AnasayfaSempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Problemler Ve Bu Problemlerin Çözümü İçin Kurum Müdürlerinden Beklentileri
Nezahat GÜÇLÜ

Hasan Hüseyin SELVİ
Bildiri Özeti:

Özel eğitim yönetimi, özel eğitim ile eğitim liderliğinin kesiştiği noktada meydana gelmektedir (Lashley & Boscardin, 2002). Yöneticiler (müdürler) inisiyatifi ele alarak özel eğitim öğretmenlerini desteklemesi gerektiği (Billingsley, 2004) belirtilmiştir. Müdürlerin, okul genelindeki ihtiyaçlara göre, hedefl er belirleme, müfredatı seçme ve geliştirme, eğitim-öğretim yöntemlerini belirleme, aileleri bilinçlendirme, diğer bölge okullarıyla uyumlu çalışma, okul fonlarını hedef ve ihtiyaçlara göre tahsis etme, ihtiyaç duyulan personel sayısını ve pozisyonunu belirleme ve personel temin etme gibi önemli rolleri vardır (Güçlü, 2000). Özel eğitime yönelik okul müdürleri sistemli bir çaba içinde olmalıdırlar (Taylor, 2005).Özel eğitim kurumlarındaki yöneticilere çeşitli görevler düşmektedir. Bunlardan bazıları; eğitimsel liderlik hazırlama programları engelli öğrenciler için yönetim hizmetleri ve iş başında eğitimi ilgili konuları içerecek şekilde yürütülmesi, etkili ya da yasal açıdan doğru bir özel eğitim hizmetlerinin yürütülmesidir (Crockett, 2002).

Ülkemizde özel eğitim hizmetleri özel eğitim okulları (resmi) ve rehabilitasyon merkezleri (özel) tarafından yürütülmektedir. Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler kurum özelliğine göre çeşitli problemlerle karşı karşıyadır. Bu araştırmada; özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin yaşadıkları problemler ve bu problemlere ilişkin kurum yöneticilerinin yürütebileceği rehberlik hizmetlerinin neler olabileceğine ilişkin sorulara cevaplar aranacaktır. Araştırmada; insanlar ve durumlar hakkında detaylı ve daha zengin bilgiler üretilmesini sağlayan nitel yöntem kullanılmıştır.

Araştırma kapsamında ülkemizde farklı illerde çalışan 5 resmi kurumda çalışan öğretmen ve 4 rehabilitasyon merkezinde çalışan öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi ile görüşülmüştür. Elde edilen veriler frekans yoğunluğuna göre sınıfl andırılarak temalar oluşturulmuştur. Veriler literatür ışığında yorumlanmıştır. Başlıca öneriler arasında kurum müdürlerinin liderlik alanı yanı sıra özel eğitim uygulamaları konularında yetiştirilmesi, özel eğitim kurumlarında mentorluk uygulamalarına yer verilmesi, özel eğitim kurslarında (rehabilitasyon merkezleri) çalışan kurum müdürlerine etik uygulamalarıyla ilgili kurs verilmesi yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler: özel eğitim , müdür , özel eğitim öğretmeni ,


Sempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Problemler Ve Bu Problemlerin Çözümü İçin Kurum Müdürlerinden Beklentileri
Nezahat GÜÇLÜ

Hasan Hüseyin SELVİ
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.