AnasayfaSempozyum: VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Boşanmış Aileye Sahip Olan ve Olmayan Çocukların Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Neriman ARAL, Doç. Dr.

Figen BAŞAR , Dr.
Bildiri Özeti:

Canlılar içinde en yoğun bakımla en uzun sürede olgunlaşan bir varlık olan çocuğun uzun yıllar korunması, desteklenmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir. Çocuk, bedensel rahatsızlıklara karşı olduğu kadar ruhsal örselenmelerden de zarar görebilmektedir. En küçük toplumsal kurum olan ailenin yasalarla ve geleneklerle belirlenen çeşitli görevleri arasında, çocukları ruh ve bedenen sağlıklı yetiştirme ve kişiliklerinin gelişimini sağlama işlevi de önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle çocuğun ailenin sevgi, ilgi ve rehberliğinden yoksun kalması durumunda psikolojik gelişimi kolaylıkla bozulabilmektedir (Nazik 1988, Aral 1997).

Çocuk, aile ilişkileri sağlıklı olduğu sürece mutludur. Aile ilişkilerinin çeşitli nedenlerle bozulması sonucu, anne-baba çocuk ilişkisi tehlikeye girmektedir. Aile ilişkilerinin bozulması sonucu oluşan boşanma kesin olarak belirlenen ve evlilik anlaşmasının sona erdiğini belirten bir olgudur. Çocuğun sağlıklı aile ilişkilerinden mahrum kalması, onun ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkilemekte ve çocuğun ayrılık ifade eden kaygı dolu bir deneyim yaşamasına neden olmaktadır (Yorburg 1983, Kaynaroğlu 1984, Yavuzer 1986).

Kaygı, "tehlikeyle başetmek için uyum sağlayıcı bir mekanizma, temel bir insan duygusu ve çok yönlü bir duygu durumu" olarak tanımlanabilir. Kaygının gelişimi genetik ve biyolojik eğilimlerden önceki öğrenme ve deneyimlerden ve kişinin içinde bulunduğu sağlıksız ortamdan etkilenerek ortaya çıkmaktadır (Özusta 1995).

Sağlıksız aile koşulları çocuğun kaygıyı yoğun yaşamasına neden olabilmektedir. Anne ve babasının sürekli tartıştığına ve boşanma olayına tanık olan çocuk kaygı dolu bir kişilik yapısı geliştirebilir. Bu düşünceden yola çıkılarak bu araştırma, boşanmış aileye sahip olan ve olmayan çocukların cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik düzey, boşanmış aileye sahip olan çocukların ise anne ve babadan ayrılık yaşı, anne ve babayı görme sıklığına göre kaygı düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.