AnasayfaSempozyum: 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Türkiye`de `Okuyazarlık` Kavramıve Türleri Kapsamında Yapılan Akademik Makale ve Tezlerin Analizi: 2002-2012 Dönemi
Sevde ŞİMŞEK

Başak Eroğlu TORAMAN
Bildiri Özeti:
Amaç: Geçmişten günümüze okuryazarlık kavramı anlamını genişletmiş ve bu bağlamda çeşitli türleri de ortaya çıkmıştır. Geçmişte okuryazarlık, ilk akla gelen şekliyle yazılı kavramların okunup, kavranması ile düşünce ve anlatmak istenilenin kâğıda dökmesi yani yazma etkinliğiyken, günümüzde özellikle bilgi ve teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte sadece okuma ve yazma gibi eylemlerin ötesinde zihinsel süreçleri de içine alan bir kavram olmuştur. Günümüz anlamıyla okuryazar kişi bilgi ve teknolojiyi kullanırken etkin, eleştirebilen, analiz ve sentez gibi zihinsel becerilerini de bu okuma ve yazma eylemine katabilen kişi olarak görülmektedir.

Okuryazarlık kavramı üzerine gerek dünya çapında gerekse Türkiye’de yapılmış çalışmalar bilgi, iletişim teknoloji gibi konuların hızla ilerlemesiyle birlikte artmış ve kendi içinde de türlere ayrılmıştır. Akademik çalışmaların alanda yapılacak eylem ve çalışmalara hem bilgi ve kavramsallaştırma yönüyle hem de eleştirel bir gözle bakması yönüyle yön verdiği düşünüldüğünde alana katkısı oldukça önemlidir. Okuryazarlık ve türleri üzerine Türkiye’de yapılan akademik çalışmaların değerlendirilmesi, konunun yönelimleri ve akademik dünyadaki yerini ortaya koymak adına faydalı olacaktır. Bu sebeple bu çalışmada ülkemizde konu ile ilgili son on yılda yapılan akademik makale ve tezlerin analizi hedefl enmiştir.

Araştırma Yöntemi: Araştırmada konu ile ilgili son 10 yıl içinde ulusal akademik dergilerde yayınlanmış ve ulusal tez merkezinde bulunan makale ve tezlerden yararlanılacaktır. İlgili makaleler ve tezler incelenip, araştırma bulguları içerik analizi yöntemiyle analiz edilecektir. Araştırma belirli Anahtar Sözcükler yardımıyla yapılacak olup, tez ve makaleler; yayınlandıkları yerler, yıllar, yapıldıkları üniversite, anabilim dalları ve konu türleri gibi özelliklerine göre kategorize edilecektir
Anahtar Sözcükler: okuryazarlık , okuryazarlık makale , okuryazarlık tez ,


Sempozyum: 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Türkiye`de `Okuyazarlık` Kavramıve Türleri Kapsamında Yapılan Akademik Makale ve Tezlerin Analizi: 2002-2012 Dönemi
Sevde ŞİMŞEK

Başak Eroğlu TORAMAN
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.