Anasayfa







Sempozyum: I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

4. ve 5. Sınıf Normal ve Üstün Yetenekli Öğrencilerin Küresel Fen Problemlerine Karşı Duyarlılıkları
Cihangir AKBÜBER

Gürkan KUZUCUOĞLU

Aykut UZUN

Ahmet BGLDGREN
Bildiri Özeti:
Bu çalışma, İzmir Didem Işıklı İlköğretim Okulu ve İzmir Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin (toplam 103 adet) küresel fen problemlerini, problem olarak hissedip hissetmediklerini ve bu problemlere çözüm yolu bulmak için düşünüp düşünmediklerini ortaya çıkarmak ve bu konuda iki grup arasında anlamlı bir fark olup olmadığını bulmak için yapılmıştır. Bunun için 30 soruluk bir anket hazırlanmıştır.

Ankette toplam 10 küresel fen problemi - canlıların nesillerinin tükenmesi, iklim değişikliği, nükleer atıklar ve kentsel çöpler, buzulların erimesi, toprağın verimsizleşmesi ve buna bağlı olarak dünyadaki besin yetersizliği, dünya atmosferinin kirlenmesi, yenilenebilir enerjinin yeterince yaygınlaşmaması, atmosferde sera gazlarının hergeçen gün daha da artması, kullanma ve içme sularının gün geçtikçe azalması, orman yangınları ve ağaçların kesilmesi - incelenmiştir.

Her bir problem için sırasıyla; problem olarak hissettinizmi hissediyormusunuz, problem için bir çözüm düşündünüz mü ve yanıtınız evet ise çözüm önerinizi yazınız olarak ikisi evet-hayır, biri açık uçlu soru olmak üzere toplam 3 adet anket sorusu hazırlanmıştır. Üçüncü soru, ikinci sorunun sağlaması olarak kullanılmıştır.Başka bir deyişle, öğrenci, çözüm yolu için gerçekten düşündüyse ikinci soruya evet diyecektir.Bu anket, İzmir Didem Işıklı İlköğretim Okuluna devam eden normal yetenekli 64 öğrenci ile İzmir Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezine devam eden üstün yetenek tanısı almış ve bu merkezde bireysel yetenekleri farkettirici dönemde bulunan 39 öğrenciye uygulanmıştır.

Her bir soru için verilen cevaplar sayılarak, ki kare testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, üstün yetenekli öğrenciler ile normal yetenekli öğrenciler arasında; buzulların erimesinin ve atmosferde sera gazlarının her geçen gün artmasının problem olarak hissedilmesi sorusunda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Aynı sorular için çözüm düşündünüz mü sorusunda ise anlamlı bir fark bulunamamıştır. Aynı şekilde; toprağı daha verimli bir hale getirip dünyadaki besin miktarını arttırmak, kullanma ve içme sularının azalmasını önlemek ve orman yangınlarını ve ağaçların kesilmesini önlemek için bir çözüm düşündünüz mü sorularında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur.

Normal ve üstün yetenekli öğrencilerin anket sonuçları birleştirilip yüzdeleri alındığında, toplam 103 öğrenciden ortalama %84‘ü bu küresel fen problemlerini sorun olarak hissettiğini belirttiği görülmüştür. En az hissedilen problemin ise yenilenebilir enerjinin yeterince yaygınlaşmaması olduğu ortaya çıkmıştır.Problemlere çözüm düşünme konusunda ise, öğrencilerin sadece ortalama %34‘ü bu fen problemlerine çözüm düşündüklerini belirtmişlerdir. En az çözüm düşünülen problemler; iklim değiGikliğini durdurmak, atmosferdeki sera gazlarının artmasını önlemek ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması olarak ortaya çıkmıştır.

Genel olarak bakıldığında, ilköğretim beşinci sınıf düzeyine kadar ki eğitim programlarının, küresel fen problemlerinin, hem normal hem de üstün yetenekli öğrencilere hissettirilmesi ve bu problemlere çözüm aratılmasında eksiklikleri olduğu düşünülmektedir. Eğitim programlarında küresel sorunlara daha detaylı yer verilmesi öğrencilerin bu konularda daha fazla düşünmelerini ve daha çok çözüm önerisi sunmalarını sağlayacaktır.
Anahtar Sözcükler: üstün yetenekli öğrenciler , küresel fen problemleri , ki kare testi. ,


Sempozyum: I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
4th and 5th Grade Normal and Gifted Students? Sensbility Towards Global Science Problems
Cihangir AKBÜBER

Gürkan KUZUCUOĞLU

Aykut UZUN

Ahmet BGLDGREN
Abstract : This work is conducted to find out weather the 4th and 5th grade students from İzmir Didem Işıklı Primary School and those from İzmir Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi see the global science issues as problems and weather they have thought of the ways to solve these problems and if there are any significant difference between the two groups. For that purpose a 30-item questionnaire was prepared.

The questionnarire included 10 global science problems extinction of living species, changes in climate, nucleer waste and urban waste, infertility of the soil and inadequacy of food, pollution in atmosphere, failure in using renewable energy widespread, growing greenhouse effect, decrease in water supplies, forest fire and cutting the trees  to be searched. For each item 3 questions two Yes No type, 1 oopen ended were prepared.

The questions were Do you see it as a problem?, Did you think of a solution for this problem? and If yes, what is your solution respectively. The third question was included to ensure the other two questions. In other words if the student really thought about a solution s/he would be able to explain his her solution or vice versa. This questionnaire was conducted to 64 students from Didem Işıklı Primary School and 39 students, who are diagnosed to be gifted and are in the period of awareness of personal skills, from İzmir Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi.

The answers for each item were counted and results were analyzed using chi square test. The results of the analysis provided statisticaly significant difference between the gifted and normal students‘ replies to the questions Do you see the melting of the glaciers increase in the green house effect as problems? However, the answers to the question Did you think of a solution for these problems weren‘t significantly different. The analysis also provided statisticaly significant difference between the two groups‘ replies to the questions Did you think of a solution to increase the numebr of food by fertilizing the soil to prevent the water decrease to prevent forest fire and cutting the trees.

When the results of the ananlysis of both groups are combined it was found out that 83% of the 103 students saw global science issues as problems. The least concerned problem was found out to be the one about renewable energy. As for the thinking of solutions to the problems only 34% of the students replied that they thought of solutions to these problems. The results showed that preventing the changes in climate, preventing the green house effect and making the renewable enrgy widespread? were the problems for which the least number of students explained solutions.

In general the work points out that the education programmes up to grade 5 have deficincies to make both the normal students and the gifted students aware of the global science problems and think about the ways to solve these problems. It will enable the students to think more about these issues and solutions to such problems when these issues are included in education programs.
Keywords : the gifted children , global science problems , chi square test ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.