AnasayfaSempozyum: 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Dersi İçin Öğrenci Düzey Belirleme Testi Uygulama Çalışması
Ozan COŞKUNSERÇE

Harun ÇİĞDEM

Edip KOŞAR
Bildiri Özeti:
Bilişim Teknolojileri (BT) dersi tüm ilköğretim okullarında 4 ve 5. sınıflarda seçmeli, 6, 7 ve 8. sınıflarda ise zorunludur. Bu durumda bir ilköğretim öğrencisi en geç 6. sınıfta BT dersi programı ile tanışacaktır. Ders içeriği 8 basamağa ayrılmış olmasına rağmen her sınıfta uygulanacak basamak kesin olarak belli değildir. Ders öğretmeni her sınıfta BT dersini istediği basamaktan uygulamaya başlayabilmektedir. Ancak ders öğretmeni bu seçimi yaparken, sınıfın genelinin BT alanındaki yeterliliklerini göz önünde bulundurmalıdır. Bu araştırma ile ilköğretim BT dersi için bir öğrenci düzey belirleme testi geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanmaktadır. Böylelikle iki ilköğretim okulu öğrencilerinin BT alanında sahip oldukları farklılıklar belirlenecek ve bu farklılıklar BT dersinde basamak seçiminde kullanılacaktır. Bu testi kullanarak BT dersi öğretmenleri öğrencilerinin BT alanındaki yeterliliklerini belirleyebilecek ve buna göre seviyelerine uygun olan basamağı başlangıç basamağı olarak seçebilecektir. Bu araştırma kapsamında geliştirilecek ve uygulanacak olan düzey belirleme testinin sorularının oluşturulmasında ders programında belirtilen öğrenci kazanımları kullanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: bilişim teknolojileri dersi , düzey belirleme testi , Kuder Richardson-20 ,


Sempozyum: 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu
Abstract : Primary school information technologies lesson is an elective course for 4. and 5.grades also it is a must course for 6.,7. and 8. grades. Therefore, a primary school student will get this lesson at 6. grade at the latest. Although course curriculum is divided for 8 steps, certain step for each grade is not defined. Teacher can choose starting step for each class. However, teacher should consider the proficiency of student in information technologies. With this research, developing and implementing a primary school information technologies level determining test is aimed. Thus, differences of two schools in information technologies area will be defined and these differences are used for selecting step in information technologies lesson. With using this test, course teachers can define proficiency of their students in information technologies and select proper step for their students as a starting point. Curriculum of information technologies lesson is used as a main resource for developing primary school information technologies level determining test.
Keywords : information technologies course , level determining test , Kuder Richardson-20 ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.