Anasayfa2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Teması:
Düzenleme Tarihi: 27-28-29 Eylül 2012
Düzenleyen: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yapıldığı İl: Bolu

 Eğitim Bilimleri
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Türkkan GÜLYURDU, Ali ERYILMAZ Meb Onaylı Lise Fizik Ders Kitaplarındaki Soruların Yaşam Temelli Yaklaşıma Uygunluğunun Araştırılması
Meb Onaylı Lise Fizik Ders Kitaplarındaki Soruların Yaşam Temelli Yaklaşıma Uygunluğunun Araştırılması
Cansev KARAKUŞ Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Okul Öncesi İngilizce Dersi Öğretim Programı Önerisi
Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Okul Öncesi İngilizce Dersi Öğretim Programı Önerisi
Bayram ÖZER Öğretmenlerin Sınıfta Zor Durumda Kaldıklarında Başvurdukları Kaçamak Stratejileri
Öğretmenlerin Sınıfta Zor Durumda Kaldıklarında Başvurdukları Kaçamak Stratejileri
Cansev KARAKUŞ Okul Öncesi Yabancı Dil Dil Öğretimi: Yalova Örneği
Okul Öncesi Yabancı Dil Dil Öğretimi: Yalova Örneği
Gülsen ÖZCAN, Taner Ersoy Üç-Oniki Yaş Aralığındaki Çocuğunu Jimnastik Eğitimine Gönderen Ailelerin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Durumları
Üç-Oniki Yaş Aralığındaki Çocuğunu Jimnastik Eğitimine Gönderen Ailelerin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Durumları
Emine KIZILTAŞ Okulöncei Eğitimde Uygulanan Sınıf İçi Aile Katılım Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Okulöncei Eğitimde Uygulanan Sınıf İçi Aile Katılım Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Kaynakça
Kaynakça
Türkan Argon, Mustafa Kalay Türk Eğitim Sisteminde Kazanımlara Yönelik Öğretmen Görüşleri
Türk Eğitim Sisteminde Kazanımlara Yönelik Öğretmen Görüşleri
Ayşe Nur Kutluca Canbulat, Füsun Yıldızbaş Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin 60-72 Çocukların Okula Hazır Bulunuşluklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin 60-72 Çocukların Okula Hazır Bulunuşluklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Buket TURHAN, Meral GÜVEN Problem Kurma Yaklaşımı İle Gerçekleştirilen Matematik Öğretiminin İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Başarıları ve Problem Kurma Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Problem Kurma Yaklaşımı İle Gerçekleştirilen Matematik Öğretiminin İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Başarıları ve Problem Kurma Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Nazife ŞEN, Dilruba Kürüm YAPICIOĞLU İngilizce Hazırlık Eğitiminin İsteğe Bağlı Oluşunun Programın Niteliği Üzerindeki Etkileri: Okutman Görüşleri
İngilizce Hazırlık Eğitiminin İsteğe Bağlı Oluşunun Programın Niteliği Üzerindeki Etkileri: Okutman Görüşleri
Ömer Faruk Tutkun, Kerim Karabacak, Duygu Gür Erdoğan İlköğretim Öğrencilerinin Okul Dışı Zamanlarında Herhangi Bir Etkinliği Katılamamasının Nedenleri ve Bunu Etkileyen Faktörler
İlköğretim Öğrencilerinin Okul Dışı Zamanlarında Herhangi Bir Etkinliği Katılamamasının Nedenleri ve Bunu Etkileyen Faktörler
Necati ÇOBANOGLU, İbrahim Esat KAPLAN, Hidayet TOK Türkiye`de Öğretim Yöntemleri Üzerine Yapılan Çalışmalarının İçerik Analizi
Türkiye`de Öğretim Yöntemleri Üzerine Yapılan Çalışmalarının İçerik Analizi
Emine KIZILTAŞ, Kerim GÜNDOĞDU Proje Temelli Öğrenme Yaklaşımının Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kişilik Kuramları Dersi Başarısına Etkisi
Proje Temelli Öğrenme Yaklaşımının Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kişilik Kuramları Dersi Başarısına Etkisi
Gamze YAVUZ KONOKMAN, Işıl TANRISEVEN, Kürşat KARASOLAK Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına İlişkin Görüşleri
Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına İlişkin Görüşleri
Nihat UYANGÖR İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimi Alan Öğrencilerin İlköğretimdeki Hazırbulunuşluk Durumlarına İlişkin Görüşleri
İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimi Alan Öğrencilerin İlköğretimdeki Hazırbulunuşluk Durumlarına İlişkin Görüşleri
Süleyman GÖKSOY, Engin ASLANARGUN, Filiz EVREN ACAR Milli Eğitim Müdürlüklerinin Görevlerini Yerine Getirmesinde Yaşanan Sorunlar ve Eğitim İhtiyacı
Milli Eğitim Müdürlüklerinin Görevlerini Yerine Getirmesinde Yaşanan Sorunlar ve Eğitim İhtiyacı
Serkan DEMİR, Mehmet GÜROL Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Erişilerine Etkisi
Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Erişilerine Etkisi
Hasan TEMEL Fen ve Teknoloji Dersl İle Matematik Dersinin EntegrasyonununSağlanması: Üslü Sayılar Örneği
Fen ve Teknoloji Dersl İle Matematik Dersinin EntegrasyonununSağlanması: Üslü Sayılar Örneği
Dilara Demirbulak Durum Çalışması: Öğretmenlik Uygulama Dersinde Öğretmen Adaylarının Ders Planlarını Tersten Gelim Yöntemiyle Geliştirmeleri
Durum Çalışması: Öğretmenlik Uygulama Dersinde Öğretmen Adaylarının Ders Planlarını Tersten Gelim Yöntemiyle Geliştirmeleri
İbrahim Yaşar KAZU, Mehmet EROĞLU Eğitim Fakültesi Öğretim Elamanlarının 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Elamanlarının 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
Ali SICAK İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programının Sarmanlığının incelenmesi
İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programının Sarmanlığının incelenmesi
Ömer NAYCİ Okul Öncesi Eğitim Programlarında Yaratıcı Dramanın Bir Yöntem Olarak Yeri ve Önemi
Okul Öncesi Eğitim Programlarında Yaratıcı Dramanın Bir Yöntem Olarak Yeri ve Önemi
Buket GÜLAY ÇİFTER, Metin AŞÇI İlköğretimde Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Kuaantum Öğrenme Eğitimi Ders Programı Tasarısı
İlköğretimde Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Kuaantum Öğrenme Eğitimi Ders Programı Tasarısı
Ahmet KURNAZ İlköğretim 1-5. Sınıf Öğretim Programlarındaki Beceriler Hakkında Öğretmenlerin Farkındalık Düzeyinin Değerlendirilmesi
İlköğretim 1-5. Sınıf Öğretim Programlarındaki Beceriler Hakkında Öğretmenlerin Farkındalık Düzeyinin Değerlendirilmesi
Esed YAĞCI, Tarık BAŞAR, İlkay AŞKIN Hayat Bilgisi Dersinin Öğrencileri Fen ve Teknoloji Dersine Hazırlamadaki Etkisi
Hayat Bilgisi Dersinin Öğrencileri Fen ve Teknoloji Dersine Hazırlamadaki Etkisi
Alper YETKİNER, Vildan DONMUŞ, Veysel İbrahim KARACA İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programının Uygulanabilirliğinie İlişkin Öğretmen Görüşleri
İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programının Uygulanabilirliğinie İlişkin Öğretmen Görüşleri
Funda ÇIRAY, Zeynep AKIN İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Kapsamında Verilen Proje Ödevleri ve Proje Ödevlerine Yönelik Öğrenci Görüşleri
İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Kapsamında Verilen Proje Ödevleri ve Proje Ödevlerine Yönelik Öğrenci Görüşleri
Ceyhun OZAN, Erdoğan KÖSE Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Araştırma Eğilimleri: Bir İçerik Analizi
Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Araştırma Eğilimleri: Bir İçerik Analizi
Sevilay Yıldız İlk Okuma Yazma Öğretiminde Oyunla Öğretim Yönetimine İlişkin Öğretmen Görüşleri
İlk Okuma Yazma Öğretiminde Oyunla Öğretim Yönetimine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Turan Akman ERKILIÇ Sivil Toplum Kuruluşlarının Eğitimsel İşlevlerinin Sosyo-Politik ve Yönetsel Yaklaşımlar Açısından İrdelenmesi
Sivil Toplum Kuruluşlarının Eğitimsel İşlevlerinin Sosyo-Politik ve Yönetsel Yaklaşımlar Açısından İrdelenmesi
Selahattin Yılmaz İlköğretim Görsel Sanatlar Dersinin Amaç ve Kazanımlarının Taksonomik Düzeyleri ve İlişkileri
İlköğretim Görsel Sanatlar Dersinin Amaç ve Kazanımlarının Taksonomik Düzeyleri ve İlişkileri
Mehmet GÜLTEKİN, Ati MERÇ, Fatih Mehmet CİGERCİ Holistik (Bütüncül) Eğitimin İlköğretim Programlarına Yansımaları
Holistik (Bütüncül) Eğitimin İlköğretim Programlarına Yansımaları
Kaya Yıldız, Füsun Ceylan, Berrin Burgöz İlköğretim Okullarında İstenmeyen Veli Davranışları
İlköğretim Okullarında İstenmeyen Veli Davranışları
Dr.Memet KARAKUŞ, Sevda DOLAPÇIOĞLU, Burcu GÜRKAN Uygulama Örnekleriyle Disiplinlerarası Öğretim
Uygulama Örnekleriyle Disiplinlerarası Öğretim
Ahmet Tılfarlıgil, Murat Çapar, Sevim Aşiroğlu Bir Sınıf Öğretmeninin Sınıf Yönetimi İle İlgili Kullandığı Taktikler (Durum Çalışması Örneği)
Bir Sınıf Öğretmeninin Sınıf Yönetimi İle İlgili Kullandığı Taktikler (Durum Çalışması Örneği)
Emine ERATAY, İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN, Ahmet YIKMIŞ Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Uygulama Okulu Programına ve Öğretimde Kullandıkları Yöntemlere İlişkin Görüşleri
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Uygulama Okulu Programına ve Öğretimde Kullandıkları Yöntemlere İlişkin Görüşleri
Selma KAYA, Meriç TUNCEL Eğitim Yöneticilerinin Eğitim Programları Yönetimi Yeterliliği
Eğitim Yöneticilerinin Eğitim Programları Yönetimi Yeterliliği
Nilay ŞENER, Tohit GÜNEŞ Türkiye ve İsveç Fen Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
Türkiye ve İsveç Fen Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
Gülfem Dilek Yurttaş, Oktay Göktaş, Ahmet Gökmen Ortaöğretim 9. Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programında Belirlenen Kazanımlarının Yenileşmiş Bloom Taksonomisinin Bilişsel Sonuç Boyutlarına Göre Belirlenmesi
Ortaöğretim 9. Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programında Belirlenen Kazanımlarının Yenileşmiş Bloom Taksonomisinin Bilişsel Sonuç Boyutlarına Göre Belirlenmesi
İsa KORKMAZ Türkiye`de Eğitim Finansmanının İllere ve Bölgelere Göre Analizi
Türkiye`de Eğitim Finansmanının İllere ve Bölgelere Göre Analizi
Esra ERET, Ahmet OK Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazır Bulunuşlukları Üzerine Nitel Bir Araştırma
Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazır Bulunuşlukları Üzerine Nitel Bir Araştırma
Ebubekir ÇAKMAK İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programında Medya Okuryazarlığı Eğitimi
İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programında Medya Okuryazarlığı Eğitimi
Duygu S.GÜLER-ÖZTÜRK, Feyzullah BALCI Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Hayat Bilgisi Dersinde Zaman Yönetimine İlişkin Görüşleri
Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Hayat Bilgisi Dersinde Zaman Yönetimine İlişkin Görüşleri
İbrahim Eset Kaplan, Necati Çobanoğlu, Hidayet Tok Türkiye`de Öğretim Yöntemleri Üzerine Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi
Türkiye`de Öğretim Yöntemleri Üzerine Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi
İsmail Kaşarcı, Mustafa Aydın, Eyüp Yurt Strateji Öğretiminin Başarıya Etkisiİ: Bie Meta Analiz Çalışması
Strateji Öğretiminin Başarıya Etkisiİ: Bie Meta Analiz Çalışması
İsmail Yüksel, Abdullah Adıgüzel Öğretmenlerin Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Öğretmenlerin Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Şeyma Tosun İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı Algıları ve Akademik Başarı Algılarına Yükledikleri Nedenler (Gaziantep İli Örneği)
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı Algıları ve Akademik Başarı Algılarına Yükledikleri Nedenler (Gaziantep İli Örneği)
Abdullah Adıgüzel, Halil Karadaş Ortaöğretim Öğrencilerinin Okula İlişkin Tutumlarının Devamsızlık ve Okul Başarılarına Etki Düzeyi
Ortaöğretim Öğrencilerinin Okula İlişkin Tutumlarının Devamsızlık ve Okul Başarılarına Etki Düzeyi
Adnan Küçükoğlu, Ceyhun Ozan, Adnan Taşgın Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinde Yansıtıcı Günlükler
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinde Yansıtıcı Günlükler
Ahmet Doğanay, Ayşegül Karabay Eleştiel Okuma-Yazma Eğititminin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarına ve Eleştirel Okuma-Yazma Düzeylerine Etkisi
Eleştiel Okuma-Yazma Eğititminin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarına ve Eleştirel Okuma-Yazma Düzeylerine Etkisi
Ahmet Doğanay, Sevda Dolapçıoğlu Öğretmen ve Öğrenci Yansıtma Yazıları İle cort (Cognitive Research Trust) 5 Derslerinin Değerlendirilmesi; Eleştirel Düşünme
Öğretmen ve Öğrenci Yansıtma Yazıları İle cort (Cognitive Research Trust) 5 Derslerinin Değerlendirilmesi; Eleştirel Düşünme
Mustafa SAĞLAM, Onur ERGÜNAY, Derya UYSAL Bazı Avrupa Üyesi Ülkelerdeki Eğitsel Yönlendirme Sitemleri ve BuSistemler Doğrultusunda Türkiyedeki Eğitsel Yönlendirme Sistemine Yönelik Çıkarsamalar
Bazı Avrupa Üyesi Ülkelerdeki Eğitsel Yönlendirme Sitemleri ve BuSistemler Doğrultusunda Türkiyedeki Eğitsel Yönlendirme Sistemine Yönelik Çıkarsamalar
Ayşe Elitok Kesici, Adil Türkoğlu Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğretmen ve Sınıf Metotları
Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğretmen ve Sınıf Metotları
Ayten İfl azoğlu Saban Öğrencilerin Ödevlere İlişkin Düşünceleri İle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Dinçer Temelli, Hülya Güvenç Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Özyeterlilik Algıları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Özyeterlilik Algıları
Dilşad E. Mirzeoğlu, Aylin Çelen, Süleyman Munusturlar Beden Eğititmi Derslerinde Çalışma Yaprağı Kullanımına İlişkinÖğrenci ve Öğretmen AdaylarınınGörüşlerinin Belirlenmesi
Beden Eğititmi Derslerinde Çalışma Yaprağı Kullanımına İlişkinÖğrenci ve Öğretmen AdaylarınınGörüşlerinin Belirlenmesi
Eriman TOPBAŞ Beş Basamaklı Öğrenme Stratejisinin Beyin Temelli Öğrenme İlkeleri Açısnsdan Değerlendirilmesi
134-135Beş Basamaklı Öğrenme Stratejisinin Beyin Temelli Öğrenme İlkeleri Açısnsdan Değerlendirilmesi
Esra Eret, Ahmet Ok Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazır Bulunuşlukları Üzerine Nitel Bir Araştırma
Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazır Bulunuşlukları Üzerine Nitel Bir Araştırma
Etem Yeşilyurt Yapılandırmacı Öğrenme Oratamlarının Değerlendirilmesi
Yapılandırmacı Öğrenme Oratamlarının Değerlendirilmesi
Gamze Yavuz Konokman, Tuğba YanparYelken Öğretim Elemanlarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri
Öğretim Elemanlarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri
Betül ÖZTÜRK, Ömer F. TUTKUN Geogebra Yazılımının Matematik Öğretiminde Erişiye Etkisi
Geogebra Yazılımının Matematik Öğretiminde Erişiye Etkisi
Hasan Güner Berkant, İsmail Eren Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlilik Algılarının İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlilik Algılarının İncelenmesi
Mükerrem Akbulut Taş, Mahinur Karataş Coşkun Kavram ve Genelleme Yapısının Doğrudan Öğretiminin ve Örtük Olarak Öğrenilmesinin Sınıflama ve Açıklama Davranışına Etkisi
Kavram ve Genelleme Yapısının Doğrudan Öğretiminin ve Örtük Olarak Öğrenilmesinin Sınıflama ve Açıklama Davranışına Etkisi
Mehmet Aşıkcan, Ahmet Saban İlköğretim Birirnci Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Türkçe Ders, Çalışma ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygunluğu
İlköğretim Birirnci Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Türkçe Ders, Çalışma ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygunluğu
Mehmet Nuri Gömleksiz, Ayşe Ülkü Kan, Ümmühan Öner Sosyal Bilgler Öğretmen Adaylarının Demokrasi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
Sosyal Bilgler Öğretmen Adaylarının Demokrasi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ebru BOZPOLAT Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi
Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi
Menekşe Eskici 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Öğrenme Stillerine Uygunluğu
6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Öğrenme Stillerine Uygunluğu
Mustafa Durmuşçelebi, Aslıhan Çelik Türkiye`de Yabancı Dil Öğretimine Eleştirel Bakış
Türkiye`de Yabancı Dil Öğretimine Eleştirel Bakış
Mustafa Onur Yalçın, Altay Eren Lise Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Metaforları, Tutumları ve Başarıları: İlişkisel Bir Analiz
Lise Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Metaforları, Tutumları ve Başarıları: İlişkisel Bir Analiz
Nilay Çelik, Kerim Gündoğdu Matematik Öğretmenlerinin Öz Düzenlemeyi Destekleme Becerilerinin ve Özyeterlilik Algılarının İncelenmesi
Matematik Öğretmenlerinin Öz Düzenlemeyi Destekleme Becerilerinin ve Özyeterlilik Algılarının İncelenmesi
Nurdan KALAYCI, Fahriye HAYIRSEVER, Funda Zeynep ÖZCAN İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Algıları
İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Algıları
Melek Çakmak Öğretmen Adaylarının Öğretim Materyalleri Geliştirme Süreci: Örnek Olay
Öğretmen Adaylarının Öğretim Materyalleri Geliştirme Süreci: Örnek Olay
Meriç TUNCEL, Selma KAYA Öğretmenlerin Planlamada ve Uygulamada Tercih Ettikleri Kaynaklar
Öğretmenlerin Planlamada ve Uygulamada Tercih Ettikleri Kaynaklar
Saba Yalçın, İnci Açıkgöz Ebelik ve Hemşirelik Öğretimi Alan 4.Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması
Ebelik ve Hemşirelik Öğretimi Alan 4.Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması
Rukiye ÇİFTÇİOĞLU TARHAN Eleştirel Düşünme ve Eleştirel Pedagoji
Eleştirel Düşünme ve Eleştirel Pedagoji
Sabiha Bilgi Gelişimsel/Kültürel Psikoloji ve Çocukluk: Kavramsal Sınırlılıklar
Gelişimsel/Kültürel Psikoloji ve Çocukluk: Kavramsal Sınırlılıklar
Saba Yalçın, İnci Açıkgöz Öğrencilerin Kişisel Motivasyonları İle Genel Başarıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Öğrencilerin Kişisel Motivasyonları İle Genel Başarıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Saliha Özkan İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımda Öz Düzenleyici Stratejileri Kullanımı (Gaziantep İli Örneği)
İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımda Öz Düzenleyici Stratejileri Kullanımı (Gaziantep İli Örneği)
Sevim Aşiroğlu İlköğretim 5. Sınıfl arda Öğrenen Organizasyonlar Yaklaşımı İle Takım Halinde Öğrenme Uygulamaları
İlköğretim 5. Sınıfl arda Öğrenen Organizasyonlar Yaklaşımı İle Takım Halinde Öğrenme Uygulamaları
Seval Fer, Derya Kuş, Semra Akyol İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Sınıf Düzeyine ve Cinsiyete Göre İncelenmesi
İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Sınıf Düzeyine ve Cinsiyete Göre İncelenmesi
Tülay Alakoç, Mustafa Durmuşçelebi Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Tutumları
Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Tutumları
Zeki Arsal Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Programlarındaki Fen Öğretimi Derslerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Programlarındaki Fen Öğretimi Derslerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Abdullah Adıgüzel, Halil Karadaş Ortaöğretim Öğrencilerinin Okula İlişkin Tutumlarının Devamsızlık ve Okul Düzeylerine Etki Düzeyi
Ortaöğretim Öğrencilerinin Okula İlişkin Tutumlarının Devamsızlık ve Okul Düzeylerine Etki Düzeyi
Ahmet SABAN, Ayten İFLAZOĞLU SABAN Bilim, Bilimin Doğası Ve Bilimsel Okur-Yazarlık Temelli Çalışmaların Değerlendirilmesi
Bilim, Bilimin Doğası Ve Bilimsel Okur-Yazarlık Temelli Çalışmaların Değerlendirilmesi
Belgin TANRIVERDİ, Özlem APAK Öğretmen Adaylarına Kazandırılması Gereken Yeterlikler Açısından Öğretmen Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi
Öğretmen Adaylarına Kazandırılması Gereken Yeterlikler Açısından Öğretmen Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi
Esra ERET, Ahmet OK Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazır Bulunuşlukları Üzerine Nitel Bir Araştırma
Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazır Bulunuşlukları Üzerine Nitel Bir Araştırma
Ayten İFLAZOĞLU SABAN Öğrencilerin Ödevlere İlişkin Düşünceleri İle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Öğrencilerin Ödevlere İlişkin Düşünceleri İle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Türkan Argon, Mahmut Remzi Soysal Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri
Erkan ESEN Çağdaş Öğretmen Modeli: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Çağdaş Öğretmen Modeli: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Füsun Gülderen ALACAPINAR Öğretim Üyesinin Eğitim Ortamında Sergilediği Davranışların Öğrencilerde Oluşturduğu Duyuşsal Tepkiler
Öğretim Üyesinin Eğitim Ortamında Sergilediği Davranışların Öğrencilerde Oluşturduğu Duyuşsal Tepkiler
Asuman Seda SARACALOĞLU, Adnan KÜÇÜKOĞLU, Kerim GÜNDOĞDU Eğitim Fakültesi Dekanlarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Görüşleri
Eğitim Fakültesi Dekanlarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Görüşleri
Burhan AKPINAR, Bilal YILDIRIM, Osman KARAHAN Eğitimde 4+4+4 Modelinin Sınıf ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersi Alan Yeterlikleri Bağlamında Değerlendirilmesi
Eğitimde 4+4+4 Modelinin Sınıf ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersi Alan Yeterlikleri Bağlamında Değerlendirilmesi
İsmail Yüksel, Abdullah Adıgüzel Öğretmenlerin Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Öğretmenlerin Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Neriman ZARARSIZ, Faruk ÖZTÜRK İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi
Salih Zeki GENÇ, Hanife ESEN Öğretmen Yetiştirmede Demokratik Değerlerin Benimsenmesi
Öğretmen Yetiştirmede Demokratik Değerlerin Benimsenmesi
Hanife ESEN, Salih Zeki GENÇ Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitiminde Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Değerlendirilmesi
Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitiminde Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Değerlendirilmesi
Ramazan Şükrü PARMAKSIZ, Melek YILDIZ AKIN İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Uygulanan Uzaktan Hizmetiçi Eğitim İle İlgili Öğretmen Görüşleri
İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Uygulanan Uzaktan Hizmetiçi Eğitim İle İlgili Öğretmen Görüşleri
Çetin SEMERCİ, Veli BATDI Pedagojik Formasyon Eğitimi Derslerinin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi
Pedagojik Formasyon Eğitimi Derslerinin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi
İlknur Karageyik Müze Eğitimi Ve Uygulamaları Dersinde Planlı Müze Gezisinin Öğretmen Adaylarının Tutumlarına Etkisi
Müze Eğitimi Ve Uygulamaları Dersinde Planlı Müze Gezisinin Öğretmen Adaylarının Tutumlarına Etkisi
Gamze YAVUZ KONOKMAN, Işıl TANRISEVEN, Kürşat KARASOLAK Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına İlişkin Görüşleri
Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına İlişkin Görüşleri
Füsun YILDIZBAŞ, Gözde GEDİK Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Tutumları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Tutumları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Kemal Oğuz ER, Anıl ÖZTEKİN Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Algıları
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Algıları
Aysun GÜROL Öğretim Elemanlarının Pedagojik Formasyona İlişkin Metaforları
Öğretim Elemanlarının Pedagojik Formasyona İlişkin Metaforları
Gamze YAVUZ KONOKMAN, Tuğba YANPAR YELKEN Öğretim Elemanlarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri
Öğretim Elemanlarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri
Oğuz GÜRBÜZTÜRK, Sevda KOÇ Öğretmen Adaylarının ‘’ Kişisel ve Mesleki Değerler-Mesleki Gelişim’’ Yeterlik Alanına Sahip Olma Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Öğretmen Adaylarının ‘’ Kişisel ve Mesleki Değerler-Mesleki Gelişim’’ Yeterlik Alanına Sahip Olma Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Mustafa DURMUŞÇELEBİ Öğretmen Adaylarının Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Gülçin Eroğlu Mesleki Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
Mesleki Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
Adnan KÜÇÜKOĞLU, Adnan TAŞGIN Öğretmen Adaylarının Program Geliştirme ve Öğretim Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi Örneği)
Öğretmen Adaylarının Program Geliştirme ve Öğretim Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Atatürk Üniversitesi Örneği)
Birsen BAĞÇECI, İsmail KİNAY Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Hatice AKÇAY, Soner Mehmet ÖZDEMİR Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Etkinliklerine Katılım Durumlarının, Mesleki Gelişime Yönelik Tutumları ve Mesleki Doyumları İle İlişkisi
Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Etkinliklerine Katılım Durumlarının, Mesleki Gelişime Yönelik Tutumları ve Mesleki Doyumları İle İlişkisi
İzzet GÖRGEN, Halil ÇOKÇALIŞKAN, Ünsal KORKUT Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları,Uygulama Öğretmenleri Ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği
Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları,Uygulama Öğretmenleri Ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği
Şenay Sezgin Nartgün, Raşit Özen Örgütsel Bilgi Kültürü: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
Örgütsel Bilgi Kültürü: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
Hasan Hüseyin ŞAHAN, İbrahim KALKAY Örtük Programın Öğretmenlik Meslek Bilgisi Kapsamındaki İdeal Nitelikleri Kazandırmadaki Etkiliği
Örtük Programın Öğretmenlik Meslek Bilgisi Kapsamındaki İdeal Nitelikleri Kazandırmadaki Etkiliği
Sevilay Yıldız, Demet Baycan Sınıf Öğretmenlerinin Program Geliştirme Yeterlikleri Hakkındaki Görüşleri
Sınıf Öğretmenlerinin Program Geliştirme Yeterlikleri Hakkındaki Görüşleri
Songül TÜMKAYA, Fatma KARAÇOBAN Sınıf Öğretmenlerinin Empatik Beceri Düzeylerinin Sosyo-Demografik Değişkenlere ve Tercih Ettikleri Disiplin Türlerine Göre İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Empatik Beceri Düzeylerinin Sosyo-Demografik Değişkenlere ve Tercih Ettikleri Disiplin Türlerine Göre İncelenmesi
Oğuz GÜRBÜZTÜRK, Gülnur Candan GÜRLEYÜK, Hatice ÖZGAN SUCU Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programındaki Okul Deneyimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi (İnönü ve Erciyes Üniversitesi Örneği)
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programındaki Okul Deneyimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi (İnönü ve Erciyes Üniversitesi Örneği)
Ramazan Sağ, Alper Aytaç Öğretmenlik Uygulamalarında Uygulama Öğretim Elemanlığı Seçimi, Yetiştirilmesi, Rolleri Üzerine Bir İnceleme
Öğretmenlik Uygulamalarında Uygulama Öğretim Elemanlığı Seçimi, Yetiştirilmesi, Rolleri Üzerine Bir İnceleme
Seher BAYAT, Gülçin NAMA Sınıf Öğretmenlerinin İhtiyaç Duydukları Hizmetiçi Eğitim Programları
Sınıf Öğretmenlerinin İhtiyaç Duydukları Hizmetiçi Eğitim Programları
Necla Ekinci, Esra Aydemir, Gülnihal Şanlı Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği
Jale AKHUNDOVA Eğitim Politikalarında Öğretmenin Yeri ve Rolü: Azerbaycan Örneği
Eğitim Politikalarında Öğretmenin Yeri ve Rolü: Azerbaycan Örneği

Ebru Öztürk Akar Biyoloji Dersi Eğitim Programı Felsefi Yaklaşımı ve Kullanılan Kavramlar İle İlgili Öğretmen İnanış ve Algıları
Biyoloji Dersi Eğitim Programı Felsefi Yaklaşımı ve Kullanılan Kavramlar İle İlgili Öğretmen İnanış ve Algıları
Etem YEŞİLYURT, İbrahim KURT Değerleri Kazandırmasındaki Etkililik Açısından Resmi ve Örtük Program İle Okul Dışı Etmenlerin Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
Değerleri Kazandırmasındaki Etkililik Açısından Resmi ve Örtük Program İle Okul Dışı Etmenlerin Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
Naciye Somuncu Demir, Okan Demir, Dündar Yener Ortaöğretim Matematik ve Fen Dersleri Öğretim Programlarında Türk- İslam Bilginlerine Yer Verilme Durumu
Ortaöğretim Matematik ve Fen Dersleri Öğretim Programlarında Türk- İslam Bilginlerine Yer Verilme Durumu
Mustafa SAĞLAM, Belgin Çetin SÖNMEZ, Funda ÇIRAY Resmi ve Özel İlköğretim Okulu 6. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki
Resmi ve Özel İlköğretim Okulu 6. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki
Levent OKUT, Neşe TERTEMİZ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitime İlişkin İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitime İlişkin İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Özlem Kaf Hasırcı, Özge GÖZÜK Sınıf Öğretmenlerinin Çok Kültürlülük Tutumları ile Düşünme Stilleri Arasındaki İlişki
Sınıf Öğretmenlerinin Çok Kültürlülük Tutumları ile Düşünme Stilleri Arasındaki İlişki
Serap Emir, Sanem Bülbül Hüner, Okan Uzelli Sokratik Sorgulama Yönteminin Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme ve Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Sokratik Sorgulama Yönteminin Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme ve Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Abdurrahman Şahin, Selin Kösemen Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançlarının Kişisel Değişkenler Bağlamında İncelenmesi
Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançlarının Kişisel Değişkenler Bağlamında İncelenmesi
Şefik YAŞAR, Başak KASA Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri
Zeki Arsal, Gökhan Önal İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Çok kültürlü Eğitim
İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Çok kültürlü Eğitim
Ahmet DOĞANAY, Bilge KUŞDEMİR KAYIRAN Güdülenme Ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğini Uyarlama Çalışması
Güdülenme Ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğini Uyarlama Çalışması
Ali ARSLAN, Ali SICAK İlköğretim Sosyal Bilgiler (6-7) Programında Önerilen Öz Değerlendirme Ölçeklerinin Ölçüm Sonuçları İle Geçerlik ve Güvenirliğine İlişkin Bilgiler
İlköğretim Sosyal Bilgiler (6-7) Programında Önerilen Öz Değerlendirme Ölçeklerinin Ölçüm Sonuçları İle Geçerlik ve Güvenirliğine iİişkin Bilgiler
Altay Eren, Erkan Tekinarslan Öğretmen, Öğretme, Öğrenme, Öğretim Materyali ve Değerlendirmeye ilişkin Metaforlar: Yapısal Bir analiz
Öğretmen, Öğretme, Öğrenme, Öğretim Materyali ve Değerlendirmeye ilişkin Metaforlar: Yapısal Bir analiz
Aslı BALCI, Kerim GÜNDOĞDU, Nilay ÇELİK Okul Öncesi Programında Yer Alan Öğelere İlişkin Öğretmen Görüşleri Bir İhtiyaç Analizi Çalışması
Okul Öncesi Programında Yer Alan Öğelere İlişkin Öğretmen Görüşleri Bir İhtiyaç Analizi Çalışması
Banu YÜCEL TOY, Mehmet Onat CİHANOĞLU Anti-Entelektüalizm Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Öğretmen Adayları Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Anti-Entelektüalizm Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Öğretmen Adayları Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Beytullah ÖNCE A1-A2 Düzeyindeki Öğrenciler İçin İngilizce Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
A1-A2 Düzeyindeki Öğrenciler İçin İngilizce Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
Burhanettin ÖZDEMİR, Esed YAĞCI Öğretmenlerin İlköğretim Matematik Programı Ve Tamsayılar Konusuna İlişkin Görüşleri
Öğretmenlerin İlköğretim Matematik Programı Ve Tamsayılar Konusuna İlişkin Görüşleri
Canay KARCI, Adil TÜRKOĞLU Ortaöğretim Dokuzuncu Sınıf İngilizce Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Ortaöğretim Dokuzuncu Sınıf İngilizce Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Cem BABADOĞAN, Çetin TORAMAN, Ferit ACAR Türkiye’de Öğretme Kuramları Ve Stratejileriyle İlgili Yapılan Bilimsel Çalışmalara Ait Bir İnceleme
Türkiye’de Öğretme Kuramları Ve Stratejileriyle İlgili Yapılan Bilimsel Çalışmalara Ait Bir İnceleme
Çetin Semerci, Seçil Tümen Akyıldız Yararlanma Odaklı Değerlendirme Modeli Çerçevesinde Eğitim Bilimleri Doktora Tez Sahiplerinin Görüşleri
Yararlanma Odaklı Değerlendirme Modeli Çerçevesinde Eğitim Bilimleri Doktora Tez Sahiplerinin Görüşleri
Dinçer Biçer, Murat İnce Lisans Hazırlık Sınıfı İngilizce Eğitim Programı Değerlendirilmesi ve Bir Ünite İçin Örnek Program Geliştirme Çalışması
Lisans Hazırlık Sınıfı İngilizce Eğitim Programı Değerlendirilmesi ve Bir Ünite İçin Örnek Program Geliştirme Çalışması
Eşref AKKAŞ, İlker KÖSTERELİOĞLU İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Performans Görevlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Performans Görevlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Ezlam SUSAM İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Matematik Dersi Programının Bilim ve Sanat Merkezine Giden Üstün Zekâlı Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi (İstanbul İli Örneği)
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Matematik Dersi Programının Bilim ve Sanat Merkezine Giden Üstün Zekâlı Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi (İstanbul İli Örneği)
Hatice MEMİŞOĞLU Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Ve Değerlendirme Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Ve Değerlendirme Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Hikmet ZELYURT İlköğretim İkinci Kademe Programında Yer Alan Proje ve Performans Görevlerinin Uygulamadaki Etkililiğine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
İlköğretim İkinci Kademe Programında Yer Alan Proje ve Performans Görevlerinin Uygulamadaki Etkililiğine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Kıymet SELVİ, Feryal KÜÇÜKER, Belgin SÖNMEZ Acra-Yükseköğretim Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Uyarlanması Çalışması
Acra-Yükseköğretim Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Uyarlanması Çalışması
Levent VURAL, Bilge ÇAM AKTAŞ Sınıf Öğretmenliği Programını Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Sınıf Öğretmenliği Programını Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Mehmet KARAKUŞ, Fadime MENGİ Öğretmen Görüşleri Bağlamında İlköğretimde Program Değerlendirme İhtiyaçlarının İncelenmesi
Öğretmen Görüşleri Bağlamında İlköğretimde Program Değerlendirme İhtiyaçlarının İncelenmesi
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ebru BOZPOLAT Eğitim Programları Ve Öğretim Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi
Eğitim Programları Ve Öğretim Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi
Meral GÜVEN, Onur ERGÜNAY, Gülçin TÜKEN Türkiye’de Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi Üzerine Gerçekleştirilen Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Türkiye’de Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi Üzerine Gerçekleştirilen Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Mustafa KOCAARSLAN İlköğretimde Çalışan Öğretmenlerin Proje Görevlerine İlişkin Uygulamalarının Değerlendirilmesi
İlköğretimde Çalışan Öğretmenlerin Proje Görevlerine İlişkin Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Mustafa SAĞLAM, Esma YILDIRIM, Mecit ASLAN Halk Eğitim Merkezlerindeki Yaşam Boyu Öğrenme Amaçlı Eğitim Programlarının Katılımcı Görüşlerine Dayalı Değerlendirilmesi
Halk Eğitim Merkezlerindeki Yaşam Boyu Öğrenme Amaçlı Eğitim Programlarının Katılımcı Görüşlerine Dayalı Değerlendirilmesi
Nurdan KALAYCI, Seda DEMİR Eğitim Fakülteleri Programı Kapsamında Yer Alan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinden Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersinin Değerlendirilmesi
Eğitim Fakülteleri Programı Kapsamında Yer Alan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinden Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersinin Değerlendirilmesi
E. Özlem Yiğit, Duygu Metin Bilim, Teknoloji Ve Toplum Yaklaşımı Açısından Sosyal Bilgiler ve Fen Ve Teknoloji Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi
Bilim, Teknoloji Ve Toplum Yaklaşımı Açısından Sosyal Bilgiler ve Fen Ve Teknoloji Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi
Rahime Çobanoğlu 2006 Yılında Uygulamaya Konulan Okul Öncesi Eğitim Programının Etkinliği: Bir Değerlendirme Çalışması
2006 Yılında Uygulamaya Konulan Okul Öncesi Eğitim Programının Etkinliği: Bir Değerlendirme Çalışması
Serkan DEMİR, Mehmet GÜROL Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde İlköğretim 5.Sınıf Öğrencilerinin Erişilerine Etkisi
Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde İlköğretim 5.Sınıf Öğrencilerinin Erişilerine Etkisi
Sibel Akın, Ahmet Ok İlköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Öğretim Programının CIPP Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi
İlköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Öğretim Programının CIPP Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi
Sinan BOZKURT, Selma AKIN, Engin ASLANARGUN İlköğretimde Uygulanan Proje ve Performans Ödevlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
İlköğretimde Uygulanan Proje ve Performans Ödevlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Şahika ÜNLÜ, Uğur KARAMAN 7. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi ve Bir Ünite İçin Taslak Öğretim Programı Çalışması
7. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi ve Bir Ünite İçin Taslak Öğretim Programı Çalışması
Veli BATDI, Seçil TÜMEN AKYILDIZ Ortaöğretim Matematik Öğretim Programı İçeriğinin Rasch Ölçme Modeli ve Nvıvo İle Analizi
Ortaöğretim Matematik Öğretim Programı İçeriğinin Rasch Ölçme Modeli ve Nvıvo İle Analizi
Nevriye YAZÇAYIR, Kıymet SELVİ, Özcan DEMİREL Eğitim Programlarını Değerlendirme Ölçütleri
Eğitim Programlarını Değerlendirme Ölçütleri
İlhan İLTER Öğretim Elemanlarının Kullandığı Yöntem ve Tekniklere İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma (Bayburt Üniversitesi Örneği)
Öğretim Elemanlarının Kullandığı Yöntem ve Tekniklere İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma (Bayburt Üniversitesi Örneği)

Salih UŞUN, Cengiz YILDIRIM İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayarların Sınıf İçi Ve Dışı Kullanımı ve Yararlarına İlişkin Görüşleri
İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayarların Sınıf İçi Ve Dışı Kullanımı ve Yararlarına İlişkin Görüşleri
 II. Oral Paper Presentation Abstracts
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ebru Deretarla Gül, Burcu Sultan Abbak The Eff ect of Parents’ Refl ections about Literacy on Their Preschool Ages Children
The Eff ect of Parents’ Refl ections about Literacy on Their Preschool Ages Children
Ayten Pınar Bal Pre-Service Teachers’ Beliefs About Problem Solving in Mathematics and Their Attitudes Towards Mathematics
Pre-Service Teachers’ Beliefs About Problem Solving in Mathematics and Their Attitudes Towards Mathematics
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.