AnasayfaSempozyum: 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Siyah Çizgileri Yorumlayabilmek: Çağdaş Sanat ve Yaratıcı Drama Uygulamaları
Ferah BURGUL

Başak UYSAL
Bildiri Özeti:

Amaç: Sanat eğitimi çerçevesinde sanat okuryazarlığı becerisini kazandırmayı temel alan bu çalışma, Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 4. sınıf öğrencileriyle yürütülen bir yaratıcı drama atölye çalışmasını içermektedir. Çalışma, sanat eğitiminin örgün eğitim faaliyetleri içerisinde yer alması amacıyla 10 Haziran 2012 tarihinde Cer Modern Sanatlar Merkezi’nde “Escher ve Çağdaşlarının Sanatı” konulu sergi çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Maurits Cornelis Escher’in eserlerinin okunmaya, tartışmaya ve araştırmaya müsait yapısı, sanat okuryazarlığı kavramı içerisinde ele alınmasını sağlayan nedenlerden birisidir.

Araştırma Yöntemi: Çalışmada yöntem olarak tamamen yapılandırılmamış alan araştırması yöntemi belirlenmiştir. Araştırmacılar da hem grup lideri hem katılımcı olarak grubun içerisinde yer alacaklardır. Çalışma kapsamında yaratıcı drama yöntemiyle planlanan 6 saatlik bir atölye öğrencilerle birlikte gerçekleştirilecektir. Veri toplama aracı olarak ise araştırmacılar tarafından geliştirilen ön test ve son testler uygulanacak, böylelikle öğrencilerin sanat okuryazarlığına yönelik tutum ve algılarını tespit etmek amaçlanacaktır.

Bulgular: Çalışma sonucunda elde edilecek bulgular, öncesinde elde edilen kuramsal bilgiler çerçevesinde bu bölümde sunulacaktır.

Sonuç ve Tartışma: Bulguların doğrultusunda bir beceri olarak sanat okuryazarlığının bireylere kazandırılmasına yönelik sonuç ve önerilerde bulunulacak, örgün eğitim faaliyetleri içerisinde uygulamalı sanat okuryazarlığı faaliyetlerinin yer almasının gerekliliği elde edilen sonuçlar doğrultusunda vurgulanacaktır

Anahtar Sözcükler: sanat eğitimi , sanat okuryazarlığı , yaratıcı drama , türkçe eğitimi , escher ,


Sempozyum: 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Siyah Çizgileri Yorumlayabilmek: Çağdaş Sanat ve Yaratıcı Drama Uygulamaları
Ferah BURGUL

Başak UYSAL
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.