AnasayfaSempozyum: 20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Fen -Teknoloji -Toplum -Çevre Kazanımlarının İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki Dağılımlarının İncelenmesi
Dilek KARACA

Dilek ERDURAN AVCI

Nazmiye ÖNAL
Bildiri Özeti:

Problem Durumu

Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, sosyal ve ekonomik yapılar hızla gelişmektedir. Buna paralel olarak birçok ülke her vatandaşının fen okur-yazarı olarak yetişmesi gerektiğini düşünerek fen derslerinin genişletilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar dikkate alınarak ülkemizde de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda içeriğin doğru yorumlanması ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için programın tamamının bir bütün olarak ele alınmasının esas olduğu belirtilmiştir.

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu; bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesidir. Fen ve teknoloji okuryazarlığının yedi boyutundan biri olan Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre İlişkileri (FTTÇ) aynı zamanda yedi öğrenme alanından birisi olarak İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında yerini almaktadır. Öğretim programı incelendiğinde FTTÇ öğrenme alanında 38 kazanım olduğu ve bu kazanımlara öğrenme alanları ve ünite içeriklerinde yer verildiği görülmektedir.

Bununla birlikte FTTÇ kazanımlarının programdaki dağılımı konusunda detaylı bilgiye rastlanmamıştır. Bu kazanımların değerlendirilmesine ve öğrenciler açısından incelenmesiyle ilgili çalışmalara ışık tutabileceği düşüncesinden yola çıkarak; hangi FTTÇ kazanımlarına öğretim programındaki hangi sınıflar, hangi öğrenme alanları ve hangi ünitelerde yer verildiği ve ne sıklıkla tekrarlandığı konularının daha yakından incelenmesine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Araştırmanın Amacı:İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında (6-7-8. sınıflar) yer alan FTTÇ kazanımlarına sınıf düzeyinde yer verilme durumları, bu kazanımların ünite içeriklerinde tekrarlanma sayıları, dört farklı öğrenme alanlarına göre dağılımı ve bu alanlardaki tekrarlanma sayılarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Sonuç

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında FTTÇ kazanımları altıncı sınıflarda 71, yedinci sınıflarda 110 ve sekizinci sınıflarda ise 92 defa tekrarlanmıştır. Kazanımların en fazla yedinci sınıflarda, en az altıncı sınıflarda tekrar edildiği görülmektedir. Altıncı sınıflarda 28 farklı FTTÇ kazanımı yer almaktadır. Bu kazanımlardan 9, 30 ve 31. kazanımlar en fazla tekrar edilen kazanımlardır. Programda 6, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 26, 33 ve 36. kazanımlara hiç değinilmemiştir.

Yedinci sınıflarda 29 farklı FTTÇ kazanımı yer almaktadır. Bu kazanımlardan 4. kazanım en fazla tekrar edilmiştir. Programda 6, 13, 14, 19, 22, 36, 37 ve 38. kazanımlara hiç değinilmemiştir. Sekizinci sınıflarda 30 farklı FTTÇ kazanımı yer almaktadır. Bu kazanımlardan 1. ve 16. kazanımlar en fazla tekrar edilen kazanımlardır. Programda 13, 14, 15, 21, 22, 23, 35 ve 38. kazanımlara hiç değinilmemiştir. 6, 7 ve 8. Sınıflarda yer alan FTTÇ kazanımlarının dört farklı öğrenme alanlarına göre dağılımı ve tekrarlanma sayıları incelendiğinde:

“Canlılar ve Hayat” öğrenme alanında 26 farklı FTTÇ kazanımına yer verilmiştir. Bu öğrenme alanında yer alan kazanımlar sınıflar bazında incelendiğinde 28. kazanım ile 32. kazanımlar arasındaki kazanımlarda yığıldığı görülmektedir. Madde ve Değişim” öğrenme alanında 17 farklı FTTÇ kazanımına yer verilmiştir. “Madde ve Değişim” öğrenme alanında yer alan kazanımlar sınıflar bazında incelendiğinde sadece 4. kazanımın en fazla tekrarlandığı görülmektedir.

“Fiziksel Olaylar” öğrenme alanında 20 farklı FTTÇ kazanımına yer verilmiştir. “Fiziksel Olaylar” öğrenme alanında yer alan kazanımlar sınıflar bazında incelendiğinde sadece 9. kazanımın en fazla tekrarlandığı görülmektedir.

“Dünya ve Evren” öğrenme alanında 30 farklı FTTÇ kazanımına yer verilmiştir. “Dünya ve Evren” öğrenme alanında yer alan kazanımlar sınıflar bazında incelendiğinde sadece 1. kazanımın en fazla tekrarlandığı görülmektedir.

Tartışma

2006 yılından itibaren uygulanmaya konan İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı geçmiş yıllardaki öğretim programlarından farklı olarak bilginin yanı sıra temel anlayış, beceri, tutum ve değerleri içeren alanlardaki kazanımlara ağırlık vermektedir. Bu alanlardan birisi FTTÇ kazanımları olarak dikkat çekmektedir. Bu kapsamda bakıldığında öğretmenlerin programı dikkatli incelemeleri gerekmektedir.Değişen konular, eklenen ya da çıkarılan etkinlikler, kazanımlar, yöntem vs. gözden kaçırılmamalıdır.

Fen Bilgisi öğretmenlerinin yeniliklere açık olması, bilimsel gelişmelerin takipçisi olmaları gerekmektedir.Bu çalışmada İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’ndaki FTTÇ kazanımlarının sınıf, öğrenme alanı ve ünitelerdeki dağılımları incelenmiştir. Bu incelemede bazı kazanımlara sınıf düzeyinde hiç değinilmediği, bazılarının oldukça az tekrarlandığı ya da bazı kazanımların çok sık vurgulandığı dikkat çekmektedir. Öğrenme alanları bazında incelendiğinde ise bazı öğrenme alanlarında 17 kazanıma yer verilirken, bazısında 30 kazanım yer almaktadır.

Dağılımdaki bu farklılıklarla ilgili öğretim programında bir açıklamaya rastlanmamıştır. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda; ünitelerde yer alan kazanımlara ayraç içinde işaret edildiği, ancak gerekli görülen etkinliklerde öğretmenlerin uygun FTTÇ kazanımlarına yer vermeleri ve gerekli göndermeleri yapmaları belirtilmektedir.

Ancak Öğretim Programı’nda buna ilişkin detaylı açıklama, etkinlik ve uygulamalara rastlanmamıştır. FTTÇ kazanımlarının çeşitli açılardan öğretim programındaki dağılımlarının değerlendirilmesi ile bu kazanımlarla hedeflenen amaçlara ulaşılma durumlarının tekrar gözden geçirilmesi konusunda Fen eğitimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı , fen , teknoloji , toplum , çevre ,


Sempozyum: 20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Fen -Teknoloji -Toplum -Çevre Kazanımlarının İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki Dağılımlarının İncelenmesi
Dilek KARACA

Dilek ERDURAN AVCI

Nazmiye ONAL
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.