AnasayfaSempozyum: VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Ankara Sokaklarında Çalışan ve Çalışmayan Oniki- Ondört Yaş Grubundaki Erkek Çocuklarında Yaratıcı Düşüncenin İncelenmesi
Adalet KANDIR, Dr.
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Faklütesi Çocuk Gelişimi Bölümü Okulöncesi Eğitim Anabilim Dalı

Mine MANGIR, Prof. Dr.
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Faklütesi Çocuk Gelişimi Bölümü Okulöncesi Eğitim Anabilim Dalı
Bildiri Özeti:

Ailenin çocuğa yönelik bakım, koruma ve desteği her yaş grubunda olmakla birlikte özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde daha da önem kazanmaktadır. Çocuğun gereksinimlerini ise; sevgi, şefkat, beslenme, giyinme, barınma ve eğitim olanaklarının sağlanması gibi temel konular oluşturmaktadır (Boidin 1994, Türkmen ve İlik 1994).

Buna karşın zaman zaman toplumlarda bazı değerler ve dengeler değişebilmektedir. Hızlı nüfus artışı ve sanayileşme ile birlikte çarpık kentleşmeye paralel olarak, kentsel hizmet ve istihdam olanaklarının yetersizliği, aileleri de gittikçe olumsuz yönde etkilemektedir. Buna bağlı olarak ailelerin yoksulluğu artmakta ve çocukların çok küçük yaşlardan itibaren çalışma yaşamına girmeleri kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır (Anonymous 1991, Bilgin 1994, Geter vd 1994).

Bu faktörlerinin yanısıra ailenin toplumsal ve kültürel değerlere dayalı anlayışına göre, çocuğun erken yaşlarda zor yaşam koşullarını çalışarak öğrendiği ve bu şekilde olgunlaştığı düşünülerek çocuğun çalışması doğal karşılanabilmektedir (Anonymous 1993).

Çocukların çeşitli nedenlerle çok değişik ve genellikle de riskli, güç ve ağır koşullarda çalışma yaşamına girmeleri; bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Başyatmaz 1990, Atauz 1990, Anonymous 1992).
Böyle bir ortamda yaşayan çocuğun, karşılaşıtığı sorunlara daha kolay çözüm yolları bulabilmesi, insanların dolayısıyla toplumun gelişmesinde önemli bir yer tutan “yaratıcı düşünce”nin geliştirilmesiyle mümkün olabilmektedir (Aral 1990).
Yaratıcılık doğuştan getirilen bir özellik olmakla beraber gelişmesinin birey ve çevreye bağlı olduğu düşünülmektedir. Çevre açısından öncelikle aile, okul ve arkadaş çevresi önem taşımaktadır.

Sokakta çalışan çocukların aile ile arkadaş çevrelerine bakıldığında kültürel yoksunluk içinde bulundukları, sosyo-ekonomik düzeylerinin ise oldukça düşük oluduğu dikkati çekmektedir (Lichtenwalner and maxwell 1969).
Bayard De Volo and Fiebert (1977) okul öncesi dönemdeki çocukların yaratıcılıkları ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkiyi incelemişler ve çocukların yaratıcılık puanları ile ebeveyn otoritesi arasında ters yönde bir ilişki olduğunu bulmuşlardır.
Bruen et al (1984) ise alt ve orta sosyo-ekonomik düzeyden onüç yaş çocuklarının yaratıcılıklarını incelemişler, kültürel açıdan daha avantajlı olan orta sosyo-ekonomik düzeyi temsil eden deneklerin, dezavantajlı akranlarından daha yüksek puan aldıklarını bildirmişlerdir.

Sokakta çalışan çocukların çalışma nedenlerinin başında gelen sosyo-ekonomik düzeyin düşüklüğü ve çalışma yaşamında karşılaşılan sorunlar onların içten gelen orijinal davranışlarını sınırlamakta ve yaratıcılık belirtilerinin keşfedilmesin güçleştirerek konunun önemini artırmaktadır (Moreno 1982).

Yaratıcılık; çok yönlü düşünme, çevreye ve karşılaşılan yeni durumlara karşı hazırlıklı olma, çabuk ve bağımsız düşünebilme ve hareket edebilme farklı ve değişik sonuçlara varabilme gibi özellikleri içermektedir. Bu özelliklerin, genel olarak bireyin çevreye uyumunu kolaylaştırdığı düşünüldüğünde, dezavantajlı çevrelerden gelen ve üstelik sokakta çalışan çocukların gelişimleri ve yaşama uyumlarında yaratıcılığın önemi, çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır (Neugerbauer 1986)

Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.