AnasayfaSempozyum: 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Animasyon Destekli Tahmin-Gözlem-Açıklama Tekniğinin Fen Öğretiminde Kullanılması
Çiğdem ŞAHİN

Salih ÇEPNİ
Bildiri Özeti:
Tahmin- gözlem- açıklama (TGA) tekniğinin fen öğretiminde öğrencilerin anlama düzeylerini araştırmak amacıyla fen deneyleriyle birlikte çok sık kullanıldığı bilinmektedir. TGA’nın ilk aşamasında olayların meydana gelme sebebi sorgulanarak öğrenciler düşünmeye sevk edilmekte, ikinci aşamasında ise gözlem yapmaları için onlara fırsat verilmektedir. TGA’nın son aşamasında öğrencilerden gözlemlerini tahminleriyle birleştirerek açıklama yapmaları istenmektedir. Bu yolla, öğrencilerin düşüncelerinin altında yatan asıl sebep ortaya çıkartılabilmektedir. TGA’nın gözlem aşamasında öğrenciler fen kavramlarıyla ilgili deneyler yapmaktadırlar. Fakat öğrenciler yapılan deneylerde olayların gerçekleşmesinde etkili olan gözle görülemeyen durumları ise gözlemleyememektedirler. Bu bağlamda TGA öğrenme tekniğinde bilgisayar animasyonlarından faydalanılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Bilgisayar animasyonları ile soyut kavramların somutlaştırılarak gözle görülebilir hale getirildiği öğrencilerin bire bir etkileşimde bulundukları sanal laboratuar ortamları sunulmaktadır. TGA tekniği ile birlikte animasyonların kullanılmasıyla öğrenciler defalarca ve kendi öğrenme hızlarına göre gözlem yapabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı ‘iç ve dış basınç dengesi’ kavramının öğretimine yönelik olarak animasyon destekli TGA etkinliği geliştirmek ve tanıtmaktır. Animasyon destekli TGA etkinliği ilköğretim 8. sınıf düzeyinde hazırlanmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak TGA’ya dayalı iç ve dış basınç dengesi ile ilgili deney etkinliği bilgisayar animasyonları ile desteklenmiştir. Animasyonların hazırlanmasında flash programından faydalanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: fen öğretimi , tahmin-gözlem-açiklama , animasyon , iç ve diş basinç dengesi.. ,


Sempozyum: 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu
Abstract : Prediction-Observation-Explanation (POE) technique is usually used together with science experiment for probing understanding of students in science teaching. In the first phase of the POE, asking occurring reasons of events, students are prompted for thinking. Also the second phase of POE gives opportunity for students to do observation. As a result of prediction and observation, it is expect from students to associate their observations with predictions. So, real reason under lied students’ ideas could be discovered. Students do experiments related to science concepts in the observation phase of POE. But students cannot observe invisible cases which effect events in the experiments. In this case, using computer animations become crucial important in the POE learning technique. Virtual laboratory environment provide students active participant and in this way they would get opportunity to see abstract concepts in a visible manners. When computer animations are used together with POE technique, students can observe reason of events in the related abstract concepts at different times and their own learning speed. The aim of this study is to develop and introduce an animation supported POE activity is related with teaching of ‘internal and external pressure balance’ concept. The activity is prepared at 8th grade level. In parallel to aim of this study, POE based on an experiment activity related with ‘internal and external pressure balance’ is supported with computer animations. Flash program is used in the preparing of animations
Keywords : science teaching , prediction-observation-explanation , animation , internal and external pressure balance ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.