AnasayfaSempozyum: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Fen ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı ÖğrenmeYönteminin Bilimsel Süreç Becerilerine ve Akademik Başarılarına Etkisi
Hatice BÜYÜKDOKUMACI
Pamukkale Üniversitesi

Hüseyin BAĞ
Pamukkale Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu, bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesidir. Fen ve teknoloji okuryazarlığı; bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin bir bileşimidir (MEB,2005). Programda fen okuryazarlığına odaklanılmıştır. Fen ve teknoloji okur yazarı olan bireyler; şüphecidirler, olaylara, problemlere ilişkin akılcı ve yaratıcıdırlar (Kaptan, 1999: 22). Fakat yetişen bireylere baktığımızda öğrenim hayatları boyunca aldıkları bilgileri günlük yaşantılarına uygulayamadıklarını görüyoruz. Çağımızda sürekli değişen topluma ayak uyduramayan bireylerin yetişmesi de başka bir dikkat çeken nokta olmuştur.

Öğrencilerin aktif olduğu, problemle karşı karşıya getirildiği probleme dayalı öğrenme yöntemi (PDÖ) fen ve teknoloji dersinin doğasına en uygun yöntemlerin başında yer almaktadır. İşte bu çalışma Probleme Dayalı öğrenme yöntemiyle öğrencilerin problem çözmelerini geliştirmek bilimsel süreç becerilerini kazandırmak ve fen ve teknoloji dersine karşı öğrencilerin ilgisini arttırmak açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada “Probleme Dayalı Öğrenme” yöntemiyle işlenen fen ve teknoloji derslerinin İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ve akademik başarı üzerindeki etkilerini araştırılmıştır. Çalışma, yarı deneme modeliyle gerçekleştirilmiş olup uygulamaya katılan öğrencilerin akademik başarılarını belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan akademik başarı testi kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilere Enger ve Yager (1998) tarafından geliştirilen, Tavukçu (2006) Türkçeye çevrilen bilimsel süreç beceri testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarına akademik başarı testi ve bilimsel süreç beceri testi ön test ve son test olarak uygulanmıştır.
Anahtar Sözcükler: fen eğitimi , probleme dayalı öğrenme yöntemi , bilimsel süreç becerileri ,


Sempozyum: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Fen ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı ÖğrenmeYönteminin Bilimsel Süreç Becerilerine ve Akademik Başarılarına Etkisi
Hatice BÜYÜKDOKUMACI
Pamukkale Üniversitesi

Hüseyin BAĞ
Pamukkale Üniversitesi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.