AnasayfaSempozyum: 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Medya Okuryazarlığı ve İnsan Hakları Perspektifi: Bir Eğitim Programı Tasarımı
Melike Türkân BAĞLI
Bildiri Özeti:
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı tarafından Nirun Şahingiray adına hazırlanan “Yurttaşız, Katılımcıyız” programı, çocukların ve gençlerin, haklarını bilen, kalıpyargılardan, önyargılardan, ayrımcılıktan, şiddetten uzak, toplumsal konular üzerinde eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetişmelerine katkı yapmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Hedef kitlesi; 2.,3.,4.,5.,6.,7., ve 8. sınıf çocuklarıdır. Bir yarıyıllık program, birey-toplum ilişkisi, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet, medya, uzlaşma ve katılım başlıklarını içermektedir. Yukarıda belirtilen başlıklar çerçevesinde programa katılan çocukların, Ders Kitaplarında İnsan Hakları I ve Ders Kitaplarında İnsan Hakları II projelerinde kullanılan tarama ölçütlerinden esinlenilerek hazırlanmış bir dizi tarama ölçütü ile çeşitli materyalleri taramaları beklenmektedir.

Bu tarama çerçevesinde çocuklardan “yaşama hakkı”, “özel yaşamın gizliliği”, “engelli çocukların korunma hakkı”, “eğitim hakkı”, “silahlı çatışma durumunda çocukların korunma hakkı”, “ayrımcılık”, “kalıpyargı” ve “şiddet” açısından sorun taşıyan metinleri/materyalleri tesbit etmeleri istenmektedir. Bu taramalarda amaç, çocukların gündelik yaşamlarının parçası olan medya ürünlerini (gazete, dergi, internet sitesi vb.) eleştirel bir bakışa tâbî tutarak insan hakları ve yurttaşlık perspektifiyle incelemeleri ve çevrelerindeki insan hakları sorunlarına ilişkin duyarlı bir bakış geliştirebilmeleridir. Bu programda önerilen tarama etkinliğinin, medya okuryazarlığı çalışmaları bakımından bir işlevi olabileceği düşünülebilir. Zira medya okuryazarlığı, kitle iletişim araçlarının eleştirel bir bakışaçısıyla değerlendirilmesini gerektirmektedir.

Bu programdaki taramalarda temel olarak alınan eleştirel bakışaçısı insan hakları perspektifine dayanmaktadır, dolayısıyla insan hakları, tarama işleminde bir temel oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, “Yurttaşız, Katılımcıyız” programı çerçevesinden yürütülen tarama etkinliğinin medya okuryazarlığı bakımından değerini, işlevini ve olası sonuçlarını değerlendirmek ve programın uygulanması sonucunda gelen geri bildirimler ışığında, ileride planlanacak medya okuryazarlığı çalışmalarında insan haklarını ve değerleri temel parametre olarak önerme imkânını sağlayacak kanıtları ortaya koymaktır.
Anahtar Sözcükler: insan hakları , yurttaşlık , medya okuryazarlığı , insan hakları ve yurttaşlık eğitimi , ,


Sempozyum: 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Medya Okuryazarlığı ve İnsan Hakları Perspektifi: Bir Eğitim Programı Tasarımı
Melike Türkân BAĞLI
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.