AnasayfaSempozyum: 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Hayat Bilgisi Ders Programında Yer Alan Benim Eşsiz Yuvam Temasında Sınıf Öğretmenlerinin Ailesi Parçalanmış Öğrencilere Yönelik Öğretim Uygulamaları
Taner ALTUN

Zehra Duygu ŞAHİN
Bildiri Özeti:
2005-2006 eğitim-öğretim yılında uygulama konan ilköğretim Hayat Bilgisi Programı üç ana tema üzerine kurulmuştur. Programda yer alan temalar sırasıyla “Okul Heyecanım”,“Benim Eşsiz Yuvam” ve “Dün, Bugün, Yarın” olarak belirlenmiştir. Her sınıfta aynı isimle yer alan bu üç tema sınıf seviyesi yükseldikçe içerikleri de daha kapsamlı olarak ele alınmıştır (Öztürk, 2006). Hayatın kendisini yansıtması gereken Hayat Bilgisi dersinin kapsamının belirlenmesinde öğrencinin yaşadığı ortam dikkate alınması gereken unsurlardan biridir (Sönmez 2005). Hayat Bilgisi ders programında yer alan Benim Eşsiz Yuvam temasının çocuğun hayatında özel bir yeri olan aileyi çok fazla irdelemektedir (Şeref, 2008).

Fakat günümüzde boşanma, giderek artmakta ve aileler dağılmaktadır. (Dingiltepe, 2009). Çocuğun aile üyelerinden birini kaybetmesi, anne ya da babasından uzun süre ayrı kalması, anne babanın ayrılması çocuğu ruhsal yönden geniş ölçüde etkilemektedir. (Tezcan, 1984).Benim Eşsiz Yuvam temasının aileyi çok fazla irdelemesi parçalanmış aileye sahip çocukların bulunduğu sınıfl arda Hayat Bilgisi dersinin işlenişini ve bu çocukları etkilemektedir. Eğitimci ve öğretmenlerin parçalanmış aileye sahip çocuğa yardımcı olmaları gerekmektedir. Bu çalışma, 2005 yılında uygulanmaya başlanan Hayat Bilgisi Öğretim Programında yer alan Benim Eşsiz Yuvam Temasının parçalanmış aileye sahip çocuklar üzerindeki etkisini ve bu çocukların bulunduğu sınıfl arda öğretmenlerin bu temayı nasıl işlediklerini incelemeyi amaçlamaktadır.

Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek özel durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, amaçlı örneklem çeşitlerinden uygun durum örnekleme yolu ile belirlenmiştir. Bu araştırma 2011-2012 eğitim öğretim yılında üç ayrı okulda görev yapan ve sınıflarında parçalanmış aileye sahip veya çocuk esirgeme kurumunda yaşayan öğrenciler bulunan toplam10 öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Ayrıca çalışma kitabındaki etkinliklerin derinlemesine incelenmesiyle de doküman analizinden yararlanılmıştır. Mülakatlar yoluyla elde edilen veriler, nitel araştırmalarda sıkça kullanılan “sürekli karşılaştırmalı metot” yöntemiyle analiz edilmektedir.

Bu yöntemle veriler kodlanarak, temalara, temalardan da kategorilere ulaşılarak bulgular tablolar halinde sunulmuştur. Mülakat bulguları ayrıca yöneticilerle yapılan görüşme kayıtlarındaki konuşmalardan doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Çalışma sonunda ulaşılan sonuçlara dayalı olarak bu tip ailelere sahip öğrencilerin sınıflarda sosyal ve duygusal anlamda desteklenmesi için öğretmenlere çeşitli öğretim yöntemlerini uygulamalarına yönelik öneriler verilecektir. Araştırmanın nihai raporu, sempozyum programında belirtilen tarihte hazırlanıp ilgili komisyona sunulacaktır.
Anahtar Sözcükler: hayat bilgisi , parçalanmış aile , benim eşsiz yuvam ,


Sempozyum: 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Hayat Bilgisi Ders Programında Yer Alan Benim Eşsiz Yuvam Temasında Sınıf Öğretmenlerinin Ailesi Parçalanmış Öğrencilere Yönelik Öğretim Uygulamaları
Taner ALTUN

Zehra Duygu ŞAHİN
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.