AnasayfaSempozyum: 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Ağsal Öğrenme ve Bir Ağsal Öğrenme Ortamı Olarak Elgg
Filiz KUŞKAYA MUMCU

Yasemin KOÇAK USLUEL
Bildiri Özeti:
Öğretmenlere eğitimsel amaçlarla BİT’i kullanma ortamları sağlamanın, BİT’in öğrenme ve öğretme aracı olarak kullanılabilmesinde önemli bir aşama olduğu kabul edilmektedir (Gill and Dalgarno, 2008; Dawson, Forster, and Reid, 2006; Ward, 2003). Bu durumda nasıl bir ortam sağlanabileceği temel sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada ağsal öğrenme ortamları bu soruna çözüm seçeneklerinden biri olarak önerilmektedir. Çünkü; ağsal öğrenme ortamları öğretmenlere yüksek düzeyde öğrenen kontrolü içeren araçlarla bilişsel olarak birbirine geçen fırsatlar sağlayabilecek ortamlar sunmaktadır (Goodyear, 2005). Sosyal ağ uygulamalarındaki gelişmeler ağsal öğrenme ortamlarının çoğalmasını ve gelişmesini de sağlamıştır. Bu çalışmada ağsal öğrenme ortamlarından biri olarak kullanılması açısından sosyal ağ uygulamalarından ELGG’in tanıtılması amaçlanmaktadır. ELGG’in açık kaynaklı ve devamlı geliştirilmekte olan bir sosyal ağ uygulaması olması eğitim alanında yaygınlaşmasının başlıca nedenlerinden biridir.

Anahtar Sözcükler: entegrasyon , ağsal öğrenme , sosyal ağ uygulamaları , elgg ,


Sempozyum: 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu
Networked Learning and Elgg as A Networked Learning Environment
Filiz KUŞKAYA MUMCU

Yasemin KOÇAK USLUEL
Abstract : It is asserted that providing teachers with environments where they can use ICT for educational purposes is an important step for the integration of ICT in teaching and learning environments (Gill and Dalgarno, 2008; Dawson, Forster, and Reid, 2006; Ward, 2003). At this point, the main problem is the kind of environment that can be provided. In this study, using network learning environments is recommended as one of the solutions to this problem. Network learning environments provide teachers with tools that can support high level learner control (Goodyear, 2005). The growth in social network applications has also accelerated the development of network learning environments. This study aimed at describing a social network application, called ELGG, which can also be used as a network learning environment. One of the primary reasons for the widespread use of ELGG in educational field is that it is an open source social network application that can be improved permanently.
Keywords : integration , networked learning , social network applications , elgg ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.