AnasayfaSempozyum: XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Bölümü
Gülşah Başol GÖÇMEN, Yrd. Doç. Dr.
GOP Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Esra BALGALMIŞ
GOP Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bildiri Özeti:
Bu araştırmanın temel amacı, Gaziosmanpaşa üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bunun yanısıra KPSS kaygılarını belirlemek, akademik başarı düzeylerine ve bölümlerine göre öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarında ve KPSS kaygı düzeylerinde farklılık olup olmadığını ortaya koymaktır.
Araştırmanın örneklemini 55 Sınıf öğretmenliği ve 16 Müzik öğretmenliği öğrencileri olmak üzere 71 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çermik (1997) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri Anketi” ve “Sınav Kaygısı Ölçeği” araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Mezuniyet akademik ortalaması ve KPSS puanlar ıise araştırmanın kriter değişkenleri olarak alınmıtır. Cinsiyet ve akademik bölüm değişkenlerine göre öğrencilerin KPSS puanlarının farklılaşma gösterip göstermediği t- testi ve varyans analizi ile test edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Öğretmenlik mesleği , Öğretmen adayı , Öğretmen yetiştirme , KPSS kaygısı. ,


Sempozyum: XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Gülşah Başol GÖÇMEN
GOP Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Esra BALGALMIŞ
GOP Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract : The main goal of this study is to describe Gazi Osman Paşa University, Teacher Training and Music Teacher Training senior students’ views toward teaching. In addition to this ,to describe KPSS anxiety of the students and to find out whether there are differences on students attitude toward teaching occupation and KPSS anxiety levels according to their study arae and to their gender has been the object of this study.
The study’s sample consists of 55 Teacher Training and 16 Music Teacher Training senior students, a total of 71 students. “The Views of Teaching Occupation Applicants toward the Teaching Occupation” survey, developed by Çermik (1997) and “Test Anxiety Scale” are used as the data gathering tools. Students’ GPA and KPSS scores are used as the criterion variables of the study. It has been tested whether there is a difference among students’ KPSS scores according to their gender and academic department.
Keywords : Teaching Occupation , Teaching Occupation Applicant , Teacher Training , KPSS anxiety. ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.