AnasayfaSempozyum: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Merkezil Bir Kavram; Yığılma Noktası
Arif DANE
Erzincan Üniversitesi

Ömer Faruk ÇETİN
Erzincan Üniversitesi

Mehmet BEKDEMİR
Erzincan Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Analiz; genel olarak fonksiyon, limit, süreklilik, türev ve integral kavramlarını inceleyen matematiğin bir alt dalıdır. Analizde limit kavramı; süreklilik, dizi, türev ve integral gibi pek çok önemli kavramla çok yakın ve güçlü ilişkisi nedeniyle en temel kavramlardan birisidir. Bu nedenle limit kavramı analiz alanında en çok hakkında araştırma yapılan kavramlardan biridir. Araştırmalar, öğrencilerin limit kavramına ilişkin çeşitli kavram yanılgılarına sahip olduklarını ve bu kavramları öğrenirken zorluklar yaşadıklarını ortaya koymuştur.Limit kavramında ortaya çıkan öğrenme güçlüklerinin veya kavram yanılgılarının birçoğu yığılma (limit) noktası kavramıyla ilişkilidir. Çünkü bir fonksiyonun herhangi bir noktada limitinin var olması için öncelikle o noktanın yığılma noktası olması gerekmektedir.

Yığılma noktası kavramı tamamen anlaşılmadan, limitle ilgili ortaya çıkan tüm güçlük ve yanılgıları oluşturmamak veya oluşanı gidermek mümkün değildir. Yığılma noktası kavramının tanımlanması için nokta, komşuluk gibi kavramlara ihtiyaç duyulurken yığılma noktası kavramı “limit, süreklilik, türev gibi pek çok kavramı tanımlamak için kullanılır. Bu çalışmanın amacı matematik programları öğrencilerinin merkezcil bir kavram olan yığılma noktasını tanımlamaları, yığılma noktasını tanımlamak için gerekli kavramları bilmeleri ve bu kavramın nerelerde kullanıldığını sorgulamada ne tür problemler yaşandıklarını araştırmaktır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, 2011–2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Doğu Anadolu Bölgesi’nin nüfus açısından orta ölçekli bir ilinde bulunan Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Matematik programlarının üçüncü ve dördüncü sınıflardan öğrenim gören 107 öğrenciden veriler Kavram Bilgi Formu (KBF) kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin “yığılma noktasının tanımı”, “yığılma noktasını tanımlamak için gerekli olan kavramları bilme” ve “yığılma noktasının kavramını nerelerde kullanılacaklarına” dair güçlükler yaşadıkları tespit edilmiştir
Anahtar Sözcükler: yığılma noktası , limit , türev , öğrenme güçlükleri , kavram yanılgısı ,


Sempozyum: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Merkezil Bir Kavram; Yığılma Noktası
Arif DANE
Erzincan Üniversitesi

Ömer Faruk ÇETİN
Erzincan Üniversitesi

Mehmet BEKDEMİR
Erzincan Üniversitesi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.