AnasayfaSempozyum: IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

İlköğretim Sosyal Bilgiler 6.Sınıf Öğrencilerinin Harita ve Ölçek Kavramlarını Anlama Düzeyleri
Gökçe Kılıçoğlu, Araş. Gör.
Gazi Üniversitesi

Ebru Gençtürk, Araş. Gör.
Gazi Üniversitesi

Kadir Karatekin
Milli Eğitim Bakanlığı
Bildiri Özeti:
Günümüzde her alanda kendisini gösteren bilimsel ve teknolojik gelişmeler toplumlar için eğitim süreci ve eğitim uygulamalarının önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Eğitim kurumlarının en önemli amaçlarından biri, öğrencileri her şeyden önce yaşadığı topluma yararlı, uyumlu, görev ve sorumluluklarını bilen birer vatandaş olarak yetiştirmektir. Öğrencileri bu amaca ulaştırmak için ilköğretim programına öncelikle hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersleri konulmuştur. Sosyal bilgiler dersi içerisinde yer alan coğrafya konuları ise öğrencilerin yaşadıkları çevreden başlayarak, ülkelerini, dünya üzerinde yer alan diğer ülkeleri ve bu ülkelerdeki insan topluluklarını tanımalarına, onların kültürleri hakkında farkındalık kazanmalarına katkıda bulunur. Bu nedenle çevremizde ve dünya üzerinde meydana gelen olayları anlamamızda ve yorumlamamızda coğrafya önemli bir rol oynamaktadır. Coğrafya öğretiminin etkili olabilmesinde ise öğrencilerin coğrafi kavramları eksiksiz olarak öğrenmesi son derece önemlidir. Bu kavramlardan biride ölçek kavramıdır. Ölçek yeryüzündeki uzaklık ile harita üzerindeki uzaklık arasındaki ilişkidir. Bu nedenle yeryüzünde meydana gelen mekânsal ilişkilerin öğrenciler tarafından algılanmasında ölçek kavramının önemli bir yeri vardır.

Bu çalışma, ilköğretim 6.sınıf sosyal bilgiler programında “Yeryüzünde Yaşam” ünitesinde yer alan “Dünya Kâğıt Üzerinde” konusunda geçen harita ve ölçekle ilgili kavramların 6. sınıf öğrencileri tarafından ne düzeyde anlaşıldığını belirlemek ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Ankara ilindeki 3 ilköğretim okulundaki 6.sınıfa devam eden 300 öğrenciden oluşmaktadır. Ölçekle ilgili kavramların belirlenmesinde ders kitabından ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşlerinden yararlanılmıştır. Nitel araştırma modelinin kullanıldığı araştırmada, öğrencilerin belirlenen kavramlara yönelik bilgi düzeylerini tespit etmek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanmış, kısa cevaplı ve açık uçlu sorulardan oluşan test kullanılmıştır. Öğrencilerin teste verdikleri cevaplar “anlama”, “sınırlı anlama”, “anlamama”, “yanlış anlama”, “cevap verememe” (anlama) kategorilerine göre içerik analizi yöntemiyle değerlendirilecektir. Çalışma devam ettiği için sonuçlara tam metinde yer verilecektir.
Anahtar Sözcükler: sosyal bilgiler , coğrafya , kavram , kavram yanılgısı , ölçek , harita , kroki ,


Sempozyum: IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.