AnasayfaSempozyum: VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Eğitim Fakültesi ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi Sertifika Programı Öğrencilerinin Sosyal BeceriDüzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Galip YÜKSEL, Dr.
G.Ü. G E F Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı
Bildiri Özeti:
Bu araştırma, öğretmen adayı öğrencilerin sosyal beceri düzeyinin devam edilen eği-tim fakültesi ya da öğretmenlik meslek bilgisi sertifika programı, cinsiyet, ailenin ekonomik düzeyi ve yaşamlarının çoğunu geçirmiş oldukları yerleşim birimine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Araştırma, 1997-1998 öğretim yılında Gazi Üniversitesi ne bağlı Gazı Eğitim Fakülte-si, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi ve 1998 / 1 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Sertifika Prog-ramı’ nda öğrenim gören 300 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Öğrencilerin sosyal beceri düzeyi Riggio (1986- 1989) tarafından geliştirilen ve araştırıcı tarafından Türkçe’ ye uyarlanan Sosyal Beceri Envanteri ile ölçülmüştür. Ayrıca kimlik bilgileri formu ile diğer bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde “t” testi ve “tek yönlü varyans analizi” kullanılmıştır.

Genel olarak elde edilen bulgulara göre, öğretmen adayı öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri devam edilen fakülte ya da ÖMBSP, cinsiyet, ailenin ekonomik düzeyi ve yerleşim birimine göre farklılık göstermemektedir. Buna karşılık sosyal becerileri oluşturan alt özellikler yönünden yerleşim birimine göre üç alt ölçek (sosyal anlatımcılık, sosyal duyarlık ve sosyal kontrol) puanlarında farklılık bulunmuştur. Bu farklılık sosyal anlatımcılık ve sosyal kontrol puanlarında ana kentte yaşayanların lehine, sosyal duyarlıkta ise köyde yaşayanların lehinedir.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.