AnasayfaSempozyum: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi
Bildiri Özeti:
Sosyobilimsel konular (SBK) ve bu konuların öğretimi son yıllarda fen eğitimi literatüründe dikkat çekmekte ve birçok araştırma yayınlanmaktadır (Sadler, 2011). Sosyobilimsel konular bilim adamları arasında görüş ayrılıklarının olduğu, etik, ahlaki inanç ve değerlerin karar verme mekanizmalarında etkili olduğu, risk-fayda analizinin yapıldığı, sosyal boyutları olan teknolojik konulardır (Ratcliffe ve Grace, 2003). Bu konulara GDO’lu besinler, küresel ısınma, klonlama ve nükleer enerji örnek olarak verilebilir. SBK her geçen gün medyada daha fazla yer kaplamakta ve insanlar bu konuda karar vermek zorunda kalmaktadır (Sadler, 2011). Bu tip konuların öğretiminin öğrencilerde daha güçlü bir fen okuryazarlığının oluşmasını sağladığı, kavramsal öğrenmeyi hızlandırdığı, bilimin doğasının öğrenilmesine katkıda bulunduğu (Zeidler, Walker, Ackett ve Simmons, 2002), eleştirel düşünme, sorgulama ve argümantasyon gibi üst düzey becerileri geliştirdiği gözlenmiştir (Sadler ve Zeidler, 2005; Zohar ve Nemet, 2002).

Dünya genelinde birçok ülke bu konuları fen öğretimi programlarına dahil etmeye başlamıştır (Dawson, 2011). Ancak sosyobilimsel konuların öğretimi kolay bir iş olmayıp fen öğretmenlerinin bu alanda donanımlı olması oldukça önemlidir. Örneğin Sadler (2011) bu konularda öğretmenlerin otoriter rollerini bırakıp rehber pozisyona girmeleri gerektiğini ve bilimdeki belirsizlikler, inançlar, değerler ve ahlaki unsurlar hakkında birikimli olmalarının önemli olduğunu ifade etmiştir.Türkiye’de 2005 yılı itibariyle ilköğretim, 2008 yılı itibariyle lise öğretim programlarında yapılan ve yapılandırmacı yaklaşımın esas alındığı reform çalışmalarına bakıldığında sosyobilimsel konular ile ilgili sınırlı oranda kazanıma yer verildiği ve bu konuların ders kitaplarında genel teorik bilgilerle ifade edildiği gözlenmektedir.

Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi adlı bu mini-sempozyumun amacı fen eğitiminde yeni bir trend haline gelen sosyobilimsel konular ve bu konuların öğretimi ile ilgili olarak ülkemizdeki öğretmen ve öğretmen adaylarının var olan düşüncelerini, muhakemelerini, pedagojilerini ve önerilerini ampirik verilerle incelemek ve gelecekte bu konuların öğretim programlarına daha güçlü bir şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla önerilerde bulunmaktır. Mini sempozyumda Ahi Evran, Erciyes ve Aksaray Üniversiteleri’nden toplam 15 araştırmacının yer aldığı bir araştırma grubunun farklı küçük gruplar halinde hazırlamış olduğu beş farklı çalışma bildiriler halinde sunulacaktır. Aşağıdaki bölümde bildiriler, bildiri içerikleri ve araştırmacılar verilmiştir.

Başkan: Yrd Doç Dr Ahmet Kılınç

Bildiriler ve araştırmacılar:

Öğretmen adaylarının sosyobilimsel bir konunun öğretimi ile ilgili öz yeterlilikleri ve seçecekleri öğretim metotları Ahmet Kılınç, Davut Soysal, Büşra İşeri, Nagihan Tanık, Hatice Seymen, Arzu Sönmez, Barış Eroğlu, Tezcan Kartal, Ümit Demiral, Kasım Yıldırım, Dilber Polat, Mutlu Pınar Demirci Güler, Özlem Afacan, Özkan Görgülü Fen ve Biyoloji öğretmenleri sosyobilimsel konulara ve bu konuların öğretimine nasıl yaklaşıyor? Pratikler, faydalar, sorunlar ve öneriler üzerine nitel bir çalışma Dilber Polat, Ahmet Kılınç, Özkan Görgülü, Tezcan Kartal, Ümit Demiral, Özlem Afacan, Mutlu Pınar Demirci Güler, Büşra İşeri, Davut Soysal, Arzu Sönmez, Nagihan Tanık Sosyobilimsel tartışmalarda öğretmen olarak hangi pozisyonu seçmek istersin? Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının düşünceleri Mutlu Pınar Demirci Güler, Özlem Afacan, Ahmet Kılınç, Ümit Demiral, Dilber Polat, Tezcan Kartal, Barış Eroğlu, Nagihan Tanık, Arzu Sönmez Öğretmen adayları, öz yeterlilik ve sosyobilimsel bir konu olarak GDO’lu besinler Arzu Sönmez, Ahmet Kılınç Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının nükleer enerjinin risk ve faydaları hakkındaki düşünceleri ve bu konuda yapacakları öğretim hakkında bazı öngörüler Büşra İşeri , Ahmet Kılınç
Anahtar Sözcükler: fen ve teknoloji öğretmenleri , biyoloji öğretmenleri , öğretmen adayları , sosyobilimsel konular , sosyobilimsel konuların öğretimi ,


Sempozyum: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.