AnasayfaSempozyum: XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Öğretmen Eğitim Programlarında Metafor Kullanma
Aytunga OĞUZ, Yrd. Doç. Dr.
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bildiri Özeti:
Bilgi çağının öğrencilerini yetiştirecek öğretmenlerin, yapılandırmacı öğretmen eğitim programlarında yetiştirilmesi son yıllarda giderek önem kazanmıştır. Hizmet öncesi öğretmen eğitim programlarında öğretmen adaylarının, bilgiyi etkin ve kendilerine özgü bir biçimde yapılandırabilecekleri öğrenme ortamlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Bu ortamlarda, kullanılan metaforlar; öğretmen adaylarının etkin, yansıtıcı ve özöğretimli öğrenenler olarak yetiştirilmelerinde yararlar sağlayan eğitsel bir araçtır. Öğretmen eğitim programlarında metaforlar; anlam oluşturma, düşünme, öğretim, değerlendirme ve araştırma gibi amaçlarla kullanılabilirler. Bu araştırmada, öğretmen eğitim programlarında metaforlardan nasıl yararlanılabileceği irdelenmiş ve bu amaç doğrultusunda öneriler getirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: öğretmen eğitimi , program , metafor , yapılandırmacı öğrenme , öğretmen adayı ,


Sempozyum: XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Aytunga OĞUZ
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Abstract : Recently, it has become very important that the teachers, who will train the students of information age, are educated using constructivist teacher education curricula. It is necessary for the prospective teachers to have learning environments, where they can construct the information actively and original to themselves, in pre-service teacher education curricula. The metaphors used in these environments are the educational tools which contribute to the prospective teachers’ being trained as active, reflective and self-teaching learners. Metaphors can be used for such aims as creating meaning, thinking, teaching, evaluation and research in teacher education curricula. In this paper, how the metaphors can be made use of in teacher education curricula is examined and in this respect, some suggestions have been made.
Keywords : teacher education , curriculum , metaphor , constructivist learning , prospective teacher ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.