AnasayfaSempozyum: 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Öğrenme Stratejilerinin Öğretimi : Doğrudan Öğretim Yaklaşımı
Muhittin ÇALIŞKAN
Selçuk Üniversitesi

Ali Murat SÜNBÜL
Selçuk Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Eğitim bilimleri alanında yapılan çalışmaların çoğu öğretme – öğrenme sürecinin etkili bir şekilde nasıl düzenlenebileceği ile ilgilidir. Çünkü bireylerin öğrenebilmeleri bu sürecin etkili bir şekilde düzenlenmesine bağlıdır. Ancak amaca ulaşmak için öğretme – öğrenme sürecinin etkili bir şekilde düzenlenmesi tek başına yeterli olmayabilir. Öğrenenle ilgili değişkenler önemli rol oynar. Öğrenme stratejileri öğrenenle ilgili önemli değişkenlerden biridir. Öğrenme stratejileri bireyin kodlama sürecini etkiler ve onun öğrenmesini kolaylaştırır. Bu nedenle, etkili bir öğrenme için öğrencilere öğrenme stratejileri öğretilmelidir. Ülkemizde bu konuda yapılan çalışmalarda okullarda öğrenme stratejilerinin öğretiminin göz ardı edildiğine vurgu yapılmaktadır.

Öğrenme stratejilerinin öğretiminde doğrudan öğretim ve karşılıklı öğretim olmak üzere iki temel yaklaşımın kullanıldığı görülmektedir. Doğrudan öğretim yaklaşımında, öğrenme stratejileri öğrencilere derslerin öğretim programları dışında, özel olarak düzenlenen programlar ya da etkinliklerle öğretilmektedir. Karşılıklı öğretim yaklaşımında ise, öğrenme stratejileri derslerin öğretim programları ile bütünleştirilerek, onların bir parçası olarak öğretilir.

İçerikle birlikte öğretme yaklaşımında, içeriğe ayrılan sürenin bir kısmının strateji öğretimine ayrılmasının uygulamayı güçleştirebileceği, bu nedenle strateji öğretiminde doğrudan öğretim yaklaşımının uygulanmasının daha uygun olabileceği düşüncesi bu araştırmanın çıkış noktası olmuştur. Ancak doğrudan öğretime getirilen eleştiriler dikkate alındığında doğrudan öğretimin etkililiğinin incelenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle araştırmanın amacı öğrenme stratejilerinin öğretiminde doğrudan öğretim yaklaşımının etkiliğini ortaya koymaktır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

1.Doğrudan öğretim strateji farkındalığını artırmada etkili midir?
2.Doğrudan öğretim yaklaşımıyla strateji öğretiminde karşılaşılan güçlükler nelerdir?
3.Özelde her bir stratejinin öğretiminde karşılaşılan güçlükler nelerdir?

Deneysel araştırma modellerinden biri olan ön test – son test kontrol gruplu deneme modeline göre desenlenen araştırma, 2008-2009 öğretim yılında Konya il merkezinde yer alan Orgeneral Tural İlköğretim Okulu ve Dikmeli İlköğretim Okulu altıncı sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda 21, kontrol grubunda 21 öğrenci olmak üzere, toplam 42 öğrenci çalışma grubunda yer almıştır. Gruplar Öğrenme Stratejileri Belirleme Ölçeği ön test sonuçları dikkate alınarak eşitlenmiştir. Deney grubunda, araştırmacı tarafından doğrudan öğretim yaklaşımıyla 15 hafta süren strateji öğretimi yapılmıştır.

Araştırmada toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgulara ve yorumlara dayalı olarak; doğrudan öğretimin strateji farkındalığını artırmada etkili olduğu, doğrudan öğretimde birtakım güçlüklerle karşılaşıldığı ancak bu güçlüklerin sadece doğrudan öğretim yaklaşımıyla ilişkilendirilemeyeceği, özelde her bir stratejinin öğretiminde de güçlüklerle karşılaşıldığı ama bu güçlüklerin stratejinin doğasından kaynaklanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: öğrenme stratejileri , öğrenme stratejilerinin öğretimi , doğrudan öğretim ,


Sempozyum: 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.