AnasayfaSempozyum: 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Görüşleri, Tutumları ve Yeterlik Düzeyleri
Fatma ÖNEN

Ercan TATLI
Bildiri Özeti:
Bilimsel bilginin sürekli yenilendiği, teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği, fen ve teknoloji entegrasyonunun her geçen gün daha da arttığı günümüz koşullarında; fen eğitimine verilen önem de aynı ölçüde artmıştır. Bu bağlamda fen ve ayrılmaz bir parçası olan laboratuar dersleri de oldukça önem kazanmıştır. Laboratuar dersleri, bilimsel olan ile olmayan ayrımının yapılabilmesi için anahtar bir rol üstlenmektedir.Feni öğrenmenin en etkili yolu, fen yapmaktır ve bu süreçteki en önemli rol de laboratuar derslerine düşmektedir. Bu bağlamda laboratuar derslerinin, öğrencilerin olayları birebir yaşamasına fırsat sunuyor olması nedeniyle, oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.

Öğrenciler, çevrelerinde yer alan olaylara aktif bir şekilde katıldıkları zaman feni ve bilimsel kavramları kolayca öğrenmektedirler. Bu durum eğitim-öğretim sürecinde de yeniden yapılanmayı beraberinde getirmiştir.Bu bağlamda eğitimin her alanında daha çağdaş eğitim kuramlarının geliştirilmesi ve ülke bazında yeni eğitim programlarının uygulanması çabası içerisine girilmiştir. Bu koşulları gerçekleştirebilmek adına, ülkemizde de 2005–2006 eğitim-öğretim yılından itibaren ilköğretimin I. kademesinden başlayarak, ilköğretim programının vizyonmisyonunda yenilenmeye gidilmiş ve tüm öğretim programları yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Bu sonuç laboratuar derslerinin de bu yaklaşım doğrultusunda yeniden yapılanmasını gerekli kılmaktadır.

Bu durum eğitim-öğretim süreci içerisinde aktif bir rol üstlenen öğretmenlere ve geleceğin öğretmenleri olacak olan öğretmen adaylarına önemli görevleri de beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının sürece ilişkin görüş ve tutumlarının belirlenmesinin oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada taramaya dayalı betimsel model kullanılmış olup, araştırmanın problem cümlesini “sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına ilişkin görüş ve tutumları nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır. Araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dair tutum ve görüşlerinin tespit edilmesi; alt problemde ise fen laboratuarında yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını uygulayabilme yeterliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Araştırma, 2010- 2011 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilmiş ve araştırmaya ikinci sınıfta öğrenim görmekte olan 122’si birinci öğretim, 95’i ikinci öğretim olmak üzere toplam 217 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmanın uygulama aşamasında öğretmen adaylarına öncelikli olarak yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dair teorik bilgi örneklerle desteklenerek verilmiş; ardından öğretmen adaylarına 6 haftalık süre tanınmış ve sürenin sonunda öğretmen adaylarından yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun olarak deney hazırlayıp sunmaları istenmiştir.Öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına yönelik tutum ve görüşlerinin belirlenmesi amacıyla, sunum süreci öncesinde “yapılandırmacı yaklaşım görüş ölçeği” ve “yapılandırmacı yaklaşım tutum ölçeği” uygulanmıştır.

Öğretmen adaylarının fen laboratuarında yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını uygulayabilme yeterliklerinin belirlenebilmesi amacıyla; öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak hazırlamış oldukları fen deneyleri değerlendirilmiştir. Bu amaçla öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları deneyler videoya alınmıştır. Öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına yönelik tutum ve görüşlerinin belirlenmesi amacıyla uygulanan ölçekten elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının fen laboratuarında yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını uygulayabilme yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla toplanan video kayıtları ise araştırmacılar tarafından hazırlanan değerlendirme ölçeği doğrultusunda analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda öneriler getirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı , öğretmen adayı , sınıf öğretmenliği , fen laboratuarı ,


Sempozyum: 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Görüşleri, Tutumları ve Yeterlik Düzeyleri
Fatma ÖNEN

Ercan TATLI
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.