AnasayfaSempozyum: IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Çocuktan Çocuğa Öğretim Yaklaşımı İle Değerler Eğitimi
Mehmet Gültekin, Doç. Dr.
Anadolu Üniversitesi

Handan Deveci, Yrd. Doç. Dr.
Anadolu Üniversitesi

Ömür Gürdoğan Bayır, Araş. Gör.
Anadolu Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toplumda şiddet, güvensizlik, kötü alışkanlıklar, saygı, sevgi eksikliği, hoşgörü gösterememe gibi davranışlarda büyük bir artış gözlenmektedir. Toplumsal yapıdaki insani değerlerin azalması gelecek toplumlar için önemli bir tehdit oluşturabilir. Bu nedenle, eğitim sisteminin iyi ve etkili insan yetiştirme amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli önlemleri alması önemli bir gereklilik olarak görülmektedir.
Eğitim kurumları olan okullarda öğrencilerin akademik yönden gelişiminin sağlanmaya çalışılması ile birlikte öğrencilere ders içi ve ders dışı etkinliklerle çeşitli değerlerin kazandırılması büyük bir önem taşımaktadır. Eğitimin insanlarda demokratik tutum, alışkanlık ve inançlar geliştirerek iyi ve etkili vatandaşlar yetiştirme gibi amaçları da bulunmaktadır. Son yıllarda tüm dünyada olmakla birlikte, Türkiye’de de yaşanan olumsuz toplumsal olayların en aza indirilebilmesi için okul içinde verilen eğitimin yanı sıra okul dışında da devam edecek eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi büyük bir önem taşımaktadır.

Öğrenme-öğretme etkinliklerinin okul dışında da devam ederek öğrencilerin yanı sıra toplumdaki diğer kişilerde de davranış değişikliğinin meydana gelmesini sağlayan önemli yaklaşımlardan biri de çocuktan çocuğa öğretim yaklaşımıdır. Çocuktan çocuğa, çocukların öğrenme sürecine etkin olarak katıldıkları, öğrendikleri bilgileri geçek yaşama uyguladıkları bir öğretim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımla toplum açısından önem taşıyan pek çok davranış, beceri ve değer öğrencilere kazandırılabilir. Çocuktan çocuğa öğretim yaklaşımı ile öğrenciler okulda kazandıkları değerleri yakın çevrelerindeki kişilere aktararak bu kişilerin çeşitli değerleri kazanmalarına katkıda bulunurlar. Bu yaklaşım ile çocukların kendi yaşıtlarına, kendinden küçüklere, kendi aile üyelerine okulda kazandıkları değerleri öğretmeleri sağlanabilir. Ayrıca çocuk kendi kazandığı değerleri çevresindekilere kazandırmaya çalışırken kendinin sevgi, saygı, hoşgörü, merhamet, çalışkanlık gibi çeşitli değerlere sahip olma durumunu daha iyi fark edebilir.
Bu çalışmada, değer eğitiminde çocuktan çocuğa öğretim yaklaşımının nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler sunularak, değer eğitiminde çocuktan çocuğa öğretim yaklaşımından yararlanılmasının önemi ve gereği açıklanmıştır. Ayrıca beşinci sınıf öğrencilerinin değer eğitiminde çocuktan çocuğa öğretim yaklaşımından yararlanılmasına ilişkin sundukları örnekler doğrudan alıntı biçiminde verilmiştir. Çalışmada ayrıca değer eğitiminde çocuktan çocuğa öğretim yaklaşımından yararlanmaya yönelik uygulama örnekleri sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.