AnasayfaSempozyum: VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Milli Eğitim Bakanlığı`nca Desteklenen Parasız Yatılı ve Burslu Öğrencilerin Kişisel Özellikleri ve Öğrenim Gördükleri Kurumları Tercih Nedenleri
Mehmet ŞEREN, Yrd. Doç. Dr.
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Bildiri Özeti:

Davranış değiştirme süreci olarak tanımlanan eğitimin, üç önemli ögesi vardır. Bunlar öğrenen, öğretilen ve öğretendir. Eğitim süreci genel olarak bu üç öge arasındaki etkileşimden oluşmaktadır. Bu ögelerden öğreten yani öğretmen eğitimi üzerinde yoğun tartışmalar yapılmaktadır. "Nasıl bir öğretmen?" sorusu gözlerin öğretmenin yetiştirilmesinde izlenecek politikalara çevrilmesine neden olmaktadır. Çünkü eğitim sisteminin özünde öğrenimi başarmak için ilişki içinde olan öğrenciler ve öğretmenler vardır. Sonuçta eğitim sisteminin kalitesini belirleyen bu ilişkinin kalitesidir. Bu ilişkinin katilesi de büyük ölçüde görev yapan öğretmenlerin kalitesine başka bir deyişle eğitimine bağlıdır.

Öğretmen yetiştirmede nicelik ve nitelik sorunu, üzerinde en çok tartışılan konular olmuştur. Türkiye`de öğretmen yetiştirmede nicelik sorununun önemli ölçüde çözüldüğü bilinmekte; tartışmaların daha çok nitelik sorunu üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Nitelikli öğretmen yetiştirmede ise çeşitli etkenlerin rol oynadığı söylenebilir. Örneğin, öğretim programlarının uygunluğu, öğretmen yetiştiren kurumlarda görev yapan idari ve akademik personelin yeterlik düzeyi bunlardan bazılarıdır. Ancak, bunların yanında bu kurumlara gelen öğrencilerin istek ve yeterlik düzeylerinin de en az diğer etkenler kadar önemli olduğu kabul edilmektedir. Buna karşın yaygın kanı, öğretmen yetiştiren kurumlara gelen öğrencilerin öğretmen olmaya istekli olarak gelmedikleri ya da düşük tercih puanları ile, "hiç yoktan iyidir" tutumu içinde Eği-tim Fakülteleri`ne girdikleri doğrultusundadır.
Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı`nca bu durumu önlemek ve başarılı öğrencilerin öğretmen yetiştiren kurumlara istekli olarak gelmelerini sağlamak amacıyla 3580 Sayılı "Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun" ile soruna çözüm getirilmeye çalışılmıştır. 1989-1990 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan parasız yatılılık ve bursluluk uygulaması devam etmektedir.

Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.