AnasayfaSempozyum: 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Taşımalı İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar (Aksaray ili Örneği)
Adem KÜÇÜK

Mustafa YAVUZ
Bildiri Özeti:
Çalışmanın Amacı ve Problem Cümlesi: Bu araştırmanın amacı; taşımalı ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunabilmektir.

Araştırmanın problem cümlesi; taşımalı ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar nelerdir?

Yöntem: Araştırma genel tarama modelindedir.

Bulgular:

1. Servis şoförlerinin yeterli eğitime sahip olmamalarıyla ilgili sorunları her iki gurup da (yönetici ve öğretmenler) ara sıra yaşamaktadır.

2. Servislere öğrenci dışında yolcu alınmasıyla ilgili sorunları her iki gurup da ara sıra yaşamaktadır.

3. Servis araçlarının yolcu kapasiteleri üstünde öğrenci taşımalarına bağlı sorunları her iki gurup da nadiren yaşamaktadır.

4. İhaleyi alan araçların yetersizlikleriyle ilgili(ısıtma, emniyet tedbirleri, havalandırma vb.) sorunları her iki gurup da nadiren yaşamaktadır.

5. Taşıma esnasında öğrencilerin servis aracı içerisindeki olumsuz davranışlarıyla(gürültü yapma, camdan sarkma, ayakta yolculuk yapma vb.) ilgili sorunları her iki gurup da ara sıra yaşamaktadır.

6. Servis şoförlerinin hareket saatlerine uymamalarıyla ilgili sorunları her iki gurup da nadiren yaşamaktadır.

7. Servis şoförlerinin araç kullanmaları esnasındaki olumsuz davranışlarıyla (sigara içme, yüksek sesle müzik dinleme vb.) ilgili sorunları nadiren yaşamaktadır.

8. Taşımalı öğrenciler için gelen yemeğin sağlığa uygunluğu ve hijyen bakımından sorunları her iki gurup da nadiren yaşamaktadır.

9. Taşımalı öğrenciler için gelen yemeğin besin değerinin yetersizliği ile ilgili sorunları yöneticiler nadiren,
öğretmenler ise sıklıkla yaşamaktadır.

10. Taşımalı öğrenciler için gelen yemeğin ihale bedeline uygun kalite ve değerde olmamasıyla ilgili
sorunları yöneticiler nadiren, öğretmenler ise sıklıkla yaşamaktadır.

11. Taşımalı öğrenciler için gelen yemeğin öğrenciyi doyuracak miktarda olmamasıyla ilgili sorunları yöneticiler nadiren, öğretmenler ise sıklıkla yaşamaktadır.

12. Taşımalı öğrenciler için gelen yemeğin yenilebilmesi için uygun yer olmamasıyla ilgili sorunları her iki gurup da her zaman yaşamaktadır.

13. Taşımalı gelen öğrencilerin evlerinin okula uzak olması sebebiyle bu öğrenci velilerinin veli toplantılarına katılmamaları ve rutin okul ziyaretlerinde bulunmamaları ile ilgili sorunları her iki gurup da her zaman yaşamaktadır.

14. Taşımalı gelen öğrenci velilerinin, Okul Aile Birliği ve OGYE (Okul Geliştirme ve Yönetim Ekibi) gibi çalışma guruplarında aktif görev almamaları ile ilgili sorunları her iki gurup da her zaman yaşamaktadır.

15. Taşımalı gelen öğrencilerin evlerinin okula uzak olmasından dolayı her iki gurup da bu öğrenci velileri ile sıklıkla iletişim sorunu yaşamaktadır.

16. Taşımalı gelen öğrencilerin evlerinin okula uzak olması sebebiyle bu öğrenci velilerinin “veli sözleşmesi” gereği görevlerini yerine getirmemeleri ile ilgili sorunları yöneticiler her zaman, öğretmenler ise sıklıkla yaşamaktadır.

17. Taşımalı gelen öğrencilerin evlerinin okula uzak olması sebebiyle bu öğrenci velilerinin resmi bayram ve anma programlarına katılamamalarına ilişkin sorunları her iki gurup da sıklıkla yaşamaktadır.

18. Taşımayla gelen öğrencilerin okul ve ders dışı etkinliklere (egzersiz çalışması, kurs, etüt çalışması vb.) katılamamasıyla ilgili sorunları her iki gurup da her zaman yaşamaktadır.

19. Taşımalı gelen öğrencilerin servis araçlarıyla yolculuk yapmalarına bağlı yorgunluk, bulantı, kusma, baş
ağrısı vb. sorunları her iki gurup da nadiren yaşamaktadır.

20. Taşımayla gelen özellikle alt sınıf öğrencilerin fiziksel ihtiyaçlarını karşılayamamalarıyla ilgili (yemeklerini kendi başlarına yiyememeleri, tuvalet eğitimini tam olarak almamış olmaları gibi) sorunları her iki gurup da nadiren yaşamaktadır.

21. Taşımayla gelen öğrencilerin öğle arasında evlerine gidememeleriyle ilgili sorunları yöneticiler nadiren, öğretmenler ise ara sıra yaşamaktadır.

22. Özellikle ikinci kademesi taşınan okullardan gelen öğrencilerin yeni okul ve sınıf ortamına uyum sağlayamamalarıyla ilgili sorunları yöneticiler ara sıra, öğretmenler ise sıklıkla yaşamaktadır.

23. Özellikle ikinci kademesi taşınan okullardan gelen öğrencilerin öğrenim seviyelerine bağlı olarak sınıfta oluşabilecek seviye farklılıklarından kaynaklanan sorunları her iki gurup da sıklıkla yaşamaktadır.

24. Taşıma merkezi okullarda iş yükünün fazla olmasına bağlı olarak öğretmenlerin olumsuz tutum ve davranışlarından kaynaklanan sorunları her iki gurup da nadiren yaşamaktadır.

25. Taşıma merkezi okullarda iş yükünün fazla olmasına bağlı olarak Okul Yöneticilerinin (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ) olumsuz tutum ve davranışlarından kaynaklanan sorunları her iki gurup da nadiren yaşamaktadır.

Araştırmaya katılan kişilerin cinsiyetleriyle yaşadığı sorunlardan elde edilen puanlar incelendiğinde aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. Araştırmaya katılan kişilerin yaş ortalamalarına göre sorunlardan elde edilen toplam puan ortalamaları bakımından en az bir grubun diğerlerinden farklı olduğu söylenemez. Araştırmaya katılan kişilerin okuldaki görevleriyle, yaşadığı sorunlardan elde edilen puanlar incelendiğinde aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.

Okulun bulunduğu yerleşim yeri ortalamalarına göre sorunlardan elde edilen toplam puan ortalamaları bakımından en az bir grubun diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir. Köy ile kasaba, köy ile il merkezi, ilçe merkezi ile il merkezi yerleşim yeri arasında ortalamalarına göre sorunlardan elde edilen toplam puan ortalamaları bakımından istatistiki olarak anlamlı bir farklılık vardır. Okulda öğrenim gören taşımalı öğrenci sayısı ortalamalarına göre sorunlardan elde edilen toplam puan ortalamaları bakımından en az bir grubun diğerlerinden farklı olduğu söylenemez.

Sonuç: Ülke genelinde taşımalı ilköğretim uygulamasının yapıldığı seksen ilden biri olan Aksaray ilinde de bu uygulama; taşıma, yemek, eğitim öğretim hizmetleri, okul-veli iletişimi ve iş yükü boyutlarıyla ele alındığında çözüm bekleyen sorunlarla karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizdeki her 100 ilköğretim öğrencisinden 6’sının taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında öğrenim gördüğünü düşündüğümüzde bu taşımalı eğitim sistemine dair sorunların bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Bu sorunların giderilmesi için de daha fazla maddi kaynak ayrılması, ilgili yönetmeliklerde bazı değişikler yapılması ve denetleme mekanizmalarının etkin olarak çalıştırılması gerekmektedir.Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Taşımalı İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar (Aksaray ili Örneği)
Adem KUCUK

Mustafa YAVUZ
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.