AnasayfaSempozyum: VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Durumluk-Sürekli Öfke Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği İle İlgili Bir Çalışma
M. Hülya Ünal Karagüven, Yrd. Doç. Dr.
Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Bildiri Özeti:
Bu çalışmada Spielberger tarafından geliştirilen, Durumluk-Sürekli Öfke Ölçeğinin Türkçe formu geçerlik ve güvenirlik açısından sınanmıştır. Öreklemi 32 üniversite öğrencisi, 20 İngilizce Bölümü öğretim elemanı, 248 Türk ve 41 İngiliz Tekstil çalışanı oluşturmuştur. Kavramsal (Uyum) geçerliği sınamasında oldukça yüksek korelasyonlar elde edilmiştir. Yapı geçerliği çalışmasında ise T-Test sonuçları ölçeğin tekstil çalışanlarında kadın ve erkekleri ayırt edici olduğunu göstermiştir. Ölçeğin güvenirliğini değerlendirmek amacıyla yapılan analizlerden ise oldukça yüksek alfa değerleri ve korelasyonlar belirlenmiştir. Ölçmenin Standart Hatasi değerleri ölçeğin güvenirliğini desteklemektedir. Bulgular Öfke Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğinin umut verici düzeyde olduğunu ortaya koymuştur.

Öfke ve düşmanlığın fizyolojik ilişkileri ve saldırganlığın davranışlara yansıması konusunda çok sayıda çalışma yapılmış olsa da öfke konusu psikolojik çalışmalarda oldukça ihmal edilmişdir. Bireylerin kişilik özellikleri ile ilgili çalışmalarda öfke, düşmanlık, kızgınlık ve saldırganlık kavramları birbiri ile karışan ve yeterince anlaşılamayan konular olmasına rağmen fiziksel ve psikolojik yapı üzerindeki olumsuz etkileri bilinmektedir
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.