AnasayfaSempozyum: 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

İlköğretim Sosyal Bilgiler Program Kazanımlarının Hedef Nitelikleri Açısından Değerlendirilmesi
Zeki Arsal
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Eğitim sisteminin yetiştirmek istediği insanların niteliğini programların hedefler öğesi tanımlamaktadır. Hedefler içeriğin seçim ve öğrenme yaşantılarının düzenlenmesinde rehber, değerlendirme sürecinde ise bir ölçüt niteliğine sahiptirler. Bir eğitim programında yer alan istenilen özelliklerin öğrenciler tarafından kazanılabilmesi için programda yer alan hedeflerin belirli niteliklerine uygun olması gerekmektedir. Hedeflerin uygun niteliklere sahip olmaması programın planlanması boyutunda öğelerin belirlenmesinde sorunlara yol açabileceği gibi programın uygulama boyutunda yapılacak öğretimin etkiliğini, ölçme ve değerlendirmenin uygunluğunu olumsuz yönde etkileyebilir. Böylece hedefler içeriğin seçimi ve düzenlenmesi, öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirmede ölçüt olma işlevlerini yerine getiremeyebilirler.

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının felsefesine uygun nitelikte bireyler yetiştirilebilmesi için program kazanımlarının hedef yazma ilkelerine uygun olarak tanımlanması önem taşımaktadır. Bu çalışmada İlköğretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler Programının kazanımlarının hedef yazma niteliklerine uygunluğunun belirlenmesi amaçlanmıştır.
Kazanımların hedef yazma ilkelerine uygunluğunu belirlemek için İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında yer alan kazanımlar incelenmiştir. Araştırmanın verileri Odak grup görüşmesi yöntemiyle toplanmıştır. Görüşmeye program geliştirme ve sosyal bilgiler öğretimi alanından seçilmiş 8 uzman katılmıştır. Uzmanların görüşleri doğrultusunda İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programının kazanımları ve hedef niteliklerine uygunluğu açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada ölçüt olarak kullanılan hedef nitelikleri; genellik ve sınırlılık, ulaşılabilirlik, kullanışlılık, açık ve anlaşırlık, kaynaşıklık tutarlılık, işe yararlık ve dayanırlıktır.

Araştırma sonunda İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler programında yer alan 46 kazanım ifadesinin birçoğunun hedef niteliklerine uygun yazıldığı saptanmıştır. Ancak programda yer alan kazanımlardan genellik ve sınırlılık niteliğine uymayan 7, açık ve anlaşırlık niteliğine 7, ulaşılabilirlik niteliğine uygun olmayan 8, kullanışlılık niteliğine uygun olmayan 3, işe yararlık ve dayanıklılık niteliğine uymayan 5, kaynaşıklık niteliğine uymayan 3 kazanım olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırma sonunda programında yer alan kazanımların tümünün hem eğitimin ve ilköğretimin genel hedefleri ile hem de kendi içinde tutarlılık gösterdiği belirlenmiştir.

İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında genellik ve sınırlılık niteliğine uygun olmayan kazanımlar tek bir özellik gösterecek ve bir ders saatinde gerçekleşecek biçimde yazılmalıdır. Programda açık anlaşılır olmayan kazanımlar tüm öğretmenler tarafından aynı şekilde anlaşılacak ve farklı yorumlara yol açmayacak ifadelere dönüştürülerek programa yazılmalıdır. Programda ulaşılabilirlik niteliğine sahip olmayan kazanımların içeriğinde yer alan öğrencilerin bilişsel gelişim düzeyine uygun olmayan kavramlar çıkarılmalıdır. Programdaki kullanışlılık niteliğine sahip olmayan kazanımların öğrencinin somut davranışlar gösterebileceği, öğretmen tarafından etkinliğe dönüştürülebilecek ve ölçülebilecek biçimde tekrar yazılmalıdır. Programdaki işe yararlık ve dayanıklılık niteliğine sahip olmayan kazanımların programdan tamamen çıkarılmalı veya öğrencilerin günlük yaşamda kullanabilecekleri, ihtiyaçlarını karşılayıcı ve problemlerine çözüm sağlayıcı biçimde tekrar yazılmalıdır. Programdaki kaynaşıklık niteliğine sahip olmayan kazanımların diğer kazanımlarla ilişkisinin kurulması veya diğer kazanımların kapsamı içinde yer alması söz konusu olabilir. İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında yer alan kazanım ifadelerinin tümümün hedef niteliklerine uygun olarak yazılması etkili öğretim yapılması ile kazanımların gerçekleşmesi ve istenen niteliklerde öğrencilerin yetiştirilmesi açısından önemli görülmelidir.

Anahtar Sözcükler: hedef , ilköğretim , sosyal bilgiler programı ,


Sempozyum: 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.