AnasayfaSempozyum: VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

İlköğretim ve Lise Müfredat Programlarının Anadiliyle İlgili Olarak Öğretmenlere Yüklediği Görevler
İbrahim KIBRIS
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili Eğitimi Bölümü
Bildiri Özeti:
İnsan, duygu ve düşüncelerini karşısındakine anlatma-iletme-gereğini en bilinçli ve en sıcak biçimde duyan bir varlıktır. O, bilinçsiz iletişim gereksinimleriyle karşılaştırılamayacak denli bu gereksinimi duyar.

Dil yeteneği, içinde yaşanılan toplumca yeni doğanlara zamanla armağan edilen bir edinim, bir kazanımdır. Kişi bir toplum içinde yaşadığı sürece, iyi-kötü bir dil kullanma becerisi kazanacak, böylece çevresindekilerle iletişim kurma gereksinimini karşılayacaktır. Ancak kişi, etkileşim yoluyla dilini ortalama bir düzeyde öğrenecek, bu yeteneğini içinde bulunduğu toplu-mun ötesine taşıyamayacaktır. İşte, insanların yaygın eğitim ya da etkileşim yoluyla kazandık-ları dil becerileri daha ileri bir düzeye örgün eğitimle ya da bilinçli eğitim yaşantılarıyla götürü-lebilir. Bir bakıma sınırlı düzeyde oluşan dil yeteneği bu yolla- eğitim- daha üretken bir biçimde geliştirilecek, iletişim olanakları çok daha genişleyecektir.

Özellikle ilk ve ortaöğretim öğretmenleri arasında yaygın olan bir kanıya göre, anadili eğitimi yalnızca Türkçe derslerinde verilir. Bu nedenle çoğu öğrenci, Türkçe dersinin dışında dil yanlışı ya da anlatım ve yazı bozukluğu nedeniyle notunun indirilmesini ya da bu nedenlerle uyarılmalarını içlerine sindiremezler. Düzgün bir tümceyle verilmiş bir yanıtı, doğru, ama sav-ruk bir tümceyel verilmiş bir yanıta- yeğleyen öğretmene gerektiğinde kafa bile tutarlar. Ya da çoğu öğretmen Türkçe dersinin dışında bu türlü durumlara pek aldırmaz. İki yanıtı da aynı notlarla değerlendirir. Hele hele bu iş ilköğretimin ikinci kademesinde ve lisede ayrı alan öğ-retmenlerince iyice görmezlikten gelinir. Ancak hangi davranış daha doğrudur? Bu sorunun yanıtını eğitim programlarından bulmaya çalışalım.

Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.