AnasayfaSempozyum: 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Okulda Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi Öğretimi
Zafer KUŞ
Ahi Evran Üniversitesi

Ömer Faruk SÖNMEZ
Gazi Osman Paşa Üniversitesi

Kadir KARATEKİN
Bildiri Özeti:
Demokrasi konusundaki sorular daima eğitim ile yakından ilgili olmuştur. Günümüz demokrasisinde, okullar demokratik kültürü ve demokratik vatandaşı oluşturmada en önemli rolü oynayan yerler olarak düşünülmektedir. Demokrasi ve eğitim arasındaki ilişkiyi anlamanın en yaygın yolu, eğitimi çocukları gelecek için hazırlayan bir şey olarak görmektir. Bu yaklaşımda, demokratik eğitimin rolü üç alanda düşünülebilir; 1) Demokrasiyi ve demokratik süreci öğretmek ‘2)Ortak karar almak, farklılıklara saygı gibi temel becerileri öğretmek 3) Demokrasiye karşı pozitif davranışları desteklemek.

Bizim ülkemizde de okulların öğrencileri ve nesilleri demokrasiye hazırlamada çok önemli bir yere sahip olduğuna şüphe yok. Ancak sadece bizim ülkemizde değil, yurt dışında da anahtar konulardan biri, okulların demokrasiyi geliştirip, geliştiremedikleri veya demokratik becerileri kazandırmada konusunda sadece bilgiye odaklanmalardır. Demokrasi her ne kadar öğrenilebilecek bir yaşam tarzı ise de, salt öğrenme ile kazanılması güç olan bir değerler sistemidir.

Bu da sadece okullarda demokrasi ve insan haklarına ilişkin dersler koymak suretiyle olabilecek bir şey değildir. Çünkü okullara demokrasi ile ilgili derslerin konması, belli bir yere kadar anlam ifade etmektedir. Okullarda demokratik değer ve davranışların bir ders konusu yapılarak yetişmekte olan bireylere demokratik kültürün kazandırılamayacağı söylenebilir. Bu derslerde demokrasinin ve demokratik değerlerin anlatılması demokrasi eğitimi açısından çok önemlidir.

Ancak bu güne kadar demokrasi eğitiminde bilgi boyutu üzerinde yoğunlaşıp, tutum ve beceri boyutlarını göz ardı ettiğimiz bilinen bir gerçektir. Ebetteki demokrasi eğitiminde bilgi boyutu önemlidir. Lakin öğrencilere sahip oldukları bu bilgileri davranışa dönüştürmeleri için demokratik ortamlar oluşturulmazsa bu bilgilerin herhangi bir hükmü olmayacaktır. Çünkü demokrasi, demokratik değerlere sahip, demokratik davranış biçimlerini benimsemiş bireyler istemektedir.

Bu durum demokrasinin, ancak yaşadığı ortamlarda ve yaşanılarak öğrenileceğini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerimize okullarda bir yaşam biçimi olarak, demokrasiyi nasıl öğretebileceğimiz konusuna açıklık getirmektedir. Bu noktada öğretmene, idareciye, veliye düşen görevler nelerdir ve bu hususun müfredatta nasıl yer alması gerektiği bu çalışmada tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: demokrasi , demokrasi öğretimi , okul. ,


Sempozyum: 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu
Okulda Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi Öğretimi
Zafer KUS
Ahi Evran University

Omer Faruk SONMEZ
Gazi Osman Pasa University

Kadir KARATEKIN
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.