yordayıcı Bazı Değişkenler
Dilek GENÇTANIRIM, Tuncay ERGENE Risk Altındaki Öğrencileri Nasıl Tanıyabiliriz?
Risk Altındaki Öğrencileri Nasıl Tanıyabiliriz?
Burcu ÖZKALE Ritim Çalışmalarının Altı Yaş Çocuklarının Bilişsel Becerilerine Etkisi
Ritim Çalışmalarının Altı Yaş Çocuklarının Bilişsel Becerilerine Etkisi
Meliha TUZGÖL DOST, Ahmet KILINÇER Romantik İlişkide Sınırlar: Üniversite Öğrencileri Neler Yaşıyor?
Romantik İlişkide Sınırlar: Üniversite Öğrencileri Neler Yaşıyor?
Müge AKBAĞ Romantik İlişkilerde Bağlanma, Kişilerarası Duyarlılık ve Bağışlama
Romantik İlişkilerde Bağlanma, Kişilerarası Duyarlılık ve Bağışlama
Tuğba KURT, Leyla UYGUR, Nazife ÜZBE Sınıf Öğretmenlerinin Psikolojik Belirtileri İle Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Psikolojik Belirtileri İle Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tayfun DOĞAN, Tarık TOTAN Sınırlılık Şemalarının Mutluluk ve Yaşam Doyumuna Etkilerinin İncelenmesi
Sınırlılık Şemalarının Mutluluk ve Yaşam Doyumuna Etkilerinin İncelenmesi
Taşkın TANRIKULU, Hüseyin KINAY, Osman Tolga ARICAK Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Ölçeği
Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Ölçeği
Osman Tolga ARICAK, Hüseyin KINAY, Taşkın TANRIKULU Siber Zorbalık Ölçeğinin İlk Psikometrik Bulguları
Siber Zorbalık Ölçeğinin İlk Psikometrik Bulguları
Mehmet Ali YILDIZ, Baki DUY Sokakta Çalışan ve Çalışmayan İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Benlik Saygısı, Yaşam Doyumu ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi
Sokakta Çalışan ve Çalışmayan İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Benlik Saygısı, Yaşam Doyumu ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi
Çiğdem DEMİR Sosyal Beceri Kazandırmada Örnek Bir Uygulama: Ayın Gönüllüleri Projesi
Sosyal Beceri Kazandırmada Örnek Bir Uygulama: Ayın Gönüllüleri Projesi
Şahin KAPIKIRAN, Necla ACUN-KAPIKIRAN Sosyal Desteğin Depresyon ve Anksiyete Belirtileri İle Yaşam Doyumu Üzerindeki Aracılık Rolünün İncelenmesi
Sosyal Desteğin Depresyon ve Anksiyete Belirtileri İle Yaşam Doyumu Üzerindeki Aracılık Rolünün İncelenmesi
Tarık TOTAN, Zekavet KABASAKAL Sosyal- Duygusal Öğrenme Ölçeğinin İlköğretim İkinci Kademede Uyarlanması
Sosyal- Duygusal Öğrenme Ölçeğinin İlköğretim İkinci Kademede Uyarlanması
Osman ZORBAZ, Selen DEMİRTAŞ Suça Sürüklenen Çocukların Özellikleri: Ankara Çocuk Mahkemesi Örneği
Suça Sürüklenen Çocukların Özellikleri: Ankara Çocuk Mahkemesi Örneği
Pınar AKDEMİR GANDUR, Ezgi ÖZEKE KOCABAŞ Suça Yönelen Ergenlerin Risk Alma Davranışlarının Yordanması
Suça Yönelen Ergenlerin Risk Alma Davranışlarının Yordanması
Nuray TAŞTAN, Aslı BUGAY Tanımlı Görevleri Dışında Verilen İşlere İlişkin Okul Psikolojik Danışmanlarının Görüşleri
Tanımlı Görevleri Dışında Verilen İşlere İlişkin Okul Psikolojik Danışmanlarının Görüşleri
Özlem ERDEMCİ-DOĞAN, Hande OVALI Ted Ankara Koleji Vakfı Özel Okullarında Yürütülen Siber Zorbalık Çalışmaları
Ted Ankara Koleji Vakfı Özel Okullarında Yürütülen Siber Zorbalık Çalışmaları
Pınar KESKİNER, Aydan GÜLERCE, Ceren ŞAD Teoriden Pratiğe Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Teoriden Pratiğe Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Filiz BİLGE, Sevgi ULUKAYA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği/Eşitsizliği Çerçevesinde Türkiye`de Psikolojik Danışmanların Eğitimi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği/Eşitsizliği Çerçevesinde Türkiye`de Psikolojik Danışmanların Eğitimi
Fatma ARICI, Filiz BİLGE Toplumsal Cinsiyet Oluşumu Ölçeğinin (TCOÖ) Türk Kültürüne Uyarlanması
Toplumsal Cinsiyet Oluşumu Ölçeğinin (TCOÖ) Türk Kültürüne Uyarlanması
Ahmet CAN, Güler BOYRAZ Türk Toplumunda Pozitif ve Negatif Duygu Halinin Sosyo- Demografik Faktörlere Göre İncelenmesi
Türk Toplumunda Pozitif ve Negatif Duygu Halinin Sosyo- Demografik Faktörlere Göre İncelenmesi
İbrahim KEKLİK Türkiye Koşullarına Uygulanabilir Bir Lisans- Düzeyi Psikolojik Danışma Eğitimi Model Önerisi
Türkiye Koşullarına Uygulanabilir Bir Lisans- Düzeyi Psikolojik Danışma Eğitimi Model Önerisi
Hikmet YAZICI, Serpil REİSOĞLU, Harun KAHVECİ Umut- Genel Öz- Yeterlik İnançları ve Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı Durumları Arasındaki İlişki
Umut- Genel Öz- Yeterlik İnançları ve Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı Durumları Arasındaki İlişki
Didem KEPİR, Fidan KORKUT OWEN Üniversite Adaylarında Meslek Seçimine İlişkin Akılcı Olmayan İnançlarının Mesleki Olgunluk ve Umut Düzeyleri Açısından İncelenmesi
Üniversite Adaylarında Meslek Seçimine İlişkin Akılcı Olmayan İnançlarının Mesleki Olgunluk ve Umut Düzeyleri Açısından İncelenmesi
Nermin ÇİFTÇİ Üniversite Öğrencilerinde Ahlaki Yargı Yeteneği İle Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi
Üniversite Öğrencilerinde Ahlaki Yargı Yeteneği İle Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi
Cem DÖNMEZOĞULLARI Üniversite Öğrencilerinde Akılcı Olmayan İnançları İle Kendini Açma Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Üniversite Öğrencilerinde Akılcı Olmayan İnançları İle Kendini Açma Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Aslı UZ BAŞ, Diğdem SİYEZ Üniversite Öğprencilerinde Güvengenliğin Yordayıcısı Olarak Çocukluk Dönemi Yaşantıları
Üniversite Öğprencilerinde Güvengenliğin Yordayıcısı Olarak Çocukluk Dönemi Yaşantıları
Zeliha TRAŞ, Coşkun ARSLAN, Erdal HAMARTA Üniversite Öğrencilerinde Kendini Toparlama Gücününün, Benlik Saygısı ve Sosyal Yetkinlik Açısından İncelenmesi
Üniversite Öğrencilerinde Kendini Toparlama Gücününün, Benlik Saygısı ve Sosyal Yetkinlik Açısından İncelenmesi
Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS, Oya YERİN GÜNERİ Üniversite Öğrencilerinde Kariyer Kararsızlığının Yordayıcıları: Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramına Dayalı Bir Model Önerisi
Üniversite Öğrencilerinde Kariyer Kararsızlığının Yordayıcıları: Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramına Dayalı Bir Model Önerisi
Mücahit KAĞAN, Fikret GÜLAÇTI Üniversite Öğrencilerinde Patolojik Endişeyi Yordayan Demografik ve Psikolojik Özellikler
Üniversite Öğrencilerinde Patolojik Endişeyi Yordayan Demografik ve Psikolojik Özellikler
Burcu YILMAZ, Atılgan ERÖZKAN Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Yetkinlik ve Benlik Saygısının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Yetkinlik ve Benlik Saygısının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Turgut TÜRKDOĞAN Üniversite Öğrencilerinde Temel İhtiyaçların Karşılanma Düzeyinin Öznel İyi Oluş Düzeyini Yordamadaki Rolü
Üniversite Öğrencilerinde Temel İhtiyaçların Karşılanma Düzeyinin Öznel İyi Oluş Düzeyini Yordamadaki Rolü
Duygu ÇAVDAR, Tansu MUTLU Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışları İle İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişki
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışları İle İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişki
Yıldız KURTYILMAZ, Gürhan CAN, A. Aykut CEYHAN Üniversite Öğrencilerinin Arkadaşlık İlişkilerinde İlişkisel Saldırganlığın Değerlendirilmesine İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Üniversite Öğrencilerinin Arkadaşlık İlişkilerinde İlişkisel Saldırganlığın Değerlendirilmesine İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Şüheda ÖZBEN Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımıyla Yalnızlık Düzeylerinin Karşılaştırılması
Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımıyla Yalnızlık Düzeylerinin Karşılaştırılması
Fidan KORKUT OWEN, Olcay YILMAZ, Didem KEPİR Üniversite Öğrencilerine Bölüm Seçimlerini Etkileyen Etmenler
Üniversite Öğrencilerine Bölüm Seçimlerini Etkileyen Etmenler
Nuray TAŞTAN, Sevda ASLAN, Eda ÇÜRÜKVELİOĞLU Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi İlişkilerini Değerlendirmelerinin Kişilik Tipleriyle Yordanması
Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi İlişkilerini Değerlendirmelerinin Kişilik Tipleriyle Yordanması
Ahmet BUĞA, Zeynep HAMAMCI Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi İlişkilerini İncelenmesi
Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi İlişkilerini İncelenmesi
Nursel TOPKAYA, Betül MEYDAN Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanları Yardım Kaynakları ve Psikolojik Yardım Alma Niyetleri
Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanları Yardım Kaynakları ve Psikolojik Yardım Alma Niyetleri
Coşkun ARSLAN, Halim SARICAOĞLU Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin Kişilik Özellikleri ve Öz-Anlayış Açısından İncelenmesi
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin Kişilik Özellikleri ve Öz-Anlayış Açısından İncelenmesi
Seher BALCI ÇELİK, Ferda AYSAN, Müge YILMAZ Üniversite Öğrencilerinin Romantizm ve Eş Seçimine İlişkin Mitleri Duygusal İlişki Yaşayıp Yaşamamaya Göre Değişmekte Midir?
Üniversite Öğrencilerinin Romantizm ve Eş Seçimine İlişkin Mitleri Duygusal İlişki Yaşayıp Yaşamamaya Göre Değişmekte Midir?
Hülya ŞAHİN, Fatma İŞLEYEN, Serap ÖZDEMİR Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanımı İle Etkileşim Kaygısı ve Sosyal Destek Algılarının İncelenmesi
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanımı İle Etkileşim Kaygısı ve Sosyal Destek Algılarının İncelenmesi
Önder BALTACI, Erdal HAMARTA Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygılarının Aldıkları Anne Baba Tutumlarına Göre İncelenmesi
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygılarının Aldıkları Anne Baba Tutumlarına Göre İncelenmesi
Fatma Dilek TEL, Tuğba SARI Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyum Düzeyi ve Öz Duyarlık Düzeyinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyum Düzeyi ve Öz Duyarlık Düzeyinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Nur DEMİRBAŞ, İbrahim KEKLİK Üniversite Öğrencilerinin Yaşamda Anlam Düzeyleri ve Yılmazlık Düzeyleri Arasındaki İlişki
Üniversite Öğrencilerinin Yaşamda Anlam Düzeyleri ve Yılmazlık Düzeyleri Arasındaki İlişki
Binnur YEŞİLYAPRAK, İlhan YALÇIN Üniversite Yaşamına Uyum Programı ve Değerlendirme Çalışmaları: Ankara Üniversitesi Örneği
Üniversite Yaşamına Uyum Programı ve Değerlendirme Çalışmaları: Ankara Üniversitesi Örneği
Gamze SART Üstün Yetenekli Öğrencilere Kariyer Danışmanlığı
Üstün Yetenekli Öğrencilere Kariyer Danışmanlığı
Canani KAYGUSUZ, Melek KALKAN Yardım Mesleklerindeki Aday Profesyonellerin Yaşlı Cinselliğine İlişkin Görüşleri
Yardım Mesleklerindeki Aday Profesyonellerin Yaşlı Cinselliğine İlişkin Görüşleri
Yaşar ÖZBAY, Osman ÇAKIR, Hasan EŞİCİ Yaşam Douyumunun Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Pozitif- Negatif Duygular İle Açıklanması
Yaşam Douyumunun Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Pozitif- Negatif Duygular İle Açıklanması
Şerife TERZİ, Bengu ERGUNER-TEKİNALP, Wade LEUWERKE Yaşamdaki Anlam Ölçeğinin Çeşitli Yaş Gruplarına Göre Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Yaşamdaki Anlam Ölçeğinin Çeşitli Yaş Gruplarına Göre Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Şerife TERZİ, Bengu ERGUNER-TEKİNALP, Wade LEUWERKE Yaşamdaki Anlam Ölçeğinin Çeşitli Yaş Gruplarına Göre Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Yaşamdaki Anlam Ölçeğinin Çeşitli Yaş Gruplarına Göre Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Özer KAYA Yatılı Öğrenim Erkek Lise Öğrencilerinin Yaşam Doyumları Üzerine Bir Araştırma
Yatılı Öğrenim Erkek Lise Öğrencilerinin Yaşam Doyumları Üzerine Bir Araştırma
Tuncay DİLCİ, Betül KAYA, Gamze ASLAN Yeni İlköğretim Programı Perspektifinde Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Hizmmetlerinin Rehberlik Hizmetleri Üzerine Görüşleri: Nitel Bir Çalışma (Adana İl Örneği)
Yeni İlköğretim Programı Perspektifinde Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Hizmmetlerinin Rehberlik Hizmetleri Üzerine Görüşleri: Nitel Bir Çalışma (Adana İl Örneği)
Ramazan AKDOĞAN, Esra CEYHAN Yetersizlik Duygusu Ölçeğinin (YDÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Yetersizlik Duygusu Ölçeğinin (YDÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Hasan ATAK Yetişkinliğe geçiş Yıllarında Eylemlilik Bireyleşme ve Kişilik: Bir Başlangıç Çalışması
Yetişkinliğe geçiş Yıllarında Eylemlilik Bireyleşme ve Kişilik: Bir Başlangıç Çalışması
Figen ÇOK, Hasan ATAK Yetişkinliğe Geçiş: Çağdaş Kurumsal Yaklaşımlar
Yetişkinliğe Geçiş: Çağdaş Kurumsal Yaklaşımlar
Duygu ÇAVDAR, Gökçe ÇOKAMAY, Mehmet ÇETİNER Yiboların Öğrencilerin Gelişim Gereksinimlerini Karşılaması Bakımından Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri Bağlamında Değerlendirilmesi
Yiboların Öğrencilerin Gelişim Gereksinimlerini Karşılaması Bakımından Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri Bağlamında Değerlendirilmesi
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.