AnasayfaSempozyum: 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Dersinde Akıllı Tahta Kullanımına Karşı Tutumları
Yılmaz EMREM
Bildiri Özeti:
Amaç: Bu çalışmada, ortaöğretim Fizik dersinde kullanılan Akıllı Tahta uygulamalarına karşı tutumları araştırılmıştır. Eğitim alanında yakın zamanda gerçekleşen paradigma değişimi ile ortaya çıkan yapılandırıcı yaklaşımın ortaöğretim müfredatına ve uygulamalarına yansıdığı görülmektedir. Değişen uygulamalar yeni teknolojilerin kullanımını gerekli hale getirmiştir. Bu teknolojilerin birisi de akıllı tahtadır. FATİH projesi ile donanım ve yazılım altyapı bileşeni başlığı altında yer alan her dersliğe bir “Akıllı Tahta” uygulaması, ortaöğretim Fizik dersi öğretimi sırasında öğrencilerin akıllı tahtaya karşı görüşlerini araştırmak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Akıllı tahta uygulamaları, soyut Fizik konularında öğrencilerin algılarına görsellik ve nesnellik katarak somutlaştırdığı teorik olarak savunulmaktadır.

Yapılandırıcı yaklaşıma teorik olarak uyan akıllı tahta kullanımı, uygulamada öğrencilere göre ne kadar başarılıdır? Öğrenciler üzerinde oluşturduğu izlenim nedir? Araştırma yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bunun için amaca yönelik olarak İstanbul İl Merkezinde olan Bahçeşehir Koleji Lisesi 10. ve 11. Sınıfl ardan örneklem gurubu seçilmiştir.

Veri toplama aracı olarak likert tipli tutum anketi kullanılmıştır. Veriler SPSS İstatistik yazılımında hesaplanmıştır. Çalışma sonunda öğrencilerin akıllı tahta uygulamalarına karşı olumlu bir tutum gösterdikleri saptanmıştır. Akıllı tahta uygulamalarının öğrenciler üzerinde olumlu tutum oluşturması, uygulamaların kullanıldığı Fizik dersine de aynı oranda yansıyacağını açıktır.
Anahtar Sözcükler: akıllı tahta , fizik eğitimi , akıllı tahta uygulaması , akıllı tahta destekli öğretim , tutum ,


Sempozyum: 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Dersinde Akıllı Tahta Kullanımına Karşı Tutumları
Yılmaz EMREM
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.