AnasayfaSempozyum: Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Karşılaştırmalı Vurgu Sistemleriyle Türkçe Öğretimi (Türkçe- İngilizce Örneği)
Safa ÇELEBİ
Muğla Üniversitesi

Mustafa Volkan COŞKUN
Muğla Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Bu çalışmanın amacı, Türkçe ve İngilizcenin karşılaştırmalı olarak vurgu farklılıklarını tespit etmek, bu farklılıklar doğrultusunda her iki dilin vurgu sistemini belirlemek, Yabancılara Türkçe öğretiminde vurgu konusunda öğretim elemanlarına bilinç kazandırmaktır. Araştırmanın evrenini, 2010-2011 yılları arasında seçilen hikâye metnini okuyan Türkçe Öğretmenliğinden mezun olan 20 Türk ve Yüksekokul mezunu 20 İngiliz’in ses kayıtları oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi, tesadüfî veri toplama tekniği ile rastgele seçilmiştir.Araştırmanın yöntemi, olayları ve olguları doğal koşulları içerisinde incelemeyi hedefleyen “alan araştırması” yöntemidir.

Araştırmada, “var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan” tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veriler, İngilizce hikâye metninin Yüksek okul mezunu 20 İngiliz’e ve Türkçe çevirisinin de Türkçe öğretmenliğinden mezun olan 20 Türk’e okutulması ve ses kayıt cihazıyla kaydedilmesiyle elde edilmiştir.Veriler, Muğla Üniversitesi Fonetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Dr. Atilla Kıral Fonetik Laboratuvarı’nda analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, Türkçe ve İngilizcenin vurgu sistemlerinin birbirinden farklı olduğu tespit edilmiştir. Yabancılara Türkçe öğretiminde, vurgu çalışmalarından daha fazla yararlanılması gerektiği ortaya konmuştur.
Anahtar Sözcükler: yabancılara türkçe öğretimi , vurgu sistemi , sesli okuma ,


Sempozyum: Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Teaching Turkish Through Comparative Emphasis Systems (Turkish-English Sample)
Safa CELEBI
Mugla University

Mustafa Volkan COSKUN
Mugla University
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.