Anasayfa21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Teması:
Düzenleme Tarihi: 12-14 Eylül 2012
Düzenleyen: Marmara Üniversitesi
Yapıldığı İl: İstanbul

 Eğitim Bilimleri
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ufuk ÖZKUBAT, Gökhan TÖRET Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Tuvalet Becerilerinin Öğretiminde Uygulanan Aile Eğitim Programının Etkisi
Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Tuvalet Becerilerinin Öğretiminde Uygulanan Aile Eğitim Programının Etkisi
Murat DURAN, Mehmet BEKDEMİR İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Matematik Okuryazarlığı Kavramına İlişkin Görüşleri
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Matematik Okuryazarlığı Kavramına İlişkin Görüşleri
Şafak Öztürk Aynal Haydi Çocuklar Doğaya ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekan Dışı Eğitim (İsveçten) Örnekler
Haydi Çocuklar Doğaya ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekan Dışı Eğitim (İsveçten) Örnekler
Berrin KALSIN Türkiye`de Medya Okuryazarlığı Eğitimi ve Yaşanan Sorunlar
Türkiye`de Medya Okuryazarlığı Eğitimi ve Yaşanan Sorunlar
N. Bilge BAŞUSTA, Melih ELÇİN Uzman Hekim Yetkinliklerinin İkili Karşılaştırma Yöntemi Yoluyla Ölçeklenmesi
Uzman Hekim Yetkinliklerinin İkili Karşılaştırma Yöntemi Yoluyla Ölçeklenmesi
Muzaffer AYAYDIN, Sinan KOCAMAN, Hidayet TOK Türkiye`de Motivasyon Konusunda Yapılan Çalışmalarının İçerik Analizi
Türkiye`de Motivasyon Konusunda Yapılan Çalışmalarının İçerik Analizi
Hasan ÖZGÜR Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Trakya Üniversitesi Örneği
Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Trakya Üniversitesi Örneği
Feyyat GÖKÇE Okul Müdürlerinin Rolleri
Okul Müdürlerinin Rolleri
Feyyat GÖKÇE Öğretmenlerin Demokrasi Uygulamalarına Yönelik Gözlem ve Beklentiler
Öğretmenlerin Demokrasi Uygulamalarına Yönelik Gözlem ve Beklentiler
Cemal TÜRER İlköğretim Birinci Sınıf Matematik Dersinde Sayıların Öğretimi Üzerine Bir Araştırma
İlköğretim Birinci Sınıf Matematik Dersinde Sayıların Öğretimi Üzerine Bir Araştırma
İsmail SEÇER, İsmail AY, Ceyhun OZAN Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanındaki Araştırma Eğilimleri: Bir İçerik Analizi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanındaki Araştırma Eğilimleri: Bir İçerik Analizi
Mehmet KURUDAYIOĞLU, Mehmet Sercan YİĞİT Anlatım Bozukluklarının Düzeltilmesinde Şarkıların Özgün Materyal Olarak Kullanılması
Anlatım Bozukluklarının Düzeltilmesinde Şarkıların Özgün Materyal Olarak Kullanılması
Halil EKŞİ, Zehra KAHRAMAN Bir Evlilik ve Aile Hayatı Eğitim Programının Evli Kadınlarda Evlilik Uyumuna ve Aile Sistemine Etkisi
Bir Evlilik ve Aile Hayatı Eğitim Programının Evli Kadınlarda Evlilik Uyumuna ve Aile Sistemine Etkisi
Canan Aratemur ÇİMEN Yetişkin Eğitiminde Belgesel Sinemanın Eleştirel Bilincin Oluşumuna Katkısı
Yetişkin Eğitiminde Belgesel Sinemanın Eleştirel Bilincin Oluşumuna Katkısı
Gülay EKREN Bir Veri Madenciliği Tekniği İle Öğrenci Segmentasyonu
Bir Veri Madenciliği Tekniği İle Öğrenci Segmentasyonu
Ayşegül İşlekeller BOZCA İşitme Engelli Çocuklarda Depresyonun Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
İşitme Engelli Çocuklarda Depresyonun Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Derya ŞAHİN, Münire Meral YAĞÇI Okullarda Sanat Eleştirisi Öğretiminin Önemi
Okullarda Sanat Eleştirisi Öğretiminin Önemi
Mehmet Altan KURNAZ, Güntaç BAYRAKTAR, Ali DEĞERMENCİ Fatih Projesi Kapsamında Yapılandırılan Z- Kitaplara İlişkin Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Beklentileri
Fatih Projesi Kapsamında Yapılandırılan Z- Kitaplara İlişkin Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Beklentileri
Nuran TUNCER, Ramazan SAK, İkbal Tuba ŞAHİN Okul Öncesi Öğretmenlerinin İlköğretime Hazırlık Sürecine İlişkin Görüşleri
Okul Öncesi Öğretmenlerinin İlköğretime Hazırlık Sürecine İlişkin Görüşleri
Mustafa SARITAŞ Sınıf Öğretmenlerinin Zeka Alanları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki
Sınıf Öğretmenlerinin Zeka Alanları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki
Didem COŞKUN ERGİN, Halil EKŞİ Okul Öncesi Eğitimdeki Bir Grup Çocuğa Uygulanan Değerler Eğitimi Programının Sosyal Becerilere Etkisi
Okul Öncesi Eğitimdeki Bir Grup Çocuğa Uygulanan Değerler Eğitimi Programının Sosyal Becerilere Etkisi
Nail YILDIRIM Okul Müdürlerinin Yönetim Okuryazarlıklarının Tokat 1. Okul Yöneticileri Kongresi Bağlamında Değerlendirilmesi
Okul Müdürlerinin Yönetim Okuryazarlıklarının Tokat 1. Okul Yöneticileri Kongresi Bağlamında Değerlendirilmesi
Erhan DURUKAN, Nazmi ARSLAN Türkçe Öğretmen Adaylarının Teknolojik Sözcükleri Kullanma Tercihinde Dil Bilinci
Türkçe Öğretmen Adaylarının Teknolojik Sözcükleri Kullanma Tercihinde Dil Bilinci
Halil EKŞİ, Turgay ANDİÇ İlköğretim 8. Sınıf Matematik Dersi Permütasyon Kombinasyon Konusunun Bilgisayar Destekli Öğretiminin Öğrenci Erişi Düzeylerine ve Tutumlarına Etkisi
İlköğretim 8. Sınıf Matematik Dersi Permütasyon Kombinasyon Konusunun Bilgisayar Destekli Öğretiminin Öğrenci Erişi Düzeylerine ve Tutumlarına Etkisi
Deniz ÖZÜNAL, Halil EKŞİ Bir Grup Yetişkine Uygulanan Olumlu Düşünme Eğitimi Programının Etkinliğinin Sınanması
Bir Grup Yetişkine Uygulanan Olumlu Düşünme Eğitimi Programının Etkinliğinin Sınanması
Oğuz ÇETİN, Belemir GÜNGÖR İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Öz- Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumları
İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Öz- Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumları
Süleyman Nihat ŞAD, Özlem GÖKTAŞ, İlhami BAYRAK Öğreten Adaylarının Dizüstü Bilgisayarların Seyyar Öğrenme Aracı Olarak Kullanılmasına İlişkin Görüşleri
Öğreten Adaylarının Dizüstü Bilgisayarların Seyyar Öğrenme Aracı Olarak Kullanılmasına İlişkin Görüşleri
Ergün RECEPOĞLU, Servet ÖZDEMİR Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları İle Okulun Örgütsel Sağlığı Arasındaki İlişki
Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları İle Okulun Örgütsel Sağlığı Arasındaki İlişki
İsmail Özgür ZEMBAT Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Özel İçerik Bilgilerinin Analizi
Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Özel İçerik Bilgilerinin Analizi
Halil EKŞİ, Caner DİNLER İlköğretim I. KAdeme İle II. Kademe Öğrencilerinin Aynı Binada Eğitim Görmelerinin Paydaşlarca Değerlendirilmesi
İlköğretim I. KAdeme İle II. Kademe Öğrencilerinin Aynı Binada Eğitim Görmelerinin Paydaşlarca Değerlendirilmesi
Salih P.MEMİŞOĞLU, Mete SİPAHİOĞLU, Mustafa ÇELİK Lise Müdürlerinin Zorunlu Yer Değişikliği Uygulamasına İlişkin Görüşleri
Lise Müdürlerinin Zorunlu Yer Değişikliği Uygulamasına İlişkin Görüşleri
Celal Teyyar UĞURLU, Öğretmen Yakup YİĞİT Bazı Değişkenlere Göre Öğretmen Liderliği Algıları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranış Algıları Arasındaki İlişki
Bazı Değişkenlere Göre Öğretmen Liderliği Algıları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranış Algıları Arasındaki İlişki
Ahmet AYIK, Mustafa FİDAN İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerileri İle Okul Kültürü Arasındaki İlişki
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerileri İle Okul Kültürü Arasındaki İlişki
Gülay DALGIÇ Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarının Etki Büyüklüğünün Meta Analiz İle Belirlenmesi
Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarının Etki Büyüklüğünün Meta Analiz İle Belirlenmesi
Eşref NURAL, Zafer HAŞİMOĞLU Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Yıldırma Davranışları ve Bunların Yaşanma Sıklığı (Rize İli Örneği)
Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Yıldırma Davranışları ve Bunların Yaşanma Sıklığı (Rize İli Örneği)
Asım ÖZDEMİR Okul Yöneticilerinde Adalet, Liyakat ve Öğretmenlerde Sadakat ;Arasında İlişki
Okul Yöneticilerinde Adalet, Liyakat ve Öğretmenlerde Sadakat ;Arasında İlişki
Battal GÖLDAĞ, Feridun MERTER Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Tercihleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Tercihleri
Hatice MEMİŞOĞLU Sosyal Bilgiler Dersinde Becerilerin Kazandırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Sosyal Bilgiler Dersinde Becerilerin Kazandırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Nalan OKAN AKIN Farklı Ülke Görsel Kültürlerinin Sanatsal Formlara Dönüştürülmesi
Farklı Ülke Görsel Kültürlerinin Sanatsal Formlara Dönüştürülmesi
Ertuğ CAN, Canan Işık CAN, Urania NİKOLAYİDİS Rehber Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
Rehber Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
Şükriye İNAN, Hazan KURTASLAN, Nalan OKAN AKIN Resim Öğrencilerinin Müziğe Olan İlgileri ve Müziğin Resim Üzerine Etkileri
Resim Öğrencilerinin Müziğe Olan İlgileri ve Müziğin Resim Üzerine Etkileri
Özlem YİĞİT Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Dersinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknoloji Okuryazarlığı Düzeylerine Etkisi
Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Dersinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknoloji Okuryazarlığı Düzeylerine Etkisi
Nurhayat ÇELEBİ, Ayşe ÇOBANOĞLU Resmi ve Özel İlköğretim Okullarının Okul İmajının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Resmi ve Özel İlköğretim Okullarının Okul İmajının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Ali Rıza ERDEM, Emine GÖZEL Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeyleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeyleri
ALİ OSMAN KOLOĞLU Bir Fotograf Bir Çağrışım
Bir Fotograf Bir Çağrışım
Halil EKŞİ, Fatma Neslihan KARAKAN Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Bir Grup Okul Öncesi Çocuğa Uygulanan Ortak Dikkat Eğitimi Destek Programının Etkililiği
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Bir Grup Okul Öncesi Çocuğa Uygulanan Ortak Dikkat Eğitimi Destek Programının Etkililiği
Selçin DEMİRAĞ, Burçin Acar ŞEŞEN I. ve II. Kademe Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarında Yaratıcı Drama Uygulamalarının Araştırılması
I. ve II. Kademe Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarında Yaratıcı Drama Uygulamalarının Araştırılması
Mithat KORUMAZ, Ali KARAKAŞ İngilizce Okutmanlarının Yansıtıcı Öğretime Yönelik Tutumları
İngilizce Okutmanlarının Yansıtıcı Öğretime Yönelik Tutumları
Ayşin Aydınay SATAN Ortaöğretim 11., 12. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanım Amaçlarını Belirleme ve İnternet Bağımlılığının Bazı Değişkenlere Göre Analizi
Ortaöğretim 11., 12. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanım Amaçlarını Belirleme ve İnternet Bağımlılığının Bazı Değişkenlere Göre Analizi
Serap ÖZBAŞ, Haluk SORAN Biyoloji Öğretmenleri Tarafından 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabının Değerlendirilmesi
Biyoloji Öğretmenleri Tarafından 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabının Değerlendirilmesi
Halil TURGUT, Nurhan ÖZTÜRK, Serhat ERCAN Araştırma ve Soruşturma Tavrına Süreklilik Kazandırmak: Sinop Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Örneği
Araştırma ve Soruşturma Tavrına Süreklilik Kazandırmak: Sinop Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Örneği
Serhat ERCAN, Esra BOZKURT, Asiye Asuman KOL Öğretmen Adaylarının Fen Okuryazarlıkları: Anahtar Fen Kavramları Boyutu
Öğretmen Adaylarının Fen Okuryazarlıkları: Anahtar Fen Kavramları Boyutu
Ebru TEMİZ Müzik Eğitimi Alanında Lisansüstü Eğitim Yapan Öğrencilerin Ölçme Değerlendirme, Araştırma Dizaynı ve İstatistik Yöntemler Açısından Yeterli Olma Durumlarının İncelenmesi
Müzik Eğitimi Alanında Lisansüstü Eğitim Yapan Öğrencilerin Ölçme Değerlendirme, Araştırma Dizaynı ve İstatistik Yöntemler Açısından Yeterli Olma Durumlarının İncelenmesi
Murat GÖKALP, Yaşar BARUT İlköğretim 6. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Dersine Yönelik Bakış Açıları (Samsun İli Örneği)
İlköğretim 6. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Dersine Yönelik Bakış Açıları (Samsun İli Örneği)
Ceyhun OZAN, Muhammed ÇİFTÇİ Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları Tercihleri ve Öğrenme Algılarının İncelenmesi
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları Tercihleri ve Öğrenme Algılarının İncelenmesi
Osman Yılmaz KARTAL, Remzi Y. KINCAL Medya Okuryazarlığı Eğitimi Alan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğrencilerinin Aktif Vatandaşlık Düzeylerini Etkileyen Faktörler
Medya Okuryazarlığı Eğitimi Alan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğrencilerinin Aktif Vatandaşlık Düzeylerini Etkileyen Faktörler
Burcu Arık Akyüz, Gökçen Hazen Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi
Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi
Yılmaz TONBUL, Gülenaz SELÇUK, Mustafa NAZMAN Üniversite Öğretim Elemanlarının Eğitim Fakültesine Yönelik Kurum Algısı
Üniversite Öğretim Elemanlarının Eğitim Fakültesine Yönelik Kurum Algısı
E.Nihal (Ahioğlu) LİNDBERG, Kevser OĞUZ Öğrenci Görüşlerine Göre İlköğretimde Aile Katılımı: Bir Ölçek Uyarlaması
Öğrenci Görüşlerine Göre İlköğretimde Aile Katılımı: Bir Ölçek Uyarlaması
E.Nihal (Ahioğlu) LİNDBERG, Ayşe Nur DEMİRCAN Öğrenci Görüşlerine Göre Ortaöğretimde Aile Katılımı: Bir Ölçek Uyarlaması
Öğrenci Görüşlerine Göre Ortaöğretimde Aile Katılımı: Bir Ölçek Uyarlaması
E.Nihal (Ahioğlu) LİNDBERG, Harika SOYALTAY, Pınar GÜVEN Öğretmen Adaylarının Okul Yönetimi, Aile, Öğretmen ve Toplumla İşbirliğine Yönelik Sorumluluk Algıları
Öğretmen Adaylarının Okul Yönetimi, Aile, Öğretmen ve Toplumla İşbirliğine Yönelik Sorumluluk Algıları
Elife DOĞAN KILIÇ, M. Taki YILMAZ Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Farklı Anlayış ve Uygulamaları Tartışmak (Sinop Üniersitesi Eğitim Fakültesi Örneği)
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Farklı Anlayış ve Uygulamaları Tartışmak (Sinop Üniersitesi Eğitim Fakültesi Örneği)
Lütfü İLGAR, Şengül İLGAR, Nihat TOPAÇ Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlarının İncelenmesi
Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlarının İncelenmesi
Eyüp ÇELİK Evlilik Etkileşimsizliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Evlilik Etkileşimsizliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ergün RECEPOĞLU, Gamze ÜLKER TÜMLÜ Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Doyumları İle Yaşam Doyumlarının İncelenmesi
Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Doyumları İle Yaşam Doyumlarının İncelenmesi
Nurcan TEKİN, Tuğba İNCİ, Oktay ASLAN Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Kavram Haritalarına Yönelik Tutumları ve Kavram Haritası Hazırlayabilme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlerce İncelenmesi
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Kavram Haritalarına Yönelik Tutumları ve Kavram Haritası Hazırlayabilme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlerce İncelenmesi
Gamze ÜLKER TÜMLÜ, Ergün RECEPOĞLU, Önder BALTACI Üniversite Akademik Personelinin Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi
Üniversite Akademik Personelinin Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi
Münevver YALÇINKAYA, Serdal ÖZGÖZGÜ İlköğretim Okullarında Kurumsal İmaj ve Özdeşleşme
İlköğretim Okullarında Kurumsal İmaj ve Özdeşleşme
Şule Betül TOSUNTAŞ, Sedat YÜKSEL Yükseköğretimde Öğretim Elemanlarının Eğitsel Yeterliklerine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Yükseköğretimde Öğretim Elemanlarının Eğitsel Yeterliklerine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Sakine GÖÇER ŞAHİN, Selahattin GELBAL Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenlerinin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenlerinin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle İncelenmesi
Arzu ARSLAN, Feral OGAN BEKİROĞLU Fizik Öğretmen Adaylarının Laboratuva Derslerine İlişkin Sorgulama Seviyesi Algıları İle Tutumları Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Fizik Öğretmen Adaylarının Laboratuva Derslerine İlişkin Sorgulama Seviyesi Algıları İle Tutumları Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Hatice AKAR Değer Eğitiminde Kuklalar Ne Söylüyor Örneği
Değer Eğitiminde Kuklalar Ne Söylüyor Örneği
Ahmet GÜVEN, Muhammed Akif ALBAYRAK Çevre Okuryazarlığı: Haber İçeriği ve Okul Yorumları
Çevre Okuryazarlığı: Haber İçeriği ve Okul Yorumları
Mustafa GÜNDÜZ Cevdet Paşa`nın Maarifin Islahına ve Ahlak Eğitimine İlişkin İlginç Bİr Raporu ve ``İ`tikadı Bozuk Talebeler``
Cevdet Paşa`nın Maarifin Islahına ve Ahlak Eğitimine İlişkin İlginç Bİr Raporu ve ``İ`tikadı Bozuk Talebeler``
Ayten Şahin, Ata Atak, Emine Oflaz Medya Okuryazarlığı ve Yaratıcı Yazma
Medya Okuryazarlığı ve Yaratıcı Yazma
Engin KUTLUAY, Ahmet Feyzi SATICI Farklı Çoklu Ortamların Öğrencilerin Mekanik Konusundaki Kavramsal Anlamlarına Etkisi
Farklı Çoklu Ortamların Öğrencilerin Mekanik Konusundaki Kavramsal Anlamlarına Etkisi
Rıdvan KÜÇÜKALİ, Şükrü ADA, Mehmet IŞIK Mesleki Teknik Eğitim Kurumlarının Bireyleri İstihdama Yerleştirmede Etkililik Düzeyi
Mesleki Teknik Eğitim Kurumlarının Bireyleri İstihdama Yerleştirmede Etkililik Düzeyi
Erhan ŞEN Okul Öncesi Çocuk Kitaplarındaki Görsel ve Dilsel Unsurların İçerdiği Örtük İletiler Üzerine Bir İnceleme
Okul Öncesi Çocuk Kitaplarındaki Görsel ve Dilsel Unsurların İçerdiği Örtük İletiler Üzerine Bir İnceleme
Erhan ŞEN 4. ve 5. Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulunda Belirlenen Proje ve Performans Görevlerinin Türkçe Dersi Eğitim Programındaki Temalara Dağılımı Üzerine Bir İnceleme
4. ve 5. Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulunda Belirlenen Proje ve Performans Görevlerinin Türkçe Dersi Eğitim Programındaki Temalara Dağılımı Üzerine Bir İnceleme
Kadriye BAYRAM, Nuriye KOÇAK Öğretmen Adaylarının Genel Kimya Dersindeki Akademik Başarıları, Akılda Tutma Düzeyleri ve Kimya Dersine Karşı Tutumları Üzerine Animasyonların Etkisi
Öğretmen Adaylarının Genel Kimya Dersindeki Akademik Başarıları, Akılda Tutma Düzeyleri ve Kimya Dersine Karşı Tutumları Üzerine Animasyonların Etkisi
Fatma GÖK Öğretmenlik Mesleği, Devlet ve Eğitim
Öğretmenlik Mesleği, Devlet ve Eğitim
Canan Aratemur ÇİMEN Neo- Liberalleşme ve Üst Orta Sınıfın Eğitimle Olan İlişkisi
Neo- Liberalleşme ve Üst Orta Sınıfın Eğitimle Olan İlişkisi
Ali Rıza ERDEM, Meral YAPRAK İlköğretim 3. 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Motivasyonu ve Tutumları Arasındaki İlişki
İlköğretim 3. 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Motivasyonu ve Tutumları Arasındaki İlişki
Havva Sebile SAVAŞÇI, Ekber TOMUL Okulun Eğitsel Kaynakları İle Öğrencinin Akademik Başarısı Arasındaki İlişki
Okulun Eğitsel Kaynakları İle Öğrencinin Akademik Başarısı Arasındaki İlişki
Serap NAZLI Polis Akademisi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinin Hizmetinin Gelişimsel Rehberlik Modeline Göre Yapılandırılması Projesi
Polis Akademisi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinin Hizmetinin Gelişimsel Rehberlik Modeline Göre Yapılandırılması Projesi
Hasan DEMİRTAŞ, Niyazi ÖZER, Süleyman Nihat ŞAD Öğretmen Adaylarının Üniversite, Fakülte, Öğretim Elemanı ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri: Bir Metafor Çalışması
Öğretmen Adaylarının Üniversite, Fakülte, Öğretim Elemanı ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri: Bir Metafor Çalışması
Deniz KURBAN, Samet ÜLKER Medya Okur- Yazarlıkğı Bağlamında Ekonomik ve Finansal Göstergelerin Yorumlanması
Medya Okur- Yazarlıkğı Bağlamında Ekonomik ve Finansal Göstergelerin Yorumlanması
H. Beyza MERCAN, Bahaddin ACAT İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öğrenmeyi Öğrenme Becerileri
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öğrenmeyi Öğrenme Becerileri
Mutlu BİNARK, Tuğrul ÇOMU Yeni Medya Okuryazarlığı
Yeni Medya Okuryazarlığı
Birgül SARIOĞLU Global Okuryazarlık
Global Okuryazarlık
Mehtap Aydıner UYGUN İlköğretim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Müzik Dersi Öğretme- Öğrenme Ortamı Algılarının İncelenmesi
İlköğretim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Müzik Dersi Öğretme- Öğrenme Ortamı Algılarının İncelenmesi
Hatice Nur ERBAY, M.Kerem KARAAĞAÇ Aile İşlevselliğinin Matematik Başarısıyla İlişkisi: Güney Kore- Türkiye Karşılaştırması
Aile İşlevselliğinin Matematik Başarısıyla İlişkisi: Güney Kore- Türkiye Karşılaştırması
Güzide BAYHAN Öğretmen Adaylarının Cinsiyetinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına Etkisi: Bir Meta Analitik Etki Analizi
Öğretmen Adaylarının Cinsiyetinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına Etkisi: Bir Meta Analitik Etki Analizi
Ali YILMAZ, Ahmed Emin OSMANOĞLU, Naime ADAK İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Kullanılan Öğretim Stratejisi, Yöntem ve Teknikleri
İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Kullanılan Öğretim Stratejisi, Yöntem ve Teknikleri
Ertuğ CAN Merkezi Sınav Uygulamaları (KPSS)`nin Eğitim Bilimlerine Etkilerinin İncelenmesi
Merkezi Sınav Uygulamaları (KPSS)`nin Eğitim Bilimlerine Etkilerinin İncelenmesi
B. Başak ÖZYURT, Hakan AKÇAY, Tufan İNALTEKİN İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Etkinliklerinin İncelenmesi
İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Etkinliklerinin İncelenmesi
Hasret NUHOĞLU, Özge ELİÇİN Matematik Becerilerinin Öğretiminde Nokta Belirlenme Tekniği (Touch Math): Literatür Taraması
Matematik Becerilerinin Öğretiminde Nokta Belirlenme Tekniği (Touch Math): Literatür Taraması
Münevver YALÇINKAYA, Gülenaz SELÇUK, Remzi YILDIRIM Okul Yöneticisinin Kültürel Liderlik Rollerinin Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisi
Okul Yöneticisinin Kültürel Liderlik Rollerinin Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisi
Bilal DUMAN, Ali YAKAR, Güler GÖÇEN Öğrenme Kulüplerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Öğrenme Kulüplerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Bilal DUMAN, Ali YAKAR, Güler GÖÇEN Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka ve Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka ve Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Eyüp ÇELİK Ergenlik Çağındaki Kızlar İçin İlişki Gücü Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Eyüp ÇELİK Ergenler İçin Sahte Kendilik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ergenler İçin Sahte Kendilik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Hazan KURTASLAN Türk Flüt Metotlarının İncelenmesi
Türk Flüt Metotlarının İncelenmesi
Bedri KARAYAĞMURLAR, Nagihan YILDIZ Sanat Okuryazarlığı Gelişiminde Sanat Eleştirisinin Önemi
Sanat Okuryazarlığı Gelişiminde Sanat Eleştirisinin Önemi
T. Fikret COŞKUN, Bilal DUMAN Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin ``Kaynaştırma Eğitimi`` Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin ``Kaynaştırma Eğitimi`` Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Gülşen GÖKSEL ERDAL ``Kodaly`` Yönteminin Çocuklarının Müzikal Okur Yazarlığının Gelişimi ve Eğitimi Üzerindeki Etkililiği
``Kodaly`` Yönteminin Çocuklarının Müzikal Okur Yazarlığının Gelişimi ve Eğitimi Üzerindeki Etkililiği
Bayram ÖZER, Sabahat ÖCAL, Recep KAHRAMANOĞLU İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Oluşmasında Ailelerin Rolü
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Oluşmasında Ailelerin Rolü
Taner BULUT, Filiz EVRAN ACAR İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Matematik Öğretim Programında Yer Alan Temel Becerilerin Öğrenci Sınav Sorularında Yer Alma Düzeyi
İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Matematik Öğretim Programında Yer Alan Temel Becerilerin Öğrenci Sınav Sorularında Yer Alma Düzeyi
Selma KARAAHMET, Yudum AKKUŞ İlköğretim Birinci Kademe Görsel Sanatlar Dersini Yürüten Öğretmenlerin Öğrenciler Üzerinde Görsel Okuryazarlık Düzeylerine Etkisi
İlköğretim Birinci Kademe Görsel Sanatlar Dersini Yürüten Öğretmenlerin Öğrenciler Üzerinde Görsel Okuryazarlık Düzeylerine Etkisi
Bayram ÖZER, Recep KAHRAMANOĞLU, Sekvan KUZU Eğitim Bilimlerine Giriş Dersinin Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Öz Yeterliklerine Etkisi
Eğitim Bilimlerine Giriş Dersinin Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Öz Yeterliklerine Etkisi
Ali Rıza KÜPCÜ, Ebru YAPRAK CEYHAN İlköğretim Öğrencilerinin Cebir Başarısının Cebirsel Düşünme Düzeyi İle Cinsiyet Arasındaki İlişki
İlköğretim Öğrencilerinin Cebir Başarısının Cebirsel Düşünme Düzeyi İle Cinsiyet Arasındaki İlişki
Özge CENGİZ Okulöncesi Çocuklarla Kitap Okuma: Evde Okuryazarlık ve Gelişmekte Olan Okuryazarlık
Okulöncesi Çocuklarla Kitap Okuma: Evde Okuryazarlık ve Gelişmekte Olan Okuryazarlık
Sema ÖZDEŞ, Oktay ASLAN Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Kavram Karikatürleri Hazırlama Becerilerin Değerlendirilmesi
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Kavram Karikatürleri Hazırlama Becerilerin Değerlendirilmesi
Sevilay ŞAHİN, Çiğdem ÇAKIR Kültürel Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Yeterlilik Becerileri Düzeyi
Kültürel Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Yeterlilik Becerileri Düzeyi
M. Şahin BÜLBÜL, Ali ERYILMAZ Kaynaştırmalı Bilimin Doğası Etkinliklerine Doğru
Kaynaştırmalı Bilimin Doğası Etkinliklerine Doğru
Barış USLU Eğitim Yönetimi Alanındaki Akademisyenlerin Günümüz Okul Yöneticilerinin Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri
Eğitim Yönetimi Alanındaki Akademisyenlerin Günümüz Okul Yöneticilerinin Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri
Ahmet YUMUŞAK, Murat AKDAĞ Öğretmen Adaylarının Psikolojik Danışma ve Rehberlik Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Psikolojik Danışma ve Rehberlik Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi
Fazilet TAŞDEMİR İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kişilik Tiplerini Belirleyen Değişkenlerin İncelenmesi
İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kişilik Tiplerini Belirleyen Değişkenlerin İncelenmesi
Emine ŞEKER, Gönül SAKIZ Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ebeveynlerle Yapılan Motivasyon Çalışmalarının Etkililiği
Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ebeveynlerle Yapılan Motivasyon Çalışmalarının Etkililiği
Büşra BOZANOĞLU, Niyazi ÖZER İş- Aile Çatışması ve Yaşam Doyumlu İlişkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Çalışma
İş- Aile Çatışması ve Yaşam Doyumlu İlişkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Çalışma
Ramazan ÖZKUL, Niyazi ÖZER Okul Yöneticilerinin İşkoliklik ve İş- Aile Çatışması Düzeylerinin İncelenmesi
Okul Yöneticilerinin İşkoliklik ve İş- Aile Çatışması Düzeylerinin İncelenmesi
Fatih YILMAZ, İlker BAKKAL Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Algısı ve Medya Okuryazarlığı Hakkındaki Görüşleri
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Algısı ve Medya Okuryazarlığı Hakkındaki Görüşleri
Etem YEŞİLYURT Öğretmen Adaylarının Öğretmen Özyeterlik Algıları
Öğretmen Adaylarının Öğretmen Özyeterlik Algıları
Mehmet KÜÇÜK, İbrahim H. KUĞUOĞLU, Hasan BAĞ Sınıf Öğretmeni Adayların İdeal Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özelliklerle İlgili İmajlarının Değişimi
Sınıf Öğretmeni Adayların İdeal Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özelliklerle İlgili İmajlarının Değişimi
Gülden Uyanık BALAT, Burcu Özdemir BECEREN, Betül KURTULAN Değerler Eğitimi Etkinliklerinin 5- 6 Yaş Çocuklarının Sosyal ve Duygusal Gelişimleri Üzerine Etkisi
Değerler Eğitimi Etkinliklerinin 5- 6 Yaş Çocuklarının Sosyal ve Duygusal Gelişimleri Üzerine Etkisi
Yılmaz GEÇİT, Selami YANGIN Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santralleri Konusundaki Bilişsel Anlayışları
Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santralleri Konusundaki Bilişsel Anlayışları
Bilal DUMAN, İlker AYSEL, Ali YAKAR Öğretmen Adaylarının Mevcut Öğretmen Yetiştirme Sistemine İlişkin Algı ve Görüşleri
Öğretmen Adaylarının Mevcut Öğretmen Yetiştirme Sistemine İlişkin Algı ve Görüşleri
Özge Başak UYAR 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Bilgilendirici Metinlerin Öğrencilerin Atasözü ve Deyim Kazanımlarına Katkısı
8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Bilgilendirici Metinlerin Öğrencilerin Atasözü ve Deyim Kazanımlarına Katkısı
Üzeyir ARI, Fehmi ASLAN, Oktay BAYKARA Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojisi Standartları İle İlgili Özyeterliklerinin Belirlenmesi
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojisi Standartları İle İlgili Özyeterliklerinin Belirlenmesi
Adnan YİLGEN, Üzeyir ARI, Oktay BAYKARA Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Zihin Haritası Tekniğinin Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Becerilerine Etkisi
Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Zihin Haritası Tekniğinin Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Becerilerine Etkisi
Yasemin HACIOĞLU, Feride ÇELİK, Volkan Hasan KAYA Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Yayın Hazırlarken KArşılaştıkları Güçlükler
Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Yayın Hazırlarken KArşılaştıkları Güçlükler
Sabri Can SANNAV, Ahmet ZOGO İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Atatürkçülük Konularındaki Kavramların Kazandırılma Düzeyi (Doğubayazıt İlçe Örneği)
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Atatürkçülük Konularındaki Kavramların Kazandırılma Düzeyi (Doğubayazıt İlçe Örneği)
Adnan YİLGEN, Üzeyir ARI, Oktay BAYKARA Kuantum Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
Kuantum Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
Filiz GÜLHAN, Fatma ŞAHİN Sosyobilimsel Konularda Bilimsel Tartışma Aracılığıyla 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Okuryazarlığı, Tartışmacılık ve Toplum Sorunlarına Duyarlılıklarının Geliştirilmesi
Sosyobilimsel Konularda Bilimsel Tartışma Aracılığıyla 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Okuryazarlığı, Tartışmacılık ve Toplum Sorunlarına Duyarlılıklarının Geliştirilmesi
Ahmet Feyzi SATICI Çözümlenmiş Örneklerin Kullanımında Çeşitlilik ve Başarıya Etkisi
Çözümlenmiş Örneklerin Kullanımında Çeşitlilik ve Başarıya Etkisi
Özgül POLAT, Ezgi AKŞİN, Ayşe Betül ÖZKARABACAK 60-72 Aylık Çocukların Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesinde Zihin Haritaları Kullanımının Etkisinin İncelenmesi
60-72 Aylık Çocukların Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesinde Zihin Haritaları Kullanımının Etkisinin İncelenmesi
Çiğdem YENİALACA, Feral OGAN BEKİROĞLU İnformal Öğrenme Ortamı Olan Bilim Merkezlerinde Çalışan Rehber ve Eğitmenlerin Bilimsel Okuryazarlık Düzeyleri Hakkında Çalışma
İnformal Öğrenme Ortamı Olan Bilim Merkezlerinde Çalışan Rehber ve Eğitmenlerin Bilimsel Okuryazarlık Düzeyleri Hakkında Çalışma
Çağatay İPEK Fizik Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığı Durumu ve Çevre Okuryazarlığı Alt Boyutlarına Göre İncelenmesi
Fizik Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığı Durumu ve Çevre Okuryazarlığı Alt Boyutlarına Göre İncelenmesi
Burhan AKPINAR, Ayşenur DÖNDER, Bilal YILDIRIM Eğitimde 4+4+4 Modelinin Karşıt Program Bağlamında Değerlendirilmesi
Eğitimde 4+4+4 Modelinin Karşıt Program Bağlamında Değerlendirilmesi
Gözde BALIKÇI, Ayşegül DALOĞLU İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinde Eleştirel Okuma Becerilerinin Gelişimi Üzerine Küçük Ölçekli Bir Çalışma
İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinde Eleştirel Okuma Becerilerinin Gelişimi Üzerine Küçük Ölçekli Bir Çalışma
Mustafa USLU Değişen Yüzyılda Mesleki Çalgı Eğitiminin Kazanımlara Dönüştürülmesi
Değişen Yüzyılda Mesleki Çalgı Eğitiminin Kazanımlara Dönüştürülmesi
Engin KARADAĞ, Mikail YALÇIN, Elif AYDOĞDU Otantik Liderlik ve Okul İklimi: İlköğretim Okulları Üzerine Bir Araştırma
Otantik Liderlik ve Okul İklimi: İlköğretim Okulları Üzerine Bir Araştırma
Ziya İNCE Yaşadığımız Çevreyi Tanımaya Katkısı Açısından Orta Öğretim Coğrafya Dersi 10. Sınıf Müfredatı ve İstanbul Bağcılar İlçesindeki Liseler Örneği
Yaşadığımız Çevreyi Tanımaya Katkısı Açısından Orta Öğretim Coğrafya Dersi 10. Sınıf Müfredatı ve İstanbul Bağcılar İlçesindeki Liseler Örneği
Mustafa KILINÇ, Betül ÖZTÜRK Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programını Algılama Düzeyleri
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programını Algılama Düzeyleri
Hayati AKYOL, Ahmet ÇAKIROĞLU, Hayriye Gül KURUYER Okuma Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma: Zenginleştirilmiş Okuma Programı
Okuma Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma: Zenginleştirilmiş Okuma Programı
Gülçin KARACA, Didem EKİNCİ İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Sanatçı Algısı
İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Sanatçı Algısı
Mustafa ERGUN, Esra ÇELİK Fen Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Programın Öğrenci Başarısına Etkisi Üzerine Bir Meta Analiz Çalışması
Fen Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Programın Öğrenci Başarısına Etkisi Üzerine Bir Meta Analiz Çalışması
Metin ÖZKAN, Gökçe ÖZDEMİR Değişime Hazır Olmada Bir Etken: Süreç Danışmanlığı
Değişime Hazır Olmada Bir Etken: Süreç Danışmanlığı
Tokay GEDİKOĞLU, Metin ÖZKAN, Gökçe ÖZDEMİR Öğrenim Şekline Göre Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeylerinin İncelenmesi
Öğrenim Şekline Göre Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeylerinin İncelenmesi
Adnan ALTUN, Ebubekir ÇAKMAK Medya Okuryazarlığı ve Öğretmen Eğitimi: Medya Okuryazarlığı Eğitimini Kim Vermeli?
Medya Okuryazarlığı ve Öğretmen Eğitimi: Medya Okuryazarlığı Eğitimini Kim Vermeli?
Ebubekir ÇAKMAK, Adnan ALTUN Unesco ve AB`nin Medya Okuryazarlığı Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Unesco ve AB`nin Medya Okuryazarlığı Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Adil ÇORUK Yükseköğretim Kurumlarında Duygusal Emek ve Algılanan Örgütsel Adalet İlişkisi
Yükseköğretim Kurumlarında Duygusal Emek ve Algılanan Örgütsel Adalet İlişkisi
Serdar SAYGILI 21. Yüzyıl Bilgi Çağında Eğitimde Yeni Arayışlar: Paul K. Feyerabend`in Çoğulcu Eğitim Modeli
21. Yüzyıl Bilgi Çağında Eğitimde Yeni Arayışlar: Paul K. Feyerabend`in Çoğulcu Eğitim Modeli
Kamil ÖNAL Yabancılara Türkçe Öğretimi Bakımından Kıpçak Dönemi Eserleri ve Bunların Günümüz Yöntemleri İle Karşılaştırılması
Yabancılara Türkçe Öğretimi Bakımından Kıpçak Dönemi Eserleri ve Bunların Günümüz Yöntemleri İle Karşılaştırılması
KAMİL ÖNAL Türkiye`nin Dil Politikaları Üzerine Kronolojik Bakış
Türkiye`nin Dil Politikaları Üzerine Kronolojik Bakış
Aylin ÇAM, Mustafa Sami TOPÇU, Yusuf SÜLÜN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimyaya KArşı Tutumları İle Kimyasal Kinetikle İlgili Kavram Yanılgıları
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimyaya KArşı Tutumları İle Kimyasal Kinetikle İlgili Kavram Yanılgıları
Fatma YAŞAR EKİCİ, İmran ACAR Çocuk Dergilerinin Çocuk Gelişim ve Eğitimine Etkileri: `Pepee ve Annee Dergisi İncelemesi
Çocuk Dergilerinin Çocuk Gelişim ve Eğitimine Etkileri: `Pepee ve Annee Dergisi İncelemesi
Fatih VEYİS, Gör. Gülnur Aydın Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri ve Medya Okuryazarlığı Hakkındaki Görüşleri: Atatürk Üniversitesi Örneği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri ve Medya Okuryazarlığı Hakkındaki Görüşleri: Atatürk Üniversitesi Örneği
Adnan KÜÇÜKOĞLU, Aslı BALCI, Ayşenur YAZAR Okul Öncesi Öğretmenlerinin Orff-Schulwerk Yöntemi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi (Erzurum İli Örneği)
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Orff-Schulwerk Yöntemi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi (Erzurum İli Örneği)
Mustafa AYRAL, Erol BOZKURT, Vural ÇAKIR Temel Beceriler Ve Zihinsel Süreçler Açısından Matematik Başarısı Ve İlişkili Olduğu Değişkenler
Temel Beceriler Ve Zihinsel Süreçler Açısından Matematik Başarısı Ve İlişkili Olduğu Değişkenler
Zehra BAHADIR, Ayşe BEYAZOVA, Esin ÖZGÜR Okul Yöneticilerilerinin Gözünden Küreselleşmenin İlköğretim Okullarına Yansıması
Okul Yöneticilerilerinin Gözünden Küreselleşmenin İlköğretim Okullarına Yansıması
Halük ÜNSAL Meslek Lisesi Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri
Seval ERDEN-İMAMOĞLU Kendini Okuma-Anlama:Öğretmen Adaylarının``Kendini Gerçekleştirme`` Bağlamında Kişisel Yönelimlerinin İncelenmesi
Kendini Okuma-Anlama:Öğretmen Adaylarının``Kendini Gerçekleştirme`` Bağlamında Kişisel Yönelimlerinin İncelenmesi
Mustafa AYRAL, Nedim ÖZDEMİR, Şule ÖTKEN Okul Şiddet Profillerinin Okul Özellikleriyle Değerlendirilmesidir
Okul Şiddet Profillerinin Okul Özellikleriyle Değerlendirilmesidir
Suna TARKOÇİN, Damla BERKTAŞ, Gülden UYANIK BALAT Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf İçi Etkinliklerinde Kullandıkları Değerlerin İncelenmesi
Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf İçi Etkinliklerinde Kullandıkları Değerlerin İncelenmesi
Habib ÖZGAN, Mahmut KALMAN, Fatih BOZBAYINDIR Okul Sağlığı Açısından Okul Yöneticisinin Hesap Verilebilirliği,Öğretmenlerin İş Doyumu Ve Örğütsel Adalet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Okul Sağlığı Açısından Okul Yöneticisinin Hesap Verilebilirliği,Öğretmenlerin İş Doyumu Ve Örğütsel Adalet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ömer NAYCİ Üniversite ve Öğretim Elemeanlarına Yönelik Algıların Metafor (Benzetme) Yönetimi ile Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Üniversite ve Öğretim Elemeanlarına Yönelik Algıların Metafor (Benzetme) Yönetimi ile Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Zeynep GÜREL Doğada Fizik Uygulamalarında Sosyal Bağlam; Kriz Olaylarını Açıklayıcı Bir Çalışma
Doğada Fizik Uygulamalarında Sosyal Bağlam; Kriz Olaylarını Açıklayıcı Bir Çalışma
Nurcan KOÇAK, Özge PINARCIK, Büşra ERGİN Okulöncesi Dönem Çocuklarını Bilşsel Gelişim Özellikleri İle Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Okulöncesi Dönem Çocuklarını Bilşsel Gelişim Özellikleri İle Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Nezahat GÜÇLÜ, Emre ER ABD ve Türkiyedeki Öğretimm Okulu Müdürlerinin Okul Kültürüne İlişkin Görüşlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma
ABD ve Türkiyedeki Öğretimm Okulu Müdürlerinin Okul Kültürüne İlişkin Görüşlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma
Şeyda GÖKSU GÖKNUR, Meral BATUR Görsel Sanatlar Programındaki Kazanımların Gerçekleşme Düzeyinin Ölçülüp Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemlere Yönelik Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Görüşleri
Görsel Sanatlar Programındaki Kazanımların Gerçekleşme Düzeyinin Ölçülüp Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemlere Yönelik Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Görüşleri
Sare ŞENGÜL, Fatma ERDOĞAN İşbirliğine Dayalı Öğretmenin Problem Çözme Becerisiyle İlgili Kendini Algılama Düzeyine Etkisi
İşbirliğine Dayalı Öğretmenin Problem Çözme Becerisiyle İlgili Kendini Algılama Düzeyine Etkisi
Seda GÜN Serbest Etkinlik Uygulamalarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Serbest Etkinlik Uygulamalarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Melek ÇAKMAK Sınıf Kuralları Uygulamaları Konusunda Öğretmen Adaylarının Görüşleri: Nitel Bir Analiz
Sınıf Kuralları Uygulamaları Konusunda Öğretmen Adaylarının Görüşleri: Nitel Bir Analiz
Mehmet ÜSTÜNER İlköğretim Öğrencilerinin Okula Tutumları İle Ebeveynlerinin Okula Karşı Tutumları Arasındaki İlişki
İlköğretim Öğrencilerinin Okula Tutumları İle Ebeveynlerinin Okula Karşı Tutumları Arasındaki İlişki
Mehmet OKUTAN Geleceğin Okulunun Lider Yöneticisi Nasıl Olmalıdır?
Geleceğin Okulunun Lider Yöneticisi Nasıl Olmalıdır?
Cevat CELEP İlköğretim Okulu Bilgi Yönetim Süreci Uygulamasına İlişkin Öğretmen Algıları
İlköğretim Okulu Bilgi Yönetim Süreci Uygulamasına İlişkin Öğretmen Algıları
Erol DURAN, Abdurrahman GÜRBÜZ Kelime Tekrar İle Fernald Tekniğinin Birlikte Kullanımının Akıcı Okumaya Etkisi
Kelime Tekrar İle Fernald Tekniğinin Birlikte Kullanımının Akıcı Okumaya Etkisi
İsmail AYDOĞAN, Emre TOPRAK, Elif Almıla SELÇUK Öğretmenlerin Sosyal Sağlık Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Öğretmenlerin Sosyal Sağlık Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Aydın ZOR, Fatih KARİP İlköğretim Derslerinin Kültürel Mirası Korumada Amaçlarına Uygunluğunun Değerlendirimesi
İlköğretim Derslerinin Kültürel Mirası Korumada Amaçlarına Uygunluğunun Değerlendirimesi
Cemal YILDIZ Türk Kökenli Öğrencilerin Almanya`da Türkçe Ana Dilil Derslerine Devam Etmeme Nedenleri
Türk Kökenli Öğrencilerin Almanya`da Türkçe Ana Dilil Derslerine Devam Etmeme Nedenleri
Nalan OKAN AKIN, Serap Özay SELÇUKOĞLU Görsel Sanatlar Dersi Öğretmenlerinin Grafik Konularını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar
Görsel Sanatlar Dersi Öğretmenlerinin Grafik Konularını Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar
Nalan OKAN AKIN, Sinan BAHAR Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenliğinde Okuyan Öğrencilerin
Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenliğinde Okuyan Öğrencilerin
Emrah GÜL Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Okuryazarlığı
Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Okuryazarlığı
Kani ÜLGER Resim-İş Eğitiminin Okuryazarlık Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Resim-İş Eğitiminin Okuryazarlık Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Nevin AKKAYA, Fatma SUSAR KIRMIZI Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Yazma ÇalışmalarınıDeğerlendirmeye İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Yazma ÇalışmalarınıDeğerlendirmeye İlişkin Görüşleri
Eda BIÇAK, Ayten DURAN, Fatma Susar KIRMIZI Öğretmen Görüşlerine Göre Ses Temelli Cümle Yönteminde Öğrenci ve Velilerin Durumuna İlişkin Nitel Bir Araştırma
Öğretmen Görüşlerine Göre Ses Temelli Cümle Yönteminde Öğrenci ve Velilerin Durumuna İlişkin Nitel Bir Araştırma
Ferah BURGUL, Başak UYSAL Siyah Çizgileri Yorumlayabilmek: Çağdaş Sanat ve Yaratıcı Drama Uygulamaları
Siyah Çizgileri Yorumlayabilmek: Çağdaş Sanat ve Yaratıcı Drama Uygulamaları
Başak UYSAL Birlikte Başlayıp Birlikte Geliştirelim: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Sanat Okulyazarlığı Atölye Uygulamaları
Birlikte Başlayıp Birlikte Geliştirelim: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Sanat Okulyazarlığı Atölye Uygulamaları
Mehmet Altan KURNAZ, Nevzat YİĞİT Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Materyal Geliştirme Alışkanlıkları
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Materyal Geliştirme Alışkanlıkları
Abdullah ADIGÜZEL Eğitimde Teknolojik Okuryazarlığın Orataya Çıkardığı Pedagojik Okuryazarlık İhtiyacı
Eğitimde Teknolojik Okuryazarlığın Orataya Çıkardığı Pedagojik Okuryazarlık İhtiyacı
İsmail YÜKSEL, Abdullah ADIGÜZEL Atanan Öğretmenlerin ve Atanması Yapılmayan Öğretmen Adaylarının ``Çalışma``Değişkenine Göre Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi
Atanan Öğretmenlerin ve Atanması Yapılmayan Öğretmen Adaylarının ``Çalışma``Değişkenine Göre Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi
Handan BÜLBÜL İlköğretim Öğrencilerinin Sanatsal Çalışmalarına Yansıyan Popüler Kültü
İlköğretim Öğrencilerinin Sanatsal Çalışmalarına Yansıyan Popüler Kültü
Gürbüz OCAK, İjlal OCAK, Zübeyde SAYSAL İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Çalışmalara Yönelik Tutumları
Arzu GÜLBAHÇE, Bünyamin ATEŞ, İsmail SEÇER Mesleki Grup Rehberlik Etkinliğinin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Yetkinlik Düzeylerine Etkisi
Mesleki Grup Rehberlik Etkinliğinin İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Yetkinlik Düzeylerine Etkisi
Miraç YILMAZ, Tuncay ÖĞRETMEN Biyoloji Öğretmen Adaylarının Gen Teknolojisine İlişkin Bilgilenmelerinin ve Bilgi Kaynaklarının İncelenmesi
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Gen Teknolojisine İlişkin Bilgilenmelerinin ve Bilgi Kaynaklarının İncelenmesi
Ali KOLOMUÇ, Sibel AÇIŞLI Sınıf Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirme Hakkındaki Düşünceleri
Sınıf Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirme Hakkındaki Düşünceleri
Makbule Kalı SOYER, Tuncay AKINCI Fikirtepe Mahallesi Sakinlerinin Stersle Başa Çıkma Tarzları,Psikolojik Rahatsızlık Belirtileri ve Çocuklarının Psikolojik Gereksinimleri
Fikirtepe Mahallesi Sakinlerinin Stersle Başa Çıkma Tarzları,Psikolojik Rahatsızlık Belirtileri ve Çocuklarının Psikolojik Gereksinimleri
Makbule Kalı SOYER Mezuniyet Aşamasında Olan Üniversite Öğrencilerinin Spesifik Durumlara Yönelik Hedefleri İle Durumsal ve Sürekli Umut Özelliklerinin İncelenmesi
Mezuniyet Aşamasında Olan Üniversite Öğrencilerinin Spesifik Durumlara Yönelik Hedefleri İle Durumsal ve Sürekli Umut Özelliklerinin İncelenmesi
Makbule Kalı SOYER, Deniz ÇANGA Grupla Yapılan Psikolojik Bilgilendirme ve Müdahalenin Depremzede Çocukların Stres Tepkisine Etkisi
Grupla Yapılan Psikolojik Bilgilendirme ve Müdahalenin Depremzede Çocukların Stres Tepkisine Etkisi
Güzide ÖNER, Fatma KAYA Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik uygulaması Dersine İlişkin Metraforik Algıları
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik uygulaması Dersine İlişkin Metraforik Algıları
Tarık TOTAN, Nermin KORUKLU, Ali Serdar SAĞKAL Zorbalığın Farklı Statülerindeki İlköğretim Öğrencilerinin Çatışma Çözme İhtiyaçları ve Davranışları
Zorbalığın Farklı Statülerindeki İlköğretim Öğrencilerinin Çatışma Çözme İhtiyaçları ve Davranışları
Bilgehan EREN Kaynaştırma Uygulamaları ve Orff- Schulwerk
Kaynaştırma Uygulamaları ve Orff- Schulwerk
Fatih ŞAHİN, Elif ÇAVUNDURLUOĞLU Okul Yapısal Değişkenleri Bağlamında Öğretmenlerin Okula Bağlılıklarının İncelenmesi
Okul Yapısal Değişkenleri Bağlamında Öğretmenlerin Okula Bağlılıklarının İncelenmesi
Cemal TOSUN, Erdal ŞENOCAK Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerin Probleme Dayalı Öğrenme(pdö) Ortamı Hakkındaki Görüşleri ve Pdö`nün Öğrencilerin Kimya Derslerine Karşı Tutumlarına Etkisi
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerin Probleme Dayalı Öğrenme(pdö) Ortamı Hakkındaki Görüşleri ve Pdö`nün Öğrencilerin Kimya Derslerine Karşı Tutumlarına Etkisi
Cemal TOSUN, Erdal ŞENOCAK Probleme Dayalı Öğrenme Yönetiminin Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerin Üst Farkındalıklarına Etkisi
Probleme Dayalı Öğrenme Yönetiminin Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerin Üst Farkındalıklarına Etkisi
Bayram ÇETİN, Birsen BAĞÇECİ, Fatma KAYA Öğretmen Adaylarının Tamamlayıcı Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Özyeterlilik Düzeyleri İle Değerlendirme Tercihleri
Öğretmen Adaylarının Tamamlayıcı Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Özyeterlilik Düzeyleri İle Değerlendirme Tercihleri
İbrahim Habacı, Mustafa SİVRİ, Cengiz ERDİK İlköğretim 6. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerine Atılganlık Eğitiminin Verilmesi
İlköğretim 6. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerine Atılganlık Eğitiminin Verilmesi
Orhan Akınoğlu, Selçuk Doğan Eğitimde Proğram Geliştirme Alanına Yeni Bİr Kavram Önerisi: Proğram Okuryazarlığı
Eğitimde Proğram Geliştirme Alanına Yeni Bİr Kavram Önerisi: Proğram Okuryazarlığı
Hikmet ZELYURT İlköğretim İkinci Kademe Programında Yer Alan Proje ve Performans Görevlerinin Belirlenme Süreci ve Sonuçlarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
İlköğretim İkinci Kademe Programında Yer Alan Proje ve Performans Görevlerinin Belirlenme Süreci ve Sonuçlarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Ezlam SUSAM İlköğretim 4.ve 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Programının Bilim ve Sanat Merkezine Giden Üstün Zekalı Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi (İstanbul İli Örneği)
İlköğretim 4.ve 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Programının Bilim ve Sanat Merkezine Giden Üstün Zekalı Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi (İstanbul İli Örneği)
Musa ÜCE Genel Kimya Dersinde Kimyasal Bağlar Konusunda Model Kullanma
Genel Kimya Dersinde Kimyasal Bağlar Konusunda Model Kullanma
Oğuz GÜRBÜZTÜRK, Aytül ÇAVUŞ, Duygu ÖZAT Pedagojik Formasyon Eğitim Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği)
Pedagojik Formasyon Eğitim Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği)
Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Sefer ADA, Murat AŞICI Çözümleme (Cümle)Yöntemi ve Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre Okuma Yazma Öğrenmiş Çocukların Okuduğunu Anlamadaki Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi
Çözümleme (Cümle)Yöntemi ve Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre Okuma Yazma Öğrenmiş Çocukların Okuduğunu Anlamadaki Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi
Asım ARI Bilişsel Alan Sınıflamasında Anderson, Solo, Fink, Dettermer Taksonomileri ve Uluslararası Alanda Kabul Görme Durumları
Bilişsel Alan Sınıflamasında Anderson, Solo, Fink, Dettermer Taksonomileri ve Uluslararası Alanda Kabul Görme Durumları
Halil EKŞİ, Ayşe Gül ALPAY İlköğretim Okullarında Finansman İle lgili Okul Müdürlerinin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
İlköğretim Okullarında Finansman İle lgili Okul Müdürlerinin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
Özgür AKTAŞ Yabancı Dilden Türkçeye Çevrilen Denizcilik İle İlgili Romanların Sosyal Bilimler Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi
Yabancı Dilden Türkçeye Çevrilen Denizcilik İle İlgili Romanların Sosyal Bilimler Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi
Özgür AKTAŞ Tarih Eğitiminde Bir Ebedi Ürün Örneği: Türk Denizcilik Tarihi İle İlgili Romanlar
Tarih Eğitiminde Bir Ebedi Ürün Örneği: Türk Denizcilik Tarihi İle İlgili Romanlar
Ersin TOPÇU, Beytullah KAYA, Ahmet KATILMIŞ Manisa İline Göç İle Gelen Ailelerin Çocuklarıyla Yerli Ailelerin Çocuklarının Vatandaşlık Algısı: İlköğretim 8. Sınıf Örneği
Manisa İline Göç İle Gelen Ailelerin Çocuklarıyla Yerli Ailelerin Çocuklarının Vatandaşlık Algısı: İlköğretim 8. Sınıf Örneği
Gönül SAKIZ İlköğretim 1. Kademe Fen ve Teknoloji Derslerinde Öğretmen Yapıcı Duygusal Desteği, Akademik Duygular, Akademik Özyeterlilik ve Ders Katılımı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
İlköğretim 1. Kademe Fen ve Teknoloji Derslerinde Öğretmen Yapıcı Duygusal Desteği, Akademik Duygular, Akademik Özyeterlilik ve Ders Katılımı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Ebru KÜLEKÇİ, Metin ÖZTÜRK İlköğretim Kademisinde Görev Yapan Öğretmenlerin Değer Yargılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
İlköğretim Kademisinde Görev Yapan Öğretmenlerin Değer Yargılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Murat GENÇ, Tülin GENÇ Ebeveylerin Eğitim Düzeylerinin Çocukların Gelişimlerine Etkisi
Ebeveylerin Eğitim Düzeylerinin Çocukların Gelişimlerine Etkisi
Sinan BOZKURT, Murat GÜNDOĞDU, Engin ASLANARGUN Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler
Tayfun TUTAK, Yunus GÜDER, Ünal İÇ Matematiksel Modellemenin Tanımı,Kapsamı ve Önemi
Matematiksel Modellemenin Tanımı,Kapsamı ve Önemi
Hüseyin AKAR, Mehmet ÜSTÜNER İlköğretim Okulu Yöneticilerin Liderlik Stilleri İle İletişim Yeterlikleri Arasındaki İlişki
İlköğretim Okulu Yöneticilerin Liderlik Stilleri İle İletişim Yeterlikleri Arasındaki İlişki
Ahmet GÜRSES, Çetin DOĞAR, Erdinç BAHADIR İlköğretim 8. Sınıf ``Maddenin Halleri ve Isı Ünitesi``nin Öğretiminde İşbirlikçi Öğrenme Temelli Bilimsel Mektupların Kullanılmasının
İlköğretim 8. Sınıf ``Maddenin Halleri ve Isı Ünitesi``nin Öğretiminde İşbirlikçi Öğrenme Temelli Bilimsel Mektupların Kullanılmasının
Seçkin AYDIN, Ali Osman ALAKUŞ Görsel Sanatlar Okuryazarlığı
Görsel Sanatlar Okuryazarlığı
Barış ÇETİN Sınıf Öğretmen Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeylerinin
Sınıf Öğretmen Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeylerinin
Hilmi DEMİRKAYA Üniversite Öğrencilerinin Türkiye`nin Uluslararası İlişkilerine Bakışı: Bir Coğrafya Okuryazarlığı Analizi
Üniversite Öğrencilerinin Türkiye`nin Uluslararası İlişkilerine Bakışı: Bir Coğrafya Okuryazarlığı Analizi
Dursun AKSU, Remzi KILIÇ, Bülent ÖZDEN Sınıf Öğretmenlerinin Kesintisiz 8 Yıllık ve 12 Yıllık (4+4+4) Zorunlu Eğitime İlişkin Görüşleri ve Zorunlu Eğitime Yönelik Önerileri
Sınıf Öğretmenlerinin Kesintisiz 8 Yıllık ve 12 Yıllık (4+4+4) Zorunlu Eğitime İlişkin Görüşleri ve Zorunlu Eğitime Yönelik Önerileri
H.Hüseyin TAŞAR, Mücahit ÇELİK Eğitimde Toplam Kalite Bilinci Üzerine Bir İnceleme (Adıyaman İli Örneği)
An Investigation Into Awareness Of Total Quality Management In Education (The Province of Adiyaman Sample)
Hüseyin TAŞAR Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Özyeterlilik Algılarının İncelenmesi (Adıyaman İli Örneği)
Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Özyeterlilik Algılarının İncelenmesi (Adıyaman İli Örneği)
Sevda ÇETİN, Mustafa ÇAKIR Biyoloji Eğitim Programı Ölçme ve Değerlendirme Anlayışının Lise Ders Kitaplarına Yansımasının Değerlendirilmesi
Biyoloji Eğitim Programı Ölçme ve Değerlendirme Anlayışının Lise Ders Kitaplarına Yansımasının Değerlendirilmesi
Aysel KOCAKÜLAH, İclal AKMAN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Etkileşime Dayalı Anlam Oluşturabilme Düzeylerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Etkileşime Dayalı Anlam Oluşturabilme Düzeylerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi
Zuhal ÇELİKTÜRK, Mustafa KOCAARSLAN Eğitim Fakültesi Öğrencilerini Görsel Okuryazarlık Yeterliklerinin Belirlenmesi
Eğitim Fakültesi Öğrencilerini Görsel Okuryazarlık Yeterliklerinin Belirlenmesi
Erhan TUNÇ, Ramin ALİYEV İlköğretim 2.Kademe Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesi ve Aidiet Duygusunun Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
İlköğretim 2.Kademe Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesi ve Aidiet Duygusunun Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Habib ÖZGAN, Lola BULUT, Ayhan BULUT Okullarda Psikolojik Sözleşme İhlali Nedenleri ve Etkileri
Okullarda Psikolojik Sözleşme İhlali Nedenleri ve Etkileri
Gülfem MUŞLU KAYGISIZ İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Biliminin Doğasına İlişkin Görüşleri: Bilimin Doğasını Değerlendirme Ölçeği
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Biliminin Doğasına İlişkin Görüşleri: Bilimin Doğasını Değerlendirme Ölçeği
Elif MERCAN UZUN, Kazım ALAT Erkek Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi
Erkek Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi
Murat ÖZTÜRK Yapılandırmacı Eğitiminin Okuryazarlığa Etkisi
Yapılandırmacı Eğitiminin Okuryazarlığa Etkisi
Yücel KABAPINAR Üniversite Düzeyindeki ``Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi`` Dersini Kanıt Temelli İşlemek: Öğrenci Görüşleri Neler Demekte?
Üniversite Düzeyindeki ``Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi`` Dersini Kanıt Temelli İşlemek: Öğrenci Görüşleri Neler Demekte?
Hatice YURTSEVEN, Sevilay BULUT, Demet GÜLÇİÇEK 2006 Türkçe Öğretim Programının (6,7,8. Sınıflar) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Kapsamında İncelenmesi
2006 Türkçe Öğretim Programının (6,7,8. Sınıflar) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Kapsamında İncelenmesi
Demet GÜLÇİÇEK, Hatice YURTSEVEN, Sevilay BULUT İlköğretim Türkçe Ders ve Çalışma Kitaplarının Türkçenin Güncel Sorularına İlişkin Uyandırdığı Farkındalık
İlköğretim Türkçe Ders ve Çalışma Kitaplarının Türkçenin Güncel Sorularına İlişkin Uyandırdığı Farkındalık
Demet GÜLÇİÇEK, Hatice YURTSEVEN Okul Öncesi Çocuk Kitaplarında Yer Alan Resimlerin Görsel Okuryazarlığına Katkısı
Okul Öncesi Çocuk Kitaplarında Yer Alan Resimlerin Görsel Okuryazarlığına Katkısı
Ahmet Şükrü ÖZDEMİR, Sevda GÖKTEPE İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Yeterliklerinin Sahip Oldukları Zeka Türlerine Göre İncelenmesi
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Yeterliklerinin Sahip Oldukları Zeka Türlerine Göre İncelenmesi
Eyüp İZCİ, Hatice ÖZGAN SUCU Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilişüstü Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi (Nevşehir Üniversitesi Örneği)
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilişüstü Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi (Nevşehir Üniversitesi Örneği)
İlknur GÜVEN, Mehtap YURDATAPAN, Fatma ŞAHİN Proje Tabanlı Eğitim Uygulamalarının İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Fen Okuryazarlığına Etkisi
Proje Tabanlı Eğitim Uygulamalarının İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Fen Okuryazarlığına Etkisi
Aydan ÖZCAN, Esergül BALCI İlköğretim Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin ve Eğitim Denetmenlerinin Liderlik Stilleri
İlköğretim Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin ve Eğitim Denetmenlerinin Liderlik Stilleri
Ayhan HELVACI Türkiye`de 7-12 Yaş Arası Çocuklar İçin Yazılan Müzik Kitapları
Türkiye`de 7-12 Yaş Arası Çocuklar İçin Yazılan Müzik Kitapları
Özge AYVA, Gül TUNCEL Sosyal Bilgiler Dersinde Eleştirel Medya Okuryazarlığına İlişkin Örnek Bir Uygulama
Sosyal Bilgiler Dersinde Eleştirel Medya Okuryazarlığına İlişkin Örnek Bir Uygulama
Gülşah BATDAL KARADUMAN Sınıf ve İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematik Okuyazarlığı Öz-Yeterlik Algılarıİle Matematik Dersine Yönelik Problem Çözme Becerileri
Sınıf ve İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematik Okuyazarlığı Öz-Yeterlik Algılarıİle Matematik Dersine Yönelik Problem Çözme Becerileri
Gül TUNCEL Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Eğitimi Üzerine Bir Durum Çalışması
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Eğitimi Üzerine Bir Durum Çalışması
Nazan DOĞRUER, İpek MENEVİŞ, Ramadan EYYAM PDR Öğrencilerinin Akademik Güdülenme Düzeylerini Ebeveyn Okuryazarlığı ve Diğer Değişkenlere Göre İncelenmesi
PDR Öğrencilerinin Akademik Güdülenme Düzeylerini Ebeveyn Okuryazarlığı ve Diğer Değişkenlere Göre İncelenmesi
Hüseyin ŞİMŞEK, Öznur ATAŞ Üniversite Öğrencilerinin Okula Yabancılaşma Algıları ve Nedenleri (Harran Üniversitesi Örneği)
Üniversite Öğrencilerinin Okula Yabancılaşma Algıları ve Nedenleri (Harran Üniversitesi Örneği)
Ali ERYILMAZ Ergenler İçin Ders Çalışmaya Motive Olma Ölçeğinin Geliştirilmesi
Ergenler İçin Ders Çalışmaya Motive Olma Ölçeğinin Geliştirilmesi
Zeynep Çiğdem ÖZCAN, Emine ERKTİN Matematik Ödev Alışkanlığı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Matematik Ödev Alışkanlığı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Sabri SİDEKLİ, Sibel KURU İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığı
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığı
Vesile AYKAÇ Sanat Eseri İnceleme Programı İle İllöğretim Okullarında Sanat Eseri Okuma
Sanat Eseri İnceleme Programı İle İllöğretim Okullarında Sanat Eseri Okuma
Müge AKBAĞ, Nadin BERBERYAN Duygusal Okuryazarlık Olgusu: Öğretmenlerde Duygusal Zeka ve Mesleki Tükenmişlik Üzerine İlişkisel Bir Çalışma
Duygusal Okuryazarlık Olgusu: Öğretmenlerde Duygusal Zeka ve Mesleki Tükenmişlik Üzerine İlişkisel Bir Çalışma
Gamze ÇALIŞKAN, Şükrü ADA Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bİlgi Okuryazarlık Düzeylerini Değerlendirilmesi (Atatürk Üniversitesi Örneği)
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bİlgi Okuryazarlık Düzeylerini Değerlendirilmesi (Atatürk Üniversitesi Örneği)
Sevgi Aslıhan GÖKMEN Biyoloji Dersine Karşı Tutum İle Çevre Okuryazarlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Biyoloji Dersine Karşı Tutum İle Çevre Okuryazarlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hasan BACANLI, Mehmet Ali DOMBAYCI Dört Katlı Düşünme Modeli`nde Eleştirel Düşünme
Dört Katlı Düşünme Modeli`nde Eleştirel Düşünme
Adil TÜRKOĞLU, Cengiz YILDIRIM, Şebnem İLHAN AGAN Öğretmenlerin Demokrasi Algısı Üzerine Bir İnceleme
Öğretmenlerin Demokrasi Algısı Üzerine Bir İnceleme
Aydın TİRYAKİ, Funda Savaşçı AÇIKALIN Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımı Hakkındaki Görüşleri
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımı Hakkındaki Görüşleri
Nurhan ÖZTÜRK, İlbilge DÖKME Fen ve Teknoloji Dersinde 5E Öğrenme Modelinin Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri
Fen ve Teknoloji Dersinde 5E Öğrenme Modelinin Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri
Hüseyin KÖKSAL Tarih Öğretiminde Kültür Okuryazarlığı, Kültür Endüstrisi ve Kültür Yönetimi İlişkisi
Tarih Öğretiminde Kültür Okuryazarlığı, Kültür Endüstrisi ve Kültür Yönetimi İlişkisi
Başak EROĞLU TORAMAN, Sevde ŞİMŞEK Ortaöğretim Okullarında Yönetici ve Öğretmenler Arasındaki İletişim Sorunları (Tokat İli Örneği)
Ortaöğretim Okullarında Yönetici ve Öğretmenler Arasındaki İletişim Sorunları (Tokat İli Örneği)
Murat POLAT, Mukadder Boydak ÖZAN Kamuya Bağlı İlköğretim Kurumlarında Görevli Yönetici ve Öğretmenlerin Farklılıkların Yönetime Yönelik Algıları
Kamuya Bağlı İlköğretim Kurumlarında Görevli Yönetici ve Öğretmenlerin Farklılıkların Yönetime Yönelik Algıları
Gürkan DAĞBAŞI, Murat ÖZCAN İlköğretim 4. Sınıf Seçmeli Arapça Dersi İçin Örnek Ders Kitabı: Eğlenceli Arapça 4
İlköğretim 4. Sınıf Seçmeli Arapça Dersi İçin Örnek Ders Kitabı: Eğlenceli Arapça 4
Tarık TOTAN, Nermin KORUKLU, Ali Serdar SAĞKAL Duygusal Empati Çok Boyutlu Değerlendirilebilir mi?
Duygusal Empati Çok Boyutlu Değerlendirilebilir mi?
Ahmet BENZER Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Düzeyleri
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Düzeyleri
Bayram ÇETİN, Birsen BAĞÇECİ, Sevilay ÇIRAK İlköğretim Öğretmenlerinin ve Velilerinin Öğrencilerde Görmek İstedikleri Değerler İle İlköğretim Öğrencilerinin Değer Yönelimleri (Gaziantep İli ŞehitKamil İlçesi Örneği)
İlköğretim Öğretmenlerinin ve Velilerinin Öğrencilerde Görmek İstedikleri Değerler İle İlköğretim Öğrencilerinin Değer Yönelimleri (Gaziantep İli ŞehitKamil İlçesi Örneği)
Tufan İNALTEKİN, Fatma ŞAHİN Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilim Okuryazarlıklarının Teması Olarak Sorgulatma Özyeterliliklerinin İncelenmesi
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilim Okuryazarlıklarının Teması Olarak Sorgulatma Özyeterliliklerinin İncelenmesi
Binnur Genç İLTER Öğretmen Yorumlarıyla İngilizce Öğretim Teknikleri
Öğretmen Yorumlarıyla İngilizce Öğretim Teknikleri
F. Özlem SAKA İlköğretimde Yabancı Dil Sınavları ve Öğrenci Özerkliği
İlköğretimde Yabancı Dil Sınavları ve Öğrenci Özerkliği
Ahmet BENZER, Gamze YAĞIZ Okullarda Uygulanan Kitap Okuma Saatlerinin Öğrencilerin Okuma Alışkanlığına Etkisi
Okullarda Uygulanan Kitap Okuma Saatlerinin Öğrencilerin Okuma Alışkanlığına Etkisi
Sare ŞENGÜL, Hande GÜLBAĞCI, Gülşah Gerez CANTİMER Öğrencilerin Yüzde Problemlerini Çözerken Kullandıkları Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi
Öğrencilerin Yüzde Problemlerini Çözerken Kullandıkları Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi
Yücel KABAPINAR, Nilüfer Bircan KAYA, Özge ÖZKAN Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Materyallerinde Yer Alan Örnek Olayların Nitelik Açısından İncelenmesi
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Materyallerinde Yer Alan Örnek Olayların Nitelik Açısından İncelenmesi
Oya RAMAZAN, Fergül KILIÇ İlköğretim Birinci Kademe Yönetici,Sınıf Rehber Öğretmeni ve Rehber Öğretmenin Sınıf Rehberlik Programının Yeterliliği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
İlköğretim Birinci Kademe Yönetici,Sınıf Rehber Öğretmeni ve Rehber Öğretmenin Sınıf Rehberlik Programının Yeterliliği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Hilmi DEMİRAL Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programının Beceri Temelli Program Anlayışı Yönünden Değerlendirilmesi
Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programının Beceri Temelli Program Anlayışı Yönünden Değerlendirilmesi
Emine Ferda BEDEL, Mustafa ÇAKIR Okul Öncesi ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilişüstü Farkındalıkları ve Epistemolojik İnançları
Okul Öncesi ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilişüstü Farkındalıkları ve Epistemolojik İnançları
Kemalettin DENİZ, Elif KÜBELİ Tarih Okuryazarlığı Çerçevesinde Albert Einstein`in İsmet İnönü`ye Yazdığı Mektubun Eğitim Materyali Olarak Değerlendirilmesi
Tarih Okuryazarlığı Çerçevesinde Albert Einstein`in İsmet İnönü`ye Yazdığı Mektubun Eğitim Materyali Olarak Değerlendirilmesi
Taner BULUT, Abdurrahman KILIÇ İlköğretim 1-5. Sınıf Matematik Öğretim Programında Yer Alan Temel Becerilerinin 2. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitaplarında Yer Alma Düzeyi
İlköğretim 1-5. Sınıf Matematik Öğretim Programında Yer Alan Temel Becerilerinin 2. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitaplarında Yer Alma Düzeyi
Gönül SAKIZ Akademik Özyeterlik ve Başarısı Arasındaki İlişkinin İlköğretim I. Kademe Fen Derslerinde Cinsiyet ve Öğretmen Değişkenlerine Göre İncelenmesi
Akademik Özyeterlik ve Başarısı Arasındaki İlişkinin İlköğretim I. Kademe Fen Derslerinde Cinsiyet ve Öğretmen Değişkenlerine Göre İncelenmesi
Engin ASLANARGUN, Abdurrahman KILIÇ, Ahmet SAPANCI Eğitim Denetmenlerinin Öğretmen Denetiminde Kullandıkları Güç Türleri
Eğitim Denetmenlerinin Öğretmen Denetiminde Kullandıkları Güç Türleri
Abdurrahman KILIÇ, Engin ASLANARGUN, Ahmet SAPANCI İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Kapsamında Eğitim Denetmenlerinden Rehberlik Beklentileri
İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Kapsamında Eğitim Denetmenlerinden Rehberlik Beklentileri
Faruk LEVENT Güney Kore`nin PİSA`daki Başarısının Nedenleri
Güney Kore`nin PİSA`daki Başarısının Nedenleri
Beyza KARADENİZ BAYRAK Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri ve Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri ve Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
Nihan YAĞIŞAN, Muhittin ÇALIŞKAN Üniversite Öğrencilerinin Müzik Tercihleri ve Saldırganlıkla İlişkisi
Üniversite Öğrencilerinin Müzik Tercihleri ve Saldırganlıkla İlişkisi
Derya YILMAZ, Gökhan KILIÇOĞLU, Ahmet AYPAY Okul Müdürlerinin Rotastonu: Bireysel, Durumsal ve Örgütsel Faktörlerin Liderlik Açısından İncelenmesi
Okul Müdürlerinin Rotastonu: Bireysel, Durumsal ve Örgütsel Faktörlerin Liderlik Açısından İncelenmesi
Gökhan KILIÇOĞLU, Derya Yılmaz, Selahattin TURAN Öğretmenlerin Kültürel Uyum Süreçleri ve Kültür Okuryazarlıkları Üzerine Nitel Bir Araştırma
Öğretmenlerin Kültürel Uyum Süreçleri ve Kültür Okuryazarlıkları Üzerine Nitel Bir Araştırma
Esra ALTINTAŞ, Ahmet Ş. ÖZDEMİR, Abdulkadir KERPİÇ Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterlilik Algılarının Bölümlere Göre Karşılaştırılması
Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterlilik Algılarının Bölümlere Göre Karşılaştırılması
Canan KOÇ, Sevinç KARABAĞ İlköğretim İkinci Akademe Öğrencilerinin Başarı Yönelimleri İle Bilişüstü Yetilerinin İncelenmesi
İlköğretim İkinci Akademe Öğrencilerinin Başarı Yönelimleri İle Bilişüstü Yetilerinin İncelenmesi
Adil ÇORUK, Şefika Melike ÇAĞATAY, Halime ÖZTÜRK Lisansüstü Eğitimde Kayıt ve Devam Sorunları
Lisansüstü Eğitimde Kayıt ve Devam Sorunları
Hasan BACANLI, Hale KOÇER OkulÖncesi Dönem Çocuklarında Okul, Öğretmen ve Ders Kavramları
Okulöncesi Dönem Çocuklarında Okul, Öğretmen ve Ders Kavramları
Bircan EYÜP, Melike KARAHÜSEYİN Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi
Bircan EYÜP, Serap UZUNER YURT Türkçe Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zeka Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zeka Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Didem KILIÇ, Necdet SAĞLAM Öğretmen Adaylarının Kendi Öğrenme Stillerine İlişkin Algıları
Öğretmen Adaylarının Kendi Öğrenme Stillerine İlişkin Algıları
Ruhi SARPKAYA, Pınar Yengin SARPKAYA Kültürümüzde Yer Alan Atasözü, Deyim Özdeyiş ve Reklamlar Aracılığıyla Eleştirel Okuryazarlığı Geliştirmek
Kültürümüzde Yer Alan Atasözü, Deyim Özdeyiş ve Reklamlar Aracılığıyla Eleştirel Okuryazarlığı Geliştirmek
Ufuk ULUÇINAR, Ahmet AYPAY Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Demokratik Değerleri Arasındaki İlişki
Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Demokratik Değerleri Arasındaki İlişki
Tarık Totan, Faruk Kabakçı Görev Bilinci, Akran İlişkilerl İle Öz-Düzenlemenin Sosyal ve Duygusal Öğrenme İhtiyaçları Olarak Zorbalıkla Etkileşimi
Görev Bilinci, Akran İlişkilerl İle Öz-Düzenlemenin Sosyal ve Duygusal Öğrenme İhtiyaçları Olarak Zorbalıkla Etkileşimi
Mehmet Kaan DEMİR, Tugay TUTKUN, Çavuş ŞAHİN Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Ortamı Oluşturma Açısından Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Ortamı Oluşturma Açısından Değerlendirilmesi
Makbule Kalı-Soyer Psikolojik Danışman ve Danışanın Görsel Okuryazarlığı ve Psikolojik Danışma Sürecinde Bir Teknik Olarak Fototerapinin Kullanımı
Psikolojik Danışman ve Danışanın Görsel Okuryazarlığı ve Psikolojik Danışma Sürecinde Bir Teknik Olarak Fototerapinin Kullanımı
Makbule KALI-SOYER, Semai TUZCUOĞLU İlköğretim Programlarında Öğrencilerin Sözel ve Görsel Okuryazarlıklarını Geliştirmeye Yönelik Temaların İncelenmesi
İlköğretim Programlarında Öğrencilerin Sözel ve Görsel Okuryazarlıklarını Geliştirmeye Yönelik Temaların İncelenmesi
Sevde ŞİMŞEK, Başak Eroğlu TORAMAN Türkiye`de `Okuyazarlık` Kavramıve Türleri Kapsamında Yapılan Akademik Makale ve Tezlerin Analizi: 2002-2012 Dönemi
Türkiye`de `Okuyazarlık` Kavramıve Türleri Kapsamında Yapılan Akademik Makale ve Tezlerin Analizi: 2002-2012 Dönemi
Adil ÇORUK Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının kişisel Gelişim Çabaları ve Algıladıkları Engeller
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının kişisel Gelişim Çabaları ve Algıladıkları Engeller
Zülfü DEMİRTAŞ İlköğretim Okullarında Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu İlişkisi
İlköğretim Okullarında Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu İlişkisi
Özgül POLAT, Asiye Burcu ŞENTUNA Okul Öncesi eğitim Alan 48-60 Aylık Çocukların Farklı Kültürleri Tanımalarının, Dünyadaki Farklı Kültürlere Karşı Bakış Açılarında Yaratacağı Farkların İncelenmesi
Okul Öncesi eğitim Alan 48-60 Aylık Çocukların Farklı Kültürleri Tanımalarının, Dünyadaki Farklı Kültürlere Karşı Bakış Açılarında Yaratacağı Farkların İncelenmesi
Özgül POLAT, Ferhan KURUT Çocuk Hakları Eğitimi Aile Ölçeği`nin Geliştirilmesi
Çocuk Hakları Eğitimi Aile Ölçeği`nin Geliştirilmesi
Özden DEMİR, Halil İbrahim KAYA, Meral METİN Lise Öğrencilerinde Okul Kültürünün Bir Öğesi Okul Yaşam Kalitesi Algısının İncelenmesi
Lise Öğrencilerinde Okul Kültürünün Bir Öğesi Okul Yaşam Kalitesi Algısının İncelenmesi
Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ, Yasin AKAY, Hüseyin Barış KAYA İlköğretim Öğrencilerinin Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Atılganlık ve Duygusal Zeka Düzeyleri
İlköğretim Öğrencilerinin Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Atılganlık ve Duygusal Zeka Düzeyleri
Hasan BACANLI, Nazife ÜZBE, Emre KARAGÖZ Gazi Üniversitesi ve Doğu akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Rehber Öğretmen Algıları
Gazi Üniversitesi ve Doğu akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Rehber Öğretmen Algıları
Mehmet Ali DOMBAYCI Gazi Üniversitesi Felsefe ve Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Rehber Öğretmen Algıları
Gazi Üniversitesi Felsefe ve Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Rehber Öğretmen Algıları
Halit KARATAY, Haluk GÜNGÖR İlköğretim 6-8. Sınıf Öğrencilerinin Bilgilendirici ve Öyküleyici Metinleri Özetleme Becerileri
İlköğretim 6-8. Sınıf Öğrencilerinin Bilgilendirici ve Öyküleyici Metinleri Özetleme Becerileri
Burak TOMAK, Cendel KARAMAN Yabancı Dil Eğitim Programları`nda Kültürel Farkındalık: Öğretim Görevlileri Odaklı Bir Durum Çalışması
Yabancı Dil Eğitim Programları`nda Kültürel Farkındalık: Öğretim Görevlileri Odaklı Bir Durum Çalışması
Tugay TUTKUN, Mehmet Kaan DEMİR, Salih Zeki GENÇ Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri
Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri
Merve TURAN, Işıl KOÇ Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Web Okuryazarlık Özyeterlik Algı Düzeyleri
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Web Okuryazarlık Özyeterlik Algı Düzeyleri
Ramazan KARATAŞ, Merve TURAN, Işıl KOÇ Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Okuryazarlık Düzeyleri
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Okuryazarlık Düzeyleri
Mustafa ÇOBAN, Şöheyda GÖKTÜRK Comenıus Projelerinin Kültür Okuryazarlığına Etkisi
Comenıus Projelerinin Kültür Okuryazarlığına Etkisi
Mesut YILMAZ, Şöheyda GÖKTÜRK Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Kitaplarında Yer alan Kavramların Çocukların Gelişim Dönemlerine Uygunluğu Konusundaki Farkındalıkları
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Kitaplarında Yer alan Kavramların Çocukların Gelişim Dönemlerine Uygunluğu Konusundaki Farkındalıkları
Murat GÜLTEKİN, Şöheyda GÖKTÜRK İlköğretim Okul Müdürlerinin Zorunlu Rotasyon Uygulamasının Değerlendirilmesi
İlköğretim Okul Müdürlerinin Zorunlu Rotasyon Uygulamasının Değerlendirilmesi
Arif DEMİR Müzik Dersi Öğretmenlerinin Müzik Eğitimi Konusundaki Problemleri ve Çözüm Önerileri
Müzik Dersi Öğretmenlerinin Müzik Eğitimi Konusundaki Problemleri ve Çözüm Önerileri
Şenay İLİK, Hakan SARI Öğrenme Güçlüğüne Sahip Öğrencilerde Doğrudan Öğretim Yönetiminin Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Kavramların Öğretiminde Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Öğrenme Güçlüğüne Sahip Öğrencilerde Doğrudan Öğretim Yönetiminin Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Kavramların Öğretiminde Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Süreyya DALKA 20 Yılın Etki Değeri: Ulusal Eğitim Bilimleri Kongrelerinde Yayınlanan Bildirilerin Bibliyometrik Bir Analizi
20 Yılın Etki Değeri: Ulusal Eğitim Bilimleri Kongrelerinde Yayınlanan Bildirilerin Bibliyometrik Bir Analizi
Bayram ÇETİN, Mustafa İLHAN, İsmail KİNAY Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği`nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenlik Çalışması
Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği`nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenlik Çalışması
Bülent GÜVEN, Seda SOYDAŞ Öğrencilerin Adalet ve Hak Kavramlarına İlişkin Oluşturdukları Metaforların Hermeneutik Yaklaşımla İncelenmesi
Öğrencilerin Adalet ve Hak Kavramlarına İlişkin Oluşturdukları Metaforların Hermeneutik Yaklaşımla İncelenmesi
Orhan AKINOĞLU İlköğretim Programında Okuyazarlık: Nitel Bir Analiz
İlköğretim Programında Okuyazarlık: Nitel Bir Analiz
Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Osman AYYÜREK Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Resmi Anaokullarında Farklılıkların Yönetimi
Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Resmi Anaokullarında Farklılıkların Yönetimi
Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Mehmet KIZILDENİZ Sözleşmeli ve Ek Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilen Öğretmenlerin Yeterliliklerinin Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşlerine Göre İncelenmesi
Sözleşmeli ve Ek Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilen Öğretmenlerin Yeterliliklerinin Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşlerine Göre İncelenmesi
Mehmet İNAN, Fatih DERVENT Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Eğilimleri İle Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
INVESTIGATION OF DEMOCRATIC TENDENCIES IN CLASSROOM MANAGEMENT
Hatice MEMİŞOĞLU Sosyal Bilgiler Ders Programının Uygulamasında Karşılaşılan Güçlüklere İlişkin Öğretmen Görüşleri
Sosyal Bilgiler Ders Programının Uygulamasında Karşılaşılan Güçlüklere İlişkin Öğretmen Görüşleri
Mehmet İNAN, Bülent ARSLANTAŞ Spor Aktiviteleri İle İlgilenen Üniversite Öğrencilerinin İç-Dış Denetim Odağına Göre Sosyalleşmelerinin İncelenmesi
THE EXAMINATION OF SOCIALIZATION LEVEL OF COLLEGE STUDENTS ENGAGED
Ahmet GÜRSES, Fahriye Şeyma ÇÖZEL, Büşra KUZEY Kimya Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Fen Okuryazarlık Düzeylerinin Bazı Zihinsel Süreç Becerileri İle İlişkilendirilmesi
Kimya Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Fen Okuryazarlık Düzeylerinin Bazı Zihinsel Süreç Becerileri İle İlişkilendirilmesi
Mehtap Tunç Çocukluğun Yok Oluşunda Medyanın Etkisi
Çocukluğun Yok Oluşunda Medyanın Etkisi
Aydan FİNCAN, Kemalettin DENİZ Okuma Terapisi: İlk Gençlik Çağı Kitaplarının Bibliyoterapi Açısından İncelenmesi
Okuma Terapisi: İlk Gençlik Çağı Kitaplarının Bibliyoterapi Açısından İncelenmesi
Nurgül KORKMAZ, Niyazi ÖZER İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişime İlişkin Tutumları İle Mesleki Doyum Düzeyleri
İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişime İlişkin Tutumları İle Mesleki Doyum Düzeyleri
Kerem AKKAYA, Mustafa OTRAR İlköğretim II.Kademe Öğrencilerinin Özkavramları İle Algılanan Problem Çözme Düzeyleri Arasındaki İlişki (Sultanbeyli İlçesi Örneği)
İlköğretim II.Kademe Öğrencilerinin Özkavramları İle Algılanan Problem Çözme Düzeyleri Arasındaki İlişki (Sultanbeyli İlçesi Örneği)
Sibel DEMİR, Fatma ŞAHİN Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının 5E Yönetimini Kullanarak Deney Yapma İle İlgili GÖrüşleri ve Uygulama Örnekleri
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının 5E Yönetimini Kullanarak Deney Yapma İle İlgili GÖrüşleri ve Uygulama Örnekleri
Sibel DEMİR, Fatma ŞAHİN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Açık Uçlu Deney Oluşturulabilme Düzeyleri
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Açık Uçlu Deney Oluşturulabilme Düzeyleri
Kazım ÇELİK, Emel SARITAŞ, Gülsüm ÇATALBAŞ Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevme ve Empatik Eğilimlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına Etkisi
Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevme ve Empatik Eğilimlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına Etkisi
Süleyman AVCI, Selçuk Doğan Öğretmenlerin, Öğrenci Merkezli Etkinlikleri Kullanma Durumlarını Etkileyen Faktörler
Öğretmenlerin, Öğrenci Merkezli Etkinlikleri Kullanma Durumlarını Etkileyen Faktörler
Süleyman AVCI, Arzu YÜKSEL, Ayşe Yaprak Bir İşbirliğine Dayalı Öğrenme Tekniği Önerisi: İzci
Bir İşbirliğine Dayalı Öğrenme Tekniği Önerisi: İzci
Hatice ŞAHİN, Emine GÜNERİ, Ahmet ŞAHİN Korunmaya Muhtaç Çocuklar Eğlenerek Öğrendiler
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Eğlenerek Öğrendiler
Salih P.MEMİŞOĞLU, Mustafa KALAY Eğitim Denetmenlerinin Denetim Rollerine İlişkin İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşleri
Eğitim Denetmenlerinin Denetim Rollerine İlişkin İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşleri
Şükrü ÖZDEMİR, İbrahim AŞIK Matematik Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Araçlarını Kullanımlarında Karşılaştıkları Güçlükler
Matematik Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Araçlarını Kullanımlarında Karşılaştıkları Güçlükler
Aydan AYDIN, Emrah TEKNECİ Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Kaygı Düzeyleri
Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Kaygı Düzeyleri
Şirin YILMAZ Oluşturmacı Yaklaşıma Kuramsal Bir Bakış
Oluşturmacı Yaklaşıma Kuramsal Bir Bakış
Salih P.MEMİŞOĞLU, M.Ali AYDIN İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okul Ortamında Morale İlişkin Algıları
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okul Ortamında Morale İlişkin Algıları
M. Ali ÇORLU, M. Sencer ÇORLU Hayat Boyu Öğrenme Okuryazarlığı İçin Öğrenci Algıları Yaklaşımı
Hayat Boyu Öğrenme Okuryazarlığı İçin Öğrenci Algıları Yaklaşımı
Betül AYDIN, Serkan Volkan SARI, Mustafa ŞAHİN Üniverite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri İle İnternet Bağımlılığı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Üniverite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri İle İnternet Bağımlılığı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hasan BOZASLAN Yeni Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Yeni Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Güzide ÖNER, Nafiye Nur MEŞE, Serkan ÜNSAL Yükeköğretim Öğrencilerinin Uzaktan Yabancı Dil Eğitim Programına Dair Algıları ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar İle Çözüm Önerileri
Yükeköğretim Öğrencilerinin Uzaktan Yabancı Dil Eğitim Programına Dair Algıları ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar İle Çözüm Önerileri
Bayram ÇETİN, Birsen BAĞÇECİ, Mehmet BARDAKÇI Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmeine Yönelik Ölçek Geliştirilmesi
Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmeine Yönelik Ölçek Geliştirilmesi
Berna ASLAN, Dilşat PEKER ÜNAL İki Farklı Okuma Yazma Programının Katılımcıların Başarı Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi
İki Farklı Okuma Yazma Programının Katılımcıların Başarı Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi
Aytaç GEDİK, Niyazi ÖZER İlköğretim Öğretmenlerinde İşkoliklik ve İş-Aile Çatışması
İlköğretim Öğretmenlerinde İşkoliklik ve İş-Aile Çatışması
İzzet YÜCETOKER Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Sanat Okuryazarlığı Düzeyleri
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Sanat Okuryazarlığı Düzeyleri
Enver TÜRKSOY, Erdal TAŞLIDERE Aktif Öğrenme Teknikleri İle Desteklenmiş Fen ve Teknoloji Dersinin 5. Sınıf Öğrencilerinin “Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi” Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi
Aktif Öğrenme Teknikleri İle Desteklenmiş Fen ve Teknoloji Dersinin 5. Sınıf Öğrencilerinin “Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi” Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi
Mithat AYDIN, Türkan ÇELİK Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Selami SÖZNMEZ Eğitim Sistemizde Eğitim Tarihimizin İzlerine Ne Derece Rastlanmaktadır?
Eğitim Sistemizde Eğitim Tarihimizin İzlerine Ne Derece Rastlanmaktadır?
Hatice YILDIZ, Süleyman Sadi SEFEROĞLU Sayısal Uçurumun Bit Okuryazarlığı Açısından İlköğretim Öğrencilerinin Görüşlerine İncelenmesi
Sayısal Uçurumun Bit Okuryazarlığı Açısından İlköğretim Öğrencilerinin Görüşlerine İncelenmesi
Fatih SALTAN, M.Yaşar ÖZDEN, Ercan KİRAZ Öğretmen Adaylarının Video Destekli Örnek Olaya Dayalı Çevrim İçi Öğrenme Ortamına Karşı Tutumları
Öğretmen Adaylarının Video Destekli Örnek Olaya Dayalı Çevrim İçi Öğrenme Ortamına Karşı Tutumları
Mehtap YURDATAPAN, Elif BENZER, İlknur GÜVEN Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi
Murat POLAT Türkiye`de Eğitim Kurumlarında Teknoloji Okuryazarlık Düzeyi ve Dijital Bilgelik
Türkiye`de Eğitim Kurumlarında Teknoloji Okuryazarlık Düzeyi ve Dijital Bilgelik
Ahmet Servet ÇİÇEK, Mehmet Arif ÖZERBAS Yabancı Dİl Öğretiminde Öğrenme Nesnelerinin Öğrenci Akademik Başarı ve Tutumuna Etkisi
The Effect of Learning Objekcts Learing Obects in Foreign Language Teaching on Students Accademic Achievement and Attitudes
Sırrı AKBABA, İsmail SEÇER, İsmail AY Grup Rehberlik Programının İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeylerine Etkisi
Grup Rehberlik Programının İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeylerine Etkisi
Ceylan GÜNDEĞER, Sümeyra Soysal, Esed YAĞCI ÖYP Kapsamındaki Araştırma Görevlilerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Dil Eğitimlerine İlişkin Görüşleri
ÖYP Kapsamındaki Araştırma Görevlilerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Dil Eğitimlerine İlişkin Görüşleri
Köksal APAYDINLI Cumhuriyet Döneminden Günümüe Sanat Eğitiminde Müzik Okuryazarlığı
Cumhuriyet Döneminden Günümüe Sanat Eğitiminde Müzik Okuryazarlığı
Eyüp SEVİMLİ, Ali DELİCE Analiz Dersi Öğrencilerinin İntegralde Hacim Hesabı Problemlerindeki Çözüm Süreçlerinin Düşünme Yapısı Farklılıkları Bağlamında Değerlendirilmesi
Analiz Dersi Öğrencilerinin İntegralde Hacim Hesabı Problemlerindeki Çözüm Süreçlerinin Düşünme Yapısı Farklılıkları Bağlamında Değerlendirilmesi
Semra DEMİR, Mehmet KILINÇ, Ali DOĞAN Verimli Ders Çalışmma Becerisinin Geliştirilmesi Programının Değerlendirilmesi
Verimli Ders Çalışmma Becerisinin Geliştirilmesi Programının Değerlendirilmesi
Mustafa KAHYAOĞLU Öğretmen Adaylarının Çevresel Yaklaşımları İle Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Öğretmen Adaylarının Çevresel Yaklaşımları İle Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Mustafa KAHYAOĞLU, M.Fatih KAYA Çevre Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi
Çevre Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi
M.Fatih KAYA Öğretmen Adaylarının Çevresel Risk Algıları İle Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Öğretmen Adaylarının Çevresel Risk Algıları İle Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Hale TARI İlköğretim Okullarında Görsel Sanatlar Eğitiminin Önemi, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
İlköğretim Okullarında Görsel Sanatlar Eğitiminin Önemi, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Halil İbrahim TAŞOVA, Ali DELİCE Matematik Öğretmen Adaylarının Krutetskii Düşünme Yapıları Bağlamında Modelleme Etkinlikleri Çözüm Sürecinin İncelenmesi
Matematik Öğretmen Adaylarının Krutetskii Düşünme Yapıları Bağlamında Modelleme Etkinlikleri Çözüm Sürecinin İncelenmesi
Hatice ÇİLSALAR, Hudayar CİHAN GÜNGÖR Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyeleri Profili
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyeleri Profili
Ali Yılmaz, Eda Yılmazel Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Tarih ve Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Bilimsel Okur-Yazarlık Seviyelerinin Tespiti
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Tarih ve Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Bilimsel Okur-Yazarlık Seviyelerinin Tespiti
Kaya YILMAZ, Canan ÇELTİKÇİ İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerine Soyut ve Çok Boyutlu Kavramların Kazandırılması Süreci; Bir Eylem Araştırması
İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerine Soyut ve Çok Boyutlu Kavramların Kazandırılması Süreci; Bir Eylem Araştırması
Fatma Ünal Erken Çocuklukta Aile Okuryazarlığı
Erken Çocuklukta Aile Okuryazarlığı
Mehmet Nuri Gömleksiz, Ayşe Ülkü Kan, Ebru Bozpolat Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığına İlişkin Görüşleri
Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığına İlişkin Görüşleri
Murat AŞICI Bir Toplum Dönşümü Projesi, Okuryazarlık Akademisi, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi
Bir Toplum Dönşümü Projesi, Okuryazarlık Akademisi, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi
Ersin ŞİRİN İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Okul Kültürü Algıları İle Örgütsel Sinizm Tutumları Arasıdaki İlişki (İstanbul İli,Esenyurt İlçesi Örneği)
İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Okul Kültürü Algıları İle Örgütsel Sinizm Tutumları Arasıdaki İlişki (İstanbul İli,Esenyurt İlçesi Örneği
Pınar Yengin SARPKAYA, Ayşe ELİTOK KESİCİ Aydın Merkez İlçedeki Öğrencilerin Okuma-Yazma Alışkanlığı
Aydın Merkez İlçedeki Öğrencilerin Okuma-Yazma Alışkanlığı
Esma Ergin, Melike Faiz Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları Teknoloji Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları Teknoloji Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma
Berna KAYA İngiltere Vatandaşlık Eğitiminin Tarihsel Gelişimi
İngiltere Vatandaşlık Eğitiminin Tarihsel Gelişimi
Mustafa Burak TOP, Muamber YILMAZ Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Okuduğunu Anlamaya Yönelik Bir Meta Analiz Çalışması
Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Okuduğunu Anlamaya Yönelik Bir Meta Analiz Çalışması
Ali Osman KOCALAR, Ali BALCI Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Çevre Okuryazarlığına Dönük Nitel Bir Araştırma
Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Çevre Okuryazarlığına Dönük Nitel Bir Araştırma
Deniz KARDEŞ BİRİNCİ, Ali DELİCE, Emin AYDIN Matematik Öğretmen Adaylarının Lineer Denklem Sistemleri Performansının Temsil Dönüşüm Başarısı Bağlamında İncelenmesi
Matematik Öğretmen Adaylarının Lineer Denklem Sistemleri Performansının Temsil Dönüşüm Başarısı Bağlamında İncelenmesi
Melek GÜLER Sınıf Öğretmenlerinin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Yunus YURT, Erdal TAŞLIDERE 5E Modeli, Cinsiyet ve 5E* Cinsiyet Değişkenlerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Işık ve Ses Ünitesindeki Başarı ve Tutum Kazanımlarına Etkisi
5E Modeli, Cinsiyet ve 5E* Cinsiyet Değişkenlerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Işık ve Ses Ünitesindeki Başarı ve Tutum Kazanımlarına Etkisi
Hare KILIÇASLAN Mimarlık Eğitimi Sürece Görsel Okuryazarlık
Mimarlık Eğitimi Sürece Görsel Okuryazarlık
Ahmet YAMAÇ Birinci Sınıf Öğretmeni Olmak (Fenomenolojik Bir Çalışma)
Birinci Sınıf Öğretmeni Olmak (Fenomenolojik Bir Çalışma)
Nezahat GÜÇLÜ, Neslin İHTİYAROĞLU Okul Yöneticilerinin Hizmetkar Liderlik Davranışlarıyla Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki
Okul Yöneticilerinin Hizmetkar Liderlik Davranışlarıyla Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki
Yüksel DEDE Matematik Okur yazalığı Öz-Yeterliği İle Matematik Eğitimi Değerleri Üzerinde Öğretmen Eğitimi Programlarının Etkisi
Matematik Okur yazalığı Öz-Yeterliği İle Matematik Eğitimi Değerleri Üzerinde Öğretmen Eğitimi Programlarının Etkisi
Çağlar ÇAĞLAR Aday Öğretmenlerin Algılarına Göre Öğretmen Yetiştiren Kurumların Etkililiği
Aday Öğretmenlerin Algılarına Göre Öğretmen Yetiştiren Kurumların Etkililiği
Ümran BULUT, Kamer PİRDAL Sanat Eğitimi Anlayışı İçerisinde Müzeler
Sanat Eğitimi Anlayışı İçerisinde Müzeler
Adem EKMEKCI, Mehmet Cihad AYAR Fen Bilimleri Öğretiminde Öğrenci Merkezli Deneysel ve Bilgisayar Destekli Etkinliklerin Karşılaştırılması
Fen Bilimleri Öğretiminde Öğrenci Merkezli Deneysel ve Bilgisayar Destekli Etkinliklerin Karşılaştırılması
Bahaddin ACAT, Hilmi DEMİRAL, Mehmet Fatih KAYA Web Tabanlı Dinlediğini Anlama Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması
Web Tabanlı Dinlediğini Anlama Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması
Ali BALCI Coğrafya Öğretmen Adaylarının Orta Anadolu`ya Yönelik Coğrafi Arazi Uygulamalarındaki Coğrafya Okuryazarlılıklarını Tespite Yönelik Nitel Bir Araştırma
Coğrafya Öğretmen Adaylarının Orta Anadolu`ya Yönelik Coğrafi Arazi Uygulamalarındaki Coğrafya Okuryazarlılıklarını Tespite Yönelik Nitel Bir Araştırma
Şükran Dilidüzgün Süreç-Odaklı Yazma Etkinliklerinin Türkçe öğretmen Adaylarının Yazma Bilgi ve Becerilerine Etkisi
Bülent Baki TELEF, Ersin UZMAN, Enes ERGÜN Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluşlarının ve Değerlerinin İncelenmesi
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluşlarının ve Değerlerinin İncelenmesi
Bülent Baki TELEF Meslek Lisesi Öğrencilerinin Olumlu Olumsuz Duygularının ve Riskli Davranışlarının İncelenmesi
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Olumlu Olumsuz Duygularının ve Riskli Davranışlarının İncelenmesi
Hayati TETİK, Duygu ÇOBAN Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Sinizm Tutumları ile İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişki(Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)
Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Sinizm Tutumları ile İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişki(Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)
Hayati TETİK, Duygu ÇOBAN Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Sinizm Tutumları ile İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişki(Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)
Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Sinizm Tutumları ile İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişki(Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)
Abdullah KAPLAN, Duygu ALTAYLI, Mesut ÖZTÜRK Kareköklü Sayılarda Karşılaşılan Kavram Yanılgılarının Kavram Karikatürü Kullanılarak Giderilmesi
Kareköklü Sayılarda Karşılaşılan Kavram Yanılgılarının Kavram Karikatürü Kullanılarak Giderilmesi
Tuncer BÜLBÜL, Binali TUNÇ, Güven ÖZDEM Okul Temelli Değerlendirme Girirşmlerine Yönelik Öğretmen Görüşleri
Okul Temelli Değerlendirme Girirşmlerine Yönelik Öğretmen Görüşleri
Tuncer BÜLBÜL, Binali TUNÇ, Güven ÖZDEM Okul Temelli Değerlendirme Girirşmlerine Yönelik Öğretmen Görüşleri
Okul Temelli Değerlendirme Girirşmlerine Yönelik Öğretmen Görüşleri
Çiğdem HAN, Serhat İREZ Eğitimsel Değişim ve Öğretmenlerin Kişisel Değişimleri
Eğitimsel Değişim ve Öğretmenlerin Kişisel Değişimleri
Nadire Emel AKHAN Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ekonomi Okuryazalığı Düzeyleri
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ekonomi Okuryazalığı Düzeyleri
Selim YILMAZ, URAS YILMAZ Çevirmen Bir Okuryazar Mıdır? (Söylem Dilbilimi Açısından Değerlendirme
Yusuf SAVAŞ, Mehtap YURDATAPAN İnsanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme Kavramları Üzerine İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Sahip Oldğu Özümsenmiş Bilgilerin Değerlendirilmesi
İnsanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme Kavramları Üzerine İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Sahip Oldğu Özümsenmiş Bilgilerin Değerlendirilmesi
Ahmet ŞİRİN, Ekrem SAYGIN Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Okuyan Öğrencilerin Değer Sıralamalarının Karşılaştırılması
Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Okuyan Öğrencilerin Değer Sıralamalarının Karşılaştırılması
Hasan BAĞCI Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirlmesi
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirlmesi
Mustafa KUTLU Pedagojik Formasyon Alan İşsizlik Kaygısı ve Geleceğe Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Pedagojik Formasyon Alan İşsizlik Kaygısı ve Geleceğe Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Abdurrahman İLĞAN, Ömer S. SEVİNÇ, Ercan ARI Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Tutumlarının ve Çağdaş Bir Öğretmenin Sahip Oması Gereken Niteliklere Verdikleri Önem Düzeyinin Belirlenmesi
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Tutumlarının ve Çağdaş Bir Öğretmenin Sahip Oması Gereken Niteliklere Verdikleri Önem Düzeyinin Belirlenmesi
Ertuğ CAN, Yüksel GÜNDÜZ, Canan Işık CAN Velilerin Eğitim-Öğretim Sürecine Katılımlarını Etkileyen Faktörlein Etkilenmesi
Velilerin Eğitim-Öğretim Sürecine Katılımlarını Etkileyen Faktörlein Etkilenmesi
Ali GÖÇER, Gürkan TABAK, Emre TOPRAK Öğretmen Adaylarının Görsel Okuryazarlık İle İlgili Algıları
Öğretmen Adaylarının Görsel Okuryazarlık İle İlgili Algıları
Şehnaz BALTACI GÖKTALAY, Hülya KARTAL Eğitsel Yazılımların Okuma-Yazma Öğretiminin Sözcük Oluşturma Aşamasındaki İşlevlerin Değerlendşirilmesi
Eğitsel Yazılımların Okuma-Yazma Öğretiminin Sözcük Oluşturma Aşamasındaki İşlevlerin Değerlendşirilmesi
Özlem ÇAKMAK Politik Müdahalelerin Tarih Eğitim ve Öğretimine Etkisi
Politik Müdahalelerin Tarih Eğitim ve Öğretimine Etkisi
Ömer EREN Yabancı Dil Sınıflarında Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Öğrenci Tutumları: Bir Facebook Örneği
Hüseyin Cahit KAYHAN Matematiksel Zorluklar Yaşayan Öğrencilerin Kesir Kavramına İlişkin Algılamaları
Matematiksel Zorluklar Yaşayan Öğrencilerin Kesir Kavramına İlişkin Algılamaları
Veli BATDI, Çetin SEMERCİ Derslerde İstasyon Tekniği Uygulamasının Yansıtıcı Sorgulaması
Derslerde İstasyon Tekniği Uygulamasının Yansıtıcı Sorgulaması
Deniz Eren BELEK, Feral OGAN BEKİROĞLU Modele Dayalı Öğretimin Argümantasyon Kalitesine Etkisi
Modele Dayalı Öğretimin Argümantasyon Kalitesine Etkisi
Hale KOÇER Türkiyede Okul Öncesi Eğitim Programlarında Uygulanan Proje Yaklaşımnın Felsefesi ve İlkeleri Ölçütüyle Değerlendirilmesi
Türkiyede Okul Öncesi Eğitim Programlarında Uygulanan Proje Yaklaşımnın Felsefesi ve İlkeleri Ölçütüyle Değerlendirilmesi
Hülya YAZICI OKUYAN, Sadet MALTEPE İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığına Yönelik Farkındalıkları Üzerine Bir Çalışma
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığına Yönelik Farkındalıkları Üzerine Bir Çalışma
Meral SERT AĞIR Bireylerin Yaşam Kalitesi,Yaşam Doyumları İle Benlik Saygısı ve Denetim Odakları Üzerine Bir İnceleme
Bireylerin Yaşam Kalitesi,Yaşam Doyumları İle Benlik Saygısı ve Denetim Odakları Üzerine Bir İnceleme
Salih ÇAKMAK, Sibel ÇAKMAK Zihin Engeli Olan Ergenlerde Ped Değiştirme Becerisini Kazandırmada Video İle Model Olunarak Sunulan Aile Eğitimi Programının Etkiliği
Zihin Engeli Olan Ergenlerde Ped Değiştirme Becerisini Kazandırmada Video İle Model Olunarak Sunulan Aile Eğitimi Programının Etkiliği
Oya AĞLARCI, Filiz KABAPINAR Kimya Öğretmen Adaylarının Bilim Anlayışları: Blimselliğe Karşı Sözde Bilim
Kimya Öğretmen Adaylarının Bilim Anlayışları: Blimselliğe Karşı Sözde Bilim
Mehmet YALÇIN, Fatma AĞGÜL YALÇIN, Serkan YALÇIN Plato`nun Maddenin Yapısıyla İlgili Görüşü ve Fen Eğitim İçin Önemi
Plato`nun Maddenin Yapısıyla İlgili Görüşü ve Fen Eğitim İçin Önemi
BAŞAK ÇALIK, BENGİ BİRGİLİ İlköğretim 6. ve 7.Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi
İlköğretim 6. ve 7.Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi
Ahmet GÜRSES, Büşra KUZEY, Çetin DOĞAR Probleme Dayalı Öğretim Modelinin Kimyasal Kinetik Konusunun Öğretimine Uygulaması
Probleme Dayalı Öğretim Modelinin Kimyasal Kinetik Konusunun Öğretimine Uygulaması
Abbas ERTÜRK, Necati CEMALOĞLU Türkiye`nin Mobbing Haritası
Türkiye`nin Mobbing Haritası
Can ŞENAY, Ahmet Ş. ÖZDEMİR Soyutlanmanın İndirgenmesi: Üslü ve Köklü İfadeler Örneği
Soyutlanmanın İndirgenmesi: Üslü ve Köklü İfadeler Örneği
Dursun DİLEK, Besime Arzu GÜNGÖR AKINCI Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temsili Resim Kullanımına Yönelik Stratejiler
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temsili Resim Kullanımına Yönelik Stratejiler
Metin ODABAŞ, Esed YAĞCI 35. Madde ve Öyp Kapsamında Görevlendirilen Araştırma Görevlilerinin Sorunları
35. Madde ve Öyp Kapsamında Görevlendirilen Araştırma Görevlilerinin Sorunları
Meral SERT AĞIR Üniversite Öğrencilerinin Proaktif Kişilik Özelliği ile Episdemolojik İnançlar arasındaki İlişki
Üniversite Öğrencilerinin Proaktif Kişilik Özelliği ile Episdemolojik İnançlar arasındaki İlişki
Bekir Fatih MERAL, Emrah BİLGİÇ Kaynaştırmada Öğretmen Yeterliliği Ölçeği`nin Türkçe Uyarlama, Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Kaynaştırmada Öğretmen Yeterliliği Ölçeği`nin Türkçe Uyarlama, Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Elif BENZER Bilimsel Okuryazarlık ve Mdeya Okuryazarlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Örneği
Bilimsel Okuryazarlık ve Mdeya Okuryazarlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Örneği
Emel YALÇIN Din Eğitiminde Akli ve Vicdani Yaklaşımlar Din Eğitiminde Dindarlık Tanımı
Din Eğitiminde Akli ve Vicdani Yaklaşımlar Din Eğitiminde Dindarlık Tanımı
Verda Gizem FÜRÜZAN Akreditasyonu İngilizce Okuyup Türkçe Yorumlamak
Akreditasyonu İngilizce Okuyup Türkçe Yorumlamak
Burak FEYZİOĞLU Yenilene 9. Sınıf Kimya Ders Programının Ölçme Değerlendirme Boyutuna Yönelik Öğretmen Görüşleri
Yenilene 9. Sınıf Kimya Ders Programının Ölçme Değerlendirme Boyutuna Yönelik Öğretmen Görüşleri
Hüseyin DOĞAN İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Kariyer Umutları ve Beklentileri
İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Kariyer Umutları ve Beklentileri
Sare ŞENGÜL, Yasemin KATRANCI, Hande GÜLBAĞCI İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Görsel Matematik Okuryazarlığı Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Görsel Matematik Okuryazarlığı Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi
Nihat UYANGÖR Okul Öncesi Döneminde Eşleştirebilme , Sıralayabilme ve Gruplayabilme Becerilerine İlişkin Matematik Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Okul Öncesi Döneminde Eşleştirebilme , Sıralayabilme ve Gruplayabilme Becerilerine İlişkin Matematik Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Nurhayat ÇELEBİ, Turan Tolga VURANOK, Işıl Hasekioğlu TURGUT İlköğretim Okulları Öğretmenlerinin Ödül Sistemine İlişkin Görüşleri
İlköğretim Okulları Öğretmenlerinin Ödül Sistemine İlişkin Görüşleri
İbrahim Hakan KARATAŞ, Zehra Şaşmaz Okul ve Eğitim Yöneticilerinin Kurmuş Olduğu Stk`ların Mesleki Etkililiklerinin Araştırması : Nitel Bir Analiz
Okul ve Eğitim Yöneticilerinin Kurmuş Olduğu Stk`ların Mesleki Etkililiklerinin Araştırması : Nitel Bir Analiz
Hülya DEMİRCİOĞLU, Selma VURAL, Gökhan DEMİRCİOĞLU Üstün ve Yetenikli Öğrencilerin Zihinsel Modelleri: Maddenin Tanecikli Yapısı
Üstün ve Yetenikli Öğrencilerin Zihinsel Modelleri: Maddenin Tanecikli Yapısı
Fatma ÇEK, Semiha ŞAHİN Bağımsız Anaokulu ve İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kültürel Liderlik Davranışları ile Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Doyumu Arasındaki İlişki
Bağımsız Anaokulu ve İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kültürel Liderlik Davranışları ile Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Doyumu Arasındaki İlişki
Necati CEMALOĞLU, Fatih ŞAHİN, Elif DAŞCI Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Mizah Davaranışları ile Yıldırma (Mobbing) Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Mizah Davaranışları ile Yıldırma (Mobbing) Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Nihat UYANGÖR Oku Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Hakları İle İlgili Maddeleri Kabul Ediş ve Bilinç Düzeylerinin İncelenmesi
Oku Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Hakları İle İlgili Maddeleri Kabul Ediş ve Bilinç Düzeylerinin İncelenmesi
Çiğdem EDE, Aysun GÜROL Türkçe Dersinde Zihin Haritası Kullanımının Okuduğunu Anlama, Erişi ve Kalıcılığı Üzerindeki Etkisi (`)
Türkçe Dersinde Zihin Haritası Kullanımının Okuduğunu Anlama, Erişi ve Kalıcılığı Üzerindeki Etkisi (`)
Ayhan KARAMAN, Sezen APAYDIN Fizik, Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenlerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Anlayışları
Fizik, Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenlerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Anlayışları
Halil EKŞİ ,, Müge YÜKSEL, Mustafa OTRAR Türkiye`de Anne Baba Eğitimlerine Yeni Bir Boyut: Aile Okuryazarlığı
Türkiye`de Anne Baba Eğitimlerine Yeni Bir Boyut: Aile Okuryazarlığı
Yunus Emre UÇAN, Ahmet YİĞİT, Emre TOPRAK Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinine Göre Değerlendirilmesi
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinine Göre Değerlendirilmesi
Tamer KARAKOÇ, Pınar ŞAFAK, Salih ÇAKMAK Az Gören Öğrencilerin Okuma Hızlarının Belirlenmesi
Az Gören Öğrencilerin Okuma Hızlarının Belirlenmesi
Mehmet GÜROL, Aysun GÜROL Öğretmen Eğitiminde Yaşanan Paradigmalar ve Öğretim Elemanlarının Görüşleri
Öğretmen Eğitiminde Yaşanan Paradigmalar ve Öğretim Elemanlarının Görüşleri
Servet ÖZDEMİR, Zeki ÖĞDEM, Emre ER İlköğretim Okul Müdürlerinin Okulun Sosyal Ağındaki Yeri
İlköğretim Okul Müdürlerinin Okulun Sosyal Ağındaki Yeri
Feride BACANLI, A.Tuba TUNCER Görme Yetersizliğinden Etkilenen İlköğretim Öğrencilerinin Kariyer Gelişimlerinin İncelenmesi
Görme Yetersizliğinden Etkilenen İlköğretim Öğrencilerinin Kariyer Gelişimlerinin İncelenmesi
Şahin ORUÇ, Bünyamin BAVLI İlköğretim Okullarında Yapılan YıL Sonu Mesleki Çalışmalara İlişkin Öğretmen Görüşleri
İlköğretim Okullarında Yapılan YıL Sonu Mesleki Çalışmalara İlişkin Öğretmen Görüşleri
Şahin ORUÇ, Bünyamin BAVLI Teacher`s Vıews On End Of The Year Vocatıonal Traınıngs Executed At Prımary Schools
Teacher`s Vıews On End Of The Year Vocatıonal Traınıngs Executed At Prımary Schools
Nezahat GÜÇLÜ, Duygu ÖZEN KILIÇ, Mehmet Akif SÖZÜEROĞLU Dekanlarının Yükseköğretim Kurumlarındaki Yönetici Yeterlilikleri İle İlgili Görüşleri
Dekanlarının Yükseköğretim Kurumlarındaki Yönetici Yeterlilikleri İle İlgili Görüşleri
Ragıp ÇAVUŞ, Ünsal UMDU TOPSAKAL, Aysun ÖZTUNA KAPLAN İnformal Öğrenme Ortamlarının Çevre Okuryazarlığı Kazandırmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Kocaeli Bilgi Evleri Örneği
İnformal Öğrenme Ortamlarının Çevre Okuryazarlığı Kazandırmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Kocaeli Bilgi Evleri Örneği
Şahin ORUÇ, Bünyamin BAVLI Bir Osmanlı Aydını Olan Muallim Cevdet ve Eğitim Anlayışı
Bir Osmanlı Aydını Olan Muallim Cevdet ve Eğitim Anlayışı
Şahin ORUÇ, Bünyamin BAVLI An Ottoman Intellectual Muallim Cevdet And His Approach To Education
An Ottoman Intellectual Muallim Cevdet And His Approach To Education
Ragıp ÇAVUŞ, Aysun ÖZTUNA KAPLAN, Ünsal UMDU TOPSAKAL Fen ve Teknoloji Dersi Kitap Derslerinde Yer Alan Ölçme ve Değerlendirme Etkinliklerinin İncelenmesi
Fen ve Teknoloji Dersi Kitap Derslerinde Yer Alan Ölçme ve Değerlendirme Etkinliklerinin İncelenmesi
Ercan KOCAYÖRÜK, Cihan YILDIZ CANBOLAT, Mustafa Onur YURDAL Güvenli Anne-Baba Bağlanmasi ile Ergenlerin Uyum Düzeyleri ve İyi Oluş İlişkileri: Özerklik İhtiyacının Aracılık Etkisi
Güvenli Anne-Baba Bağlanmasi ile Ergenlerin Uyum Düzeyleri ve İyi Oluş İlişkileri: Özerklik İhtiyacının Aracılık Etkisi
Mesut SAĞNAK Eğitim Örgütlerinde Ahlaki İmgelemin Rolü
Eğitim Örgütlerinde Ahlaki İmgelemin Rolü
Nihal BALOĞLU UĞURLU, Elvan YALÇINKAYA Eko-Okullar Programının Öğrencilerin Çevresel Okuryazarlıklarına Etkisi
Eko-Okullar Programının Öğrencilerin Çevresel Okuryazarlıklarına Etkisi
Özlem ALAGÜL, Ferda GÜRSEL Beden Eğitimi Okuryazarlğı ile Dans Ediyoruz
beden eğitimi okuryazarlğı ile dans ediyoruz
Hüdayar CİHAN GÜNGÖR, Esra ÜNER Okul Öncesi Eğitim Programındaki 36-72 Çocuklara Farklılıklara Saygı Eğitimi Kazandırmanın Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
Okul Öncesi Eğitim Programındaki 36-72 Çocuklara Farklılıklara Saygı Eğitimi Kazandırmanın Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
Emre TOPRAK Öğretmen Adaylarının Fakültedeki Zorlanma ve Desteklenme Algılarının Akademik Başarılarına Etkisi
Öğretmen Adaylarının Fakültedeki Zorlanma ve Desteklenme Algılarının Akademik Başarılarına Etkisi
ALİ YILMAZ, CANAN ÇELTİKÇİ Atatürk`ün Sosyal Alanda Yaptığı Yeniliklerin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencileriyle, Kanıt Temelli Öğrenme Modeliyle İşlenmesi Süreci
Atatürk`ün Sosyal Alanda Yaptığı Yeniliklerin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencileriyle, Kanıt Temelli Öğrenme Modeliyle İşlenmesi Süreci
Süheyla ÜÇIŞIK ERBİLEN Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarında Duygusal Okuryazarlık
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarında Duygusal Okuryazarlık
Meryem ÇİVİLER İlköğretim Sosyal Bilimler Dersi Öğretim Programının Günümüz Dünya Sorunları Açısındam İncelenmesi
İlköğretim Sosyal Bilimler Dersi Öğretim Programının Günümüz Dünya Sorunları Açısındam İncelenmesi
Cemil YÜCEL, Bülent TARMAN, Erkan DİNC Assesıng The Qualıty Of Student`s Work: Dıgıtal Tools
Assesıng The Qualıty Of Student`s Work: Dıgıtal Tools
Z. Nurdan BAYSAL, Asena AYVAZ, Sıtkı ÇEKİRDEKÇİ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstbilişsel Farkındalıkları ile Bilinçsel Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstbilişsel Farkındalıkları ile Bilinçsel Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Melek ÇAKMAK Lisanüstü Öğrencilerin Araştırma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar
Lisanüstü Öğrencilerin Araştırma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar
Mehmet İNAN, Cengiz KARAGÖZOĞLU, Özgür ŞİMŞEK 7 Yaş Çocuklarında Hareketli Oyunlarının Saldırganlık Davranışları Üzerine Etkileri
The Effects Of Actıve Game On Aggressıve Behavıors Of 7-Year- Old Chıldren
Mustafa ÖZMUSUL Ortaöğretim Okullarının Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Örgüt İkliminin İncelenmesi ve Okul Kaynakları Açısından Yordanması
Ortaöğretim Okullarının Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Örgüt İkliminin İncelenmesi ve Okul Kaynakları Açısından Yordanması
Mustafa ÖZMUSUL Comenıus Okul Ortaklıkları Projesi Öğrenci Değerlendirme Ölçeği
Comenıus Okul Ortaklıkları Projesi Öğrenci Değerlendirme Ölçeği
Ali BALCI Coğrafya Öğretmenleri, Coğrafya Öğretmeni Adayları ve Ortaöğretim Öğrencilerinin; Coğrafya soru Çözümlerini Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarını Belirlemeye İlişkin Nitel Bir Araştırma
Coğrafya Öğretmenleri, Coğrafya Öğretmeni Adayları ve Ortaöğretim Öğrencilerinin; Coğrafya soru Çözümlerini Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarını Belirlemeye İlişkin Nitel Bir Araştırma
Begüm YALÇINKAYA, A. Can ELDEMİR Müzik Öğretmeni Adaylarının Alana Yönelik Bilgisayar Okuryazarlığl Düzeylerinin Belirlenmesi
Müzik Öğretmeni Adaylarının Alana Yönelik Bilgisayar Okuryazarlığl Düzeylerinin Belirlenmesi
Melike Türkân BAĞLI Medya Okuryazarlığı ve İnsan Hakları Perspektifi: Bir Eğitim Programı Tasarımı
Medya Okuryazarlığı ve İnsan Hakları Perspektifi: Bir Eğitim Programı Tasarımı
Yusuf YILDIRIM, Didem GÜVEN Kaynaştırma Uygulamalarına Dahil Olan ve Olmayan iki Sınıfın Özel Gereksinimli Bireylere Bakış Açılarının Farklı Olma Nedenlerinin İncelenmesi-Durum Çalışması
Kaynaştırma Uygulamalarına Dahil Olan ve Olmayan iki Sınıfın Özel Gereksinimli Bireylere Bakış Açılarının Farklı Olma Nedenlerinin İncelenmesi-Durum Çalışması
Hakkı KONTAŞ, Mustafa SÜRÜCÜ Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözme Yeterlilikleri ve Kariyer Gelişimleri
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözme Yeterlilikleri ve Kariyer Gelişimleri
M.Esat ALTINTAŞ Avrupa`da İslam Din Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
Avrupa`da İslam Din Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
Arif ÇÖMEK, Hakan SARIÇAYIR, Mehtap YURDATAPAN Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamalarına Yönelik Öğrenci Tutum ve Görüşleri
Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamalarına Yönelik Öğrenci Tutum ve Görüşleri
Derya EKİNCİ, Leyla ABAY, Melike GEYİK Eğitim Bilimleri Çerçevesinde Geleceğin Öğretmenleri: Metaforik Bir Çalışma
Eğitim Bilimleri Çerçevesinde Geleceğin Öğretmenleri: Metaforik Bir Çalışma
Nesrin ÖZDENER, Neslihan ER Bilgi ve Okuryazarlığında İnternet Temelli Bilginin Usulsüz Kullanımı ve Bir Çözüm Olarak Blog Uygulamaları
Bilgi ve Okuryazarlığında İnternet Temelli Bilginin Usulsüz Kullanımı ve Bir Çözüm Olarak Blog Uygulamaları
Büşra KOÇAK, Duygu ÇOBAN Öğretmen Adaylarının Medya Kavramına İlişkin Metaforları(Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)
Öğretmen Adaylarının Medya Kavramına İlişkin Metaforları(Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)
Başak UYSAL, Rümeysa GÜMÜŞ Evrensel Okuryazarlık Mümkün mü? Türkçe Eğitim Çerçevesinde Beden Dili Okuryazarlığı
Evrensel Okuryazarlık Mümkün mü? Türkçe Eğitim Çerçevesinde Beden Dili Okuryazarlığı
Ali YILMAZ, Sevim ALKAYA Yeni Tarih Anlayışı ve Kanıt Temelli Öğretimin Sosyal Bilgiler Ders Kitabına Yansıması
Yeni Tarih Anlayışı ve Kanıt Temelli Öğretimin Sosyal Bilgiler Ders Kitabına Yansıması
A. Tuba TUNCER, Serpil ALPTEKİN İlkokul 1. Sınıf Matematik Kitapları ve Öğretmen Kılavuzlarında Yer Alan Rakam Okuma-Yazma Sunu ve Etkinliklerin Özel Gereksinimli Öğrenciler Açısısndan İncelenmesi
İlkokul 1. Sınıf Matematik Kitapları ve Öğretmen Kılavuzlarında Yer Alan Rakam Okuma-Yazma Sunu ve Etkinliklerin Özel Gereksinimli Öğrenciler Açısısndan İncelenmesi
Ahmet YUMUŞAK, İsmail MARAŞ, Mehmet ŞAHİN Radyoaktivite Konusunda Kavram Yanılgılarını Belirlemeye Yönelik İki Aşamalı Bir Tanı Testinin Geliştirilmesi
Radyoaktivite Konusunda Kavram Yanılgılarını Belirlemeye Yönelik İki Aşamalı Bir Tanı Testinin Geliştirilmesi
Belgin TANRIVERDİ, Özlem APAK Görsel Okuryazarlık Üzerine Bir Meta Analizi Çalışması
Görsel Okuryazarlık Üzerine Bir Meta Analizi Çalışması
Sevim Alkaya* İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin ve Velilerinin Seviye Tespit Sınavına Yönelik (Sbs) Yönelik Bakış Açıları
İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin ve Velilerinin Seviye Tespit Sınavına Yönelik (Sbs) Yönelik Bakış Açıları
Tülin MALKOÇ, Funda CEYLAN Okul Öncesi Dönem İşitme Engelli Çocuklarda Müzik Eğitiminin Dinleme Becerilerine Etkisi
Okul Öncesi Dönem İşitme Engelli Çocuklarda Müzik Eğitiminin Dinleme Becerilerine Etkisi
Feride ERSOY Sosyal Bilgiler Derslerinde Değer Okuma Becerisinin Geliştirilmesi
Betül AYDIN, Mustafa ŞAHİN, Deniz TOPALAK Farklı Bölümlerden Öğretmen Adaylarının Öğrenilmiş Güçlülülk Düzeyleri, Akademik Başarıları ve Kpss Başarı Beklentileri
Farklı Bölümlerden Öğretmen Adaylarının Öğrenilmiş Güçlülülk Düzeyleri, Akademik Başarıları ve Kpss Başarı Beklentileri
Nurdan BAYSAL, Fatih CEBECİ, Sena ÖZİPEK Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Eğitim Felsefesi Akımları Hakkında Görüşlerinin Karşılaştırılması
Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Eğitim Felsefesi Akımları Hakkında Görüşlerinin Karşılaştırılması
Oktay AKBAŞ Eğitim Fakültelerinde Teori ve Uygulama Arasındaki Tutarsızlığa Bir Örnek: Öğrencilerin Konuları Paylaşması ve Sıraya Sunması Yöntemi
Eğitim Fakültelerinde Teori ve Uygulama Arasındaki Tutarsızlığa Bir Örnek: Öğrencilerin Konuları Paylaşması ve Sıraya Sunması Yöntemi
Zeynep GÜREL, Orhun Burak SÖZEN Doğanın Fizik Eğitiminde Postmodern Kavramlara Araladığı Kapı: Doğa Gözlemleri ve Bilimsel Okuryazarlık
Doğanın Fizik Eğitiminde Postmodern Kavramlara Araladığı Kapı: Doğa Gözlemleri ve Bilimsel Okuryazarlık
Nurhan AYHAN, Sakine TUNCAY, Seher SANCAR İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Mesleki Yenilikçilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Mesleki Yenilikçilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Esra DEMİR, Abide GÜNGÖR AYTAR Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Olma ve Duygularını İfade Etme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Olma ve Duygularını İfade Etme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ahmet GÜRSES, Rukiye MERHAMETLİ, Çetin DOĞAR Probleme Dayalı Öğretim Modelinin Yüzey Gerilimi Konusunun Öğretimine Uygulanması
Probleme Dayalı Öğretim Modelinin Yüzey Gerilimi Konusunun Öğretimine Uygulanması
Mehmet ŞAHİN, Bekir GÜLER, Merve KOCAGÜL Öğretmen Adaylarının Fizik Dreslerindeki Duyuşsal Durumları
Öğretmen Adaylarının Fizik Dreslerindeki Duyuşsal Durumları
Demet DENİZ, Betül KÜÇÜK, Şükrü CANSIZ Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Üstbiliş Farkındalıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Üstbiliş Farkındalıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Narin DÜNDAR, Niyazi ÖZER İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişime Yönelik Tutumları ve Öz Yeterlilik Algıları : Adıyaman İli Örneği
İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişime Yönelik Tutumları ve Öz Yeterlilik Algıları : Adıyaman İli Örneği
Mehmet AŞIKCAN, Naile ŞAHİN İlköğretim Öğrencilernin Kitap Okumaya Yönelik Zihihnsel imgeleri
İlköğretim Öğrencilernin Kitap Okumaya Yönelik Zihihnsel imgeleri
Feride BACANLI, Hasan EŞİCİ, Berkay ÖZÜNLÜ Kariyer Karar Verme Güçlüklerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmensi
Kariyer Krara Verme Güçlüklerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmensi
Ahmet GÜRSES, Adem KOCA, Büşra KUZEY Koligatif Özellikler Konusunda Yaygın Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Zihinsel Süreç Becerileri Açısından Değerlendirilmesi
Koligatif Özellikler Konusunda Yaygın Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Zihinsel Süreç Becerileri Açısından Değerlendirilmesi
İlknur GÜVEN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ve Medya Okuryazarlığı Düzeyleri
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ve Medya Okuryazarlığı Düzeyleri
Fatma G. ERDOĞAN Ailelerin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi
Ailelerin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi
Fatma CANER, Feral OGAN BEKİROĞLU Fizizk Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagolojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Fizizk Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagolojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Burcu KÜÇÜKOĞLU, Tufan ADIGÜZEL Okul ÖncesiÇocukarına Yönelik Bilişsel Gelişimleri Öğrenme Stilleri Göz Önünde Bulundurularak Tasarlanan Bilgisayar Destekli Öğretim Örneği
Okul ÖncesiÇocukarına Yönelik Bilişsel Gelişimleri Öğrenme Stilleri Göz Önünde Bulundurularak Tasarlanan Bilgisayar Destekli Öğretim Örneği
Nimet AKBEN Fen ve Teknoloji Dersi Etkinliklerindeki Bilimsel Süreç Becerilerinin Bilimsel Sorgulama Yöntemiyle Geliştirilmesi
Fen ve Teknoloji Dersi Etkinliklerindeki Bilimsel Süreç Becerilerinin Bilimsel Sorgulama Yöntemiyle Geliştirilmesi
Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ, Hale SUCUOĞLU Anne-Babaların İlgili Düzeylerine Göre Çocukların Öndüzleme Becerileri
Anne-Babaların İlgili Düzeylerine Göre Çocukların Öndüzleme Becerileri
Adnan KAN, Volkan Hasan KAYA, Feride ÇELİK Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Öz-Yeterlilik Ölçeği Geliştirme Çalışması
Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Öz-Yeterlilik Ölçeği Geliştirme Çalışması
Dilek UYGUN Dünya İngilizceleri ve İngilizce Yazma Becerilerinin Öğretimi
Dünya İngilizceleri ve İngilizce Yazma Becerilerinin Öğretimi
Çiğdem ARSLAN, Güneş YAVUZ Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterlilik Algıları İle Öğretmen Özyeterlilik Algılarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterlilik Algıları İle Öğretmen Özyeterlilik Algılarının İncelenmesi
Hüseyin ANILAN, Arif KAPTAN Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici Anlatımlarının Bağdaşıklık Bakımından Değerlendirilmesi
Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici Anlatımlarının Bağdaşıklık Bakımından Değerlendirilmesi
Nermin KARABACAK, Sedat BÜYÜK Halk Eğitim Merkezi Yönetmenliğinin Program İçeriği Bakımından Yeniden Yapılandırılması İçin Halk Eğitimci Gözüyle Analizi
Halk Eğitim Merkezi Yönetmenliğinin Program İçeriği Bakımından Yeniden Yapılandırılması İçin Halk Eğitimci Gözüyle Analizi
Meltem Mahiye ÖKTEM Ders Kitaplarında Görsel İçerikte Değişim: Tarih Örneği
Ders Kitaplarında Görsel İçerikte Değişim: Tarih Örneği
Ahmet ALTUNBAŞ, Eyüp İslambey İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerierinin Proje Üretme ve Performans Göervleri Bağlamında Betimsel Analizi
İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerierinin Proje Üretme ve Performans Göervleri Bağlamında Betimsel Analizi
Servet ÖZDEMİR, Nazife KARADAĞ Öğretim Elemanlarının Üniversire Kavramına İlişkin Metaforik Söylemleri
Öğretim Elemanlarının Üniversire Kavramına İlişkin Metaforik Söylemleri
Hakan Şevki AYVACI, Dilek ÖZBEK Bilimsel Okuryazarlığın Gelişmesi Sürecinde Bilimin Doğasını Anlamaya Yönelik Yeni Bir Yöntem Uygulaması: Çoklu Birleştirilmiş Öğretim Yöntemi
Bilimsel Okuryazarlığın Gelişmesi Sürecinde Bilimin Doğasını Anlamaya Yönelik Yeni Bir Yöntem Uygulaması: Çoklu Birleştirilmiş Öğretim Yöntemi
Yasemin SAĞLAM, Ali BÜLBÜL İntegral Konusn Kapsamında Üniversite Öğrencilerinin Marematiksel İnançları ve Görselleştirme
İntegral Konusn Kapsamında Üniversite Öğrencilerinin Marematiksel İnançları ve Görselleştirme
Şehnaz SUNGURTEKİN, Hülya KARTAL, Şehnaz BALTACI GÖKTALAY Eğitsel Yazılımlarda Yer Alan Çocuk Şarkılarının Okuma-Yazma Öğretimindeki İşlevlerinin Değerlendirilmesi
Eğitsel Yazılımlarda Yer Alan Çocuk Şarkılarının Okuma-Yazma Öğretimindeki İşlevlerinin Değerlendirilmesi
Güneş YAVUZ, Berna CANTÜRK GÜNHAN, Esen ERSOY İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterlilik İnançlarının İncelenmesi
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterlilik İnançlarının İncelenmesi
Adnan KÜÇÜKOĞLU, Nermin KARABACAK, Selami SÖNMEZ Bilimsel Araştırma Sürecinde Öğretmen Kimliğinde Aksiyon Çalışması Üzerine Çok Boyutlu Bir Değerlendirme
Bilimsel Araştırma Sürecinde Öğretmen Kimliğinde Aksiyon Çalışması Üzerine Çok Boyutlu Bir Değerlendirme
Didem GÜVEN Özel Gereksinimli Bierylere Tuvalet Becerisi Öğretme Konusunda Ebeveyn Deneyimleri Üzerine Fenomenografik Bir Çalışma
Özel Gereksinimli Bierylere Tuvalet Becerisi Öğretme Konusunda Ebeveyn Deneyimleri Üzerine Fenomenografik Bir Çalışma
Z. Nurdan BAYSAL, Zeynep DİLBER ÖZER, Başak İNCE Sınıf Öğretmenlerinin Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Farkındalıkları
Sınıf Öğretmenlerinin Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Farkındalıkları
Muammer ERGÜN, Ergün RECEPOĞLU öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
Z. Nurdan BAYSAL, Nilüfer Bircan KAYA, Gökşen ÜÇÜNCÜ İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinde Beyin Baskınlığı İle Bilimsel Yaratıcılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinde Beyin Baskınlığı İle Bilimsel Yaratıcılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Filiz KABAPINAR, İlkay B. ATAÇ ÖZDEMİR Ne Kadar Okur-Yazarız? Öğrencilerin Kimyasal Tepkimelerde Makroskobik,Moleküler ve Sembolik Gösterimlerinin İncelenmesi
Ne Kadar Okur-Yazarız? Öğrencilerin Kimyasal Tepkimelerde Makroskobik,Moleküler ve Sembolik Gösterimlerinin İncelenmesi
Feride ERSOY, Taner ŞAHİN, Ahmed Emin OSMANOĞLU Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değer Okuma Becerileri
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değer Okuma Becerileri
Tugay TUTKUN, Muzaff er ÖZDEMİR Böte Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Ön Yeterliliklerinin Bölüm Derslerindeki Başarılarına Etkisi:Çomü Örneği
Böte Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Ön Yeterliliklerinin Bölüm Derslerindeki Başarılarına Etkisi:Çomü Örneği
Kenan ÖZCAN İlköğretimde Öğretmen-Aile İşbirliği ve Güven
İlköğretimde Öğretmen-Aile İşbirliği ve Güven
Kenan ÖZCAN, Özge HACIFAZLIOĞLU Lise Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Konusundaki Görüşlerinin Farklı Değişenlere Göre İcelenmesi
Lise Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Konusundaki Görüşlerinin Farklı Değişenlere Göre İcelenmesi
İlyas YAVUZ, İbrahim KEPCEOĞLU Öğretmenlerin 4+4+4 Eğitim Sistemi Hakkındaki Görüşleri
Öğretmenlerin 4+4+4 Eğitim Sistemi Hakkındaki Görüşleri
Mustafa ERGUN, Mehtap YURDATAPAN, Hikmet SÜRMELİ Fen Teknoloji Özel Alan Yeterliliklerinin Öğretmen Yetiştirme Programlarında Kazandırılmalarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Fen Teknoloji Özel Alan Yeterliliklerinin Öğretmen Yetiştirme Programlarında Kazandırılmalarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Faruk LEVENT Okul Yöneticilerin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimindeki Rolü
Okul Yöneticilerin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimindeki Rolü
Soner Mehmet ÖZDEMİR Öğretmen Adaylarının Bilim Okuryazarlık Düzeyleri
Öğretmen Adaylarının Bilim Okuryazarlık Düzeyleri
Servet ÖZDEMİR, Semiha ALTINDAĞ Zorunlu 12 Yıllık Eğitim Uygulamasının Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Zorunlu 12 Yıllık Eğitim Uygulamasının Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Bilal YILDIRIM, Burhan AKPINAR, Tahsin TOP 1981-2000Yılları Arasında Yayımlanan Ulusal Gazetelerde Yer Alan Fen ve Teknoloji Haberlerinin İçerik Analizi
1981-2000Yılları Arasında Yayımlanan Ulusal Gazetelerde Yer Alan Fen ve Teknoloji Haberlerinin İçerik Analizi
Mahmut ÖZTÜRK Postmodernist Modüler Eğitim Modelinin Sanat Eğitiminde Okuryazarlık Söylemi
Postmodernist Modüler Eğitim Modelinin Sanat Eğitiminde Okuryazarlık Söylemi
Ayşegül DİLEK Matematik Okuryazarlığının Matematik Eğitimine Etkileri İle İlgili Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi
Matematik Okuryazarlığının Matematik Eğitimine Etkileri İle İlgili Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi
Aylin ALBAYRAK, Selahattin GELBAL İkili Karşılaştırmalar Yargılarına ve Sıralama Yargılarına Dayalı Ölçekleme Yaklaşımlarından Elde Edilen Ölçek Değerlerinin Tutarlığının Karşılaştırılması
İkili Karşılaştırmalar Yargılarına ve Sıralama Yargılarına Dayalı Ölçekleme Yaklaşımlarından Elde Edilen Ölçek Değerlerinin Tutarlığının Karşılaştırılması
Feral OGAN BEKİROĞLU, Erol SÜZÜK Öğretmen Adaylarının Profesyonel Gelişim Süreçlerinin Ölçme-Değerlendirme Okuryazarlıklarına Etkisinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Profesyonel Gelişim Süreçlerinin Ölçme-Değerlendirme Okuryazarlıklarına Etkisinin İncelenmesi
Seval EMİNOĞLU KÜÇÜKTEPE, Coşkun KÜÇÜKTEPE İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin Akademik Sahtekarlık Eğilim Düzeylerinin Değerlendirilmesi
İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin Akademik Sahtekarlık Eğilim Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Seyfi KENAN Malumat Çağında Okuryazarlığı Yeniden Düşünmek
Malumat Çağında Okuryazarlığı Yeniden Düşünmek
Engin DENİZ, Alkım ARI, Seher AKDENİZ Bilinçli Farkındalığın Karar Vermede Özgüven ve Karar Verme Stilerini Yordama Düzeyi
Bilinçli Farkındalığın Karar Vermede Özgüven ve Karar Verme Stilerini Yordama Düzeyi
Erdal HAMARTA, Zümra ÖZYEŞİL, Metin DENİZ Bilinçli Farkındalık ve Denetim Odağının Öznel İyi Oluşu Yordama Düzeyi
Bilinçli Farkındalık ve Denetim Odağının Öznel İyi Oluşu Yordama Düzeyi
Suna Timur AĞILDERE, Cansu CANDEMİR Salut 1 ve 2 Ders Kitaplarında Yer Alan Okuma Metinlerinin Eylem Odaklı ve Kültürlerarası Yaklaşım Açısından İncelenmesi
Salut 1 ve 2 Ders Kitaplarında Yer Alan Okuma Metinlerinin Eylem Odaklı ve Kültürlerarası Yaklaşım Açısından İncelenmesi
Ayşe Banu KARADAĞ Kuram-Uygulama Temelli Çeviri Eğitiminde Okur/yazar/Çevirmen Yetiştirmenin Sorun ve Çözümleri
Kuram-Uygulama Temelli Çeviri Eğitiminde Okur/yazar/Çevirmen Yetiştirmenin Sorun ve Çözümleri
Müzeyyen SEVİNÇ Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri İle Fen Lisesi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Üstbiliş Eğilimlerinin Karşılaştırılması
Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri İle Fen Lisesi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Üstbiliş Eğilimlerinin Karşılaştırılması
Zuhal Yılmaz DOĞAN, Sertel ALTUN Pyp (İlk Yıllar İçin Program) Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri
Pyp (İlk Yıllar İçin Program) Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri
Şafak Öztürk Aynal, Hatice Kumandaş, Kurtman Ersanlı Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği Geliştirme Çalışması
Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği Geliştirme Çalışması
Dilek ÇAĞIRGAN GÜLTEN, Zeliha ÖZSOY GÜNEŞ, F. Gülay KIRBAŞLAR2 Matematik Öz-Yeterlilik Algısının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma
Matematik Öz-Yeterlilik Algısının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma
Pınar ARISOY, Ömer F TUTKUN İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okul Saatleri Dışında Kalan Zamanlarını Değerlendirme Şekilleri ve Değerlendirme Şekillerini Etkileyen Faktörler
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okul Saatleri Dışında Kalan Zamanlarını Değerlendirme Şekilleri ve Değerlendirme Şekillerini Etkileyen Faktörler
Yılmaz EMREM Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Dersinde Akıllı Tahta Kullanımına Karşı Tutumları
Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Dersinde Akıllı Tahta Kullanımına Karşı Tutumları
Sezen APAYDIN, Halime Öztürk Öğretmen Adaylarının Araştırma Okur-Yazarlığı
Öğretmen Adaylarının Araştırma Okur-Yazarlığı
Seçil ALKIŞ, Kübra KUZU İlköğretim İkinci Kadenme Öğrencilerinin Derslerindeki Akademik Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi
İlköğretim İkinci Kadenme Öğrencilerinin Derslerindeki Akademik Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi
Sait YÜCEL, Seval ÖZMEN, Hülya ASLAN EFE Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Göre İncelenmesi: Diyarbakır Örneği
Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Göre İncelenmesi: Diyarbakır Örneği
Musa ÜCE1, Hakan SARIÇAYIR1 Ortaöğretim 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Uygulanması İle İlgili Kimya Öğretmenlerinin Görüşleri
Ortaöğretim 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Uygulanması İle İlgili Kimya Öğretmenlerinin Görüşleri
Elif YALÇIN, Zeynep ÇETİNKAYA EDİZER Ortaöğretim Kimya eğitimi, öğretim programı, farkındalık
Ortaöğretim Kimya eğitimi, öğretim programı, farkındalık
Merve KIRBAŞLAR, Zeliha ÖZSOY GÜNEŞ, Ayfer KARADAŞ Fen Bilgisi Öğretmenlerinin ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Girirşimcilik Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Girirşimcilik Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma
Meriç AKPINAR, Hatice TURHAN Yazınsal Nitelikli Çocuk Kitaplarında Görsel ve Dilsel Metin Uyumunun Sanatsal Okuryazarlık Bağlamında Değerlendirilmesi
Yazınsal Nitelikli Çocuk Kitaplarında Görsel ve Dilsel Metin Uyumunun Sanatsal Okuryazarlık Bağlamında Değerlendirilmesi
M. Hülya KARAGÜVEN, Mukadder EKŞİOĞLU, Çiğdem GÜL İlişki Gereksinimi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği
İlişki Gereksinimi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği
Ayhan Karaman, Sezen Apaydın Öğretmenlerinin Yaz Bilim Kampından Beklentileri: Astroçomü: Astronomi Yaz Bilim Kampı Örneği
Öğretmenlerinin Yaz Bilim Kampından Beklentileri: Astroçomü: Astronomi Yaz Bilim Kampı Örneği
Oğuz Serdar KESİCİOĞLU Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Eğitim Etkinliklerini Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Eğitim Etkinliklerini Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
İzzet YÜCETOKER Sanat Okuryazarlığı Ölçeğinin Hazırlanması ve Geliştirilmesi
Sanat Okuryazarlığı Ölçeğinin Hazırlanması ve Geliştirilmesi
Yasemin SAYAN İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Fen Teknoloji Dersinin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerisine Etkisi Hakkında Öğretmen Görüşleri
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Fen Teknoloji Dersinin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerisine Etkisi Hakkında Öğretmen Görüşleri
Didem GÜVEN, Sezgin VURAN Otizm Spekrum Bozukluğu Gösteren Bireylerin Sosyal Becerinin Geliştirilmesinde Grup Müdahaleleri
Otizm Spekrum Bozukluğu Gösteren Bireylerin Sosyal Becerinin Geliştirilmesinde Grup Müdahaleleri
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.