AnasayfaSempozyum: 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Yüksek Lisans Düzeyinde Eğitimde Program Geliştirme Dersi Programının Dersi Alan Öğrencilerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
İsmail ŞAN
İnönü Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Eğitime yapılan yatırımların ülke kalkınmasına dönüşmesi için ülkeler; öğretmen yetiştirme, eğitim için fiziki mekânların yapımı, araç-gereç temini gibi çeşitli önlemler almaktadır. Şüphesiz bu önlemlerin başında öğretim programları gelmektedir. Öğretim programlarında bireye hangi davranışların, ne zaman ve nasıl kazandırılacağı yer alır (Hakan, 1991; Akdağ, 2004). Dolayısı ile eğitimin niteliği büyük ölçüde uygulanan öğretim programına bağlıdır.
Bu çalışmada İnönü Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nin eğitim bilimleri anabilim dalında öğrenim görmüş ve öğrenimleri sırasında Eğitimde Program Geliştirme dersi almış olan toplam 10 lisansüstü öğrencisinin, yüksek lisans düzeyindeki Eğitimde Program Geliştirme dersinin programının öğelerinin nasıl düzenlenmesi gerektiği hususundaki görüşlerini almak için araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu yazılı anket formu kullanılmıştır.

Araştırmada elde edilen bulgular şunlardır:
1) Görüşlerine başvurulan akademisyenlerin yüksek lisans düzeyindeki EPG dersi ile ilgili beklentilerini yeni ve eski programın farklarını değerlendirebilmek ve yorumlamak, yeni bir program geliştirebilmek, program geliştirme süreçlerini kavramak, var olan programları model, tasarım, felsefe ve süreç bazında gruplandırabilmek farkları ortaya koyabilmek, program geliştirme kuram ve uygulamalarını tarihsel süreç içinde incelemek, ulusal ve uluslar arası programlar hakkında bilgi sahibi olmak, uygun bir yöntem kullanarak taslak bir program geliştirmek başlıkları altında toplandığı görülmüştür.

2) EPG dersi ile ilgili beklentilerin karşılanıp karşılanmadığı sorusuna verilen cevapların genel anlamda olumlu olduğu; program geliştirme tasarım ve modelleri, program geliştirme sürecinin temeli olan felsefeleri kullanarak yeni bir program geliştirme, farklı tasarımları kullanabilme konularında kendilerini yeterli hissetmedikleri görülmüştür.

3) EPG dersini aldıktan sonra, almadan öncekinden farklı olarak nasıl beklentiler oluşturduklarına ilişkin soruya verilen yanıtların farklı yaklaşımlara dayalı ayrı ayrı programlar hazırlattırılması, teori ve uygulama olarak iki farklı süreçte derslerin işlenmesi gerektiği başlıkları altında toplandığı görülmüştür.

4) EPG dersinin hedefleriyle ilgili temel kavramlara hakimiyet düzeylerine ilişkin souya verilen yanıtların genellikle teorik boyutta olduğu, pratiğe yansıtmayı beceremedikleri başlığı altında toplandığı görülmüştür.

5) Dersin kapsamında gösterilen içeriğe ilişkin sorulara verilen yanıtların bilgilerin havada kalması, ulusal ve uluslararası uygulamaları tartışabilmeyi sağlaması başlıkları altında toplandığı görülmüştür.

6) Dersin öğrenme-öğretme süreci ile ilgili sorulara verilen yanıtların eleştirel düşünme, yapılandırmacılık, araştırma inceleme stratejileri gibi yaklaşımların yoğunlukta olduğu ve hedeflerle kısmen tutarlı olduğu başlıkları altında toplandığı görülmüştür.

7) Dersin değerlendirme aşamasıyla ilgili sorulara verilen yanıtların süreç ve ürünün beraber değerlendirilse de süreç ağırlıklı olduğu ve hedefler, içerik ve öğrenme öğretme süreçleriyle tutarlı olduğu başlıkları altında toplandığı görülmüştür.

Bu çalışma yüksek lisans düzeyinde EPG dersini alan öğrencilerin ders ile ilgili görüşlerini yansıtıyor olması bakımından önemlidir. Eğitim Programları ve Öğretim bölümünün en temel derslerinden biri olan EPG’nin dersi alanların program geliştirme mantığını yeterince kavramasını sağlayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda, dersin programının daha çok uygulama ağırlıklı olması gerektiği ve ürün ortaya koymadan kazanımların somutlaştırılamadığı, dolayısıyla da projelerin dersin kapsamına alınması gerektiği önerileri getirilmiştir. En genel anlamda, dersin hedeflerine ulaşmak için farklı uygulamaların süreçte kullanılmasının önemli olduğu vurgulanmıştır.
Anahtar Sözcükler: eğitimde program geliştirme dersi , eğitim programı , yüksek lisans ,


Sempozyum: 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.