AnasayfaSempozyum: 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Sanat Eğitiminde `Estetik ve Eleştiri` Üzerine Düşünceler
Alaybey KAROĞLU
Bildiri Özeti:
Sanat eğitiminin disipline dayalı uygulamaları bütüncül bir yapı göstererek giderek önem kazanıyor. Sanat eğitiminde modern anlayışın yerini post- modern yaklaşımlara terk ettiğini görüyoruz. Bu durum daha çok bireyin ön plana çıkması ve birey odaklı bir anlayışın ağırlık kazanması olarak düşünülebilir. Sanat eğitiminde bilim, akıl ve gözleme dayalı tek seçenekli anlayışın yerini her kesin kendi deneyimlerine değer ve anlayışlarına dayanan çoklu doğrular almıştır.

Sanat Eğitiminde tek doğru yerine çok doğru olasılığı diğer bir deyişle ortak ‘tek güzel’ kavramı yerine, bireye göre değişen ‘çok güzel’ anlayışı ağırlık kazanmaktadır.Sanat eğitiminde sözü edilen güzel kavramı, yapıtla ilişkili ise yani sanattaki güzele yönelikse, süjenin estetik obje karşısındaki tavrına bağlı olarak gelişmektedir.Bu durum estetik değer ve yargı kavramlarıyla açıklanabilir.Bir estetik obje hakkında yargıda bulunmak aynı zamanda o yapıta ilişkin eleştiri yapmak demektir.

Öyle ise güzele dair yargı ve eleştiri kavramlarını birleştirerek ortak bir sonuca ulaştırmak mümkündür.Sanat eseri karşında, haz almaya veya almamaya, beğenme yahut beğenmemeye dayalı sübjektif hükümler estetik yargı olarak tanımlanır. Bu yönüyle bir nesne ya da olayla karşılaşıldığında kişide uyandırdıklarına bağlı olarak, nesneye veya olayın kendisine yüklenilen bir dizi estetikle ilgili özellik ’estetik yargı’ olarak değerlendirilir.

Sanat yapıtına yöneltilen tavır ve yüklenilen değer ile onun niteliklerini, önemini, başarılı veya başarısız yönlerini teknik ve estetik ölçütlere göre ortaya koyma eylemi, sanat eleştirisini ve estetik yargıyı doğurur.Estetik yargıda; süje yapıta ilişkin beğenme ya da beğenmeme gibi sübjektif bir durum yaratırken, eleştirel değerlendirmede yapıtın anlaşılmasına yönelik bilgiye dayalı mantıksal bir çözümlemede bulunulmaktadır. Sanat eserinin mantıksal bir yönü olduğu kadar duygusal bir boyutu da vardır.Genellikle eğitsel amaçlı eleştirilerde sanat yapıtı; betimleme, çözümleme, yorumlama ve yargı aşamaları dikkate alınarak değerlendirilir.

Yargı aşamasında yapıt kuramsal-entelektüel-bilgi bağlamında analitik ve mantıksal çözümlemelerle görsel hafızanın rasyonel sonucu olarak; yansıtmacı, anlatımcı, biçimci, işlevsel gibi değerlendirilir. Bu tanımlama sanat olayının bir bütün olarak kavranıldığında; tatsız, mekanik derinliksiz ve ruhsuz bir içerik niteliği taşımaktadır. Estetik yargıda ise; haz alma ya da beğenme güdüsü salt sübjektif hüküm taşımakta, bilgi, bilim ve mantıksal çözümlemeye yer verilmemektedir.Sanat Eğitiminde en önemli kavramlar arasında yer alan ‘ELEŞTİRİ ve ESTETİK YARGI’ kavramlarını hem bilimsel- mantıksal hem de duygusal-sezgisel bütünlük içerisinde birleştirerek sunmak bir estetik obje olarak sanat yapıtını anlamak ve anlatmak için en tutarlı ve güvenilir yol olacaktır.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Sanat Eğitiminde `Estetik ve Eleştiri` Üzerine Düşünceler
Alaybey KAROGLU
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.