AnasayfaSempozyum: IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının İçerik, Dil ve Anlatım Yönünden Değerlendirilmesi
Hüseyin Canerik
Milli Eğitim Bakanlığı
Bildiri Özeti:
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 4., 5., 6. ve 7. sınıflarda okutulan Sosyal Bilgiler ders kitaplarını içerik, dil ve anlatım yönünden incelemektir.

Türkiye’de Sosyal Bilgiler adıyla bir ders, disiplinler arası ve çok disiplinli bir program yaklaşımı olarak ilk kez 1968 İlkokul Programında benimsenmiştir. Sosyal Bilgiler dersinin ilk ve ortaokullarda okutulmasını ilk savunan, Fransız düşünür Condercet (1743-1794) olmuştur. (Gültekin ve Sözer vd., 2008: 47-59). Sosyal Bilgiler öğrencilere yurt ve doğa sevgisinin kazandırılması, tarihsel ve kültürel zenginliklerin özümsenmesinde anahtar rol oynamaktadır. Sosyal Bilgiler Öğretim Programında ifade edilen amaçların gerçekleştirilmesinde öğretim yöntem ve teknikleri kadar ders kitaplarının da etkili olacağı değerlendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Sosyal Bilgiler ders kitaplarının niteliği özel önem taşımaktadır.

Ders kitaplarının hazırlanmasında Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği, Ders Kitaplarında Aranacak Nitelikler ile Yayınevlerinde Aranacak Şartlar, Ders Kitaplarının Hazırlanması, İncelenmesi, Değerlendirilmesi ve Eğitim Araçlarının Seçimine İlişkin Yönerge (MEB, 1995) hükümleri esas alınır.
İncelenen kitaplarda iş yaşamında kadına biçilen rol konusunda görece olumlu gelişmeler gözlenmekle birlikte geleneksel rollerin sayfalardaki yerini koruduğu anlaşılmaktadır. Örneğin 5. sınıf ders kitabında kullanılan dört fotoğrafın hiçbirinde bayan öğretmen ya da bayan müdüre rastlanmamaktadır (Gülcan, M.G., Bayram, Ö. vd. 2008: 11-18-25-107). 2008-2009 yılında okutulması kararlaştırılan kitapta TL yerine YTL’nin kullanılması (s. 173), bilgilerin güncelliğini tartışmaya açmaktadır. Kitapta karşılaşılan bazı yazım yanlışları: açı verdi (açıverdi), kaçı verdi (kaçıverdi) (s. 39), TBMM’ndeki (TBMM’deki) (s. 50). Söz konusu kitapta bilgi yanlışlarına da rastlanmaktadır. Mal ve hizmetlerde karşılaşılan eksiklerin giderilmesi konusunda önce iş yerine, sorun çözülemediği takdirde kaymakamlığa daha sonra ise Tüketici Hakları Derneğine başvurulması gerektiği belirtilmektedir (s. 137). Oysa 4077 sayılı Yasaya göre başvuruların illerde Tüketici Sorunları İl Hakem Heyetine, ilçelerde de İlçe Hakem Heyetine yapılması gerekmektedir.

6. sınıf ders kitabında KKTC ile Türkmenistan’ın bağımsızlık tarihleri yanlış verilmiştir (Genç vd., 2006: 101). 4. sınıf kitabında, Kore’de görev yapan Türk Tugayında Türkçe bilmeyen tercümanın görevlendirilmesi (Tekerek vd. 2006: 240), kitapların gerektiği ölçüde incelenmediği kanısını destekler niteliktedir.

Sonuç ve Öneriler
• Ders kitapları bilimsel süzgeçten geçirilerek bilimsel yanlışlardan arındırılmalıdır.
• Kitapların hazırlanmasında uzmanların etkin katılımı sağlanmalıdır.
• Ders kitabı inceleme kurullarına özerklik verilmelidir.
• Millî Eğitim Bakanlığı ile üniversitelerin iş birliğinde ulusal Ders Kitapları Sempozyumu düzenlenmelidir
Anahtar Sözcükler: sosyal bilgiler , sosyal bilgiler öğretim programı , ders kitabı. ,


Sempozyum: IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.